Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006"— Transkript prezentace:

1 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006
Stanislav Večeřa 14. prosince 2005

2 Ceny tepelné energie v roce 2006
Obsah Přehled aktuálních cenových rozhodnutí k cenám tepelné energie Základní principy regulace cen tepelné energie Výše úrovní cen tepelné energie a jejich vývoj Porovnání úrovní cen tepelné energie s uplatňovanými cenami tepelné energie Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek Nová vyhláška ERÚ č. 404/2005 Sb. 14. prosince 2005 Ceny tepelné energie v roce 2006

3 Přehled cenových rozhodnutí k cenám tepelné energie
Cenové rozhodnutí č. 4/2005 ze dne 12. července 2005 Cenové rozhodnutí č. 9/2005 ze dne 9. listopadu 2005 odlišný postup stanovení ceny tepelné energie Cenové rozhodnutí č. 6/2005 ze dne 12. září 2005 změna úrovní cen tepelné energie od 1. října 2005 Cenové rozhodnutí č. 11/2005 ze dne 21. listopadu 2005 ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek Cenové rozhodnutí č. 13/2005 ze dne 30. listopadu 2005 změna úrovní cen tepelné energie od 1. ledna 2006 14. prosince 2005 Ceny tepelné energie v roce 2006

4 Cenové předpisy k cenám tepelné energie pro rok 2006
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MF č.580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie pro rok 2006 ve znění cenového rozhodnutí č. 11/2005 a cenového rozhodnutí č. 13/2005 Veškeré závazné podmínky pro tvorbu ceny a její kalkulaci pro rok 2006 jsou stejné jako pro rok 2005 14. prosince 2005 Ceny tepelné energie v roce 2006

5 Základní principy regulace podle cenového rozhodnutí č. 9/2004
Věcné usměrňování cen tepelné energie Do ceny tepelné energie lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty Definování cenových lokalit, za které je cena tepelné energie kalkulována za tepelný zdroj (systém) nebo kalkulována průměrně za více tepelných zdrojů (systémů) Stanovení úrovní cen tepelné energie pro uhlí a ostatní palivo na jednotlivé úrovně předání tepelné energie pro porovnání výše uplatňovaných cen tepelné energie Meziroční nárůst celkového rámce stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku se vztahuje pouze pro ceny, které jsou uplatňovány nad příslušnou úrovní ceny tepelné energie 14. prosince 2005 Ceny tepelné energie v roce 2006

6 Ceny tepelné energie v roce 2006
Cenové lokality Průměrnou cenu tepelné energie je možné kalkulovat maximálně za cenovou lokalitu zahrnující nepropojené a propojené tepelné zdroje a tepelné systémy v jedné obci anebo potrubně propojené tepelné systémy v různých obcích Maximálně možný rozsah cenové lokality je při regulaci cen tepelné energie využíván pro porovnání výše průměrné ceny tepelné energie s příslušnou úrovní ceny tepelné energie posouzení meziročního nárůstu celkové výše stálých nákladů a zisku u cen nad úrovní ceny V rámci jedné cenové lokality musí mít všichni odběratelé stejné podmínky při uplatňování jednosložkové ceny tepelné energie při stanovování jednotlivých složek vícesložkové ceny při uplatňování kritérií pro individuální ceny 14. prosince 2005 Ceny tepelné energie v roce 2006

7 Úrovně cen tepelné energie
Úrovně cen představují pouze referenční hodnotu sloužící k porovnání výše průměrné uplatňované ceny tepelné energie Každý dodavatel má jednu úroveň ceny tepelné energie (stanovenou nebo si vypočte) za maximální možnou cenovou lokalitu (jedna obec nebo více obcí, mezi kterými jsou propojeny tepelné systémy) Pro průměrnou cenu tepelné energie uplatňovanou pod příslušnou úrovní ceny platí pouze pravidla věcného usměrňování cen Pro průměrnou cenu tepelné energie uplatňovanou nad příslušnou úrovní ceny platí vedle pravidel věcného usměrňování cen také omezení meziročního nárůstu stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku Úrovně ceny stanovené pro konečné úrovně předání tepelné energie odrážejí konkurenční cenu z domovní kotelny a nahrazují tak případně nedostatečné konkurenční prostředí 14. prosince 2005 Ceny tepelné energie v roce 2006

