Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14. prosince 2005 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006 Stanislav Večeřa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14. prosince 2005 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006 Stanislav Večeřa."— Transkript prezentace:

1 14. prosince 2005 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006 Stanislav Večeřa

2 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce Obsah  Přehled aktuálních cenových rozhodnutí k cenám tepelné energie  Základní principy regulace cen tepelné energie  Výše úrovní cen tepelné energie a jejich vývoj  Porovnání úrovní cen tepelné energie s uplatňovanými cenami tepelné energie  Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek  Nová vyhláška ERÚ č. 404/2005 Sb.

3 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce Přehled cenových rozhodnutí k cenám tepelné energie  Cenové rozhodnutí č. 4/2005 ze dne 12. července 2005  Cenové rozhodnutí č. 9/2005 ze dne 9. listopadu 2005  odlišný postup stanovení ceny tepelné energie  Cenové rozhodnutí č. 6/2005 ze dne 12. září 2005  změna úrovní cen tepelné energie od 1. října 2005  Cenové rozhodnutí č. 11/2005 ze dne 21. listopadu 2005  ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek  Cenové rozhodnutí č. 13/2005 ze dne 30. listopadu 2005  změna úrovní cen tepelné energie od 1. ledna 2006

4 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce Cenové předpisy k cenám tepelné energie pro rok 2006  Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška MF č.580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů  Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie  pro rok 2006 ve znění cenového rozhodnutí č. 11/2005 a cenového rozhodnutí č. 13/2005  Veškeré závazné podmínky pro tvorbu ceny a její kalkulaci pro rok 2006 jsou stejné jako pro rok 2005

5 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce Základní principy regulace podle cenového rozhodnutí č. 9/2004  Věcné usměrňování cen tepelné energie  Do ceny tepelné energie lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty  Definování cenových lokalit, za které je cena tepelné energie kalkulována za tepelný zdroj (systém) nebo kalkulována průměrně za více tepelných zdrojů (systémů)  Stanovení úrovní cen tepelné energie pro uhlí a ostatní palivo na jednotlivé úrovně předání tepelné energie pro porovnání výše uplatňovaných cen tepelné energie  Meziroční nárůst celkového rámce stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku se vztahuje pouze pro ceny, které jsou uplatňovány nad příslušnou úrovní ceny tepelné energie

6 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce Cenové lokality  Průměrnou cenu tepelné energie je možné kalkulovat maximálně za cenovou lokalitu zahrnující  nepropojené a propojené tepelné zdroje a tepelné systémy v jedné obci anebo  potrubně propojené tepelné systémy v různých obcích  Maximálně možný rozsah cenové lokality je při regulaci cen tepelné energie využíván pro  porovnání výše průměrné ceny tepelné energie s příslušnou úrovní ceny tepelné energie  posouzení meziročního nárůstu celkové výše stálých nákladů a zisku u cen nad úrovní ceny  V rámci jedné cenové lokality musí mít všichni odběratelé stejné podmínky  při uplatňování jednosložkové ceny tepelné energie  při stanovování jednotlivých složek vícesložkové ceny  při uplatňování kritérií pro individuální ceny

7 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce Úrovně cen tepelné energie  Úrovně cen představují pouze referenční hodnotu sloužící k porovnání výše průměrné uplatňované ceny tepelné energie  Každý dodavatel má jednu úroveň ceny tepelné energie (stanovenou nebo si vypočte) za maximální možnou cenovou lokalitu (jedna obec nebo více obcí, mezi kterými jsou propojeny tepelné systémy)  Pro průměrnou cenu tepelné energie uplatňovanou pod příslušnou úrovní ceny platí pouze pravidla věcného usměrňování cen  Pro průměrnou cenu tepelné energie uplatňovanou nad příslušnou úrovní ceny platí vedle pravidel věcného usměrňování cen také omezení meziročního nárůstu stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku  Úrovně ceny stanovené pro konečné úrovně předání tepelné energie odrážejí konkurenční cenu z domovní kotelny a nahrazují tak případně nedostatečné konkurenční prostředí

