Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. prosince 2002AEM - Martin Kašák1 Cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Martin Kašák ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. prosince 2002AEM - Martin Kašák1 Cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Martin Kašák ERÚ."— Transkript prezentace:

1 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák1 Cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Martin Kašák ERÚ

2 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák2 Obsah přednášky Metodika stanovení regulovaných cen Regulované ceny 2003

3 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák3 Elektroenergetika Regulované ceny v elektroenergetice od 1. ledna 2002 1) přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy 2) systémové služby 3) distribuce elektřiny po jednotlivých hladinách napětí 4) decentrální výroba 5) činnosti operátora trhu 6) dodávka elektřiny chráněným zákazníkům 7) výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 8) výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

4 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák4 Forma regulace jednotlivých činností v elektroenergetice činnosti ad 1) – 5): ceny jsou individuální pro jednotlivé držitele licence regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny pevné podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí činnosti ad 6): regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny maximální podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí činnosti ad 7) – 8) regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny minimální

5 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák5 Metodika stanovení regulovaných cen Kogenerace Obnovitelné zdroje Decentrální výroba Přenos elektřiny Systémové služby Distribuce elektřiny Operátor trhu Chránění zákazníci

6 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák6 Kogenerace (1) Rozdělení zdrojů do tří skupin: do 5 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku od 5 MW e do 10 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku nad 10 MW e Podpora řešena formou příspěvku

7 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák7 Kogenerace (2) Zdroje do 5 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – 1130,- Kč/MWh Možnost použití dvoutarifu s definovanou cenou VT - (8 hodin denně) 1900,- Kč/MWh NT - (16 hodin denně) 750,- Kč/MWh do 1 MW včetně Povinnost rozepisovat vyrobené množství na rok a upřesňovat po obchodních týdnech Minimální výkupní cena za celé vykázané množství od 1MW do 5 MW včetně Povinnost rozepisovat vyrobené množství na rok, upřesňovat po obchodních týdnech a dnech Minimální výkupní cena za množství v toleranci +5 %, -15 % za měsíc (mimo toleranci 745,- Kč/MWh) Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku

8 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák8 Kogenerace (3) Zdroje od 5 MW e do 10 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – 900,- Kč/MWh Povinnost rozepisovat vyrobené množství na rok, upřesňovat po obchodních týdnech a dnech Minimální výkupní cena za množství v toleranci +10 %, -20 % za obchodní den (mimo toleranci 745,- Kč/MWh) Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku Zdroje nad 10 MW e Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 38,- Kč/MWh Platí pro všechny zdroje bez ohledu na jejich lokalizaci

9 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák9 Obnovitelné zdroje Ponechány v režimu minimálních výkupních cen malé vodní elektrárny 1500,- Kč/MWh bioplyn a biomasa 2500,- Kč/MWh větrné elektrárny 3000,- Kč/MWh geotermální energie3000,- Kč/MWh fotovoltaické systémy6000,- Kč/MWh U malých vodních elektráren možnost sjednání dvoutarifu VT – (8 hodin denně) 2300,- Kč/MWh NT – (16 hodin denně) 1100,- Kč/MWh Minimální ceny zahrnují převzetí odpovědnosti za odchylku Pro přebytky (< 30 % výroby) poloviční úroveň výkupních cen

10 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák10 Decentrální výroba Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny Diferenciace podle napěťových hladin zdroje do vvn – 20,00 Kč/MWh zdroje do vn – 27,59 Kč/MWh zdroje do nn – 64,59 Kč/MWh

11 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák11 Přenos elektřiny (1) Změna metodiky klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu Průměr 4 zimních maxim bilančních sald odběru z PS Zohledněny zpětné toky do PS Rezervovanou kapacitu PS nehradí export a PVE Cena za použití PS - 15,61 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS - 126,79 Kč/MWh

12 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák12 Přenos elektřiny (2) Společnost Pevná cena za rezervaci přenosových zařízení ČEPS, a. s., v tis. Kč/měsíc JČE, a. s.22 474 JME, a. s.62 962 PRE, a. s.29 588 SČE, a. s.45 027 SME, a. s.52 405 STE, a. s.49 920 VČE, a. s.34 940 ZČE, a. s.20 720 ACTHERM, spol. s r. o.381

13 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák13 Systémové služby (1) Náklady na nákup podpůrných služeb omezeny v úrovni 7,8 mld. Kč Zpoplatněny nové kategorie podpůrných služeb – 120 mil. Kč U/Q Ostrovní provoz Start ze tmy Cena za systémové služby pro konečné zákazníky – 159,- Kč/MWh Cena za systémové služby v ostrovním provozu – 795,- Kč/MWh Cena za systémové služby pro lokální spotřebu – 58,- Kč/MWh změna přístupu, nezávislost na vlastnických poměrech a držení licencí

