Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 1 Vyhláška o podmínkách připojení Stanislav Trávníček.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 1 Vyhláška o podmínkách připojení Stanislav Trávníček."— Transkript prezentace:

1 2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 1 Vyhláška o podmínkách připojení Stanislav Trávníček

2 Olomouc, Ostrava2 2. a 3. prosince 2005 Vyhláška o podmínkách připojení Sloučení stávajících vyhlášek na základě novely EZ č. 670/2004 Sb. vyhláška č. 297/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě

3 Olomouc, Ostrava3 2. a 3. prosince 2005 Postup připojování žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě podání žádosti vydání stanoviska uzavření smlouvy o připojení připojení Za připojování se nepovažuje: první změna dodavatele změna konečného zákazníka ve stávajícím OM

4 Olomouc, Ostrava4 2. a 3. prosince 2005 Žádost o připojení před připojením nového zařízení nebo před zvýšením rezervovaného příkonu nebo výkonu vzory uvedeny v přílohách:  připojení výrobny  připojení distribuční soustavy  připojení odběrného zařízení na hladinu ZVN, VVN a VN  krátkodobý odběr provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy může vyzvat do 10 dnů k doplnění údajů

5 Olomouc, Ostrava5 2. a 3. prosince 2005 Stanovisko k žádosti o připojení Žádost je posouzena s ohledem na:  místo a způsob připojení  velikost příkonu/výkonu a časový průběh zatížení  spolehlivost dodávky  charakter zpětného působení na síť Po posouzení žádosti vydá provozovatel stanovisko:  místo s způsob připojení  termín zajištění příkonu a výkonu  měření  výše podílu žadatele na nákladech  potvrzení požadavku na výši rezervovaného příkonu nebo výkonu  dobu závaznosti stanoviska

6 Olomouc, Ostrava6 2. a 3. prosince 2005 Stanovisko k žádosti o připojení stanovisko provozovatele je vydáno do 30-ti dnů po obdržení žádosti pokud je nutné provést měření chodu sítě je stanovisko vydáno max. do 60-ti dnů zamítnutí žádosti – provozovatel soustavy sdělí technické důvody a navrhne jiný možný způsob řešení stanoviskem je provozovatel soustavy vázán nejméně 180 dní od odeslání žadateli (+ doba autorizace, stavební řízení)

7 Olomouc, Ostrava7 2. a 3. prosince 2005 Připojení zařízení žadatele na základě uzavřené smlouvy o připojení smlouva může obsahovat jedno více odběrných nebo předávacích míst – každé samostatně specifikováno v případě ukončení smlouvy o připojení a zániku odběrného místa není příkon/výkon dále rezervován snížení rezervované kapacity nebo hodnoty jističe na hodnotu nižší než je rezervovaný příkon po dobu delší než 24 měsíců znamená snížení příkonu v případě ukončení smlouvy o dodávce, distribuci nebo přenosu trvá rezervace příkonu 12 měsíců

8 Olomouc, Ostrava8 2. a 3. prosince 2005 Podíl žadatele na nákladech s připojením a zajištěním požadovaného příkonu/výkonu Měrný podíl žadatele (výrobce nebo odběratele) je určen součinem požadovaného příkonu/výkonu a jednotkové ceny v Kč/A na hladině NN jednotkové ceny v Kč/MW na ostatních hladinách rozlišuje se způsob připojení nadstandardní požadavky platí zákazník v plné výši principy platí i pro připojení LDS k REAS připojení regionální soustavy k přenosové soustavě se řídí Pravidly provozování PS/DS

9 Olomouc, Ostrava9 2. a 3. prosince 2005 Určení podílu žadatele na nákladech s připojením Na vyšších hladinách: určení měrných nákladů na připojení pro jednotlivé možnosti připojení (radiální připojení, rozvodna typu H, T odbočka) určení četnosti případů připojení 1999-2005 podle způsobu připojení určení průměrných měrných nákladů na straně provozovatelů soustav Na hladině nízkého napětí: určení příkonu a nákladů na připojení 2002-2004 Průměrný podíl žadatele určen jako 40% z nákladů provozovatelů soustav

