Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. prosince 2002AEM - Martin Kašák1 Cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Martin Kašák ERÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. prosince 2002AEM - Martin Kašák1 Cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Martin Kašák ERÚ."— Transkript prezentace:

1 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák1 Cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Martin Kašák ERÚ

2 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák2 Obsah přednášky Metodika stanovení regulovaných cen Regulované ceny 2003

3 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák3 Elektroenergetika Regulované ceny v elektroenergetice od 1. ledna ) přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy 2) systémové služby 3) distribuce elektřiny po jednotlivých hladinách napětí 4) decentrální výroba 5) činnosti operátora trhu 6) dodávka elektřiny chráněným zákazníkům 7) výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla 8) výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů

4 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák4 Forma regulace jednotlivých činností v elektroenergetice činnosti ad 1) – 5): ceny jsou individuální pro jednotlivé držitele licence regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny pevné podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí činnosti ad 6): regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny maximální podklady pro určení ceny předkládají úřadu jednotliví držitelé licencí činnosti ad 7) – 8) regulovány formou úředně stanovené ceny jako ceny minimální

5 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák5 Metodika stanovení regulovaných cen Kogenerace Obnovitelné zdroje Decentrální výroba Přenos elektřiny Systémové služby Distribuce elektřiny Operátor trhu Chránění zákazníci

6 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák6 Kogenerace (1) Rozdělení zdrojů do tří skupin: do 5 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku od 5 MW e do 10 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku nad 10 MW e Podpora řešena formou příspěvku

7 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák7 Kogenerace (2) Zdroje do 5 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – 1130,- Kč/MWh Možnost použití dvoutarifu s definovanou cenou VT - (8 hodin denně) 1900,- Kč/MWh NT - (16 hodin denně) 750,- Kč/MWh do 1 MW včetně Povinnost rozepisovat vyrobené množství na rok a upřesňovat po obchodních týdnech Minimální výkupní cena za celé vykázané množství od 1MW do 5 MW včetně Povinnost rozepisovat vyrobené množství na rok, upřesňovat po obchodních týdnech a dnech Minimální výkupní cena za množství v toleranci +5 %, -15 % za měsíc (mimo toleranci 745,- Kč/MWh) Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku

8 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák8 Kogenerace (3) Zdroje od 5 MW e do 10 MW e včetně Možnost volby režimu minimální výkupní ceny nebo příspěvku V režimu minimální výkupní ceny – 900,- Kč/MWh Povinnost rozepisovat vyrobené množství na rok, upřesňovat po obchodních týdnech a dnech Minimální výkupní cena za množství v toleranci +10 %, -20 % za obchodní den (mimo toleranci 745,- Kč/MWh) Minimální cena zahrnuje převzetí odpovědnosti za odchylku Zdroje nad 10 MW e Podpora řešena formou příspěvku – pevná cena 38,- Kč/MWh Platí pro všechny zdroje bez ohledu na jejich lokalizaci

9 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák9 Obnovitelné zdroje Ponechány v režimu minimálních výkupních cen malé vodní elektrárny 1500,- Kč/MWh bioplyn a biomasa 2500,- Kč/MWh větrné elektrárny 3000,- Kč/MWh geotermální energie3000,- Kč/MWh fotovoltaické systémy6000,- Kč/MWh U malých vodních elektráren možnost sjednání dvoutarifu VT – (8 hodin denně) 2300,- Kč/MWh NT – (16 hodin denně) 1100,- Kč/MWh Minimální ceny zahrnují převzetí odpovědnosti za odchylku Pro přebytky (< 30 % výroby) poloviční úroveň výkupních cen

10 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák10 Decentrální výroba Nezávislé na obchodních vztazích, rozhodují fyzikální toky elektřiny Diferenciace podle napěťových hladin zdroje do vvn – 20,00 Kč/MWh zdroje do vn – 27,59 Kč/MWh zdroje do nn – 64,59 Kč/MWh

11 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák11 Přenos elektřiny (1) Změna metodiky klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu Průměr 4 zimních maxim bilančních sald odběru z PS Zohledněny zpětné toky do PS Rezervovanou kapacitu PS nehradí export a PVE Cena za použití PS - 15,61 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS - 126,79 Kč/MWh

12 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák12 Přenos elektřiny (2) Společnost Pevná cena za rezervaci přenosových zařízení ČEPS, a. s., v tis. Kč/měsíc JČE, a. s JME, a. s PRE, a. s SČE, a. s SME, a. s STE, a. s VČE, a. s ZČE, a. s ACTHERM, spol. s r. o.381

