Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 3: Kvantifikace efektů mezinárodního obchodu, rozdíl liberalismus x protekcionismus. Případová studie Švýzemí vs.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 3: Kvantifikace efektů mezinárodního obchodu, rozdíl liberalismus x protekcionismus. Případová studie Švýzemí vs."— Transkript prezentace:

1 2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 3: Kvantifikace efektů mezinárodního obchodu, rozdíl liberalismus x protekcionismus. Případová studie Švýzemí vs Brazdie. Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA Katedra mezinárodního obchodu

2 Vtip dne „Harry Potter je znám tím, že může najít řešení jakékoliv těžké situace. Je však také znám tím, že jako jediný se do takové situace dokáže dostat.“ Neznámý zdroj Doplňková prezentace2

3 Program cvičení Teorie liberalismus a protekcionismu (teorie MO a efekty protekcionismu pro malou a velkou ekonomiku) –> opakování kurzu Mezinárodní ekonomie. –> samostudium Diskuze k eseji C. F. Bastiata a navazující týmová hra Doplňková prezentace3

4 Teorie liberalismu a protekcionismu Doplňková prezentace4

5 Hospodářská vs. Obchodní politika HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA OBCHODNÍ POLITIKA Bez zásahu států „Laissez-faire“ („laissez-passer“) Svobodný obchod (volný obchod) Se zásahem států Intervencionismus (nejčastěji keynesiánství) Protekcionismus Obchodní politika je podmnožinou hospodářské politiky Zdroj: vlastní zpracování Doplňková prezentace5

6 Základní pojmy Liberalismus – odstraňování překážek obchodu, otevření vnitřního trhu zahraniční konkurenci – V širokém smyslu i absence zásahů státu do ekonomiky („laissez-faire“, „laisser-passer“) – Ideální stav Protekcionismus – ochrana domácí ekonomiky před vnějšími vlivy – Autarkie – izolace ekonomiky (Severní Korea) – Historicky převažoval Doplňková prezentace6

7 Náhled na liberalismus v kontextu teorií MO Klasická teorie obchodu – Adam Smith (teorie absolutních výhod) – David Ricardo (teorie komparativních výhod) – John Stuart Mill (problematika mezinárodního směnného poměru) Neoklasická teorie obchodu – Eli Heckscher a Bertil Ohlin (Heckscher - Ohlinův model - Teorie vybavenosti výrobními faktory) Rozvedení H-O: Tadeusz Rybczynski (Rybczynského efekt) Empirické ověření H-O modelu: Wassily Leontief (Leontiefův paradox) – Paul Samuelson a Wolfgang Stolper (Stopler – Samuelsonův teorém - Teorie vyrovnávání cen výrobních faktorů) Standardní teorie obchodu – Paul Krugman (mezinárodní ekonomie) Doplňková prezentace7

8 Náhled na protekcionismus v kontextu teorií MO Merkantilismus – Ztotožňování národního bohatství s penězi (drahými kovy) – Zahraniční obchod = hra s nulovým součtem – Jean-Baptiste Colbert, Thomas Mun Doplňková prezentace8

9 Alternativní teorie MO Teorie dětských odvětví (Alexander Hamilton a Friedrich List) Teorie zbídačujícího růstu (Jagdish Bhagwati) Teorie periferní ekonomiky (Paul Prebish)... + Empirická pozorování – „surovinové prokletí“, „holandská nemoc“, zranitelnost ekonomik z důvodu vysoké otevřenosti atd. Doplňková prezentace9

10 Efekty protekcionistické obchodní politiky Zavedení cla v malé ekonomice Zavedení cla ve velké ekonomice Zavedení kvóty v malé ekonomice Doplňková prezentace10

11 Přebytek spotřebitele/ů – plocha pod poptávkou do rovnovážné ceny, formálně – nulový u dokonale elastické poptávky – neexistuje u dokonale neelastické poptávky Přebytek výrobce/ů – plocha nad nabídkou do rovnovážné ceny, formálně – nulový u dokonale elastické nabídky – neexistuje u dokonale neelastické nabídky => Rovnovážnou cenou může být cena pod průsečíkem D a S ∫(D(Q) - P*)dQ Základní pojmy z ekonomie (1) ∫(P* - S(Q))dQ Doplňková prezentace11

