Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stávající zkušenosti s TDD v ČR v roce 2005 Pavla Králová AEM 24. 2. 2005 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stávající zkušenosti s TDD v ČR v roce 2005 Pavla Králová AEM 24. 2. 2005 Praha."— Transkript prezentace:

1 Stávající zkušenosti s TDD v ČR v roce 2005 Pavla Králová AEM 24. 2. 2005 Praha

2 2 Úvod  Postupné otevírání trhu na základě legislativních požadavků nyní je trh otevřen pro pro všechny výrobce a OZ s průběhovým měřením od 1.1. 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácnosti (MOP) od 1.1. 2006 budou oprávněnými všichni OZ včetně domácností (MOO)  Nastává potřeba –stanovení množství elektřiny pro vyhodnocení předávaného hodinového výkonu u OZ s měření typu C pro stanovení výše hodinových odběrů stanovení výše odchylky (v čase) sjednaných a skutečných hodnot  Způsob zajištění pro OZ náhrada měření typu C za průběhové měření (A nebo B) použití TDD

3 3 Úvod  Obchodování s elektřinou v roce 2003 a v roce 2004 nebylo provázeno mimořádnými vnějšími vlivy  významné změny se odehrávaly a odehrávají v majetkově organizační struktuře hlavních účastníků trhu s elektřinou (EON, ČEZ), včetně rozsáhlých změn a inovací zákaznických informačních systémů na regionálních distribučních společnostech  asi nejvýznamnější změnou v roce 2005 je otevření trhu pro účastníky s neprůběhovým typem měřením s využitím TDD  z tohoto důvodu bylo pro ověření a otestování funkcionality TDD na OTE otevřeno od 1.10.2004 do 15.12.2004 separátní pracoviště pro OTE a testující externí účastníky s využitím datové základny z produkčního prostředí  testovány byly i další změny v CS OTE, které byly následně zavedeny od 1.1.2005 z důvodu změn v legislativě

4 4 Počet OPM s jiným dodavatelem než obchodníkem příslušné DS vždy k prvnímu dni čtvrtletí 1.1.2003 – 1.1.2004 a 1.2.2005

5 5 Uplatnění TDD - informace  Metodika TDD –dle §49 odst.1 novely EZ: „U konečných zákazníků odebírajících elektřinu ze sítí nízkého napětí může být časový průběh nahrazen typovým diagramem dodávek. Podrobnosti stanovení typového diagramu dodávek a pravidla jeho přiřazení konečnému zákazníkovi stanoví prováděcí právní předpis“  Podrobnosti metodiky TDD –§17a „Vyhodnocování odchylek s použitím typových diagramů“+ Příloha č.2 + Příloha č.3 vyhlášky ERÚ č.614/2004 Sb. –Obchodní podmínky OTE (bod. 3.6)  Informace na web OTE www.ote-cr.czwww.ote-cr.cz

6 6 Informace o komunikaci s IS OTE Na adrese www.ote-cr.cz je k dispozici: - Manuál pro práci s Centrem Datových Služeb OTE ( CDS ) „Manuál pro externí uživatele CDS“ - Externí rozhraní CDS pro formát zprávy EDI - Externí rozhraní CDS pro formát zprávy XML - Šablony XSD - Příklad zprávy EDI - Sekce TDD - aktuální informace z oblasti TDD Automatická komunikace SAP-SAP

7 7 Předávání dat z měření typu „A“  pro denní zúčtování do 11.hod. 1.prac.dne po obchodním dnu (i pro i měsíční zúčtování při reklamacích ) skutečné hodnoty (§17 odst.6 písm. a) až e) a odst.7 písm. a)) za „spotřební“ OPM (detailní i agregáty) – 1 směr za předávací OPM mezi DS a PS – 2 směry za „výrobní“ OPM (detailní) – 2 směry –PDS i PPS RE – po poskytovatelích RE Dovozu a vývozu – po SZ –PPS –Teploty za předcházející den(dny) –ČHMU

8 8 Předávání dat z měření typu „B“  pro měsíční zúčtování do 18.hod. 5.prac. dne po skončení měsíce skutečné hodnoty (§17 odst.13 písm. a)) za „spotřební“ OPM (detailní i agregace) – 1 směr za předávací OPM mezi DS – 2 směry za „výrobní“ OPM (detailní) – 2 směry –PDS  pro denní zúčtování do 11.hod. 1.prac.dne po obchodním dnu náhradní hodnoty za „spotřební“ OPM (detailní i agregace) – 1 směr a za předávací OPM mezi DS - 2 směry –1. PDS - §17 odst.7 písm.b), bod 1. a 2., bod 3 –2. průměr z historie - §17 odst.9 –3. nuly - §17 odst.9 za „výrobní“OPM (detailní ) – 2 směry –1. SZ/Obchodník - §17 odst.10 –2. průměr z historie - §17 odst.12 –3. nuly - §17 odst.12