14 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák14 Systémové služby (2) LDS a výrobci II Změna přístupu plateb, nezávislost na vlastnických poměrech a držení licencí Platby za systémové služby se vztahují na lokální spotřebu Do lokální spotřeby se nezahrnuje vlastní spotřeba na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla Lokální spotřeba výrobců I. kategorie – cizí spotřeba v areálu výrobny a ostatní spotřeba výrobce v areálu výrobny Lokální spotřeba výrobců II. kategorie – elektřina vyrobená výrobcem a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy tj. také veškerá elektřina vyrobená výrobcem a spotřebovaná v lokální distribuční soustavě Lokální spotřeba je zpoplatněna nižší sazbou za systémové služby 58,- Kč/MWh

15 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák15 Distribuce elektřiny (1) Dvousložková individuální kumulativní poštovní známka pro vvn a vn za rezervovanou kapacitu zařízení Kč/MW.rok nebo Kč/MW.měsíc - tyto ceny lze kombinovat za použití zařízení soustav Kč/MWh Jednosložková individuální kumulativní poštovní známka pro nn Změna metodiky pro stanovení transformačního výkonu vvn/vn Proměnná složka - za použití zařízení distribučních soustav v sobě zahrnuje: Krytí vícenákladů spojených s výkupem z OZE a KVET Příspěvek na decentrální výrobu Podpůrné služby na úrovni DS (U/Q)

16 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák16 Distribuce elektřiny (2) Výrobci kromě samovýrobců nesjednávají a neplatí za rezervovanou kapacitu pro předávací místa svých výroben elektřiny Odběr výrobce z přenosové nebo distribuční soustavy, včetně odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a na výrobu elektřiny a tepla a odběru pro čerpání u přečerpávacích vodních elektráren, je zpoplatněn cenou za použití sítí Samovýrobce není povinen hradit a objednávat pro případ zvýšeného odběru z DS po dobu max. 2 týdnů rezervaci kapacity Samovýrobce není povinen hradit pro případ zvýšení odběru z DS z důvodu výpadku vlastního zařízení (max. 24 hodin za měsíc) rezervaci kapacity

17 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák17 Operátor trhu cena za vstupní registraci účastníka trhu 500,- Kč cena za registraci subjektu zúčtování 50 000,- Kč cena za činnost zúčtování roční 12 000,- Kč/rok 4,10 Kč/MWh - vztaženo na skutečný odběr z elektrizační soustavy („závazek odebrat“) cena za zobchodované množství na krátkodobém trhu 1,00 Kč/MWh hradí úspěšná strana nabídky i poptávky cena za zajišťování změny dodavatele (ve vztahu na systém CDS) roční 12 000,- Kč/rok

18 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák18 Chránění zákazníci 2003*20032003-2002 Položky ceny chráněného zákazníka [Kč/MWh][%][Kč/MWh] VNNNVNNNVNNN Cena nákupu elektřiny909,6259,41%41,39%-70,08 Cena OTE za činnost zúčtování vztažená k odběru KZ4,100,27%0,19%0,00 Cena za systémové služby159,0010,39%7,24%1,10 Služby sítě: cena za služby regulace U/Q v DS0,080,01%0,004%0,08 cena pro PDS za zprostředkování plateb0,100,01%0,00%0,10 ceny na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kogenerace 19,041,24%0,87%10,32 příspěvek na decentrální výrobu8,008,660,52%0,39%0,801,46 cena na krytí ztrát hrazených OTE0,180,630,01%0,03%0,180,63 kumulativní jednosložková cena za službu sítě423,511 055,4427,66%48,03%41,6330,51 Celkem450,911 083,9529,45%49,33%53,1143,10 Cena obchodu s elektřinou pro chráněné zákazníky7,3540,890,48%1,86%-0,19-0,41 Výsledná průměrná regulovaná cena dodávky elektřiny pro chráněného zákazníka 1 530,982 197,56100,00% -16,06-26,30 * v roce 2003 budou všichni zákazníci odebírající z hladiny VVN považováni za oprávněné

19 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák19 Složky ceny elektřiny pro chráněné zákazníky na jednotlivých hladinách napětí v roce 2003

20 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák20 Rozbor konečné ceny pro domácnosti pro rok 2003

21 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák21 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "18. prosince 2002AEM - Martin Kašák1 Cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Martin Kašák ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google