Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, 2010"— Transkript prezentace:

1 Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 2

2 HP ano - ne Vznik dvou táborů se datuje od Velké hospodářské krize koncem dvacátých let 20. stoletíVelké hospodářské krize koncem dvacátých let 20. století Publikování Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936); J. M. KeynesPublikování Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936); J. M. Keynes Vznik dvou táborů se datuje od Velké hospodářské krize koncem dvacátých let 20. stoletíVelké hospodářské krize koncem dvacátých let 20. století Publikování Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936); J. M. KeynesPublikování Obecné teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936); J. M. Keynes

3 Liberalisté dokonalá konkurence, pružné ceny, pružné mzdy apod. automatická inklinace k rovnováze ekonomika plně využívá své zdroje „laissezfaire“ (nechte být, nechte plynout) „neviditelná ruka“ Stát: institucionální rámec, vlastnická práva dokonalá konkurence, pružné ceny, pružné mzdy apod. automatická inklinace k rovnováze ekonomika plně využívá své zdroje „laissezfaire“ (nechte být, nechte plynout) „neviditelná ruka“ Stát: institucionální rámec, vlastnická práva

4 Intervencionisté předpokládají se tržní ceny odmítá „samočistitelnost“ trhů podtrhují autority a regulaci ekonomiky stimulace agregátní poptávky vládou, centrální bankou apod. podpora přerozdělovacích procesů „osvícenecký (panovník) vláda“ předpokládají se tržní ceny odmítá „samočistitelnost“ trhů podtrhují autority a regulaci ekonomiky stimulace agregátní poptávky vládou, centrální bankou apod. podpora přerozdělovacích procesů „osvícenecký (panovník) vláda“

5 HP ano - ne dokonalý trh dokonalá vláda dokonalá vláda dokonalý trh dokonalá vláda dokonalá vláda

6 Typy tržních selhání Tržní selhání nastává pokud není tržní výsledek efektivní Efektivností tržního výsledku se rozumí: efektivnost alokační, efektivnost výrobní, efektivnost schumpeterovská (dynamická) Efektivnost liebeinsteinova (X efektivnost) Tržní selhání nastává pokud není tržní výsledek efektivní Efektivností tržního výsledku se rozumí: efektivnost alokační, efektivnost výrobní, efektivnost schumpeterovská (dynamická) Efektivnost liebeinsteinova (X efektivnost)

7 Alokační efektivnost Firmy vyrábějí takové výstupy, které spotřebitelé nejvíce potřebují.

8 Výrobní efektivnost Výstupy jsou vyráběny s minimálními náklady.

9 Dynamická efektivnost Využívání technologií tak, že snižují náklady na výrobu produkce, zlepšují její kvalitu, vytváří novou produkci Využívání technologií tak, že snižují náklady na výrobu produkce, zlepšují její kvalitu, vytváří novou produkci

10 Liebeinsteinova efektivnost trhu Tržní prostředí umožňuje: snižovat náklady, zvyšovat produktivitu, pomocí organizačních zlepšení, zvýšené motivace, zlepšení řízení Tržní prostředí umožňuje: snižovat náklady, zvyšovat produktivitu, pomocí organizačních zlepšení, zvýšené motivace, zlepšení řízení

11 Nedokonalá konkurence Jde o porušení některých z těchto předpokladů: velký počet prodávajících a kupujících, homogenní produkt, nulové bariéry vstupu do odvětví, volný přístup k informacím a technologiím, existence úspor z rozsahu Jde o porušení některých z těchto předpokladů: velký počet prodávajících a kupujících, homogenní produkt, nulové bariéry vstupu do odvětví, volný přístup k informacím a technologiím, existence úspor z rozsahu

12 Monopol má všechny druhy neefektivnosti Výjimkou je Baumolova teorie „dobyvatelných“ trhů. Slabá bariéra vstupu na trh nutí monopol aby udržoval nízké ziskové marže a ceny, vysoký výstup, financoval výzkum a vývoj má všechny druhy neefektivnosti Výjimkou je Baumolova teorie „dobyvatelných“ trhů. Slabá bariéra vstupu na trh nutí monopol aby udržoval nízké ziskové marže a ceny, vysoký výstup, financoval výzkum a vývoj

13 Eliminace monopolní síly ??! Stát stanovuje ceny či míry výnosu z kapitálu, legislativní ochranu, podporuje konkurenci (rozbijí monopol), zestátnění monopolu Jde obvykle o diskutabilní zásahy, které téměř vždy podlomí výzkum a inovace. Stát stanovuje ceny či míry výnosu z kapitálu, legislativní ochranu, podporuje konkurenci (rozbijí monopol), zestátnění monopolu Jde obvykle o diskutabilní zásahy, které téměř vždy podlomí výzkum a inovace.

