Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Fakulta tělesné kultury UP Fyzioterapie 5. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Fakulta tělesné kultury UP Fyzioterapie 5. ročník."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Fakulta tělesné kultury UP Fyzioterapie 5. ročník

2 Program pohybové aktivity (PA) Individuální specifičnost Účinnost Komplexnost Srozumitelnost Bezpečnost Dlouhodobost

3 Jednotlivé složky programu PA Intenzita Trvání tréninkové jednotky Frekvence cvičení Druh PA

4 Jednotlivé složky programu PA Jak moc? Jak dlouho? Jak často? Co?

5 Intenzita zatížení (IZ) Nejdůležitější část programu PA. Chyby v preskripci IZ rozhodují o účinnosti a bezpečnosti programu! Špatná preskripce IZ snižuje efektivitu programu a tím i jeho věrohodnost, bezpečnost, ADHERENCI!!

6 Adherence Asi 45% populace nemá žádnou PA ve svém volném čase Asi 45% populace je sice aktivní, ale IZ a frekvence cvičení jsou příliš nízké Asi 10 populace pravidelně a intenzivně cvičí, má svůj tréninkový program a jejich PA redukuje riziko vzniku některých závažných onemocnění a předčasné smrti

7 Adherence Asi polovina těch, kteří začnou nebo obnoví osobní program PA nedokáží udržet jeho IZ na plánované úrovni. V typickém kontrolovaném programu PA asi 50% klientů nebo pacientů přestanou cvičit v průběhu 6 až 12 měsíců. Ve světové literatuře jen 2 sdělení, ve kterých v kontrolovaném programu přesáhla adherence 80% v období 2 až 4 roků.

8 Adherence Cvičení na pracovišti Asi 20 - 40% je schopno akceptovat cvičení na pracovišti. Pouze třetina z nich je schopná cvičit pravidelně a na odpovídající IZ.

9 Adherence Ve všech věkových skupinách klesá PA. Cíle, které byly jednotlivými programy plánovány, nebyly takřka nikdy dosaženy. Jedna z významných bariér, bránící větší úspěšnosti programu, je absence obecné metodické dohody, která by byla efektivní a bylo by vhodná k dosažení plánovaných zátěžových determinant.

10 Adherence Adherence k jednotlivým programům PA se liší. Výsledky jednotlivých programů jsou však podobné u zdravých osob, na jednotlivých typech pracoviště a u nekontrolovaných programů PA, u pacientů v kontrolovaném programu PA v rámci primární a sekundární prevence kardiopulmonálních onemocnění, u osob, u kterých byl program PA použitý při léčení obezity, diabetes mellitus a deprese.

11 Adherence Adherence k programu PA je podobná jako adherence k jiným programům změn chování (kouření, alkohol, drogy, redukční dieta a psychoterapie).

12 Adherence 123456798101112 20 40 60 80 100 % heroin kouření alkohol cvičení 16 - 23% měsíce

13 PŘÍLIŠ VYSOKÁ  frekvence poranění  nebezpečí srdeční příhody nebo jiného akutního onemocnění  únava  účinnost  adherence Intenzita zatížení PŘÍLIŠ NÍZKÁ  účinnost, při velmi nízké intenzitě účinnost se blíží nule  adherence

14 Optimální IZ zdatnost % IZ

15 Optimální IZ obezita % IZ

16 Optimální IZ inzulínová rezistence % IZ

17 Optimální IZ dyslipoproteinémie % IZ

18 Optimální IZ zdatnost dyslipoproteinémie Optimální IZ Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze % IZ

19 Optimální IZ Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze % IZ Relativně malý rozsah

20 Optimální IZ Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze % IZ 7 - 10 tepů/min

21 Optimální IZ Působí efektivně na všechna onemocnění s etiopatogenezí hypokineze % IZ 7 - 10 tepů/min horní hranice?

22 Optimální IZ Trénink o IZ pod hranicí anaerobního prahu ??? PROČ ??? Výrazně vyšší využití tukových zásob jako energetického substrátu. Zvýšení senzitivity inzulínových receptorů. Snížení zvýšené inzulinémie. Snížená produkce LDL-C. Zvýšená produkce HDL 2 -C. Mírný pokles TK. Zvýšená fibrinolytická aktivita. Snížená produkce f. VIIa. Snížení hladiny adrenalinu v plazmě v klidu.