12 Základní pojmy z ekonomie (2) D =∑MU jednotlivců (B2C trh), příp. ∑MR poptávajících firem (B2B trh) Q P P * Q*Q* Přebytek spotřebitelů (MU – P) Přebytek výrobců (P-MC) S = ∑MC, v krátkém období od průsečíku s AVC (bodu uzavření firmy) Vlastní úvahy Doplňková prezentace12

13 Clo = druh daně Zdroj:Zdroj: http://nb.vse.cz/~kubatova/Incidence.htmhttp://nb.vse.cz/~kubatova/Incidence.htm „Velikost daňového přesunu (dopad daně / cla) na konkurenčním trhu závisí (jak ukazuje graf) na cenových elasticitách poptávky a nabídky“ „daňový přesun z prodávajícího na kupujícího na trhu je tím větší, čím vyšší je pružnost nabídky a naopak.“ => Pokud daň / clo je stanovena procentní částkou z hodnoty zboží (valorické clo), dochází k posunu a pootočení křivky nabídky Doplňková prezentace13

14 L+L Zavedení cla v malé ekonomice M DV – zvýšení přebytku domácích výrobců v důsledku zavedení cla, SR – příjem státního rozpočtu, L+L – čistá ztráta, DV+L+SR+L – pokles přebytku spotřebitelů Malá ekonomika nemůže ovlivnit světovou cenu zboží (nabídka zahr. výrobců S W je horizontální => zavedení cla ovlivňuje jenom dovezené množství) SWSW DMDM P PDPD P W (1+t) SR L DVDV Q SDSD D P PDPD P W (1+t) MtMt PWPW PWPW MtMt SWSW L Doplňková prezentace14

15 L+L L*+L* LL*LL* SR (S) SR(ZV) L Zavedení cla ve velké ekonomice DMDM P PDPD P W, 1 (1+t) SR (S) SR(ZV) DVDV Q SDSD D P PDPD P W (1+t) MtMt P W, 0 MtMt SWSW P W, 1 DV – zvýšení přebytku domácích výrobců v důsledku zavedení cla, SR(ZV)+L*+L * – pokles přebytku zahraničních výrobců v dané zemi, SR(S)+SR(ZV) – příjem státního rozpočtu (S – část spotřebitelů, ZV – část zahraničních výrobců), L+L+L*+L* – čistá ztráta, DV+ L+SR(S)+L – pokles přebytku spotřebitelů P W, 1 S W (1+t) SWSW Velká ekonomika může ovlivnit světovou cenu zboží (S W - rostoucí, zavedení cla: P W, 0 => P W, 1 ) M L* Doplňková prezentace15

16 L L+L L LL DVDV Zavedení kvóty v malé ekonomice DMDM P PDPD P W (k) PWPW M=k SWSW S D +k SWSW DV – zvýšení přebytku domácích výrobců v důsledku zavedení kvóty, L+L+L – čistá ztráta (pokud licence se udělují zdarma), DV+L+L+L –pokles přebytku spotřebitelů Q SDSD D P PDPD P W (k) M=k PWPW L Doplňková prezentace16

17 Co je třeba vědět z teorie? Dopad cla a kvóty nesou v malé ekonomice spotřebitelé (S W je dokonale elastická) Dopad cla je rozdělen mezi zahraničními výrobci a spotřebiteli ve velké ekonomice (S W je méně pružná) Příjem státního rozpočtu může převýšit čistou ztrátu ze zavedení cla (např. ve velké ekonomice) Doplňková prezentace17

