Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14. prosince 2005 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006 Stanislav Večeřa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14. prosince 2005 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006 Stanislav Večeřa."— Transkript prezentace:

1 14. prosince 2005 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006 Stanislav Večeřa

2 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce 2006 2 Obsah  Přehled aktuálních cenových rozhodnutí k cenám tepelné energie  Základní principy regulace cen tepelné energie  Výše úrovní cen tepelné energie a jejich vývoj  Porovnání úrovní cen tepelné energie s uplatňovanými cenami tepelné energie  Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek  Nová vyhláška ERÚ č. 404/2005 Sb.

3 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce 2006 3 Přehled cenových rozhodnutí k cenám tepelné energie  Cenové rozhodnutí č. 4/2005 ze dne 12. července 2005  Cenové rozhodnutí č. 9/2005 ze dne 9. listopadu 2005  odlišný postup stanovení ceny tepelné energie  Cenové rozhodnutí č. 6/2005 ze dne 12. září 2005  změna úrovní cen tepelné energie od 1. října 2005  Cenové rozhodnutí č. 11/2005 ze dne 21. listopadu 2005  ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek  Cenové rozhodnutí č. 13/2005 ze dne 30. listopadu 2005  změna úrovní cen tepelné energie od 1. ledna 2006

4 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce 2006 4 Cenové předpisy k cenám tepelné energie pro rok 2006  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška MF č.580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů  Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie  pro rok 2006 ve znění cenového rozhodnutí č. 11/2005 a cenového rozhodnutí č. 13/2005  Veškeré závazné podmínky pro tvorbu ceny a její kalkulaci pro rok 2006 jsou stejné jako pro rok 2005

5 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce 2006 5 Základní principy regulace podle cenového rozhodnutí č. 9/2004  Věcné usměrňování cen tepelné energie  Do ceny tepelné energie lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty  Definování cenových lokalit, za které je cena tepelné energie kalkulována za tepelný zdroj (systém) nebo kalkulována průměrně za více tepelných zdrojů (systémů)  Stanovení úrovní cen tepelné energie pro uhlí a ostatní palivo na jednotlivé úrovně předání tepelné energie pro porovnání výše uplatňovaných cen tepelné energie  Meziroční nárůst celkového rámce stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku se vztahuje pouze pro ceny, které jsou uplatňovány nad příslušnou úrovní ceny tepelné energie

6 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce 2006 6 Cenové lokality  Průměrnou cenu tepelné energie je možné kalkulovat maximálně za cenovou lokalitu zahrnující  nepropojené a propojené tepelné zdroje a tepelné systémy v jedné obci anebo  potrubně propojené tepelné systémy v různých obcích  Maximálně možný rozsah cenové lokality je při regulaci cen tepelné energie využíván pro  porovnání výše průměrné ceny tepelné energie s příslušnou úrovní ceny tepelné energie  posouzení meziročního nárůstu celkové výše stálých nákladů a zisku u cen nad úrovní ceny  V rámci jedné cenové lokality musí mít všichni odběratelé stejné podmínky  při uplatňování jednosložkové ceny tepelné energie  při stanovování jednotlivých složek vícesložkové ceny  při uplatňování kritérií pro individuální ceny

7 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce 2006 7 Úrovně cen tepelné energie  Úrovně cen představují pouze referenční hodnotu sloužící k porovnání výše průměrné uplatňované ceny tepelné energie  Každý dodavatel má jednu úroveň ceny tepelné energie (stanovenou nebo si vypočte) za maximální možnou cenovou lokalitu (jedna obec nebo více obcí, mezi kterými jsou propojeny tepelné systémy)  Pro průměrnou cenu tepelné energie uplatňovanou pod příslušnou úrovní ceny platí pouze pravidla věcného usměrňování cen  Pro průměrnou cenu tepelné energie uplatňovanou nad příslušnou úrovní ceny platí vedle pravidel věcného usměrňování cen také omezení meziročního nárůstu stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku  Úrovně ceny stanovené pro konečné úrovně předání tepelné energie odrážejí konkurenční cenu z domovní kotelny a nahrazují tak případně nedostatečné konkurenční prostředí