23 Optimální IZ Trénink o IZ nad hranicí anaerobního prahu využívá jako energetického substrátu výhradně sacharidy, prakticky neovlivňuje senzitivitu inzulínových receptorů a nemění zvýšenou inzulinémii, nemění produkci LDL-C, mírně zvyšuje normální HDL 2 -C, neovlivňuje sníženou hladinu HDL 2 -C, neovlivňuje TK, neovlivňuje zvýšená fibrinolytickou aktivit a produkci f. VIIa, neovlivňuje adrenalinu v plazmě v klidu.

24 Optimální IZ O tréninku v aerobním pásmu platí: Čím větší intenzita zatížení, tím větší vliv na aerobní kapacitu a výkonnost kardiovaskulárního systému redukci nadváhy a obezity, pozitivní úpravu centrální distribuce tuku, zvýšení redukovaného HDL 2 -C a snížení zvýšeného celkového CH a LDL-C, zvýšení senzitivity inzulínových receptorů a snížení zvýšené hladiny inzulínu, zvýšení snížené fibrinolytické kapacity a snížení zvýšené tvorby f. VIIa.

25 Optimální IZ Trénink o IZ pod 60% VO 2 max je ve výše uvedeném smyslu účinný pouze při enormně dlouhém trvání (až několik hodin denně).. Proto při preskripci programu PA platí, že IZ musí být vyšší než 60% VO 2 max.

26 Měření VO 2 v terénu je obtížné a technicky a finančně náročné. Naštěstí... % VO 2 max = % MTR..

27 Maximální tepová rezerva (MTR) Maximální rozsah srdeční frekvence TF max - TFk Odhad TF max: 220 - věk (roky)  Např. věk 25 let, TF max = 220 - 25 = 195/min  Např. věk 25 let, TFk = 70/min, MTR = 195 - 70 = 125/min

28 Měření VO 2 v terénu je obtížné a technicky a finančně náročné. VO 2 max 50% 80% TF max 50% 80% Naštěstí... MTR. VO 2 max..

29 50 - 80% VO 2 max = 50 - 80% MTR VO 2 max 50% 80% TF max 50% 80%... MTR VO 2 max.

30 Příklad: Jakou bude mít VO 2 20-letý muž, když má při tréninku TFt = 150/min. Jeho VO 2 /kg max = 50 ml, TFk = 60/min, hmotnost 70 kg. 1. TF max = 220 - 20 = 200/min. 2. %MTR = (TFt - TFk) : (TF max - TFk). 100 = = (150 - 60) : (200 - 60). 100 = 64,3% = 90 : 140. 100 = 64,3% 3. %MTR = %VO 2 max 64,3% MTR = 64,3% VO 2 /kg = 32,15 ml VO 2 = 32,15. Hmotnost = 2250 ml = 2,25 l.....

31 Preskripce optimální intenzity Osoby s vyšší aerobní kapacitou mají vyšší anaerobní práh i zónu optimální intenzity. Maximální aerobní kapacita Anaerobní práh Optimální zóna

32 Preskripce optimální intenzity Osoby s vyšší aerobní kapacitou mají vyšší anaerobní práh i zónu optimální intenzity. Maximální aerobní kapacita Anaerobní práh Optimální zóna

33 Preskripce optimální intenzity Osoby s vyšší aerobní kapacitou mají vyšší anaerobní práh i zónu optimální intenzity. Maximální aerobní kapacita Optimální zóna

34 Preskripce optimální intenzity (% VO 2 max) Např. při VO 2 /kg max = 35 ml bude optimální IZ 70% %IZ = 60 + (35 : 3,5) = 60 + 10 = 70 Při VO 2 /kg max = 70 ml bude optimální IZ 80% %IZ = 60 + (70 : 3,5) = 60 + 20 = 80 Čím vyšší aerobní kapacita, tím vyšší relativní zatížení....