18 Diskuze k eseji C. F. Bastiata a navazující týmová hra (Švýzemí, Brazdie) Doplňková prezentace18

19 Claude Frédéric Bastiat (1801-1850 ) Francouzský politik, liberál, ekonom, člen francouzského národního shromáždění (parlamentu) J. Schumpeter v dějinách ekonomického myšlení ho označil za „ekonomického žurnalistu“ Proslul svými eseji a kritikou protekcionismu a zásahů států do ekonomiky. Český překlad je dostupný na http://www.bastiat.kvalitne.cz/http://www.bastiat.kvalitne.cz/ Ze starších liberálních spisovatelů by člověk měl také číst Frédérica Bastiata. Bastiat byl brilantním stylistou, takže čtení jeho prací je opravdovým požitkem. Ve světle ohromného pokroku, který ekonomická teorie od jeho časů učinila není překvapením, že část jeho učení je již dnes zastaralá. Přesto je jeho kritika veškerého protekcionismu a podobných tendencí dodnes nepřekonaná. Protekcionisté a intervencionisté se nezmohli na jediné slovo přiměřené odpovědi. Pouze vykoktají: Bastiat je „povrchní.“ Ludwig von Mises (kdo to je?)kdo to je? Doplňková prezentace19

20 Otázky k diskuzi Překvapilo Vás něco v Bastiatově životě? Kdo jsou „autoři“ Petice? Co požadují po státu? Je to splnitelné? Proč ano / ne? Jaké stanovisko zaujímá Bastiat? Doplňková prezentace20

21 Satira: Blog Jiřího Švarce (jr.), liberální institut Petice evropských výrobců svíček „V listopadu minulého roku zavedla Evropská komise půlroční dovozní cla na čínské svíčky. Takzvaně dočasná. Jenže my Češi víme, že jednotkou dočasnosti je jeden furt (později byla jednotka dočasnosti zpřesněna na cca 23 let). Pár měsíců poté se sešel panel chytrých hlav, který rozhodl, že Číňané dováží do EU svíčky za cenu, jež je pod výrobními náklady. A proto bude evropská dočasnost prodloužena na pět let, přičemž budou zavedena dovozní cla ve výši až šedesát procent.prodloužena na pět let x Nemá smysl dlouze komentovat jistě neprůstřelnou argumentaci expertů na ničení mezinárodního obchodu. Navíc tak již zcela bezkonkurenčně učinil v roce 1845 Frédéric Bastiat ve své Petici výrobců svíček (odkaz je na celou knihu, Petice začíná na s. 155). Stačilo by jen nahradit pár slov a představitelé Svazu evropských svíčkařů by ji jistě rádi podepsali. Začátek by mohl být úplně beze změny (jen tu poslaneckou sněmovnu v EU zatím nemáme, ale třeba za pár let...):Petici výrobců svíček Doplňková prezentace21

22 Petice výrobců svíček, svícnů, voskovic, lamp, lustrů, svítilen, kandelábrů, kratiknotů, zhasínadel, jakož i výrobců loje, oleje, pryskyřic, alkoholu a obecně všeho, co souvisí s osvětlení Vysoce váženým členům poslanecké sněmovny Evropské komise. Pánové! Jste na dobré cestě. Odmítáte abstraktní teorie a nepřikládáte velký význam hojnosti a nízkým cenám. Věnujete se především péči o dobro výrobce. Vaším přáním je osvobodit ho od zahraniční konkurence neboli, abychom to vyjádřili jedním slovem, chcete docílit, aby domácí trh sloužil výhradně domácímu průmyslu. Obracíme se na vás, jelikož vám chceme nabídnout vynikající příležitost, abyste mohli uplatnit vaši… teď jsme však na rozpacích, jaký název máme použít. Vaši teorii? To ne, nic není tak klamné jako teorie. Vaši doktrínu? Váš systém? Váš princip? Vy však nemáte rádi doktríny, máte hrůzu ze systémů a pokud se týče principů, vy přece prohlašujete, že v politické ekonomii neexistují žádné principy. Použijeme proto název: vaše praktiky - vaše praktiky bez teorie a bez principů. Naše průmyslové odvětví je vystaveno nesnesitelné a nekalé konkurenci ze strany jistého zahraničního rivala, jehož výrobní podmínky při produkci světla zcela zjevně převyšují veškeré naše možnosti a schopnosti, a sice v tak obrovské míře, že tento konkurent zaplavuje náš domácí trh světlem za pohádkově nízké ceny; v tom okamžiku, kdy se objeví, je konec s naším prodejem, všichni spotřebitelé se obracejí k němu a celé jedno velké francouzské evropské průmyslové odvětví se svými nesčíslnými specializovanými výrobami je najednou prudce zasaženo naprostou stagnací... (čtěte dále od s. 155)“čtěte dále od s. 155 Doplňková prezentace22

