Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenné papíry a burzy Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenné papíry a burzy Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 Cenné papíry a burzy Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Cenný papír (dále CP) Listina, která představuje peněžní, nebo majetkový nárok vlastníka této listiny vůči tomu, kdo ji vydal.

3 Cenné papíry, jejich formy materializované (v listinné podobě), nematerializované (v podobě účtu na kontě vlastníka).

4 Třídění cenných papírů Podle vztahu emitenta (vydávajícího), prodávajícího a kupujícího je dělíme na: –uvěrové CP, –majetkové CP.

5 Úvěrové cenné papíry Jsou založeny na úvěrovém vztahu mezi prodávajícím a kupujícím CP. Prostřednictvím tohoto vztahu jsou peníze půjčeny a budou včetně úroku ve stanovené době vráceny.

6 Majetkové cenné papíry Jsou dokladem o majetkovém nároku držitele CP a o podílu na majetku emitenta. Opravňují k podílu na zisku.

7 Úvěrové cenné papíry hypotéční zástavní listy, státní pokladniční poukázky, obligace, depozitní certifikáty (vkladové listy), směnky.

8 Majetkové cenné papíry akcie, podílové listy.

9 Úkol 1)S pomocí doporučené literatury charakterizuj jednotlivé druhy cenných papírů. 2)Poznamenej si jejich základní rysy. 3)Uveď, se kterými druhy cenných papírů jsi se již setkal.

10 Úkol Vysvětli: 1)co je kurz akcie, 2)na základě čeho se tvoří.

11 Úkol Rozděl investice do jednotlivých druhů cenných papírů z hlediska: a)výnosu, b)rizika, c)likvidity.

12 Úkol Urči, který z cenných papírů můžeme označit jako: –spekulativní – vhodný pro spekulace, –ukládací – vhodný pro uložení peněz. Zdůvodni svou volbu.

13 Úkol Jak bys investoval do cenných papírů ty? Proč?

14 Odvozené cenné papíry (deriváty) termínované kontrakty (futures) opce

15 Odvozené cenné papíry (deriváty) Jsou to smlouvy o budoucích obchodech s CP, devizami či zbožím. Stávají se cennými papíry. Jsou předmětem obchodů na speciálních trzích.

16 Cena opce prémie

17 Burza Je trhem zboží. Vzhledem ke kvalifikaci návštěvníků, koncentraci a rozsahu obchodů může být i trhem vrcholným.

18 Formy burz Dělí se podle předmětu obchodu: –zbožové, –peněžní (s cennými papíry), –služeb.

19 Burza cenných papírů Trh s cennými papíry, který je soustředěn na určitém místě ve stanovenou dobu. Místo, kde se koncentruje nabídka a poptávka po cenných papírech, kde se tvoří tržní cena (kurz) cenných papírů.

20 Burzu charakterizuje: vnitřní organizace, pravidla burzovních transakcí, okruh osob s právém organizovat obchody, místo a čas konání burzy.

21 Burza cenných papírů, její definice Je to zvláštním způsobem organizované shromáždění osob, které se koná pravidelně na určitém místě a v určitou dobu. Obchoduje se zde s cennými papíry podle burzovních předpisů a současných platných pravidel.

22 Burza cenných papírů: barometr ekonomiky, její hlavní funkcí je prodej a nákup CP, specifická burzovní činnost – spekulace s CP.

23 Úkol 1)Proč je burza cenných papírů označována za barometr ekonomiky? 2)Co je podstatou spekulace s cennými papíry? 3)Uveď klady a zápory spekulace s CP.

24 Spekulace Na vzestup kurzu: –býci – bulls. Na pokles kurzu: –medvědi – bears.

25 Úkol Co je podstatou spekulace a)na vzestup kurzu, b)na pokles kurzu? Uveď konkrétní příklady těchto spekulací.

26 Obchody na burze Provádějí je jen oprávněné osoby. Obchoduje se zde s kótovanými CP.

27 Úkol Odpověz : 1)Kdo je oprávněn obchodovat na burze? 2)Co jsou kótované cenné papíry?

28 Obchody s CP burzovní, mimoburzovní: –organizované (RM-systém do r. 2008); –neorganizované – přes přepážku.

29 Burza cenných papírů v Praze Založena dne 24. 11. 1992. R. 1994 – burzovní index PX 50. R. 2006 – burzovní index PX.

30 Úkol O čem vypovídá burzovní index? Slyšel jsi již někdy o burzovních indexech ve sdělovacích prostředcích? Najdi v tisku (Hospodářské noviny aj.) údaj o vývoji burzovního indexu PX. Co z tohoto údaje můžeš vyvodit?

31 RM-systém RM – registrační místa kuponové privatizace. Vznikl dne 24. 5. 1993. Neomezoval přístup k obchodům. Obchodoval se všemi obchodovatelnými CP (nejen kótovanými).

32 RM-systém Dne 1. 12. 2008 byl změněn na burzu. Investoři k němu měli přístup prostřednictvím stanoveného obchodníka s CP.

33 Úkol Uveď, kde je možno obchodovat s cennými papíry. Zhodnoť, jaké to přináší výhody a jaké nevýhody.

34 LITERATURA: KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN 978-80-87063-13-2. KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008[online]. [cit. 2009-18-5]. Dostupné z WWW:.http://vuppraha.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_ a_priklady_z_praxe_skol.pdf

35 LITERATURA: KONEČNÝ, Bronislav - SOJKA, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie. Praha: Libri, 1996. ISBN 80-85983-05-2. VLČEK, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003. ISBN 80-86395-46-4. VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998. ISBN 80-85963-66-3. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Cenné papíry a burzy Milena Tichá Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpo č tu Č R. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google