Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typové diagramy dodávek – vznik a současný stav řešení Martin Kašák Energetický regulační úřad 1. června 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typové diagramy dodávek – vznik a současný stav řešení Martin Kašák Energetický regulační úřad 1. června 2004."— Transkript prezentace:

1 Typové diagramy dodávek – vznik a současný stav řešení Martin Kašák Energetický regulační úřad 1. června 2004

2 1. 6. 2004TDD2 Obsah přednášky Legislativa ve vztahu na použití TDD Legislativa ve vztahu na použití TDD Vznik TDD Vznik TDD Členění TDD Členění TDD Počet tříd TDD Počet tříd TDD Normalizovaný TDD Normalizovaný TDD Statická x dynamická metoda Statická x dynamická metoda Regionální x celostátní TDD Regionální x celostátní TDD Přiřazení TDD konečným odběratelům Přiřazení TDD konečným odběratelům Současný stav řešení TDD Současný stav řešení TDD Použití TDD k 1. 1. 2005 Použití TDD k 1. 1. 2005

3 1. 6. 2004TDD3 Legislativa - TDD Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje postupné otevírání trhu s elektřinou Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje postupné otevírání trhu s elektřinou současnost – veškerá výroba a koneční zákazníci, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny, mimo domácností současnost – veškerá výroba a koneční zákazníci, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny, mimo domácností od 1. 1. 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácností od 1. 1. 2005 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácností od 1. 1. 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci od 1. 1. 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci => nutnost => nutnost stanovení množství elektřiny pro vyhodnocení předávaného hodinového výkonu u konečných zákazníků s měřením typu C pro stanovení množství elektřiny pro vyhodnocení předávaného hodinového výkonu u konečných zákazníků s měřením typu C pro stanovení výše hodinových odběrů stanovení výše hodinových odběrů stanovení výše odchylky (v čase) pro zúčtování odchylek u OTE stanovení výše odchylky (v čase) pro zúčtování odchylek u OTE způsob zajištění způsob zajištění náhrada měření typu C za průběhové měření (A nebo B) náhrada měření typu C za průběhové měření (A nebo B) použití TDD použití TDD v případě TDD se jedná o „přiblížení“ ke skutečnému tvaru hodinového průběhu odběru elektřiny v případě TDD se jedná o „přiblížení“ ke skutečnému tvaru hodinového průběhu odběru elektřiny

4 1. 6. 2004TDD4 Metoda TDD Metoda typových diagramů dodávek elektřiny (TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, tj. nahrazuje průběhové měření u této skupiny zákazníků. Pro řešení je použita náhradní metoda zátěžových profilů, kterou reprezentují typové diagramy dodávek elektřiny pro jednotlivé vybrané skupiny zákazníků se srovnatelným charakterem odběru elektřiny. Využívá se při zúčtování odchylek subjektů zúčtování za odběr skupiny konečných zákazníků náležících k příslušnému tvaru typového diagramu dodávek. Metoda typových diagramů dodávek elektřiny (TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, tj. nahrazuje průběhové měření u této skupiny zákazníků. Pro řešení je použita náhradní metoda zátěžových profilů, kterou reprezentují typové diagramy dodávek elektřiny pro jednotlivé vybrané skupiny zákazníků se srovnatelným charakterem odběru elektřiny. Využívá se při zúčtování odchylek subjektů zúčtování za odběr skupiny konečných zákazníků náležících k příslušnému tvaru typového diagramu dodávek.

5 1. 6. 2004TDD5 Předpoklady užití TDD Trh s elektřinou je zcela otevřen pro všechny zákazníky, kteří si mohou zvolit svého dodavatele. Trh s elektřinou je zcela otevřen pro všechny zákazníky, kteří si mohou zvolit svého dodavatele. Zákazníci bez průběhového měření se přímo neúčastní trhu s elektřinou. Mohou si vybrat (změnit) svého dodavatele, který za ně přebírá odpovědnost za odchylky. Zákazníci bez průběhového měření se přímo neúčastní trhu s elektřinou. Mohou si vybrat (změnit) svého dodavatele, který za ně přebírá odpovědnost za odchylky. Zákazníci bez průběhového měření jsou přiřazeni do příslušné třídy TDD s relativně podobným průběhem spotřeby. Zákazníci bez průběhového měření jsou přiřazeni do příslušné třídy TDD s relativně podobným průběhem spotřeby. Podle předpovědi počasí (popř. dalších faktorů) jsou TDD průběžně aktualizovány. Podle předpovědi počasí (popř. dalších faktorů) jsou TDD průběžně aktualizovány.

