Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.caat.cz. Datum: 19. 12. 2007 Zpracovali: Tomáš Hirt, Daniel Hůle, Ladislav Toušek Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji Zadavatel:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.caat.cz. Datum: 19. 12. 2007 Zpracovali: Tomáš Hirt, Daniel Hůle, Ladislav Toušek Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji Zadavatel:"— Transkript prezentace:

1 www.caat.cz

2 Datum: 19. 12. 2007 Zpracovali: Tomáš Hirt, Daniel Hůle, Ladislav Toušek Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji Zadavatel: Krajský úřad Plzeňského kraje Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologie FF ZČU

3 Zadání Zmapovat a kvantifikovat potřebnost sociálních služeb (služeb sociální prevence) uvedených v §54 - §70 zákona č. 108/2006 Sb. (azylové domy, domy na půl cesty, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, služby následné péče, sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi, terénní programy, sociální rehabilitace), a to na základě výskytu nepříznivých sociálních situací uvedených v § 53 téhož zákona, a Vytvořit metodiku průběžného zjišťování této potřebnosti, včetně aplikačního prostředí nad datovým skladem objednatele (Krajského úřadu Plzeňského kraje).

4 Výstupy Softwarová aplikace APOSS (Analýza potřebnosti sociálních služeb) vyhodnocující aktuální data vztahující se ke službám sociální prevence v Plzeňském kraji a k míře potřebnosti těchto služeb Přehled zdrojů, čili datových souborů obsahujících údaje relevantní vzhledem k oblasti služeb sociální prevence, resp. vzhledem k nepříznivým sociálním situacím, ve kterých se z hlediska zákona o sociálních službách ocitají klienti těchto služeb Výsledky kvalitativního šetření v jednotlivých ORP, jehož účelem bylo získat komparativní data vzhledem ke zjištěním dosaženým kvantitativní analýzou dat obsažených v systému APOSS

5 Uplatnění výstupů Aktualizace krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Inspekce sociálních služeb Rozhodování o podpoře a rozvoji služeb sociální prevence

6 Meze systému APOSS Vyjadřuje relativní míru potřebnosti různých služeb sociální prevence na území jednotlivých ORP vzhledem k míře a charakteru výskytu sociálních problémů v dané lokalitě Nevyjadřuje například povahu místního institucionálního či aktivistického potenciálu potřebného k realizaci a udržení nově podpořené služby a řadu dalších faktorů podmiňujících úspěšnou realizaci služby v určitém místě – nemůže suplovat politická rozhodnutí Ve vztahu k výstupům komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni představuje systém APOSS pro účely kraje komplementární nástroj rozhodování

7 Data použitá v systému APOSS Prevence je ve vztahu k sociální práci souborem opatření jimiž se předchází sociálnímu selhání a to zejména těm typům selhání, které ohrožují základní hodnoty společnosti Neexistují téměř žádné datové zdroje, jejichž zpracování by umožnilo přesně vyjádřit počet všech potenciálních klientů zákonem vymezených služeb sociální prevence v jednotlivých obcích kraje v absolutních číslech (odlišnost od služeb sociální péče) Hlavním výstupem je soubor relativních hodnot a škálových vyjádření a nikoli přesný odraz sociální skutečnosti

8 Metodologie - východiska Interdisciplinární tým Aplikovaná antropologie: analýza potřeb a analýzy veřejných politik Demografie a demografická analýza

9 Metodologie – konstrukce analýzy

10 Metodologie – sociální problém „Nepříznivé sociální situace“ (Zák. 108/2006 Sb.) – operacionalizace: Sociální problém – základní jednotka analýzy 8 kategorií dále označovaných jako „sociální problémy“ špatné rodinné prostředí neuspokojivé bydlení delikventní jednání zadluženost nezaměstnanost nevzdělanost závislost psychické poruchy

11 Metodologie - indikátory Základní oblasti –Demografické –Sociální –Zdravotnické –Soudní –Policejní Charakter –Početní (indikátor vyjadřuje početní výskyt sledovaného jevu) –Intenzitní (indikátor vystihuje intenzitu sledovaného jevu)

12 Metodologie – služby SP Každá služba je příznakována neopakujícím se souborem sociálních problémů podle toho, ke kterým problémům se z hlediska zákona i na úrovni praxe vztahuje

13 APOSS - architektura


Stáhnout ppt "Www.caat.cz. Datum: 19. 12. 2007 Zpracovali: Tomáš Hirt, Daniel Hůle, Ladislav Toušek Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v Plzeňském kraji Zadavatel:"

Podobné prezentace


Reklamy Google