Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrovaný účastník trhu - nákup od více dodavatelů Prezentace pro seminář SVSE 21.5.2003 Ing. Bohumír Broďák 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrovaný účastník trhu - nákup od více dodavatelů Prezentace pro seminář SVSE 21.5.2003 Ing. Bohumír Broďák 1."— Transkript prezentace:

1 Registrovaný účastník trhu - nákup od více dodavatelů Prezentace pro seminář SVSE 21.5.2003 Ing. Bohumír Broďák 1

2 2 Mostecká uhelná společnost, a. s. = hlavní činnost - dobývání a úprava hnědého uhlí, roční objem 15 - 17 mil. tun - s tím související těžba skrývky, roční objem 28-32 mil. m3 = podniká na území 12 000 ha rozložených do 3 okresů Ústeckého kraje = území společnosti je pokryto vlastní elektrizační soustavou 35 kV = roční odběr 270 - 320 GWh - pro vlastní spotřebu MUS, a. s. - pro účely distribuce z LDS = MUS,a.s. je oprávněným zákazníkem a má licenci na provozování lokální distribuční soustavy

3 BEZPODMÍNEČNÝ RESPEKT 3 Elektrizační soustava 35 kV MUS základní schéma

4 OKOM - reklama a propagace = tvoří ji:2 rozvodny 110/35 kV 7 rozvoden 35 kV 3 měnírny 1,5 kV ss = hlavní rozvody 35 kV jsou převážně volným vedením, technologické rozvody kabely 35kV a 6kV. = připojena k distribuční soustavě regionálního distributora SČE a. s. - 2x na úrovni 110 kV - technická možnost připojení i na úrovni 35 kV = soustava MUS, a. s. je elektricky propojena s dalšími sítěmi v regionu Elektrizační soustava 35 kV 4

5 OKOM - reklama a propagace 5 = rezervovaná kapacita cca 60 MW na 110 kV = technologická zařízení dolů připojena - 30 transformačními stanicemi mobilními (TSM) 35/6 kV s výkonem 6 MV - 5 spínacími stanicemi VSS 35 kV = složitost sítě zajišťuje vysokou spolehlivost zásobování (vč. 2 nezávislých zdrojů pro hlubinné doly) = ze sítě prováděná distribuce elektřiny Elektrizační soustava 35 kV pokračování

6 = rozhodující zařízení je provozováno v nepřetržitém režimu 12 hodinových směn = odběr je uskutečňován technologickými celky (dobývací stroj - pasová doprava - zakladač), okamžitý výkon 5 - 9 MW = 20 největších spotřebičů odebírá 85 % el. práce = poruchy a technologické odstávky nejsou předem plánovatelné = provozování technologie je možné pouze jako celek = odstavení zařízení (například pro regulaci ) má smysl po technologických celcích => skoková změna výkonu 6 Charakteristika odběrných zařízení

7 = v průběhu 24 hodin výrazné rozdíly v odběru jako celku = vzhledem ke směnnosti má odběr 2 sedla (kolem 6.00 a 18.00 hod.) = v průběhu roku různá úroveň odběru = odstávky pro opravy (týdny, měsíce) orientovány do letního období = rozdíly odběru způsobeny provozováním nebo odstávkou zařízení = vlivem plánovitého i samovolného rozložení odstávek rozptyl odběru nad základním pásmem = regulace odebíraného výkonu možná jen snižováním 7 Typické znaky odběru

8 BEZPODMÍNEČNÝ RESPEKT 8 Mostecká uhelná společnost, a. s.

9 BEZPODMÍNEČNÝ RESPEKT 9 Mostecká uhelná společnost, a. s.

10 10 Nákup elektřiny pro rok 2002 Východiska: - MUS, a.s. se stává od 1. 1. 2002 oprávněným zákazníkem - provedení analýzy průběhu odběru v předchozích letech - analýza potřeby elektřiny v průběhu 2002 - rozbor vlastních schopností k převzetí odpovědnosti za odchylku a její ovlivňování - cena elektřiny narůstá s přibližujícím se obdobím její spotřeby

11 BEZPODMÍNEČNÝ RESPEKT 11 Řešení: - rozhodnutí o účasti na aukci ČEZ na „žlutou elektřinu“ - zahájení poptávkového řízení na zbytek potřeby na základě jednotné poptávky pro možné dodavatele Výsledek : - MUS, a. s. uspěla v aukci a nakoupila cca 45 % elektřiny pro rok 2002 ve formě „žluté elektřiny“ od ČEZ, a. s. - výběrovým řízením byl vybrán dodavatel zbylé části potřeby elektřiny pro rok 2002 - SČE, a. s. - SČE, a. s. převzala smluvně odpovědnost za odchylku - mírné meziroční snížení celkové jednotkové ceny(cca 2 %) Nákup elektřiny pro rok 2002 pokračování

12 BEZPODMÍNEČNÝ RESPEKT Hodnocení nákupu elektřiny 2002 Předpoklady: - nákup „žluté elektřiny“ je vhodný pro nepřetržitý provoz, výhodou je odběr i o svátcích - subjekt má registraci jako účastník trhu u OTE - vyváženost obou podílů pro možnost uplatnění nákupu „zbytku“ Výhody: - „žlutá elektřina“ má nižší (až nejnižší ) cenu - úspora poplatků spojených s účastí na trhu 12

13 BEZPODMÍNEČNÝ RESPEKT 13 Hodnocení nákupu elektřiny 2002 Nevýhody: - platba i za neodebranou el. práci (take or pay) - garance na platby po celé smluvní období - kratší doba pro vyhodnocení nabídky elektřiny a služeb - obtížnější uplatňování požadavku na převzetí odpovědnosti za odchylku - menší obchodní objem „zbytku“ => vyšší měrná cena

14 BEZPODMÍNEČNÝ RESPEKT 14 Hodnocení nákupu elektřiny 2002 Závěr: - průběžně byl v roce 2002 hodnocen vývoj trhu s elektřinou a analyzovány vlastní odběry MUS,a.s. - podrobněji bylo stanoveno množství a průběh potřeby elektřiny pro rok 2003 => optimální možnost využití produktů ČEZ - MUS,a.s. pověřila pro rok 2003 obchodováním s elektřinou nově společnost Appian Group a.s.

15 BEZPODMÍNEČNÝ RESPEKT 15 Mostecká uhelná společnost, a. s. Kontakty: Mostecká uhelná společnost, a. s. Ing. Bohumír Broďák, vedoucí odboru energetiky Telefon:476203432, 478603432 Fax:476203489, 478603432 e-mail:b.brodak@mus.cz www.mus.cz


Stáhnout ppt "Registrovaný účastník trhu - nákup od více dodavatelů Prezentace pro seminář SVSE 21.5.2003 Ing. Bohumír Broďák 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google