6 1. 6. 2004TDD6 Členění TDD V úvahu byly brány následující kritéria členění: V úvahu byly brány následující kritéria členění: charakteristika spotřeby podle vlastností, charakteristika spotřeby podle vlastností, velikost spotřeby, velikost spotřeby, současné tarify, současné tarify, kombinace výše uvedeného. kombinace výše uvedeného. Rozhodnutí – při vývoji TDD v podmínkách ES ČR bude využito současné tarifní struktury. Rozhodnutí – při vývoji TDD v podmínkách ES ČR bude využito současné tarifní struktury. Při výběru jednotlivých tříd TDD se vycházelo z tarifní struktury zavedené k 1. 7. 2001. Při výběru jednotlivých tříd TDD se vycházelo z tarifní struktury zavedené k 1. 7. 2001. S ohledem na charakter tarifů bylo zavedeno 7 tříd TDD. S ohledem na charakter tarifů bylo zavedeno 7 tříd TDD.

7 1. 6. 2004TDD7 Legislativa - TDD

8 1. 6. 2004TDD8 Počet vzorků u jednotlivých tříd TDD U každé třídy TDD byl sledován celkový počet zákazníků a počet zákazníků podle intervalů spotřeby. U každé třídy TDD byl sledován celkový počet zákazníků a počet zákazníků podle intervalů spotřeby. Definovaná přesnost TDD. Definovaná přesnost TDD. Další kritéria (výpadek vzorků…) Další kritéria (výpadek vzorků…) Počet měřených vzorků v každé třídě TDD = 128. Počet měřených vzorků v každé třídě TDD = 128.

9 1. 6. 2004TDD9 Počet vzorků u jednotlivých tříd TDD

10 1. 6. 2004TDD10 Normalizovaný TDD Normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) je 8 760 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce (8 784 hodnot v roce přestupném), vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD. Průměrné hodinové odběry, použité ke stanovení TDDn, jsou přepočteny na normální klimatické podmínky (teplota, svit, vítr, srážková činnost, …). Hodnoty TDDn se pohybují v rozmezí 0 až 1 a definují tvar diagramu zatížení dané skupiny konečných zákazníků za normálních klimatických podmínek. Celkový součet relativních hodnot průměrných hodinových odběrů TDDn pak vyjadřuje dobu využití maxima. Normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) je 8 760 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce (8 784 hodnot v roce přestupném), vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD. Průměrné hodinové odběry, použité ke stanovení TDDn, jsou přepočteny na normální klimatické podmínky (teplota, svit, vítr, srážková činnost, …). Hodnoty TDDn se pohybují v rozmezí 0 až 1 a definují tvar diagramu zatížení dané skupiny konečných zákazníků za normálních klimatických podmínek. Celkový součet relativních hodnot průměrných hodinových odběrů TDDn pak vyjadřuje dobu využití maxima.

11 1. 6. 2004TDD11 Normalizovaný TDD

12 1. 6. 2004TDD12 Metody vývoje a používání TDD Statická x dynamická metoda Statická x dynamická metoda Statická metoda TDD je založena na určení normalizovaných typových diagramů dodávky pro určené skupiny konečných zákazníků s měřením typu C a na jejich přepočtu na skutečné klimatické podmínky ve dni D. Statická metoda TDD je založena na určení normalizovaných typových diagramů dodávky pro určené skupiny konečných zákazníků s měřením typu C a na jejich přepočtu na skutečné klimatické podmínky ve dni D. Dynamická metoda TDD je rovněž založena na normalizovaných typových diagramech dodávky, avšak již bez přepočtu na skutečné klimatické podmínky ve dni D (použitého u statické metody). Vychází z měření vzorků ve dni D a přenosu údajů, na jejichž základě je sestaveno 24 hodnot normalizovaných typových diagramů zatížení jednotlivých skupin konečných zákazníků ve dni D. Dynamická metoda TDD je rovněž založena na normalizovaných typových diagramech dodávky, avšak již bez přepočtu na skutečné klimatické podmínky ve dni D (použitého u statické metody). Vychází z měření vzorků ve dni D a přenosu údajů, na jejichž základě je sestaveno 24 hodnot normalizovaných typových diagramů zatížení jednotlivých skupin konečných zákazníků ve dni D.

