Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typové diagramy dodávek – vznik a současný stav řešení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typové diagramy dodávek – vznik a současný stav řešení"— Transkript prezentace:

1 Typové diagramy dodávek – vznik a současný stav řešení
Martin Kašák Energetický regulační úřad 1. června 2004

2 Obsah přednášky Legislativa ve vztahu na použití TDD Vznik TDD
Členění TDD Počet tříd TDD Normalizovaný TDD Statická x dynamická metoda Regionální x celostátní TDD Přiřazení TDD konečným odběratelům Současný stav řešení TDD Použití TDD k TDD

3 Legislativa - TDD Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje postupné otevírání trhu s elektřinou současnost – veškerá výroba a koneční zákazníci, jejichž odběrné místo je vybaveno průběhovým měřením spotřeby elektřiny, mimo domácností od jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci mimo domácností od jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci => nutnost stanovení množství elektřiny pro vyhodnocení předávaného hodinového výkonu u konečných zákazníků s měřením typu C pro stanovení výše hodinových odběrů stanovení výše odchylky (v čase) pro zúčtování odchylek u OTE způsob zajištění náhrada měření typu C za průběhové měření (A nebo B) použití TDD v případě TDD se jedná o „přiblížení“ ke skutečnému tvaru hodinového průběhu odběru elektřiny TDD

4 Metoda TDD Metoda typových diagramů dodávek elektřiny (TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, tj. nahrazuje průběhové měření u této skupiny zákazníků. Pro řešení je použita náhradní metoda zátěžových profilů, kterou reprezentují typové diagramy dodávek elektřiny pro jednotlivé vybrané skupiny zákazníků se srovnatelným charakterem odběru elektřiny. Využívá se při zúčtování odchylek subjektů zúčtování za odběr skupiny konečných zákazníků náležících k příslušnému tvaru typového diagramu dodávek. TDD

5 Předpoklady užití TDD Trh s elektřinou je zcela otevřen pro všechny zákazníky, kteří si mohou zvolit svého dodavatele. Zákazníci bez průběhového měření se přímo neúčastní trhu s elektřinou. Mohou si vybrat (změnit) svého dodavatele, který za ně přebírá odpovědnost za odchylky. Zákazníci bez průběhového měření jsou přiřazeni do příslušné třídy TDD s relativně podobným průběhem spotřeby. Podle předpovědi počasí (popř. dalších faktorů) jsou TDD průběžně aktualizovány. TDD

6 Členění TDD V úvahu byly brány následující kritéria členění: charakteristika spotřeby podle vlastností, velikost spotřeby, současné tarify, kombinace výše uvedeného. Rozhodnutí – při vývoji TDD v podmínkách ES ČR bude využito současné tarifní struktury. Při výběru jednotlivých tříd TDD se vycházelo z tarifní struktury zavedené k S ohledem na charakter tarifů bylo zavedeno 7 tříd TDD. TDD

7 Legislativa - TDD TDD

8 Počet vzorků u jednotlivých tříd TDD
U každé třídy TDD byl sledován celkový počet zákazníků a počet zákazníků podle intervalů spotřeby. Definovaná přesnost TDD. Další kritéria (výpadek vzorků…) Počet měřených vzorků v každé třídě TDD = 128. TDD

9 Počet vzorků u jednotlivých tříd TDD
TDD

10 Normalizovaný TDD Normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) je 8 760 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce (8 784 hodnot v roce přestupném), vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD. Průměrné hodinové odběry, použité ke stanovení TDDn, jsou přepočteny na normální klimatické podmínky (teplota, svit, vítr, srážková činnost, …). Hodnoty TDDn se pohybují v rozmezí 0 až 1 a definují tvar diagramu zatížení dané skupiny konečných zákazníků za normálních klimatických podmínek. Celkový součet relativních hodnot průměrných hodinových odběrů TDDn pak vyjadřuje dobu využití maxima. TDD

11 Normalizovaný TDD TDD

12 Metody vývoje a používání TDD
Statická x dynamická metoda Statická metoda TDD je založena na určení normalizovaných typových diagramů dodávky pro určené skupiny konečných zákazníků s měřením typu C a na jejich přepočtu na skutečné klimatické podmínky ve dni D. Dynamická metoda TDD je rovněž založena na normalizovaných typových diagramech dodávky, avšak již bez přepočtu na skutečné klimatické podmínky ve dni D (použitého u statické metody). Vychází z měření vzorků ve dni D a přenosu údajů, na jejichž základě je sestaveno 24 hodnot normalizovaných typových diagramů zatížení jednotlivých skupin konečných zákazníků ve dni D. TDD