8 Výše úrovní cen tepelné energie od 1. ledna 2006
Cenové rozhodnutí č. 13/2005 Úroveň předání Uhlí Ostatní palivo bez DPH vč. DPH - z výroby při instalovaném tepelném výkonu nad 10 MW 188,00 197,40 315,00 330,75 - z primárního rozvodu CZT 265,00 278,25 394,00 413,70 tepelném výkonu do 10 MW - z centrální výměníkové stanice 304,00 319,20 433,00 454,65 - z rozvodů z blokové kotelny - ze sekundárních rozvodů - z domovní předávací stanice - z domovní kotelny 324,00 340,20 453,00 474,65 Použití úrovní cen stejné jako v roce 2004 Pro maximální možnou cenovou lokalitu Výpočty při kombinaci paliv a při více úrovních předání Za maximální možnou cenovou lokalitu si dodavatel vypočítá (váženým průměrem) jednu cenovou úroveň Výpočet cenové úrovně je možný ihned po uzavření předchozího roku Za maximální možnou cenovou lokalitu si dodavatel vypočítá (váženým průměrem) jednu průměrnou cenu Uvedených 10 MW instalovaného tepelného výkonu platí pro jeden zdroj Uhlí - hnědé, černé a brikety Ostatní palivo – kromě plynu a topných olejů také např. koks, biomasa, komunální odpad, obnovitelné zdroje Rozvody z blokové kotelny představují jednostupňové rozvody, které nejsou rozděleny na primár a sekundár Domovní kotelny v poslední úrovni předání

9 Ceny tepelné energie v roce 2006
Meziroční nárůst cen tepelné energie, které jsou uplatňovány nad úrovní ceny Výše proměnných ekonomicky oprávněných nákladů není meziročně omezována Omezení meziročního nárůstu stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku je uveden v části 2 cenového rozhodnutí č. 9/2004 Jsou podporovány investice do tepelného zařízení zvyšující účinnost výroby a rozvodu tepelné energie při rozšiřování nových odběrných míst Vzhledem k různorodosti teplárenských společností může ERÚ povolit odlišný postup stanovení ceny tepelné energie podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách ERÚ 14. prosince 2005 Ceny tepelné energie v roce 2006

10 Vývoj úrovní cen tepelné energie
Pro tepelnou energii vyrobenou z uhlí

11 Vývoj úrovní cen tepelné energie
Pro tepelnou energii vyrobenou z ostatního paliva

12 Vývoj cen tepelné energie a úrovní cen tepelné energie
Průměrné výsledné ceny na poslední úrovni předání pro konečné odběratele tepelné energie (rok 2005 a 2006 odhad)

13 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie
Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z uhlí

14 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie
Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z uhlí

15 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie
Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z ostatního paliva

16 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie
Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z ostatního paliva

17 Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek
Cenové rozhodnutí č. 11/2005 Platí již pro výsledné ceny tepelné energie za rok 2005 Potřeba nákupu vniká až po využití přebytku emisních povolenek na ostatních zařízeních jednoho provozovatele Náklad na potřebný nákup emisních povolenek, který je možné promítnout do ceny tepelné energie v regulovaném roce, se posuzuje v průběhu celého obchodovacího období Množství emisních povolenek za regulovaný rok, které je potřebné nakoupit nebo které není upotřebeno, se ocení průměrnou cenou za příslušný regulovaný rok na komoditní burze v ČR (rok 2005 cenou k ), bez ohledu na to, zda došlo k jejich nákupu nebo převodu mezi roky v rámci jednoho obchodovacího období. Výsledná záporná hodnota po zohlednění průběžného rozdílu v jednotlivých regulovaných letech nesnižuje proměnné náklady v ceně tepelné energie 14. prosince 2005 Ceny tepelné energie v roce 2006

18 Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek
Grafické znázornění principu uplatnění nákladu na nákup emisních povolenek v ceně tepelné energie 100 50 Nesnižuje proměnné náklady -50

19 Ceny tepelné energie v roce 2006
Nová vyhláška ERÚ č. 404/2005 Sb. Nahrazuje vyhlášku ERÚ č. 439/2001 Sb. Stanoví náležitosti, členění a pravidla pro regulační výkazy Údaje pro regulační výkazy v teplárenství se shodují s pravidly pro regulaci cen tepelné energie Výkazy v teplárenství podle této vyhlášky jsou stejné jako výkazy pro údaje za rok 2004 Údaje z výkazů v teplárenství jsou využívány např. pro vyhodnocení finančních a technických ukazatelů držitelů licencí vytvoření přehledu výsledných cen tepelné energie sledování finanční stability držitelů licencí Všichni držitelé licencí pro výrobu a pro rozvod tepelné energie budou poprvé předkládat regulační výkazy podle této vyhlášky za rok 2005 do 30. dubna 2006 14. prosince 2005 Ceny tepelné energie v roce 2006

20 Děkuji Vám za pozornost
14. prosince 2005


Stáhnout ppt "Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google