8 Výše úrovní cen tepelné energie od 1. ledna 2006 Úroveň předání UhlíOstatní palivo bez DPHvč. DPHbez DPHvč. DPH - z výroby při instalovaném tepelném výkonu nad 10 MW 188,00197,40315,00330,75 - z primárního rozvodu CZT 265,00278,25394,00413,70 - z výroby při instalovaném tepelném výkonu do 10 MW - z centrální výměníkové stanice 304,00319,20433,00454,65 - z rozvodů z blokové kotelny - ze sekundárních rozvodů - z domovní předávací stanice - z domovní kotelny 324,00340,20453,00474,65  Cenové rozhodnutí č. 13/2005

9 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce 2006 9 Meziroční nárůst cen tepelné energie, které jsou uplatňovány nad úrovní ceny  Výše proměnných ekonomicky oprávněných nákladů není meziročně omezována  Omezení meziročního nárůstu stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku je uveden v části 2 cenového rozhodnutí č. 9/2004  Jsou podporovány investice do tepelného zařízení  zvyšující účinnost výroby a rozvodu tepelné energie  při rozšiřování nových odběrných míst  Vzhledem k různorodosti teplárenských společností může ERÚ povolit odlišný postup stanovení ceny tepelné energie  podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách ERÚ

10 Vývoj úrovní cen tepelné energie  Pro tepelnou energii vyrobenou z uhlí

11 Vývoj úrovní cen tepelné energie  Pro tepelnou energii vyrobenou z ostatního paliva

12 Vývoj cen tepelné energie a úrovní cen tepelné energie  Průměrné výsledné ceny na poslední úrovni předání pro konečné odběratele tepelné energie (rok 2005 a 2006 odhad)

13 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie  Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z uhlí

14 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie  Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z uhlí

15 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie  Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z ostatního paliva

16 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie  Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z ostatního paliva

17 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce 2006 17 Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek  Cenové rozhodnutí č. 11/2005  Platí již pro výsledné ceny tepelné energie za rok 2005  Potřeba nákupu vniká až po využití přebytku emisních povolenek na ostatních zařízeních jednoho provozovatele  Náklad na potřebný nákup emisních povolenek, který je možné promítnout do ceny tepelné energie v regulovaném roce, se posuzuje v průběhu celého obchodovacího období  Množství emisních povolenek za regulovaný rok, které je potřebné nakoupit nebo které není upotřebeno, se ocení průměrnou cenou za příslušný regulovaný rok na komoditní burze v ČR (rok 2005 cenou k 31.12.2005), bez ohledu na to, zda došlo k jejich nákupu nebo převodu mezi roky v rámci jednoho obchodovacího období.  Výsledná záporná hodnota po zohlednění průběžného rozdílu v jednotlivých regulovaných letech nesnižuje proměnné náklady v ceně tepelné energie

18 Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek  Grafické znázornění principu uplatnění nákladu na nákup emisních povolenek v ceně tepelné energie Nesnižuje proměnné náklady 0 50 100 -50

19 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce 2006 19 Nová vyhláška ERÚ č. 404/2005 Sb.  Nahrazuje vyhlášku ERÚ č. 439/2001 Sb.  Stanoví náležitosti, členění a pravidla pro regulační výkazy  Údaje pro regulační výkazy v teplárenství se shodují s pravidly pro regulaci cen tepelné energie  Výkazy v teplárenství podle této vyhlášky jsou stejné jako výkazy pro údaje za rok 2004  Údaje z výkazů v teplárenství jsou využívány např. pro  vyhodnocení finančních a technických ukazatelů držitelů licencí  vytvoření přehledu výsledných cen tepelné energie  sledování finanční stability držitelů licencí  Všichni držitelé licencí pro výrobu a pro rozvod tepelné energie budou poprvé předkládat regulační výkazy podle této vyhlášky za rok 2005 do 30. dubna 2006

20 14. prosince 2005 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz stanislav.vecera@eru.cz


Stáhnout ppt "14. prosince 2005 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006 Stanislav Večeřa."

Podobné prezentace


Reklamy Google