Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY
Fakulta tělesné kultury UP Fyzioterapie 5. ročník

2 Program pohybové aktivity (PA)
Individuální specifičnost Účinnost Komplexnost Srozumitelnost Bezpečnost Dlouhodobost

3 Jednotlivé složky programu PA
Intenzita Trvání tréninkové jednotky Frekvence cvičení Druh PA

4 Jednotlivé složky programu PA
Jak moc? Jak dlouho? Jak často? Co?

5 Intenzita zatížení (IZ)
Nejdůležitější část programu PA. Chyby v preskripci IZ rozhodují o účinnosti a bezpečnosti programu! Špatná preskripce IZ snižuje efektivitu programu a tím i jeho věrohodnost, bezpečnost, ADHERENCI!!

6 Adherence Asi 45% populace nemá žádnou PA ve svém volném čase
Asi 45% populace je sice aktivní, ale IZ a frekvence cvičení jsou příliš nízké Asi 10 populace pravidelně a intenzivně cvičí, má svůj tréninkový program a jejich PA redukuje riziko vzniku některých závažných onemocnění a předčasné smrti

7 Adherence Asi polovina těch, kteří začnou nebo obnoví osobní program PA nedokáží udržet jeho IZ na plánované úrovni. V typickém kontrolovaném programu PA asi 50% klientů nebo pacientů přestanou cvičit v průběhu 6 až 12 měsíců. Ve světové literatuře jen 2 sdělení, ve kterých v kontrolovaném programu přesáhla adherence 80% v období 2 až 4 roků.

8 Asi 20 - 40% je schopno akceptovat cvičení na pracovišti.
Adherence Cvičení na pracovišti Asi % je schopno akceptovat cvičení na pracovišti. Pouze třetina z nich je schopná cvičit pravidelně a na odpovídající IZ.

9 Ve všech věkových skupinách klesá PA.
Adherence Ve všech věkových skupinách klesá PA. Cíle, které byly jednotlivými programy plánovány, nebyly takřka nikdy dosaženy. Jedna z významných bariér, bránící větší úspěšnosti programu, je absence obecné metodické dohody, která by byla efektivní a bylo by vhodná k dosažení plánovaných zátěžových determinant.

10 Adherence Adherence k jednotlivým programům PA se liší.
Výsledky jednotlivých programů jsou však podobné u zdravých osob, na jednotlivých typech pracoviště a u nekontrolovaných programů PA, u pacientů v kontrolovaném programu PA v rámci primární a sekundární prevence kardiopulmonálních onemocnění, u osob, u kterých byl program PA použitý při léčení obezity, diabetes mellitus a deprese.

11 Adherence Adherence k programu PA je podobná jako adherence k jiným programům změn chování (kouření, alkohol, drogy, redukční dieta a psychoterapie).

12 Adherence % cvičení alkohol 100 kouření 80 heroin 60 40 20 16 - 23% 1
5 6 7 8 9 10 11 12 měsíce

13 Intenzita zatížení PŘÍLIŠ VYSOKÁ  frekvence poranění
 nebezpečí srdeční příhody nebo jiného akutního onemocnění  únava  účinnost  adherence PŘÍLIŠ NÍZKÁ  účinnost, při velmi nízké intenzitě účinnost se blíží nule  adherence

14 Optimální IZ % IZ zdatnost

15 Optimální IZ % IZ obezita

16 inzulínová rezistence
Optimální IZ % IZ inzulínová rezistence

17 Optimální IZ % IZ dyslipoproteinémie

18 Optimální IZ % IZ zdatnost Optimální IZ dyslipoproteinémie
Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze

19 Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze
Optimální IZ Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze % IZ Optimální IZ Relativně malý rozsah

20 Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze
Optimální IZ Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze % IZ Optimální IZ tepů/min

21 Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze
Optimální IZ Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze % IZ horní hranice? Optimální IZ tepů/min

22 Trénink o IZ pod hranicí anaerobního prahu
Optimální IZ Trénink o IZ pod hranicí anaerobního prahu ??? PROČ ??? Výrazně vyšší využití tukových zásob jako energetického substrátu. Zvýšení senzitivity inzulínových receptorů. Snížení zvýšené inzulinémie. Snížená produkce LDL-C. Zvýšená produkce HDL2-C. Mírný pokles TK. Zvýšená fibrinolytická aktivita. Snížená produkce f. VIIa. Snížení hladiny adrenalinu v plazmě v klidu.

