Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha manažerů v řízení podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha manažerů v řízení podniku"— Transkript prezentace:

1 Úloha manažerů v řízení podniku
Strategické řízení a plánování

2 Co je managemen? to manage – řídit Managemetn je jako práce na sestavení vozidla a rozvrhování postupu do budoucnosti

3 Management Čelní sklo umožňuje vidět kam jedete (směr, vize, budoucnost), v jaké se pohybujete krajině , zda jedete po silnici, po dálnici nebo po polní cestě, kdo vás předjiždí ( okolní prostředí, trhy, konkurence) = poznání trendů Zpětné zrcátko – v něm se odráží, co je za Vámi (kde jste byli, jak jste se tam dostali = analýza SWOT

4 Management Volant – zákazníci, kteří „točí“, ukazují směr jízdy Těsné spojení se zákazníky umožňuje organizaci pohled zvenčí dovnitř – poznat, porozumět PPO zákazníků (pohled zvenčí) Rozpoznat a uspokojit tyto potřeby vlastní činností organizace (pohled zevnitř) Volant se dá různě polohovat i držet (zákaznická segmentace, CRM)

5 Management Kola vozidla – základ pro pohyb Inovace, odvrhování starého zastaralého, spolupráce, lidé, znalosti, učící se organizace . Karoserie – kostra vozidla Rozhodovací mechanismy, organizační struktura, goodwil, disciplína, hodnoty, strategie Motor - součástky, které umožňují pohyb – naftový, benzínový, plyn, solární energie, voda Budovy, technologie, know-how

6 Management Řidič – různý styl řízení – bezpečný, arogantní, profesionální, amatérský, závodní . Role generálního ředitele, nejvyššího představitele organizace. Spolujezdci – na předním sedadle navigátor, na zadním sedadle ti, co se vezou, svým chováním mohou ovlivnit průběh cesty . Všechny komponenty se průběžně mění, některé vyžadují údržbu, v autě je různým způsobem udržován pořádek , různě se zaznamenává cestovní deník …..

7 Management - definice narůstající soustava myšlenek a praktických postupů , která tvoří předpoklad fungování organizací. Umožňují rozvoj technologií, uplatnění výsledků vědy a výzkumu do praxe. Inovace umožňují další inovace – např. vývoj antibiotik, očkovacích látek – přetváří naše životy. Schopnost člověka řídit - účelně, cílevědomě organizovat, motivovat, plánovat, komunikovat, vést, kontrolovat…. Výkonnost znamená dělat věci správně, efektivnost znamená dělat správné věci. Management se zabývá lidmi a závaznými postupy.

8 Úkolem managementu je vytvářet organizace, které fungují.
Management - definice Úkolem managementu je vytvářet organizace, které fungují. V roce 1999 jej magazín Fortune jmenoval „Manažerem století“. Jack Welch nejdéle sloužícím výkonným ředitelem společnosti General Electric, revitalizační kúry, počet zaměstnanců společnosti klesl v letech z 411 na 299 tisíc, činit nezbytné změny raději dříve než pozdě; formulovat vizi a ztotožnit s ní zaměstnance; nebát se dát lidem moc a naslouchat, Nesmlouvaný postoj, železná vůle a přirozené vůdcovství manažerská metodika Six Sigma.

9 Citáty a jejich vztah, význam pro management
„Práce je příliš významnou součástí života na to, aby se v ní člověk trápil.“ „Dokud se budou společnosti skládat z lidí, budou se objevovat chyby, spory a výbuchy.“ „Manažeři, kteří si nejsou jistí sami sebou, komplikují svět okolo sebe.“ „Firma má jen určité množství peněz a manažerského času. Ti úspěšní investují tam, kde se to nejvíce vyplácí.“ „Při dotazování se povzneste nad pocit, že můžete působit dojmem nejhloupějšího člověka v místnosti.“

10 Leadership – vedení lidí
Lídr podlahářského trhu společnost Riva buduje nové logistické centrum Lídři 2013 V čele kandidátních listin stojí bez jediné výjimky lídři – silné osobnosti s velkými politickými zkušenostmi.