35 Vztah mezi rychlostí určitého typu pohybu (např. běh) a spotřebou kyslíku je v určitém omezeném rozsahu přímo úměrný. Při VO 2 /kg max = 35 ml a IZ 70% bude VO 2 /kg 24,5 ml (35 x 0,7). Při VO 2 /kg max = 70 ml a IZ 80% bude VO 2 /kg 56,0 ml (70 x 0,8)...

36 Vztah mezi rychlostí určitého typu pohybu (např. běh) a spotřebou kyslíku je v určitém omezeném rozsahu přímo úměrný. Při VO 2 /kg = 24,5 (35 max) ml bude pohyb o víc než polovinu (o 56,3%) pomalejší než při VO 2 /kg = 56 (70 max) ml. Pro preskripci rychlosti pohybu je rozhodující maximální aerobní kapacita...

37 Výpočet tréninkové TF (TFt) % MTR = (TFt - TFk) : (TF max - TFk) MTR TF max TFk % MTR TFt

38 Výpočet tréninkové TF (TFt) % MTR = (TFt - TFk) : (TF max - TFk) MTR % MTR 70% 30%

39 Výpočet tréninkové TF (TFt) Např. 20-letý muž, který má TFk = 60/min a VO 2 /kg max = 70 ml, bude mít optimální IZ 80% MTR a TFt = 172/min. 1. %IZ = 60 + (70 : 3,5) = 60 + 20 = 80 IZ = 0,6 + (70 : 350) = 0,6 + 0,2 = 0,8 2. %MTR (IZ) = (TFt - TFk) : (TF max - TFk) %IZ. (TF max - TFk) = (TFt - TFk) [%IZ. (TF max - TFk)] + TFk = TFt TFt = [0,8. (200 - 60)] + 60 = [0,8. 140] + 60 = 112 + 60 = 172/min.

40 Výpočet tréninkové TF (TFt) Tentýž 20-letý muž by při stejné TFk = 60/min, ale nižší VO 2 /kg max = 35 ml, měl optimální IZ 70% MTR a TFt = 158/min. TFt = [0,7. (200 - 60)] + 60 = [0,7. 140] + 60 = 98 + 60 = 158/min Rozdíl v TFt by činil pouze 14/min (10% MTR) Výpočet TFt není příliš závislý na VO2/kg max! Co je rozhodující pro výpočet TFt?..

41 Výpočet tréninkové TF (TFt) 50-letý muž by při stejné TFk = 60/min a stejné VO 2 /kg max = 35 ml, měl stejnou optimální IZ 70% MTR, ale TFt by byla výrazně nižší (137/min). TFt = [0,7. (170 - 60)] + 60 = [0,7. 110] + 60 = 77 + 60 = 137/min Rozdíl v TFt by činil 21/min (19% MTR) Pro výpočet TFt je rozhodující hodnota TF max a TFk!.

42 Interindividuální rozdíly Netrénovaný (TF max, TFk, VO 2 /kg max, rychlost)? Stejná TF max, vyšší TFk, nižší VO2/kg max, nižší rychlost: TF max = 200/min, TFk = 70/min, VO 2 /kg max = 35 ml, rychlost = x km/hod....

43 Interindividuální rozdíly Trénovaný (TF max, TFk, VO 2 /kg max, rychlost)? Stejná TF max, nižší TFk, vyšší VO 2 /kg max, nižší rychlost:  TF max = 200/min, TFk = 70/min, VO 2 /kg max = 35 ml, rychlost = x km/hod.....  TF max = 200/min, TFk = 60/min, VO 2 /kg max = 70 ml, rychlost = 2,29 x km/hod.

44 Interindividuální rozdíly Nemocný (např. po infarktu myokardu)? Nižší stejná TF max, vyšší TFk, výrazně nižší VO 2 /kg max, výrazně nižší rychlost: TF max = 200/min, TFk = 70/min, VO 2 /kg max = 35 ml, rychlost = x km/hod. TF max = 200/min, TFk = 60/min, VO 2 /kg max = 70 ml, rychlost = 2,29 x km/hod. TF max = 120/min, TFk = 80/min, VO 2 /kg max = 6 ml, rychlost = 0,18 x km/hod....