23 Trénink o IZ nad hranicí anaerobního prahu
Optimální IZ Trénink o IZ nad hranicí anaerobního prahu využívá jako energetického substrátu výhradně sacharidy, prakticky neovlivňuje senzitivitu inzulínových receptorů a nemění zvýšenou inzulinémii, nemění produkci LDL-C, mírně zvyšuje normální HDL2-C, neovlivňuje sníženou hladinu HDL2-C, neovlivňuje TK, neovlivňuje zvýšená fibrinolytickou aktivit a produkci f. VIIa, neovlivňuje adrenalinu v plazmě v klidu.

24 O tréninku v aerobním pásmu platí:
Optimální IZ O tréninku v aerobním pásmu platí: Čím větší intenzita zatížení, tím větší vliv na aerobní kapacitu a výkonnost kardiovaskulárního systému redukci nadváhy a obezity, pozitivní úpravu centrální distribuce tuku, zvýšení redukovaného HDL2-C a snížení zvýšeného celkového CH a LDL-C, zvýšení senzitivity inzulínových receptorů a snížení zvýšené hladiny inzulínu, zvýšení snížené fibrinolytické kapacity a snížení zvýšené tvorby f. VIIa.

25 Optimální IZ Proto při preskripci programu PA platí,
Trénink o IZ pod 60% VO2 max je ve výše uvedeném smyslu účinný pouze při enormně dlouhém trvání (až několik hodin denně). . Proto při preskripci programu PA platí, že IZ musí být vyšší než 60% VO2 max .

26 Měření VO2 v terénu je obtížné a technicky a finančně náročné.
Naštěstí ... % VO2max = % MTR .

27 Maximální tepová rezerva (MTR)
Maximální rozsah srdeční frekvence TF max - TFk Odhad TF max: věk (roky) Např. věk 25 let, TF max = = 195/min Např. věk 25 let, TFk = 70/min, MTR = = 125/min

28 Měření VO2 v terénu je obtížné a technicky a finančně náročné.
Naštěstí ... TF max 80% MTR . 50% VO2 max . VO2 max 50% 80%

29 50 - 80% VO2max = 50 - 80% MTR . . MTR VO2 max TF max 80% . 50% .

30 Příklad: . Jakou bude mít VO2 20-letý muž, když má při tréninku TFt = 150/min. Jeho VO2/kg max = 50 ml, TFk = 60/min, hmotnost 70 kg. 1. TF max = = 200/min. 2. %MTR = (TFt - TFk) : (TF max - TFk) = = ( ) : ( ) = = 90 : = 64,3% 3. %MTR = %VO2 max 64,3% MTR = 64,3% VO2/kg = 32,15 ml VO2 = 32,15 . Hmotnost = 2250 ml = 2,25 l . . . .

31 Preskripce optimální intenzity
Osoby s vyšší aerobní kapacitou mají vyšší anaerobní práh i zónu optimální intenzity. Maximální aerobní kapacita Anaerobní práh Optimální zóna

32 Preskripce optimální intenzity
Osoby s vyšší aerobní kapacitou mají vyšší anaerobní práh i zónu optimální intenzity. Maximální aerobní kapacita Anaerobní práh Optimální zóna

33 Preskripce optimální intenzity
Osoby s vyšší aerobní kapacitou mají vyšší anaerobní práh i zónu optimální intenzity. Maximální aerobní kapacita Optimální zóna

34 Preskripce optimální intenzity (% VO2max)
. . Např. při VO2/kg max = 35 ml bude optimální IZ 70% %IZ = 60 + (35 : 3,5) = = 70 Při VO2/kg max = 70 ml bude optimální IZ 80% %IZ = 60 + (70 : 3,5) = = 80 Čím vyšší aerobní kapacita, tím vyšší relativní zatížení. .

