Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny elektřiny pro rok 2007 Ing. Jana Mertová. 2 Obsah: Ceny elektřiny pro rok 2007 a základní vlivy na změnu cen přenos a systémové služby ostatní regulované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny elektřiny pro rok 2007 Ing. Jana Mertová. 2 Obsah: Ceny elektřiny pro rok 2007 a základní vlivy na změnu cen přenos a systémové služby ostatní regulované."— Transkript prezentace:

1 Ceny elektřiny pro rok 2007 Ing. Jana Mertová

2 2 Obsah: Ceny elektřiny pro rok 2007 a základní vlivy na změnu cen přenos a systémové služby ostatní regulované položky distribuce Průměrné ceny pro konečné zákazníky Změny v cenových rozhodnutích

3 3 Přenos elektřiny I Rezervace kapacity Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu shodná jako pro rok 2006 Vliv na změnu ceny: WACC 7,315 % v úrovni roku 2006 navýšení části výnosů z aukcí na přeshraničních profilech do PV o 200 mil. Kč oproti roku 2006 vliv na náklady: Průmyslový eskal. faktor = 101 % (4/2006) Mzdový eskalační faktor = 104,7 % (váha 0,15) Faktor efektivity = 2,085 % Cena pro rok 2007: 482 830,04 Kč/MW za rok pro rok 2006: 511 266,15 Kč/MW za rok pro rok 2005: 610 843,56 Kč/MW za rok

4 4 Přenos elektřiny II Cena za použití sítí vyjmutí exportu z plateb za použití - nárůst ceny od 2005 cena silové elektřiny použita podle sjednaného dlouhodobého kontraktu Cena pro rok 2007: 28,08 Kč/MWh Průměrná orientační cena za přenos pro rok 2007: 114,97 Kč/MWh pro rok 2006: 110,15 Kč/MWh (pro rok 2005: 130,14 Kč/MWh) (pro rok 2004: 134,56 Kč/MWh) 200220032004200520062007 Cena[Kč/MWh]17,4515,6113,4120,1321,1328,08 Cena za použití přenosové sítě

5 5 Systémové služby Náklady na nákup podpůrných služeb sníženy meziročně o 100 mil. Kč na 8 mld. Kč Cena pro konečný odběr pro rok 2007: 147,15 Kč/MWh 200220032004200520062007 Koneční zákazníci157,90159,00172,00171,80156,28147,15 Lokální spotřeba58,0458,0064,00 58,6455,12 Cena systémových služeb v Kč/MWh

6 6 Operátor trhu s elektřinou Decentrální výroba Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech Ceny ponechány v úrovni předchozích let V dalších letech postupný útlum tohoto příspěvku počínaje od nejvyšších hladin napětí Příspěvek na krytí decentrální výroby je regionální, od roku 2005 stejný na všech napěťových úrovních v rámci jednoho REAS – 2007 průměrně 9,45 Kč/MWh (2006 - 7,48 Kč/MWh) Obnovitelné zdroje příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ činí 34,13 Kč/MWh, z toho na OZE 20,18 Kč/MWh. Nárůst je způsoben rozvojem výroby elektřiny z podporovaných zdrojů. regulace založena na predikovaném cash flow dosud nebylo indikováno překročení plánovaných investic pro rok 2007 se počítá se zachováním stávající výše všech cen

7 7 Distribuce elektřiny I Vliv na změnu cen: 2006 – sloučení a outsourcing činností, zohlednění unbundlingu 2007 – přecenění při vkladu majetku není pro regulaci plně použitelné nutná další analýza odpisů, pro rok 2007 zohledněno 100 mil. na sektor Uvedená varianta výpočtů zahrnuje zohlednění inflace podle pravidel regulace Ceny za rezervovanou kapacitu pro rok 2007 WACC 7,955 % v úrovni roku 2006 vliv na náklady: Průmyslový eskal. faktor = 101,0 % (4/2005) Mzdový eskalační faktor = 104,7 % (váha 0,35) Faktor efektivity = 2,085 %

8 8 Distribuce elektřiny II Cena za použití distribučních sítí na hladině VVN a VN Zvýšení průměrné ceny silové elektřiny na ztráty z pokrytí diagramů ztrát nabídkou ČEZ vychází meziroční nárůst ceny 15-16% podstatný je vliv nárůstu ceny silové elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě a v distribučních soustavách