11 Manažer dělá správné věci (vůdčí pozice) Leader dělá věci správně
Manažeři a lídři Manažer dělá správné věci (vůdčí pozice) Leader dělá věci správně (vůdčí chování)

12 Manažeři a lídři Lídr – fyzická osoba či myšlenka,vize?
Škoda Auto a.s. nemá nouzi o pracovníky. Lidé v této společnosti pracují rádi. Je tomu tak proto, že jde o organizaci s dobrými lídry anebo proto, že škodovka odpovídá představám o dobrém zaměstnání? Manažer – schopnost identifikovat a formulovat nové pohledy. Cílem Společnosti je neustálým zlepšováním interních procesů a postupů v souladu s Kodexem dále podporovat transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelské praxi České republiky.

13 Manažeři a lídři Jaká je dle vašeho názoru pracovní náplň manažera? Osobnost manažera a její vlastnosti? Jaká je dle vašeho názoru pracovní náplň lídra? Osobnost lídra a její vlastnosti?

14 Neslyšná revoluce – předpoklady, na jejichž základě je řízena většina podniků, již neodpovídají skutečnosti Výbušným způsobem se rozšířila geografická působnost firem i zákazníků MSP nakupuje od zahraničních dodavatelů, Globální tržiště, globální nabídka, hyperkonkurence, globální navigační systémy Již nestačí efektivně řídit izolovaná technologická zařízení či linky, ale je nutno optimalizovat chod celých provozů, továren a to i v přímé návaznosti na distribuci a odběr výrobků/médií. Došlo k usnadnění a k nesmírnému urychlení toku informací Rozvoj internetu umožnil okamžité přemisťování informací Manažer musí být připraven rozhodnout v každou denní i noční hodinu Příklad – aukce, výběrová řízení

15 Neslyšná revoluce Nejzákladnější demografické předpoklady byly postaveny na hlavu V zemích vyspělého světa stárnou obyvatelé, klesá porodnost Přechod od práce v průmyslu k práci se znalostmi Větší pracovní úspěchy žen Osvobození se od základních potřeb – jídlo,přístřeší) – lidé vyhledávají služby, touží po osobním naplnění Určující silou na trzích i pracovišti je nová generace Y Zákazníci vystoupili a získali kontrolu nad firmami Zákazník není jen pasivním příjemcem produktů, ale spotřebitelé vybírají z virtuálních polic produkty šité jim na míru, přizpůsobené jejich požadavkům. Zákazníci využívají vlastní weblogy

16 Neslyšná revoluce Zdi vymezující „uvnitř“ firmy a „vně“ firmy padly Firmy využívají odborných znalostí jiných firem Společnost Homedopot pochopila, že její předností jsou vlastní obchody a internetový obchod, pověřila společnost UPS zajištěním všech logistických potřeb. Firmy spolupracují i se svými konkurenty China National Petroleum Corp. A Indias Oil and Natural Gas Corp – společně koupili naftová pole na Sýrii, naftová pole v Kolumbii. Zdi padají, aby bylo možno dát dohromady ty nejlepší lidi a aby se organizace co nejvíce rozvíjely bez velkých ztrát.

17 Důsledky pro manažery Soustřeďte se na své silné stránky a najděte někoho, kdo udělá to ostatní Které činnosti by mohly být vyčleněny v podobě samostatných projektů a kteří šéfové oddělení by mohli pracovat nezávisle? (marketingový útvar , autodoprava?) GE si uvědomila, že nikdy nebude nejlepší v programování a našla si firmu v Indii, která tuto činnost zajišťovala profesionálně, efektivně a s velkým zanícením

18 Přijímání nového vyžaduje odvrhování zastaralého
Důsledky pro manažery Přijímání nového vyžaduje odvrhování zastaralého zahrnuje proces zavádění inovací , jejich řízení (roztroušení skleróza , úbytek myelinu - nadace spojuje samostatné, dosud konkurující si vědecké skupiny, skupina 5ti předních neurologů zkouší nový, na spolupráci zaměřený přístup k lékařskému výzkumu - důsledek dosažení průlomové léčby do šesti let ….) Pokud organizace novou cestu nenaleznou, půjdou ve stopách pterodaktylů ….