35 Vztah mezi rychlostí určitého typu pohybu (např
Vztah mezi rychlostí určitého typu pohybu (např. běh) a spotřebou kyslíku je v určitém omezeném rozsahu přímo úměrný. . Při VO2/kg max = 35 ml a IZ 70% bude VO2/kg 24,5 ml (35 x 0,7). . Při VO2/kg max = 70 ml a IZ 80% bude VO2/kg 56,0 ml (70 x 0,8).

36 Vztah mezi rychlostí určitého typu pohybu (např
Vztah mezi rychlostí určitého typu pohybu (např. běh) a spotřebou kyslíku je v určitém omezeném rozsahu přímo úměrný. . Při VO2/kg = 24,5 (35 max) ml bude pohyb o víc než polovinu (o 56,3%) pomalejší než při VO2/kg = 56 (70 max) ml. Pro preskripci rychlosti pohybu je rozhodující maximální aerobní kapacita. .

37 Výpočet tréninkové TF (TFt)
% MTR = (TFt - TFk) : (TF max - TFk) TF max MTR TFt % MTR TFk

38 Výpočet tréninkové TF (TFt)
% MTR = (TFt - TFk) : (TF max - TFk) MTR 30% % MTR 70%

39 Výpočet tréninkové TF (TFt)
. Např. 20-letý muž, který má TFk = 60/min a VO2/kg max = 70 ml, bude mít optimální IZ 80% MTR a TFt = 172/min. 1. %IZ = 60 + (70 : 3,5) = = 80 IZ = 0,6 + (70 : 350) = 0,6 + 0,2 = 0,8 2. %MTR (IZ) = (TFt - TFk) : (TF max - TFk) %IZ . (TF max - TFk) = (TFt - TFk) [%IZ . (TF max - TFk)] + TFk = TFt TFt = [0,8 . ( )] + 60 = [0, ] + 60 = = 172/min

40 Výpočet tréninkové TF (TFt)
Tentýž 20-letý muž by při stejné TFk = 60/min, ale nižší VO2/kg max = 35 ml, měl optimální IZ 70% MTR a TFt = 158/min. TFt = [0,7 . ( )] + 60 = [0, ] + 60 = = 158/min Rozdíl v TFt by činil pouze 14/min (10% MTR) Výpočet TFt není příliš závislý na VO2/kg max! Co je rozhodující pro výpočet TFt? . .

41 Výpočet tréninkové TF (TFt)
50-letý muž by při stejné TFk = 60/min a stejné VO2/kg max = 35 ml, měl stejnou optimální IZ 70% MTR, ale TFt by byla výrazně nižší (137/min). TFt = [0,7 . ( )] + 60 = [0, ] + 60 = = 137/min Rozdíl v TFt by činil 21/min (19% MTR) Pro výpočet TFt je rozhodující hodnota TF max a TFk! .

42 Interindividuální rozdíly
Netrénovaný (TF max, TFk, VO2/kg max, rychlost)? Stejná TF max, vyšší TFk, nižší VO2/kg max, nižší rychlost: TF max = 200/min, TFk = 70/min, VO2/kg max = 35 ml, rychlost = x km/hod. . . .

43 Interindividuální rozdíly
Trénovaný (TF max, TFk, VO2/kg max, rychlost)? Stejná TF max, nižší TFk, vyšší VO2/kg max, nižší rychlost: TF max = 200/min, TFk = 70/min, VO2/kg max = 35 ml, rychlost = x km/hod. . . . TF max = 200/min, TFk = 60/min, VO2/kg max = 70 ml, rychlost = 2,29 x km/hod. .

44 Interindividuální rozdíly
Nemocný (např. po infarktu myokardu)? Nižší stejná TF max, vyšší TFk, výrazně nižší VO2/kg max, výrazně nižší rychlost: TF max = 200/min, TFk = 70/min, VO2/kg max = 35 ml, rychlost = x km/hod. TF max = 200/min, TFk = 60/min, VO2/kg max = 70 ml, rychlost = 2,29 x km/hod. TF max = 120/min, TFk = 80/min, VO2/kg max = 6 ml, rychlost = 0,18 x km/hod . . . .