13 1. 6. 2004TDD13 Metody vývoje a používání TDD (2) Regionální x celostátní TDD Regionální x celostátní TDD Platnost TDD podle regionů (REAS), nebo podle ČR? Platnost TDD podle regionů (REAS), nebo podle ČR? Území ČR z hlediska geografických rozměrů malé, aby se v něm mohly výrazně projevit odlišné přírodní podmínky dané zeměpisnou šířkou a délkou. Území ČR z hlediska geografických rozměrů malé, aby se v něm mohly výrazně projevit odlišné přírodní podmínky dané zeměpisnou šířkou a délkou. Oblasti s vyšší nadmořskou výškou, která má vliv na charakter spotřeby zaujímají malou rozlohu a zahrnují malou část objemu spotřeby (každý region má svoji specifickou oblast). Oblasti s vyšší nadmořskou výškou, která má vliv na charakter spotřeby zaujímají malou rozlohu a zahrnují malou část objemu spotřeby (každý region má svoji specifickou oblast). Charakter osídlení, a tedy i charakter spotřeby není příliš odlišný podle území (největší váha v aglomeracích). Charakter osídlení, a tedy i charakter spotřeby není příliš odlišný podle území (největší váha v aglomeracích). Celostátní aplikace TDD – ve všech regionech stejný tvar TDD Celostátní aplikace TDD – ve všech regionech stejný tvar TDD

14 1. 6. 2004TDD14 Přiřazení TDD konečným odběratelům Přiřazení TDD konečným odběratelům Přiřazení konkrétních odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C k jednotlivým třídám TDD bude povinností PDS při připojení zákazníků (bude definováno v legislativě). Aktualizace budou možné před začátkem měsíce v předem definovaném termínu. Přiřazení odběrných míst k jednotlivým třídám TDD je založeno na charakteru odběru rozlišeného na: Přiřazení konkrétních odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C k jednotlivým třídám TDD bude povinností PDS při připojení zákazníků (bude definováno v legislativě). Aktualizace budou možné před začátkem měsíce v předem definovaném termínu. Přiřazení odběrných míst k jednotlivým třídám TDD je založeno na charakteru odběru rozlišeného na: podnikatelský odběr (dnešní MOP), podnikatelský odběr (dnešní MOP), odběr domácnosti (dnešní MOO), odběr domácnosti (dnešní MOO), a podle účelu využívání elektřiny: všeobecné nespecifické použití elektřiny bez využívání pro ohřev nebo vytápění, všeobecné nespecifické použití elektřiny bez využívání pro ohřev nebo vytápění, použití elektřiny pro akumulační ohřev a akumulační vytápění, použití elektřiny pro akumulační ohřev a akumulační vytápění, použití elektřiny pro ohřev a vytápění hybridními systémy, použití elektřiny pro ohřev a vytápění hybridními systémy, použití elektřiny pro přímotopné systémy a tepelná čerpadla, použití elektřiny pro přímotopné systémy a tepelná čerpadla, použití elektřiny pro veřejné osvětlení (pouze podnikatelský odběr). použití elektřiny pro veřejné osvětlení (pouze podnikatelský odběr).