9 9 Změna regulovaných cen elektřiny pro domácnosti 0,1 % 1,9 %2,0 %

10 10 Změna celkových cen dodávky elektřiny pro domácnosti 7,6 % 8,7 %7,9 %

11 11 Změna celkových cen dodávky elektřiny pro podnikatelský maloodběr 8,6 % 9,5 %11,0 %

12 12 Skutečný podíl ceny silové elektřiny – bez DPH

13 13 Skutečný podíl ceny silové elektřiny - s DPH

14 14 Dodávka na NN Vliv na změnu ceny dodávky pro zákazníka na NN: cena silové elektřiny Dodávka elektřiny pro domácnosti 2006 (Kč/MWh) 2007 (Kč/MWh) 2007-2006 (Kč/MWh) 2007/2006 (%) Cena OTE za činnost zúčtování4,63 0,000,0% Cena za systémové služby156,28147,15-9,13-5,8% služby sítě: Cena pro PDS za zprostředkování plateb0,10 0,000,0% Ceny na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů, kogenerace a druhotných zdrojů 28,2634,135,8720,8% Příspěvek na decentrální výrobu7,489,451,9726,3% Kumulativní jednosložková cena za službu sítě1 108,051 124,8816,831,5% Celkem regulované ceny (Kč/MWh)1 304,801 320,3415,541,2% Cena silové elektřiny1 198,681 385,00186,3215,5% Cena obchodu s elektřinou56,7758,181,412,5% Průměrná cena (Kč/MWh)2 560,262 763,52203,267,9%

15 15 Změny v CR č. 9/2006 (č. 14/2005) úprava všeobecných ustanovení ve smyslu platnosti cen pro dodavatele se smlouvu o sdružených službách v případě ostrovního provozu zavedeno omezení zvýšené platby za systémové služby na max. 24 hodin od okamžiku plného nebo částečného napojení původně odděleného ostrovního provozu do elektrizační soustavy ČR přesun z pravidel trhu - účtování plateb v LDS:  v případě distribuce na VN na jiné napěťové hladině množství dodané elektřiny navýšeno o 2 %  v případě distribuce na stejné napěťové hladině, množství dodané elektřiny navýšeno o technické ztráty LDS  je-li distribuce měřena na sekundární straně transformátoru, naměřené hodnoty navýšeny max. o 2 % u VVN a max. o 4 % u VN, pokud neprokázány jiné hodnoty na základě údajů z měření za posledních 12 měsíců  je-li výroba měřena na sekundární straně transformátoru, naměřené hodnoty sníženy max. o 2 % u VVN a max. o 4 % u VN, pokud neprokázány jiné hodnoty na základě údajů z měření za posledních 12 měsíců

16 16 Změny v CR č. 9/2006 (č. 14/2005) rezervovaná kapacita mezi RDS a LDS (popř. mezi LDS a LDS) se sjednává a vyhodnocuje za souhrn předávacích míst na každé napěťové hladině zvlášť cena za rezervovanou kapacitu je určena pro základní způsob zapojení v hlavním odběrném nebo předávacím místě. Při vyšším zajištění (záložní vedení) je cena za rezervaci kapacity v tomto předávacím místě hrazena z hodnot naměřeného příkonu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zaveden nový bod CR týkající se způsobu stanovení odchylky subjektu zúčtování v souladu s novelou vyhlášky č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou.

17 17 Změny v CR č. 9/2006 (č. 14/2005) uplatnění úlev pro samovýrobce ve vztahu k překročení rezervované kapacity také na předávací místa mezi LDS do které je připojen a REAS (4 týdny, 48 hodin), Cena za překročení RK se neuplatňuje u poskytovatele podpůrných služeb v případě jejich poskytnutí

18 18 Změny v CR č. 10/2006 (č. 15/2005) V sazbách C25d, C26d, D25d a D26d doplněna podmínka pro distributora, že v případě požadavků zákazníka zajistí rozdělení osmihodinového pásma platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny. Zpřísnění podmínek pro přiznání sazeb - žadatel musí prokázat, že součtový instalovaný příkon elektrických topných spotřebičů činí stanovený podíl celkového instalovaného příkonu v odběrném místě nebo že výkon elektrických topných spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu C26d/D26d – 55%,C35d/D35d – 50%, C45d/D45d – 40% Platí pro přiznání sazeb od 1. ledna 2007.

19 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz


Stáhnout ppt "Ceny elektřiny pro rok 2007 Ing. Jana Mertová. 2 Obsah: Ceny elektřiny pro rok 2007 a základní vlivy na změnu cen přenos a systémové služby ostatní regulované."

Podobné prezentace


Reklamy Google