23 Týmová práce Dva týmy: – B) Brazdie (velká rozvojová země) Předseda vlády Ministři – Š) Švýzemí (malá rozvinutá země) Předseda vlády Ministři => Ministerstva: např. průmyslu a obchodu, financí, zemědělství, regionálního rozvoje, životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, zahraničních vztahů... Doplňková prezentace23

24 Týmová práce Cíl č. 1: doporučit opatření protekcionistického či liberálního rázu, které by pomohly vyřešit problémy země (úkol vlád) Cíl č. 2: najít společné a odlišné rysy protekcionistických a liberálních opatření v obou zemích (úkol pozorovatelů) Rozdělení rolí: 5-10 minut Příprava: 20-30 minut Prezentace každé země: 2 x 10 minut Doplňková prezentace24

25 Pro zvědavé: článek P. Krugmana o hvězdném obchodu (angl. „interstellar trade“) Zdroj:http://www.princeton.edu/~pkrugman/int erstellar.pdfhttp://www.princeton.edu/~pkrugman/int erstellar.pdf Doplňková prezentace25

26 Paul Robin Krugman (1953) Americký ekonom, profesor, spisovatel – Působí na Princeton University, USA. – Vede sloupky v New York Times. – Dokázal částečně předpovědět současnou světovou krizi. Předmětem jeho zájmu je mezinárodní ekonomie – Vytvořil jeden z prvních modelů měnové krize (modely finanční krize tehdy ještě neexistovaly). – Je spoluatorem učebnice KRUGMAN, P., OBSTFELD, M. International Economics, teď již 7. vyd. Boston: Pearson 2006. ISBN 0-321-31154-X. [hlavní učebnice této disciplíny] Nobelova cena za ekonomii v r. 2008 ("for his analysis of trade patterns and location of economic activity"). Významné publikace – KRUGMAN, P. Návrat ekonomické krize. Praha: Vyšehrad 2009. ISBN 978-80-7021-984-3. Doplňková prezentace26

27 Základní pojmy Meziplanetární obchod – obchod v rámci Sluneční / hvězdné soustavy, podobá se mezinárodnímu obchodu (menší vzdálenosti, není třeba zvlášť řešit) Hvězdný obchod – obchod mezi hvězdnými soustavami (větší vzdálenosti, tj. světelná léta, je třeba řešit jinak kvůli relativitě času) Doplňková prezentace27

28 Teorie relativity S přibližováním se rychlosti světla se podle teorie relativity – Zpomaluje čas uvnitř vesmírné lodi oproti planetám: – Zmenšuje velikost lodi: – Roste hmotnost lodi: Doplňková prezentace28

29 Teorie hvězdného obchodu První fundamentální věta hvězdného obchodu: U obchodu mezi hvězdnými soustavami ve stejném časovém rámci (stejná rychlost běhu času) pro výpočet úroku přepravovaného zboží se bude používat čas tohoto rámce a nikoliv čas ve vesmírné lodi. Druhá fundamentální věta hvězdného obchodu: Pokud obyvatelé planet budou držet aktiva, např. dluhopisy, v různých hvězdných soustavách ve stejném časovém rámci (stejná rychlost běhu času), konkurence vyrovná jejich úrokové sazby. Doplňková prezentace29