10 Olomouc, Ostrava10 Zákazník Výrobce Místo připojení k napěťové hladině Způsob připojeníMěrný podíl žadatele přenosová soustavastandardní200 000 Kč/MW distribuční soustava VVN standardní – rozvodna typu „H“600 000 Kč/MW nestandardní – připojení z vývodové pole bez vedení 160 000 Kč/MW distribuční soustava VNstandardní800 000 Kč/MW distribuční soustava NN3 fázové připojení500 Kč/A 1 fázové připojení200 Kč/A Místo připojení k napěťové hladině Způsob připojeníMěrný podíl žadatele přenosová soustava standardní – rozvodna typu „H“ včetně vedení 700 000 Kč/MW nestandardní – bez vedení zdroj - rozvodna200 000 Kč/MW distribuční soustava VVN standardní – rozvodna typu „H“1 200 000 Kč/MW nestandardní – připojení z vývodového pole bez vedení 150 000 Kč/MW distribuční soustava VN standardní640 000 Kč/MW nestandardní – bez vedení zdroj - rozvodna150 000 Kč/MW

11 Olomouc, Ostrava11 2. a 3. prosince 2005 Specielní případy Krátkodobé připojení pokud vzniknou náklady, platí je žadatel o připojení v plné výši (včetně uvedení místa původního stavu) rezervace příkonu po odpojení zaniká Případy, které se nepovažují za připojování první změna dodavatele změna konečného zákazníka ve stávajícím OM nežádá se o připojení je podána žádost o uzavření smlouvy o připojení žadatel nic nehradí do 30-ti dnů je uzavřena smlouva o připojení Přípojka - do 50 m pro účely bydlení hradí provozovatel soustavy

12 Olomouc, Ostrava12 2. a 3. prosince 2005 Úhrada škody při neoprávněném odběru I. skutečně vzniklá škoda se určuje ze změřených nebo prokazatelně zjištěných údajů, pokud škodu takto určit nelze: II. určí se denní množství neoprávněného odběru:  VVN, VN účiník=1 za hodnotu příkonu se použije sjednaná hodnota rezervované kapacity, nebo pokud nelze zjistit, součet jmenovitých výkonů transformátorů v odběrném místě denní doba využití=12 hodin vynásobí se počtem dnů neoprávněného odběru (od posledního odečtu)  NN použije se nejslabší hodnota předřazeného jisticího prvku, nebo pokud nelze zjistit, hodnota průřezu nejslabšího vodiče doba využití=8 hodin denní množství se vynásobí počtem dnů neoprávněného odběru, pokud nelze zjistit, pak dobou od posledního odečtu

13 Olomouc, Ostrava13 2. a 3. prosince 2005 Úhrada škody při neoprávněném odběru celková výše náhrady škody se vypočte vynásobením celkové spotřeby částkou : 3 Kč/MWh na ZVN a VVN 4 Kč/MWh na VN 5 Kč/MWh na NN výše náhrady se dále zvyšuje o náklady spojené s nápravou důsledků neoprávněného odběru pokud škodu takto určit nelze: III. výše náhrady škody se určí podle přílohy vyhlášky VVN 1 000 000 Kč VN5 000 000 Kč NN do 25 A 3f80 000Kč a 3200 Kč za každý další A 1f30 000Kč a 1200 Kč za každý další A Dále je vyhláškou stanovena náhrada škody za porušení zajištění proti manipulaci na měřicím zařízení VVN – 100 000 Kč, VN – 75 000 Kč, NN – 10 000 Kč

14 Olomouc, Ostrava14 2. a 3. prosince 2005 Další podmínky Porucha znemožňující stanovit odebrané množství určí se výše spotřeby podle spotřeby ve srovnatelném období odběru/výpočtem/dodatečně podle odběru v následujícím období odstranění poruchy se řídí podle novely vyhlášky č. 306/2001 Sb. není-li konečným zákazníkem umožněn přístup k měřicímu zařízení, určí se spotřeba podle spotřeby ve srovnatelném období, po dalším neumožnění odběru může být přenos nebo distribuce přerušeny

15 2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 15 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "2. a 3. prosince 2005Olomouc, Ostrava 1 Vyhláška o podmínkách připojení Stanislav Trávníček."

Podobné prezentace


Reklamy Google