Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína"— Transkript prezentace:

1 Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína
Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, , 2010 Téma 2 Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína

2 Vznik dvou táborů se datuje od
HP ano - ne Vznik dvou táborů se datuje od Velké hospodářské krize koncem dvacátých let 20. století Publikování Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936); J. M. Keynes

3 Liberalisté dokonalá konkurence, pružné ceny, pružné mzdy apod.
automatická inklinace k rovnováze ekonomika plně využívá své zdroje „laissezfaire“ (nechte být, nechte plynout) „neviditelná ruka“ Stát: institucionální rámec, vlastnická práva

4 Intervencionisté předpokládají se tržní ceny
odmítá „samočistitelnost“ trhů podtrhují autority a regulaci ekonomiky stimulace agregátní poptávky vládou, centrální bankou apod. podpora přerozdělovacích procesů „osvícenecký (panovník) vláda“

5 HP ano - ne dokonalý trh dokonalá vláda

6 Typy tržních selhání Tržní selhání nastává pokud není tržní výsledek efektivní Efektivností tržního výsledku se rozumí: efektivnost alokační, efektivnost výrobní, efektivnost schumpeterovská (dynamická) Efektivnost liebeinsteinova (X efektivnost)

7 Firmy vyrábějí takové výstupy, které spotřebitelé nejvíce potřebují.
Alokační efektivnost Firmy vyrábějí takové výstupy, které spotřebitelé nejvíce potřebují.

8 Výstupy jsou vyráběny s minimálními náklady.
Výrobní efektivnost Výstupy jsou vyráběny s minimálními náklady.

9 Dynamická efektivnost
Využívání technologií tak, že snižují náklady na výrobu produkce, zlepšují její kvalitu, vytváří novou produkci

10 Liebeinsteinova efektivnost trhu
Tržní prostředí umožňuje: snižovat náklady, zvyšovat produktivitu, pomocí organizačních zlepšení, zvýšené motivace, zlepšení řízení

11 Nedokonalá konkurence
Jde o porušení některých z těchto předpokladů: velký počet prodávajících a kupujících, homogenní produkt, nulové bariéry vstupu do odvětví, volný přístup k informacím a technologiím, existence úspor z rozsahu

12 má všechny druhy neefektivnosti
Monopol má všechny druhy neefektivnosti Výjimkou je Baumolova teorie „dobyvatelných“ trhů. Slabá bariéra vstupu na trh nutí monopol aby udržoval nízké ziskové marže a ceny, vysoký výstup, financoval výzkum a vývoj

13 Eliminace monopolní síly ??!
Stát stanovuje ceny či míry výnosu z kapitálu, legislativní ochranu, podporuje konkurenci (rozbijí monopol), zestátnění monopolu Jde obvykle o diskutabilní zásahy, které téměř vždy podlomí výzkum a inovace.

14 Externality (negativní, pozitivní)
Problém je neexistence trhů pro: získání některých užitků, uvalení některých nákladů, nejasně vymezená vlastnická práva a vysoké transakční náklady jejich vymáhání. V obou případech jde o zkreslení trhů a nastolení nefektivností.

15 Externality (negativní, pozitivní)
Pozitivní reakce státu: Přesnější vymezení vlastnických práv, Internalizaci externalit fůzemi, Uplatnění pokut a dotací, Uplatnění limitů produkce.

16 Problém plyne z těchto vlastností VS:
Veřejné statky VS Problém plyne z těchto vlastností VS: nevyléčitelnost ze spotřeby, nedělitelnost. Zkreslené informace o preferencích spotřebitelů vedou chybným rozhodnutím producentů.

17 Pozitivní reakce státu:
Veřejné statky VS Pozitivní reakce státu: převzít výrobu sám (obrana), umožnit poskytování VS privátním firmám (školství).