15 1. 6. 2004TDD15 Současný stav řešení TDD a další vývoj Změřeny vzorky jednotlivých tříd TDD za ucelené období jednoho roku. Změřeny vzorky jednotlivých tříd TDD za ucelené období jednoho roku. Na základě vyhodnocení změřených vzorků bylo rozhodnuto o zahuštění počtu vzorků u TDD 5 (přechod na regionální TDD). Na základě vyhodnocení změřených vzorků bylo rozhodnuto o zahuštění počtu vzorků u TDD 5 (přechod na regionální TDD). Doba trvání nízkého tarifu 8 hodin, rozložení do celého dne => u každého REAS rozdílné Doba trvání nízkého tarifu 8 hodin, rozložení do celého dne => u každého REAS rozdílné Zajištěno předávání normálových teplot od ČHMÚ pro přepočet TDD na skutečné klimatické podmínky. Zajištěno předávání normálových teplot od ČHMÚ pro přepočet TDD na skutečné klimatické podmínky. Odsouhlasení zásad užití TDD v systému zúčtování odchylek. Odsouhlasení zásad užití TDD v systému zúčtování odchylek. Definování pravidel pro stanovení roční spotřeby elektřiny odběrného místa. Definování pravidel pro stanovení roční spotřeby elektřiny odběrného místa. V souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky o měření (č. 218/2001 Sb.) stanovit náhradní postup pro zákazníky z VN a měřením typu C. V souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky o měření (č. 218/2001 Sb.) stanovit náhradní postup pro zákazníky z VN a měřením typu C. Na základě měření průběžně aktualizovat jednotlivé třídy TDD. Na základě měření průběžně aktualizovat jednotlivé třídy TDD.

16 1. 6. 2004TDD16

17 1. 6. 2004TDD17 Použití TDD pro rok 2005 K 1. 1. 2005 bude použita pro třídy TDD č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 celostátní statická metoda TDD zpracovaná na základě měření 128 vzorků na každou třídu TDD, přičemž měřené vzorky jsou rovnoměrně rozloženy na každý REAS. K 1. 1. 2005 bude použita pro třídy TDD č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 celostátní statická metoda TDD zpracovaná na základě měření 128 vzorků na každou třídu TDD, přičemž měřené vzorky jsou rovnoměrně rozloženy na každý REAS. Pro třídu TDD 5 bude od 1. 1. 2005 použita ještě statická celostátní metoda, zpracovaná na základě měření dříve definovaných 128 vzorků, od 1. 1. 2006 bude pro TDD 5, kde byl počet vzorků doplněn na cca 128 v každém REAS, použita regionální statická nebo dynamická metoda. Po vyhodnocení výsledků měření zvýšeného počtu vzorků v třídě TDD 5 a zkušeností s provozem v roce 2005 bude posouzena vhodnost použití statické nebo dynamické metody pro tuto třídu TDD. Pro třídu TDD 5 bude od 1. 1. 2005 použita ještě statická celostátní metoda, zpracovaná na základě měření dříve definovaných 128 vzorků, od 1. 1. 2006 bude pro TDD 5, kde byl počet vzorků doplněn na cca 128 v každém REAS, použita regionální statická nebo dynamická metoda. Po vyhodnocení výsledků měření zvýšeného počtu vzorků v třídě TDD 5 a zkušeností s provozem v roce 2005 bude posouzena vhodnost použití statické nebo dynamické metody pro tuto třídu TDD. Pro rok 2005 bude použita statická celostátní metoda TDD 8 (sazba C 62 – veřejné osvětlení), přičemž typový diagram bude stanoven odhadem bez měření. Na základě vyhodnocení podkladů o odběrech pro veřejné osvětlení bude rozhodnuto, zda pro rok 2006 a tento druh odběrů bude použita statická celostátní nebo regionální metoda TDD 8. Pro rok 2005 bude použita statická celostátní metoda TDD 8 (sazba C 62 – veřejné osvětlení), přičemž typový diagram bude stanoven odhadem bez měření. Na základě vyhodnocení podkladů o odběrech pro veřejné osvětlení bude rozhodnuto, zda pro rok 2006 a tento druh odběrů bude použita statická celostátní nebo regionální metoda TDD 8.

18 1. 6. 2004TDD18 Děkuji Vám za pozornost martin.kasak@eru.czwww.eru.cz


Stáhnout ppt "Typové diagramy dodávek – vznik a současný stav řešení Martin Kašák Energetický regulační úřad 1. června 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google