Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový seminář I – 3. hodina 14.10.2009 1. Kontrola domácích úkolů – Úvod do DP 2. Návrh výzkumu: Cíle výzkumné práce a formulace výzkumných otázek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový seminář I – 3. hodina 14.10.2009 1. Kontrola domácích úkolů – Úvod do DP 2. Návrh výzkumu: Cíle výzkumné práce a formulace výzkumných otázek."— Transkript prezentace:

1 Diplomový seminář I – 3. hodina 14.10.2009 1. Kontrola domácích úkolů – Úvod do DP 2. Návrh výzkumu: Cíle výzkumné práce a formulace výzkumných otázek 3. Zadání domácího úkolu Cíle a výzkumné otázky Zpracovali: M.Kotrusová, P.Háva

2 Model výzkumu Zdroj: Punch, 2006, str. 31

3 Cíle výzkumu Obecné/strategické cíle (dlouhodobé a celkové) – (řešení vybraného výzkumného či poznávacího problému) Specifické/dílčí (explorace, deskripce, explanace, evaluace, predikce, vliv) – (řešení dílčích, operacionalizovaných aspektů)

4 Cíle výzkumu  Na cíle výzkumu a výzkumné otázky se váží volba metodologie, výběr, sběr a zpracování potřebných dat.  Různý charakter cílů výzkumu: Tak např. Newman vymezuje tyto cíle: - 1.predikce, 2. získání nových poznatků, 3. mít vliv (sociální, institucionální), 4. změřit/hodnotit změnu, 5. pochopit komplexní jev, 6. testovat nové myšlenky, 7. generovat nové myšlenky, 8. informovat, 9. prozkoumat minulost.

5 Příklad cílů výzkumu (podle Veselého): 1. explorace (zmapovat, získat, otevřít, formulovat hypotézy, konceptualizovat...) 2. deskripce (popsat, klasifikovat, porovnat, strukturovat, monitorovat..) 3. explanace (vysvětlit, ověřit, potvrdit, vyvrátit, odhalit, nalézt mechanismy) 4. porozumění (pochopit, interpretovat...) 5. hodnocení (evaluace) (vyhodnotit, ocenit, zjistit efektivitu...) 6. predikce (předpovědět, prognózovat, odhadnout), 7. stanovení cílů a priorit (formulovat, stanovit...) 8. definice problému (formulovat, definovat, strukturovat, vymezit...) 9. navržení řešení (navrhnout, vybrat optimální variantu, vyhodnotit varianty..) 10. metodologické vylepšení (navrhnout metodiku, ověřit, vylepšit...)

6  definice, nebo vymezení problému (co je špatně nebo by mohlo být lépe?) - oblast normativních představ a ideálů,  formulace cílů a priorit v dané oblasti (co by mělo být a čeho bychom chtěli dosáhnout),  návrh řešení či opatření (co se má konkrétně dělat),  vylepšení metodologie V oblasti veřejné a sociální politiky se objevují i jiné cíle:

7 Výzkumné otázky V kvantitativním výzkumu: jsou specifikovány v návaznosti na výzkumný cíl (před sběrem dat) V kvalitativním výzkumu: Umožňují zjistit mnohem větší detaily, kauzality zkoumaného problému, než na základě kvantitativního přístupu Umožňují pracovat s texty (např. diskurzivní analýza), rozborem argumentace (reason analysis), zkoumat roli a odpovědnost/jednání aktérů, vztah k institucím, hodnotám

8 Tematické zaměření výzkumu Zdroj: Punch 2006 Nebo jiný příklad: Rozsah problému drogových závislostí v ČR (epidemiologie) Faktory působící závislosti na mikroúrovni, jedinec, rodina Sociální kontext drogových závislostí Evaluace protidrogových politik na národní a nadnárodní úrovni

9 Výzkumné otázky Blaikie rozlišuje 3 typy výzkumných otázek: 1. CO? (explorace, deskripce, predikce, částečně evaluace a zhodnocení dopadů), 2. PROČ? (porozumění, explanace, částečně evaluace a zhodnocení dopadů) 3: JAK? (návrhy na zlepšení)

10 Výzkumné otázky Obecné výzkumné otázky: - jsou obsáhlější, abstraktnější a nelze je přímo zodpovědět, protože jsou příliš obecné Specifické výzkumné otázky: - jsou přímočařejší, detailnější, konkrétnější, lze je přímo zodpovědět (ukazují na data)

11 Zdroj: Punch, 2006 Příklad obecných otázek

12 Punch, 2006 Příklad specifických otázek

13 Příklad z Punche“ Úspěšný návrh výzkumu“ Výzkumné téma: Faktory ovlivňující četnost sebevražd mladistvých Obecná výzkumná otázka: Jaký je vztah mezi faktory rodinného prostředí a incidencí sebevražd mladistvých? Specifická výzkumná otázka: Jaký je vztah mezi příjmem rodiny a incidencí sebevražd Jaká je četnost sebevražd u rodin s různým příjmem? KONTEXT!!

14 Punch 2006 Model výzkumu

15 Uveďte příklad na obecnou výzkumnou otázku a specifické výzkumné otázky v souvislosti s vaším tématem DP

16 Diplomový seminář I Domácí úkol: napsat Výzkumný cíl a výzkumné otázky související s Vašim tématem DP Termín:20.10.2009


Stáhnout ppt "Diplomový seminář I – 3. hodina 14.10.2009 1. Kontrola domácích úkolů – Úvod do DP 2. Návrh výzkumu: Cíle výzkumné práce a formulace výzkumných otázek."

Podobné prezentace


Reklamy Google