18 Pozitivní reakce státu:
Nedokonalosti trhu Pokud se: ceny (statků, služeb, práce a peněz), odlišují od těch co vznikají na dokonale konkurenčním trhu. Pozitivní reakce státu: podporovat pružnost cen a mezd, podporovat mobilitu pracovní síly, hlídat poskytování informací

19 konzervativní - progresivní
Netržní selhání Dochází pokud stát přebírá tržní aktivity. Vznikají tak tendence k maximalizaci rozpočtu. Mizí tlak na efektivnost roste tlak na zdůvodňování. Dochází k jednomu ze dvou extrémních postojů: konzervativní - progresivní

20 Pozitivní reakce státu:
Netržní selhání Pozitivní reakce státu: zajistit kvalitní management, využít vazeb a zapojení na tržní ekonomiku.

21 Mezi vládní selhání patří
zájmy a schopnosti politiků a byrokracie, časová zpoždění v hospodářské politice, problém souvislosti politického a hospodářského cyklu, nevyužití politického kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi

22 Zájmy a schopnosti politiků a byrokracie
1) Priorita osobních cílů před společenskými politici maximalizují svůj užitek, byrokracie maximalizuje svůj užitek, odklon od obecně prospěšných cílů 2) Odborná a osobností neschopnost

23 Zájmy a schopnosti politiků a byrokracie
časová zpoždění v hospodářské politice, problém souvislosti politického a hospodářského cyklu, nevyužití politického kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi

24 Fáze hospodářsko-politického rozhodování a časová zpoždění
vnitřní zpoždění vnější zpoždění diagnóza plánování rozhodnutí rozhodovací realizační poznávací plánovací administrativní výrobní příprava opatření na úrovni vlády účinek opatření na hospodářské subjekty

25 Problém souvislosti politického a hospodářského cyklu
nesoulad vede k neefektivnosti vládních rozhodnutí, politický cyklus je vhodné pokud možno přizpůsobovat hospodářskému cyklu, nepopulární opatření se provádí hned po volbách, populární opatření se provádí před volbami.

26 Problém souvislosti politického a hospodářského cyklu
Problém je diskutován ve 4 modelech, které liší vztahem inflaci a nezamětnanosti: Nordhausův model, Racionální oportunistický model, Hibbsův ideologický model, Racionální ideologický model

27 Pojmy Oportunistické strany, působí na všechny voliče Ideologické strany, působí na voliče stejně orientované Racionální volič, zvažují všechny dostupné informace, zvažují minulé i očekávané chování Neracionální volič, ostatní voliči V modelech s racionálními voliči nemůže vláda ovlivnit reálné nýbrž jen nominální veličiny.

28 Preference cílů politických stran
levice střed pravice 1 plná zaměstnanost cenová stabilita 2 spravedlivé rozdělování důchodů 3 4 růst ekonomiky 5 vyrovnaná platební bilance 6 7 8 9 10 11 12

29 Nordhausův model OS; NV
Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou neracionální, termín voleb je určen předem

30 Nordhausův model OS; NV
spíše středové vlády či nepolarizované restrikce expanze

31 Racionální oportunistický model OS; RV
Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou racionální, termín voleb je určen předem

32 Racionální oportunistický model OS; RV
spíše středové vlády či nepolarizované vzhledem k racionálnímu voliči si vláda nedovolí ovlivnit ekon.růst a nezaměstnanost restrikce expanze

33 Hibbsův ideologický model IS; NV
Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou ideologičtí, voliči si neuvědomují ideologické rozdíly stran a volí tu s přitažlivější politikou, termín voleb je určen předem

34 Hibbsův ideologický model IS; NV
míra inflace (%) L cíl ekonomiky levicové vlády πL cíl ekonomiky pravicové vlády

35 Racionální ideologický model IS; RV
Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, strany jsou ideologké, voliči jsou racionální, uvědomují si ideologické rozdíly stran a volí tu s jimi preferovanou politikou, termín voleb je určen předem

36 Racionální ideologický model IS; RV

37 Nevyužití politického kapitálu
Politický kapitál je schopnost nově zvolené vlády provádět nepopulární opatření bes sociálního pnutí a politických následků. Nevyužití tohoto kapitálu je v počátcích transformačního období je selhání. Potřebné změny již zpravidla nelze provádět později.

38 Vztah politiků k ekonomické teorii a praxi
Přílišná obecnost a lpění v teoretické rovině, Pragmatizmus bez teoretické koncepce.

39 Děkuji za pozornost. Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz
Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína"

Podobné prezentace


Reklamy Google