45 Interindividuální rozdíly Netrénovaný: TF max = 200/min, TFk = 70/min, VO 2 /kg max = 35 ml, rychlost = x km/hod. Trénovaný: TF max = 200/min, TFk = 60/min, VO 2 /kg max = 70 ml, rychlost = 2,29 x km/hod. Nemocný: TF max = 120/min, TFk = 80/min, VO 2 /kg max = 6 ml, rychlost = 0,18 x km/hod...

46

47 Rozdíly: Velké v aerobní kapacitě Malé v TFt Velké v rychlosti pohybu

48 Příklad 1. Muž 25 let, TFk = 65/min, VO 2 /kg max = 48 ml. Jaké by měl mít optimální rozmezí TFt? IZ = 0,6 + (VO2/kg max : 350) = 0,6 + 0,137 = 0,737 MTR = TF max - TFk = 220 - 25 - 65 = 130/min TFt = (MTR. IZ) + TFk = (130. 0,737) + 65 = 96 + + 65 = 161/min Při použití Sport Testeru nastavíme ± 5/min. kolem TFt, kterou zaokrouhlujeme na násobky pěti. 155 - 165/min V našem případě nastavíme rozmezí 155 - 165/min..

49 Příklad 2. Jakou by musel mít 30-letý muž (A) VO 2 /kg max, kdyby chtěl mít stejnou optimální TFt jako muž dvacetiletý (B), který má VO 2 /kg max = 50 ml? Oba muži mají stejnou TFk = 60/min. MTR (A) = 220 - 30 - 60 = 130/min MTR (B) = 200 - 20 - 60 = 140/min IZ (B) = 0,6. (50 : 350) = 0,743 TFt (B) = 0,743. 140 + 60 = 164/min. TFt (A) = 164/min = (164 - 60) : MTR = 0,8 (IZ) IZ = 0,6 + (VO 2 /kg max : 350) (IZ - 0,6). 350 = VO 2 /kg max = 70 ml....

50 Příklad 2 (druhá otázka). Kolikrát by běžel muž A rychleji než muž B? Rychlost pohybu má těsný vztah k aerobní kapacitě. VO 2 (A) : VO 2 (B) = rychlost (A) : rychlost (B) 70 : 50 = 1,4 Muž (A) by běžel o 40% rychleji než muž (B). Např. při rychlosti muže B = 10 km/hod by běžel muž A rychlostí 14 km/hod (velký rozdíl) - a měli by stejnou TFt. Absolutní hodnota TFt nic neříká o IZ nebo o rychlosti pohybu, neznáme-li ostatní parametry!..

51 Příklad 3 Žena ve věku 35 roků je vysoká 165 cm a má BMI 23,88 kg/m 2, VO 2 /kg max 45 ml/min, BM 1330 kcal/den a průměrnou dietní termogenezi 185 kcal/den. Pravidelně ob den aerobně cvičí při optimální intenzitě zatížení po dobu 35 min. Její habituální aktivita trvá při IZ 25% VO 2 /kg max průměrně 3 hod. TFk = 70 tepů/min. Průměrný energetický příjem činí 16590 kcal/týden. Otázky: Jakou má TFc? Jaký má energetický výdej při každém cvičení? Jaký má celkový energetický výdej za týden? O kolik procent by se měl změnit energetický příjem, aby byla vyrovnaná energetická bilance?..

52 Příklad 3 TFc = {[0,6. (45 : 350)]. (220 - 35 - 70)} + 70 = 154/min EV E (kcal) = VO 2 /kg. Kg. t. EE : 1000 VO 2 /kg = [0,6. (45 : 350)]. 45 = 32,79 ml Hmotnost = 23,88. 1,65 2 = 65 kg EV E = 32,79. 65. 35. 5 = 373 kcal TEV týden (kcal) = (BM + EVPA + EVHA + EVT). 7 EVPA/den = 373. 3,5 : 7 = 186,5 kcal EVHA (kcal) = 0.25. 45. 180. 65. 5 : 1000 = 607,5 TEV týden (kcal) = (1330 + 186,5 + 607,5 + 165). 7 = 2289. 7 = 16023 kcal Ebil = 16590 : 16023 = 1,035 (měl by být redukován o 3,5%)..


Stáhnout ppt "ZÁKLADY PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Fakulta tělesné kultury UP Fyzioterapie 5. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google