9 9 Předávání dat z měření typu „C“  pro měsíční zúčtování do 18.hod. 5.prac. dne po skončení měsíce skutečné hodnoty (§17 odst.13 písm. b)) za předávací OPM mezi DS – 2 hodnoty (měsíční) za „výrobní“ OPM (detailní, případně agregace) – 2 hodnoty (měsíční) –PDS pro měsíční zúčtování ve „spotřebních“ OPM (detailní i agregace) se použije typový diagram

10 10 Předávání dat z měření typu „C“ pokrač.  pro denní zúčtování předběžné hodnoty za předávací OPM - 2 hodnoty (měsíční) –1. předané do 18. hod. posledního prac.dne předchozího měsíce (§17 odst.8) - PDS –2. předané pro předchozí kalendářní měsíc (§17 odst.9) - PDS –3. nuly (§17 odst.9) za „výrobní“OPM (detailní ) – 2 hodnoty (měsíční) –1. předané do 18. hod. posledního prac.dne předchozího měsíce (§17 odst.11) - SZ/Obchodník –2. předané pro předchozí kalendářní měsíc (§17 odst.12) - SZ/Obchodník –3. Nuly (§17 odst.12) pro denní zúčtování se ve „spotřebních“ OPM (detailní i agregace) použije typový diagram

11 11 Ztráty – hodinový diagram  V PS a regionálních DS se ztráty stanovují z míry celkových ztrát, tj. pomocí procentní velikosti celkových ztrát vztažené k celkové dodávce do PS/DS, přičemž –celkovou dodávkou se rozumí energie na vstupu do soustavy, tj. se rozumí dodávka ze zdrojů, import, dodávky ze sousedních soustav (tekoucí směrem do soustavy, nikoli saldo), tranzit na vstupu do soustavy –ERÚ stanovil míry celkových ztrát (procentní velikost celkových ztrát) pro rok 2005 v Tabulce po skupinách napěťových úrovní (vvn+vn+nn), vvn+vn), (vn + nn), (vvn), v(vn), (nn)  V lokálních DS se ztráty stanovují pomocí procentní velikosti ztrát „nadřazené“ regionální DS, a to podle příslušné skupiny napěťových úrovní provozovanou lokálním distributorem

12 12 Měsíční zúčtování odchylek

13 13 Závěrečné měsíční zúčtování odchylek

14 14 Bilance distribuční sítě za 10. 2. 2005

15 15 Přehled dat v DS v rámci výpočtu TDD

16 16 Koeficient zbytkové bilance

17 17 Koeficient zbytkové bilance

18 18 Koeficient zbytkové bilance

19 19 Koeficient zbytkové bilance

20 20 Koeficient zbytkové bilance

21 21 Koeficient zbytkové bilance

22 22 Koeficient zbytkové bilance

23 23 Koeficient zbytkové bilance - průměr

24 24 Skladba spotřeby – leden 2005 REASY

25 25 Skladba spotřeby – týden

26 26 Podíl spotřeby zákazníků v REAS za 10.1.2005 s měřením „C“, kteří změnili dodavatele kWh% -521430,28000 -200,00025 -81160,06066 -3 2020,02214 -510,00040 ve třech REAS nedošlo ke změně

27 27 Skladba spotřeby – dle tříd

28 28 Skladba spotřeby – dle tříd

29 29 Třída TDD 3 za jednu DS

30 30 Třída TDD 3 za jednu DS

31 31 Třída TDD 5 za jednu DS

32 32 Třída TDD 5 za jednu DS průběh nekorigovaný,korigovaný na teplotu akorigovaný i na Zbytk. Bilanci % vyjádření spotřeby 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1.1.20052.1.20053.1.20054.1.20055.1.20056.1.20057.1.20058.1.20059.1.2005 SK97 SN97 SKt97

33 33 Třída TDD 7 za jednu DS

34 34 Třída TDD 7 za jednu DS průběh nekorigovaný,korigovaný na teplotu akorigovaný i na Zbytk. Bilanci % vyjádření spotřeby 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1.1.20052.1.20053.1.20054.1.20055.1.20056.1.20057.1.20058.1.20059.1.2005 SK97 SN97 SKt97

35 35 Vlivy na hodnotu koeficientu zbytkové bilance  Zasílání dat (neúplnost dat, chyby měření, struktura spotřeby C v DS)  Vliv zbytkového diagramu (teplota, region, rozložení spotřeb do tříd, HDO)  vliv teploty na region a  Odhad plánované roční spotřeb – nerovnoměrné rozložení do tříd  Nesoulad tvarů zbyt. diagramu DS a TDD

36 36 Děkuji Vám za pozornost pkralova@ote-cr.cz www.ote-cr.cz


Stáhnout ppt "Stávající zkušenosti s TDD v ČR v roce 2005 Pavla Králová AEM 24. 2. 2005 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google