Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍHO OBDOBÍ. Uzavírání účetního období Uzavírání účetních knih upravuje zákon o účetnictví (§ 17 zákona o účetnictví)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍHO OBDOBÍ. Uzavírání účetního období Uzavírání účetních knih upravuje zákon o účetnictví (§ 17 zákona o účetnictví)"— Transkript prezentace:

1 UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍHO OBDOBÍ

2 Uzavírání účetního období Uzavírání účetních knih upravuje zákon o účetnictví (§ 17 zákona o účetnictví)

3 Uzavírání účetního období Zahrnuje posloupnost prací, které zabezpečují 1.Správnost a úplnost údajů zaúčtovaných do účetních knih (tedy věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví) 2.Výpočet a zúčtování daně z příjmů 3.Uzavření účetních knih (deníku, hlavní knihy, knih analytických a podrozvahových účtů) 4.Vyhotovení účetních výkazů 5.Zajištění bilanční kontinuity

4 Ad 1) Správnost a úplnost údajů Musí být provedeno: Inventarizace, zaúčtování inventarizačních rozdílů, zaúčtování opravných položek Inventarizace, zaúčtování inventarizačních rozdílů, zaúčtování opravných položek Časové rozlišení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů Časové rozlišení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů Zaúčtování dohadných položek (aktivních i pasivních) Zaúčtování dohadných položek (aktivních i pasivních) Přecenění vybraných majetkových složek na reálnou hodnotu (v případě vybraných cenných papírů) Přecenění vybraných majetkových složek na reálnou hodnotu (v případě vybraných cenných papírů)

5 Ad 1) Správnost a úplnost údajů Zaúčtování kursových rozdílů (pohledávky, závazky, podíly, cenné papíry, ceniny a peněžní prostředky v cizích měnách se ke konci rozvahového dne přepočítávají na hodnotu odpovídající kursu ČNB; vzniknou kursové rozdíly a ty se projeví jako kursové ztráty nebo kursové zisky) Zaúčtování kursových rozdílů (pohledávky, závazky, podíly, cenné papíry, ceniny a peněžní prostředky v cizích měnách se ke konci rozvahového dne přepočítávají na hodnotu odpovídající kursu ČNB; vzniknou kursové rozdíly a ty se projeví jako kursové ztráty nebo kursové zisky)

6 Ad 2) Výpočet a zúčtování daně z příjmů Transformace výsledku hospodaření na daňový základ probíhá mimo systém účetnictví Transformace výsledku hospodaření na daňový základ probíhá mimo systém účetnictví Na základě daňových zákonů je stanovena daň z příjmů z běžné činnosti splatná (účet 591) a daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná (účet 593) Na základě daňových zákonů je stanovena daň z příjmů z běžné činnosti splatná (účet 591) a daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná (účet 593) Daň z příjmů je zaúčtována do účetního systému Daň z příjmů je zaúčtována do účetního systému

7 Ad 3) Uzavření účetních knih Nejdříve je třeba ověřit formální správnost účetnictví; je třeba sestavit předvahu Nejdříve je třeba ověřit formální správnost účetnictví; je třeba sestavit předvahu

8 Ad 3) Uzavření účetních knih Postup při uzavírání účetních knih: Zjistit obraty stran MD a D všech účtů Zjistit obraty stran MD a D všech účtů Zjistit konečné zůstatky (stavy) všech aktivních a pasivních účtů a nákladových a výnosových účtů Zjistit konečné zůstatky (stavy) všech aktivních a pasivních účtů a nákladových a výnosových účtů Uzavřít všechny účty pomocí účtů 702 a 710 Uzavřít všechny účty pomocí účtů 702 a 710 Zjistit výsledek hospodaření účetního období a zisk zúčtovat předpisem 710/702 a ztrátu 702/710 Zjistit výsledek hospodaření účetního období a zisk zúčtovat předpisem 710/702 a ztrátu 702/710

9 Ad 4) Vyhotovení účetních výkazů Účetní výkazy jsou Rozvaha Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty Příloha (ta obsahuje přehled o peněžních prostředcích a o změnách vlastního kapitálu) Příloha (ta obsahuje přehled o peněžních prostředcích a o změnách vlastního kapitálu)

10 Ad 5) Zajištění bilanční kontinuity Mezi účetními obdobími je třeba zajistit bilanční kontinuitu: majetek a závazky přecházejí do dalšího účetního období Mezi účetními obdobími je třeba zajistit bilanční kontinuitu: majetek a závazky přecházejí do dalšího účetního období Konečné zůstatky rozvahových účtů jsou převedeny do dalšího období jako počáteční zůstatky daných účtů Konečné zůstatky rozvahových účtů jsou převedeny do dalšího období jako počáteční zůstatky daných účtů Účty hlavní knihy se v novém období otevírají pomocí účtu 701 Účty hlavní knihy se v novém období otevírají pomocí účtu 701 Výsledek hospodaření minulého účetního období je převeden na účet 431 a je předmětem rozdělení Výsledek hospodaření minulého účetního období je převeden na účet 431 a je předmětem rozdělení


Stáhnout ppt "UZAVÍRÁNÍ ÚČETNÍHO OBDOBÍ. Uzavírání účetního období Uzavírání účetních knih upravuje zákon o účetnictví (§ 17 zákona o účetnictví)"

Podobné prezentace


Reklamy Google