8 Výše úrovní cen tepelné energie od 1. ledna 2006 Úroveň předání UhlíOstatní palivo bez DPHvč. DPHbez DPHvč. DPH - z výroby při instalovaném tepelném výkonu nad 10 MW 188,00197,40315,00330,75 - z primárního rozvodu CZT 265,00278,25394,00413,70 - z výroby při instalovaném tepelném výkonu do 10 MW - z centrální výměníkové stanice 304,00319,20433,00454,65 - z rozvodů z blokové kotelny - ze sekundárních rozvodů - z domovní předávací stanice - z domovní kotelny 324,00340,20453,00474,65  Cenové rozhodnutí č. 13/2005

9 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce Meziroční nárůst cen tepelné energie, které jsou uplatňovány nad úrovní ceny  Výše proměnných ekonomicky oprávněných nákladů není meziročně omezována  Omezení meziročního nárůstu stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku je uveden v části 2 cenového rozhodnutí č. 9/2004  Jsou podporovány investice do tepelného zařízení  zvyšující účinnost výroby a rozvodu tepelné energie  při rozšiřování nových odběrných míst  Vzhledem k různorodosti teplárenských společností může ERÚ povolit odlišný postup stanovení ceny tepelné energie  podmínky jsou zveřejněny na internetových stránkách ERÚ

10 Vývoj úrovní cen tepelné energie  Pro tepelnou energii vyrobenou z uhlí

11 Vývoj úrovní cen tepelné energie  Pro tepelnou energii vyrobenou z ostatního paliva

12 Vývoj cen tepelné energie a úrovní cen tepelné energie  Průměrné výsledné ceny na poslední úrovni předání pro konečné odběratele tepelné energie (rok 2005 a 2006 odhad)

13 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie  Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z uhlí

14 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie  Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z uhlí

15 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie  Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z ostatního paliva

16 Porovnání úrovní cen tepelné energie k uplatňovaným cenám tepelné energie  Předběžně kalkulované ceny tepelné energie k 1. lednu 2005 vč. DPH vyrobené z ostatního paliva

17 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek  Cenové rozhodnutí č. 11/2005  Platí již pro výsledné ceny tepelné energie za rok 2005  Potřeba nákupu vniká až po využití přebytku emisních povolenek na ostatních zařízeních jednoho provozovatele  Náklad na potřebný nákup emisních povolenek, který je možné promítnout do ceny tepelné energie v regulovaném roce, se posuzuje v průběhu celého obchodovacího období  Množství emisních povolenek za regulovaný rok, které je potřebné nakoupit nebo které není upotřebeno, se ocení průměrnou cenou za příslušný regulovaný rok na komoditní burze v ČR (rok 2005 cenou k ), bez ohledu na to, zda došlo k jejich nákupu nebo převodu mezi roky v rámci jednoho obchodovacího období.  Výsledná záporná hodnota po zohlednění průběžného rozdílu v jednotlivých regulovaných letech nesnižuje proměnné náklady v ceně tepelné energie

18 Ekonomicky oprávněné náklady na nákup emisních povolenek  Grafické znázornění principu uplatnění nákladu na nákup emisních povolenek v ceně tepelné energie Nesnižuje proměnné náklady

19 14. prosince 2005Ceny tepelné energie v roce Nová vyhláška ERÚ č. 404/2005 Sb.  Nahrazuje vyhlášku ERÚ č. 439/2001 Sb.  Stanoví náležitosti, členění a pravidla pro regulační výkazy  Údaje pro regulační výkazy v teplárenství se shodují s pravidly pro regulaci cen tepelné energie  Výkazy v teplárenství podle této vyhlášky jsou stejné jako výkazy pro údaje za rok 2004  Údaje z výkazů v teplárenství jsou využívány např. pro  vyhodnocení finančních a technických ukazatelů držitelů licencí  vytvoření přehledu výsledných cen tepelné energie  sledování finanční stability držitelů licencí  Všichni držitelé licencí pro výrobu a pro rozvod tepelné energie budou poprvé předkládat regulační výkazy podle této vyhlášky za rok 2005 do 30. dubna 2006

20 14. prosince 2005 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "14. prosince 2005 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie pro rok 2006 Stanislav Večeřa."

Podobné prezentace


Reklamy Google