30 Kritika teorie Možnost obohacení: pořízení dluhopisu a následným cestováním ve Vesmíru (čas ve vesmírné lodi: např. 2 týdny, čas na planetě: 50 let; mnohem vyšší úrok za kratší dobu). Úrokové sazby se proto nejspíše nebudou významně odlišovat od cen paliva (nákladů na přepravu), jinak by vznikla arbitráž. Záleží ale na preferencích a na ceně přepravy. Autor: Tyler Cowen, čtenáři jeho blogu (http://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/ 2008/03/the-theory-of-i.html), studenti VŠE a dalšíhttp://www.marginalrevolution.com/marginalrevolution/ 2008/03/the-theory-of-i.html Doplňková prezentace30

31 Další příspěvky o hvězdném obchodu, financích apod. „In 2004 Dr. Espen Gaarder Haug published a theory he titled "SpaceTime-Finance" in Wilmott Magazine to show how a series of finance calculations had to be adjusted to avoid arbitrage when hypothetical traveling at very high velocities relative to other observers (traders).“ (Wikipedie)Espen Gaarder HaugWilmott Magazinearbitrage „In 2008 Dr. John Hickman at Berry College, Georgia USA published in Journal of Astro Politics an article related to the political and cultural obstacles that could be related to hypothetical interstellar trade.“ (Wikipedie)John HickmanBerry College Seznam: – Espen Gaarder Haug. "SpaceTime Finance" Wilmott Magazine, (Volume 2004, Issue 4), 2004 Espen Gaarder HaugWilmott Magazine – Espen Gaarder Haug. "SpaceTime Finance" in the book "Derivatives Models on Models" : John Wiley & Sons 2007 Espen Gaarder HaugJohn Wiley & Sons – John Hickman. "Problems of Interplanetary and Interstellar Trade." Astropolitics. Vol.6, No. 1. (January 2008). pp. 95–104. John Hickman – Paul Krugman. "The Theory of Interstellar Trade." Journal of Economic Inquiry, March, 2010 Paul Krugman Doplňková prezentace31

32 Zdroje KALÍNSKÁ, E. a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada 2010. ISBN 978- 80-247-3396-8 KUBATOVÁ, K. Kdo je skutečným nositelem daně? http://nb.vse.cz/~kubatova/Incidence.htm, přístup 27.02.2011 http://nb.vse.cz/~kubatova/Incidence.htm KRUGMAN, P. Interstellar Trade, 1978. Marginal Revolution. Příspěvek Tylera Cowena. Dostupné z http://www.marginalrevolution.com/ marginalrevolution/2008/03/the-theory-of-i.html, přístup 27.02.2011 http://www.marginalrevolution.com/ marginalrevolution/2008/03/the-theory-of-i.html ŠVARC, J. (jr.). Petice evropských výrobců svíček. Dostupní z http://blog.ihned.cz/c3-36706610-YSchwa_d-petice-evropskych-vyrobcu-svicek, přístup 27.02.2011 http://blog.ihned.cz/c3-36706610-YSchwa_d-petice-evropskych-vyrobcu-svicek Wikipedia, http://en.wikipedia.org, přístup 27.02.2011 Doplňková prezentace32

33 Děkuji za pozornost! Otázky? ? Doplňková prezentace33

34 Statistiky protekcionistických opatření Tarifní opatření: – WTO, databáze cel http://tariffdata.wto.org http://tariffdata.wto.org – WTO publikace o clech http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm Tarifní opatření a netarifní opatření: – Světová banka, databáze World Integrated Trade Solutions (WITS) http://wits.worldbank.org http://wits.worldbank.org – Portál Global Trade Alert http://www.globaltradealert.org http://www.globaltradealert.org Doplňková prezentace34


Stáhnout ppt "2MO301 „Mezinárodní obchod“ Cvičení č. 3: Kvantifikace efektů mezinárodního obchodu, rozdíl liberalismus x protekcionismus. Případová studie Švýzemí vs."

Podobné prezentace


Reklamy Google