45 Interindividuální rozdíly
Netrénovaný: TF max = 200/min, TFk = 70/min, VO2/kg max = 35 ml, rychlost = x km/hod. Trénovaný: TF max = 200/min, TFk = 60/min, VO2/kg max = 70 ml, rychlost = 2,29 x km/hod. Nemocný: TF max = 120/min, TFk = 80/min, VO2/kg max = 6 ml, rychlost = 0,18 x km/hod . . .

46

47 Rozdíly: Velké v aerobní kapacitě Malé v TFt Velké v rychlosti pohybu

48 Příklad 1. Muž 25 let, TFk = 65/min, VO2/kg max = 48 ml.
Jaké by měl mít optimální rozmezí TFt? IZ = 0,6 + (VO2/kg max : 350) = 0,6 + 0,137 = 0,737 MTR = TF max - TFk = = 130/min TFt = (MTR . IZ) + TFk = ( ,737) + 65 = = 161/min Při použití Sport Testeru nastavíme ± 5/min. kolem TFt, kterou zaokrouhlujeme na násobky pěti. V našem případě nastavíme rozmezí /min.

49 Příklad 2. Jakou by musel mít 30-letý muž (A) VO2/kg max, kdyby chtěl mít stejnou optimální TFt jako muž dvacetiletý (B), který má VO2/kg max = 50 ml? Oba muži mají stejnou TFk = 60/min. MTR (A) = = 130/min MTR (B) = = 140/min IZ (B) = 0,6 . (50 : 350) = 0,743 TFt (B) = 0, = 164/min. TFt (A) = 164/min = ( ) : MTR = 0,8 (IZ) IZ = 0,6 + (VO2/kg max : 350) (IZ - 0,6) = VO2/kg max = 70 ml . . . .

50 Příklad 2 (druhá otázka).
Kolikrát by běžel muž A rychleji než muž B? Rychlost pohybu má těsný vztah k aerobní kapacitě. VO2 (A) : VO2 (B) = rychlost (A) : rychlost (B) 70 : 50 = 1,4 Muž (A) by běžel o 40% rychleji než muž (B). Např. při rychlosti muže B = 10 km/hod by běžel muž A rychlostí 14 km/hod (velký rozdíl) - a měli by stejnou TFt. Absolutní hodnota TFt nic neříká o IZ nebo o rychlosti pohybu, neznáme-li ostatní parametry! . .

51 Příklad 3 Žena ve věku 35 roků je vysoká 165 cm a má BMI 23,88 kg/m2, VO2/kg max 45 ml/min, BM 1330 kcal/den a průměrnou dietní termogenezi 185 kcal/den. Pravidelně ob den aerobně cvičí při optimální intenzitě zatížení po dobu 35 min. Její habituální aktivita trvá při IZ 25% VO2/kg max průměrně 3 hod. TFk = 70 tepů/min. Průměrný energetický příjem činí kcal/týden. Otázky: Jakou má TFc? Jaký má energetický výdej při každém cvičení? Jaký má celkový energetický výdej za týden? O kolik procent by se měl změnit energetický příjem, aby byla vyrovnaná energetická bilance? . .

52 Příklad 3 TFc = {[0,6 . (45 : 350)] . (220 - 35 - 70)} + 70 = 154/min
EVE (kcal) = VO2/kg . Kg . t . EE : 1000 VO2/kg = [0,6 . (45 : 350)] . 45 = 32,79 ml Hmotnost = 23,88 . 1,652 = 65 kg EVE = 32, = 373 kcal TEVtýden (kcal) = (BM + EVPA + EVHA + EVT) . 7 EVPA/den = ,5 : 7 = 186,5 kcal EVHA (kcal) = : 1000 = 607,5 TEVtýden (kcal) = ( , , ) . 7 = = kcal Ebil = : = 1,035 (měl by být redukován o 3,5%). .


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY"

Podobné prezentace


Reklamy Google