13 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák13 Systémové služby (1) Náklady na nákup podpůrných služeb omezeny v úrovni 7,8 mld. Kč Zpoplatněny nové kategorie podpůrných služeb – 120 mil. Kč U/Q Ostrovní provoz Start ze tmy Cena za systémové služby pro konečné zákazníky – 159,- Kč/MWh Cena za systémové služby v ostrovním provozu – 795,- Kč/MWh Cena za systémové služby pro lokální spotřebu – 58,- Kč/MWh změna přístupu, nezávislost na vlastnických poměrech a držení licencí

14 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák14 Systémové služby (2) LDS a výrobci II Změna přístupu plateb, nezávislost na vlastnických poměrech a držení licencí Platby za systémové služby se vztahují na lokální spotřebu Do lokální spotřeby se nezahrnuje vlastní spotřeba na výrobu elektřiny nebo elektřiny a tepla Lokální spotřeba výrobců I. kategorie – cizí spotřeba v areálu výrobny a ostatní spotřeba výrobce v areálu výrobny Lokální spotřeba výrobců II. kategorie – elektřina vyrobená výrobcem a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy tj. také veškerá elektřina vyrobená výrobcem a spotřebovaná v lokální distribuční soustavě Lokální spotřeba je zpoplatněna nižší sazbou za systémové služby 58,- Kč/MWh

15 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák15 Distribuce elektřiny (1) Dvousložková individuální kumulativní poštovní známka pro vvn a vn za rezervovanou kapacitu zařízení Kč/MW.rok nebo Kč/MW.měsíc - tyto ceny lze kombinovat za použití zařízení soustav Kč/MWh Jednosložková individuální kumulativní poštovní známka pro nn Změna metodiky pro stanovení transformačního výkonu vvn/vn Proměnná složka - za použití zařízení distribučních soustav v sobě zahrnuje: Krytí vícenákladů spojených s výkupem z OZE a KVET Příspěvek na decentrální výrobu Podpůrné služby na úrovni DS (U/Q)

16 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák16 Distribuce elektřiny (2) Výrobci kromě samovýrobců nesjednávají a neplatí za rezervovanou kapacitu pro předávací místa svých výroben elektřiny Odběr výrobce z přenosové nebo distribuční soustavy, včetně odběru pro vlastní spotřebu elektřiny na výrobu elektřiny a na výrobu elektřiny a tepla a odběru pro čerpání u přečerpávacích vodních elektráren, je zpoplatněn cenou za použití sítí Samovýrobce není povinen hradit a objednávat pro případ zvýšeného odběru z DS po dobu max. 2 týdnů rezervaci kapacity Samovýrobce není povinen hradit pro případ zvýšení odběru z DS z důvodu výpadku vlastního zařízení (max. 24 hodin za měsíc) rezervaci kapacity

17 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák17 Operátor trhu cena za vstupní registraci účastníka trhu 500,- Kč cena za registraci subjektu zúčtování ,- Kč cena za činnost zúčtování roční ,- Kč/rok 4,10 Kč/MWh - vztaženo na skutečný odběr z elektrizační soustavy („závazek odebrat“) cena za zobchodované množství na krátkodobém trhu 1,00 Kč/MWh hradí úspěšná strana nabídky i poptávky cena za zajišťování změny dodavatele (ve vztahu na systém CDS) roční ,- Kč/rok

18 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák18 Chránění zákazníci 2003* Položky ceny chráněného zákazníka [Kč/MWh][%][Kč/MWh] VNNNVNNNVNNN Cena nákupu elektřiny909,6259,41%41,39%-70,08 Cena OTE za činnost zúčtování vztažená k odběru KZ4,100,27%0,19%0,00 Cena za systémové služby159,0010,39%7,24%1,10 Služby sítě: cena za služby regulace U/Q v DS0,080,01%0,004%0,08 cena pro PDS za zprostředkování plateb0,100,01%0,00%0,10 ceny na krytí vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a kogenerace 19,041,24%0,87%10,32 příspěvek na decentrální výrobu8,008,660,52%0,39%0,801,46 cena na krytí ztrát hrazených OTE0,180,630,01%0,03%0,180,63 kumulativní jednosložková cena za službu sítě423, ,4427,66%48,03%41,6330,51 Celkem450, ,9529,45%49,33%53,1143,10 Cena obchodu s elektřinou pro chráněné zákazníky7,3540,890,48%1,86%-0,19-0,41 Výsledná průměrná regulovaná cena dodávky elektřiny pro chráněného zákazníka 1 530, ,56100,00% -16,06-26,30 * v roce 2003 budou všichni zákazníci odebírající z hladiny VVN považováni za oprávněné

19 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák19 Složky ceny elektřiny pro chráněné zákazníky na jednotlivých hladinách napětí v roce 2003

20 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák20 Rozbor konečné ceny pro domácnosti pro rok 2003

21 18. prosince 2002AEM - Martin Kašák21 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "18. prosince 2002AEM - Martin Kašák1 Cenové rozhodnutí č. 1/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb Martin Kašák ERÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google