19 Farmaceutické firmy – od oblasti chemie k nanotechnologiím a softwaru.
Důsledky pro manažery Přechod od ekonomiky založené na průmyslové výrobě k ekonomice, v níž nejdůležitější roli hrají znalosti Management založený na znalostech – přístup ke znalostem, jejich vyhodnocování, zapojování a přenosu. Farmaceutické firmy – od oblasti chemie k nanotechnologiím a softwaru. Znalosti a informace o rozvojovém světě a teprve pak přizpůsobit produkty Jihoafrická republika - Perspektivní obory těžební průmysl, strojírenství , energetika a příbuzné obory, zdravotnictví, potravinářský průmysl, spotřební zboží

20 Důsledky pro manažery Schopnost dávat dohromady a neustále spojovat různé skladebné prvky na různé způsoby a se zřetelem k PPO zákazníků určuje výkonnost organizace Server Amazon – spojuje se s ostatními prodejci, kteří mají odborné způsobilosti a dokáží dodávat vše od učebnic až po hračky Podnik, jak jej známe, postupně mizí. Firmy neprodávají výrobky, prodávají zkušenosti. Neexistují již žádní konkurenti, jsou jen lepší řešení, možnost výběru prvků, které lze skládat dohromady větším množstvím způsobů Nejvíce uspěje ta organizace, která přijde s nejrozmanitější nabídkou , ze které si může zákazník vybírat

21 Důsledky pro manažery Finanční trhy v současnosti oceňují znalosti mnohem výše než „tvrdá“aktiva – čímž také podtrhují význam a nástup znalostní ekonomiky. Organizace se musí vydat cestou strategické spolupráce, než aby usilovaly o postavení jedinečných superhvězd. Strategie se stala pro vedení organizací zásadní a průběžnou činností.

22 Klastr jako nástroj spolupráce
Jedním z problémů českého podnikatelského prostředí je přetrvávající izolace firem. Podpora z evropských fondů se proto zaměřuje i na zakládání a rozvoj klastrů. Klastr je soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací - zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) - jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Zúčastněné společnosti si navzájem konkurují, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum apod.). „Kdo chce kupředu, musí se učit“ P. Senge

23 Klastr jako nástroj spolupráce
má řadu přínosů pro všechny jeho členské subjekty. Klastr může: zlepšit výsledky společností do nich zapojených, zvýšit počet inovací iniciovat vznik nových firem, zvýšit export, přilákat atraktivní investice, podpořit výzkumnou základnu, podpořit rozvoj kraje

24 Strategie Strategie není cíl, plán, jak sehnat dohromady jednotlivé skladebné prvky. Strategie se musí pohybovat a musí být propracovávána rychlostí, která odpovídá tomu, čemu říkáme taktika – musí probíhat v reálném čase (nemáme k dispozici 4 měsíců, příležitost mizí stejně rychle, jak se jich lze zmocnit). Strategie je to, co podnik dělá , to, jak reaguje na strategické příležitosti – a co podnik dělá je jeho strategie Strategické řízení je tvorba a implementace rozvojových podnikatelských záměrů, je založeno na myšlení ve variantách, na orientaci na špičkové výkony, na vědomou práci s rizikem. Žádoucí změny kvalifikace zaměstnanců v důsledku reorganizace výrobních procesů, využívání poznatků vědních disciplín…

25 Strategie 7 S Správní lidé na Správném místě ve Správném čase za Správné peníze ve Správně nastaveném pracovním procesu se Správným výstupem a se Správnou mírou zisku. Volba strategie se odvíjí od tržních příležitostí, od znalosti vývoje vnějšího i vnitřního prostředí, od stanovených cílů ( Linde Gas, a.s. – strategií je stát se číslem jedna na trhu technických plynů

26 Praktické přístupy k podnikové strategii
Dobře stanovit ceny – klesají-li ceny trhu, musí klesat náklady Vytvoření komplexní odpovědnosti manažerů za procesy – odstranění duplicitních odpovědností Orientace na PPO zákazníka – důraz je kladen nejenom na produkt, ale i na servis, kvalitu, komunikaci, CRM Firemní kultura a image firmy v očích široké veřejnosti – vytváření týmů, řízení lidských zdrojů, znalostní management, učící se organizace, lidské zdroje. Interní komunikace Opěrné body strategie – zákazník, inovace, procesy a finance

27 Od vize k výsledkům Strategie je cesta od vize k výsledkům. VIZE
NÁSTROJE Být první na trhu služby, které překonají očekávání zákazníků zákaznická spokojenost neustálé zlepšování kvalita zaměstnanců očekávání akcionářů FINANCE (návratnost investic, příjmy, zisk) ZÁKAZNÍK (konkurenceschopný marketingový mix) PROCESY (projektové řízení, kvalitní servis) ROZVOJ (nepřetržité zlepšování, inovace, získání a angažovanost zaměstnanců)