13 Metody vývoje a používání TDD (2)
Regionální x celostátní TDD Platnost TDD podle regionů (REAS), nebo podle ČR? Území ČR z hlediska geografických rozměrů malé, aby se v něm mohly výrazně projevit odlišné přírodní podmínky dané zeměpisnou šířkou a délkou. Oblasti s vyšší nadmořskou výškou, která má vliv na charakter spotřeby zaujímají malou rozlohu a zahrnují malou část objemu spotřeby (každý region má svoji specifickou oblast). Charakter osídlení, a tedy i charakter spotřeby není příliš odlišný podle území (největší váha v aglomeracích). Celostátní aplikace TDD – ve všech regionech stejný tvar TDD TDD

14 Přiřazení TDD konečným odběratelům
Přiřazení konkrétních odběrných míst konečných zákazníků s měřením typu C k jednotlivým třídám TDD bude povinností PDS při připojení zákazníků (bude definováno v legislativě). Aktualizace budou možné před začátkem měsíce v předem definovaném termínu. Přiřazení odběrných míst k jednotlivým třídám TDD je založeno na charakteru odběru rozlišeného na: podnikatelský odběr (dnešní MOP), odběr domácnosti (dnešní MOO), a podle účelu využívání elektřiny: všeobecné nespecifické použití elektřiny bez využívání pro ohřev nebo vytápění, použití elektřiny pro akumulační ohřev a akumulační vytápění, použití elektřiny pro ohřev a vytápění hybridními systémy, použití elektřiny pro přímotopné systémy a tepelná čerpadla, použití elektřiny pro veřejné osvětlení (pouze podnikatelský odběr). TDD

15 Současný stav řešení TDD a další vývoj
Změřeny vzorky jednotlivých tříd TDD za ucelené období jednoho roku. Na základě vyhodnocení změřených vzorků bylo rozhodnuto o zahuštění počtu vzorků u TDD 5 (přechod na regionální TDD). Doba trvání nízkého tarifu 8 hodin, rozložení do celého dne => u každého REAS rozdílné Zajištěno předávání normálových teplot od ČHMÚ pro přepočet TDD na skutečné klimatické podmínky. Odsouhlasení zásad užití TDD v systému zúčtování odchylek. Definování pravidel pro stanovení roční spotřeby elektřiny odběrného místa. V souvislosti s připravovanou novelou vyhlášky o měření (č. 218/2001 Sb.) stanovit náhradní postup pro zákazníky z VN a měřením typu C. Na základě měření průběžně aktualizovat jednotlivé třídy TDD. TDD

16 TDD

17 Použití TDD pro rok 2005 K 1. 1. 2005 bude použita pro třídy TDD č. 1, 2, 3, 4, 6, 7 celostátní statická metoda TDD zpracovaná na základě měření 128 vzorků na každou třídu TDD, přičemž měřené vzorky jsou rovnoměrně rozloženy na každý REAS. Pro třídu TDD 5 bude od použita ještě statická celostátní metoda, zpracovaná na základě měření dříve definovaných 128 vzorků, od bude pro TDD 5, kde byl počet vzorků doplněn na cca 128 v každém REAS, použita regionální statická nebo dynamická metoda. Po vyhodnocení výsledků měření zvýšeného počtu vzorků v třídě TDD 5 a zkušeností s provozem v roce 2005 bude posouzena vhodnost použití statické nebo dynamické metody pro tuto třídu TDD. Pro rok 2005 bude použita statická celostátní metoda TDD 8 (sazba C 62 – veřejné osvětlení), přičemž typový diagram bude stanoven odhadem bez měření. Na základě vyhodnocení podkladů o odběrech pro veřejné osvětlení bude rozhodnuto, zda pro rok 2006 a tento druh odběrů bude použita statická celostátní nebo regionální metoda TDD 8. TDD

18 Děkuji Vám za pozornost
TDD


Stáhnout ppt "Typové diagramy dodávek – vznik a současný stav řešení"

Podobné prezentace


Reklamy Google