28 Strategie, změna a její plánování
Důvody neúspěchu - nejasná orientace , špatné plánování, chybné vymezení rolí a zodpovědností, nedostatečné začlenění a motivace lidí, nesoustředěná na změny v okolí, nedostatečná vnitrofiremní komunikace, nezvládnutá restrukturalizace firmy. Mít jasno co a jak chceme dosáhnout! Napoleon: „nejopravdovější moudrostí je neochvějná rozhodnost“ Řekli mu, že jeho vojskům stojí v cestě Alpy. „Nebudou žádné Alpy“, odpověděl a nechal vybudovat silnici Simplonským průsmykem, kdysi téměř nepřístupným terénem. „nemožné“, prohlásil, „je slovo, které najdete jen ve slovníku hlupáků.“

29 Tajemstvím úspěchu strategie je cílevědomost
Sdílené cíle zajišťují správné zaměření tím, že usměrňují strategii. Cíle jsou předpokladem úspěchu. Aby firma mohla uskutečnit náročné záměry, musíme vědět, v co věříme, proč v to věříme a jak podle toho jednat. V komunikaci se zaměstnanci neustále vyzdvihovat firemní hodnoty a poslání, cíle, image Objasňovat manažerská rozhodnutí Podporovat zaměstnance při osvojování si hodnot vést zaměstnance k posuzování vlastního jednání, Zveřejňovat firemní hodnoty, cíle a poslání při vnějším jednání, především se zákazníky, dodavateli, potenciálním spolupracovníky, zainteresovanými osobami.

30 Tajemstvím úspěchu strategie je cílevědomost
Každá strategie je o tom, co dělá manažer sám Jaké je moje krédo ? Jak se v mém rozhodnutí projeví naše hodnoty? Jak mohu přispět k dosažení sdílených cílů? Jak budu řídit společné poslání? „Je moudré, co Rabi káže, správné je to, co Rabi dělá“

31 Příběhy dodávají sebevědomí
Dobré příběhy (poutavé, pravdivé) zprostředkovávají obrazy manažerů, firem, jejich činů. Jsou vzorem pro následování, volbu budoucí cesty, vyvolávají emocionální vazbu. Proto jsou tak přitažlivé i pro vytváření firemních strategií. Strategie úspěšných manažerů se realizují v praxi různými způsoby. Energický management – racionální, organizované řízení zaměřené na výsledky. Jasná komunikace, prosazování náročných rozhodnutí, umění hledání cest, jak výsledků dosáhnout, pružnost chování, flexibilita, delegování, usměrňování, koordinace, soustředění na priority, prosazování spolupráce a koordinace, ztotožnění se s firemními hodnotami. Morálka, motivace, učení se, rozvíjení talentů, podpora komunikace.

32 Manažer roku Soutěž MANAŽER ROKU - je nejprestižnější a systematicky nejpropracovanější manažerská soutěž v ČR. Jejím cílem je vyhledat, objektivně a nezávisle vybrat a zviditelnit nejlepší a nejvýznamnější osobnosti managementu, jejich metody a přínos pro rozvoj firem a celé ekonomiky. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoj elity českého managementu. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace.

33 Podnikatel roku Soutěže Ernst & Young Podnikatel roku se může zúčastnit podnikatel-vlastník s minimálně 25% podílem základního jmění společnosti nebo spolumajitel veřejně obchodovatelné společnosti, který má rozhodující vliv na její fungování, a který nadále aktivně působí v jejím vedení. Tato společnost musí existovat minimálně 2 roky a musí mít nejméně 10 zaměstnanců. Podnikatel může být se stejnou firmou do soutěže nominován maximálně 5x.

34 Výroční cena Sodexo Zaměstnavatel desetiletí
Zaměstnavatel roku Výroční cena Sodexo Zaměstnavatel desetiletí 1. ŠKODA AUTO a.s. 2. AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group 3. T-Mobile Czech Republic a.s. 4. Česká spořitelna, a.s. 5. HEWLETT-PACKARD s.r.o.

35 Strategie úspěšných manažerů jsou založeny na týmové práci.
Slovo závěrem Strategie úspěšných manažerů jsou založeny na týmové práci. Práci firmě zaručuje pouze spokojený zákazník. Už neplatí ?!? – to, co říká Váš kolega, je názor, to co říkáte Vy je pravda, to , co říkám já je pro Vás zákon …… Děkuji Vám za pozornost, Těším se na další setkání Ing. Naděžda Petrů Tel


Stáhnout ppt "Úloha manažerů v řízení podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google