14 Externality (negativní, pozitivní) Problém je neexistence trhů pro: získání některých užitků, uvalení některých nákladů, nejasně vymezená vlastnická práva a vysoké transakční náklady jejich vymáhání. V obou případech jde o zkreslení trhů a nastolení nefektivností. Problém je neexistence trhů pro: získání některých užitků, uvalení některých nákladů, nejasně vymezená vlastnická práva a vysoké transakční náklady jejich vymáhání. V obou případech jde o zkreslení trhů a nastolení nefektivností.

15 Externality (negativní, pozitivní) Pozitivní reakce státu: Přesnější vymezení vlastnických práv, Internalizaci externalit fůzemi, Uplatnění pokut a dotací, Uplatnění limitů produkce. Pozitivní reakce státu: Přesnější vymezení vlastnických práv, Internalizaci externalit fůzemi, Uplatnění pokut a dotací, Uplatnění limitů produkce.

16 Veřejné statky VS Problém plyne z těchto vlastností VS: nevyléčitelnost ze spotřeby, nedělitelnost. Zkreslené informace o preferencích spotřebitelů vedou chybným rozhodnutím producentů. Problém plyne z těchto vlastností VS: nevyléčitelnost ze spotřeby, nedělitelnost. Zkreslené informace o preferencích spotřebitelů vedou chybným rozhodnutím producentů.

17 Veřejné statky VS Pozitivní reakce státu: převzít výrobu sám (obrana), umožnit poskytování VS privátním firmám (školství). Pozitivní reakce státu: převzít výrobu sám (obrana), umožnit poskytování VS privátním firmám (školství).

18 Nedokonalosti trhu Pokud se: ceny (statků, služeb, práce a peněz), odlišují od těch co vznikají na dokonale konkurenčním trhu. Pozitivní reakce státu: podporovat pružnost cen a mezd, podporovat mobilitu pracovní síly, hlídat poskytování informací Pokud se: ceny (statků, služeb, práce a peněz), odlišují od těch co vznikají na dokonale konkurenčním trhu. Pozitivní reakce státu: podporovat pružnost cen a mezd, podporovat mobilitu pracovní síly, hlídat poskytování informací

19 Netržní selhání Dochází pokud stát přebírá tržní aktivity. Vznikají tak tendence k maximalizaci rozpočtu. Mizí tlak na efektivnost roste tlak na zdůvodňování. Dochází k jednomu ze dvou extrémních postojů: konzervativní - progresivní Dochází pokud stát přebírá tržní aktivity. Vznikají tak tendence k maximalizaci rozpočtu. Mizí tlak na efektivnost roste tlak na zdůvodňování. Dochází k jednomu ze dvou extrémních postojů: konzervativní - progresivní

20 Netržní selhání Pozitivní reakce státu: zajistit kvalitní management, využít vazeb a zapojení na tržní ekonomiku. Pozitivní reakce státu: zajistit kvalitní management, využít vazeb a zapojení na tržní ekonomiku.

21 Mezi vládní selhání patří zájmy a schopnosti politiků a byrokracie, časová zpoždění v hospodářské politice, problém souvislosti politického a hospodářského cyklu, nevyužití politického kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi zájmy a schopnosti politiků a byrokracie, časová zpoždění v hospodářské politice, problém souvislosti politického a hospodářského cyklu, nevyužití politického kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi

22 Zájmy a schopnosti politiků a byrokracie 1) Priorita osobních cílů před společenskými politici maximalizují svůj užitek, byrokracie maximalizuje svůj užitek, odklon od obecně prospěšných cílů 2) Odborná a osobností neschopnost 1) Priorita osobních cílů před společenskými politici maximalizují svůj užitek, byrokracie maximalizuje svůj užitek, odklon od obecně prospěšných cílů 2) Odborná a osobností neschopnost

23 Zájmy a schopnosti politiků a byrokracie zájmy a schopnosti politiků a byrokracie, časová zpoždění v hospodářské politice, problém souvislosti politického a hospodářského cyklu, nevyužití politického kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi zájmy a schopnosti politiků a byrokracie, časová zpoždění v hospodářské politice, problém souvislosti politického a hospodářského cyklu, nevyužití politického kapitálu, vztah politiků k ekonomické teorii a praxi

24 Fáze hospodářsko-politického rozhodování a časová zpoždění vnitřní zpoždění vnější zpoždění diagnózaplánovánírozhodnutí rozhodovacírealizační poznávacíplánovacíadministrativní rozhodovacívýrobní příprava opatření na úrovni vlády účinek opatření na hospodářské subjekty

25 Problém souvislosti politického a hospodářského cyklu nesoulad vede k neefektivnosti vládních rozhodnutí, politický cyklus je vhodné pokud možno přizpůsobovat hospodářskému cyklu, nepopulární opatření se provádí hned po volbách, populární opatření se provádí před volbami. nesoulad vede k neefektivnosti vládních rozhodnutí, politický cyklus je vhodné pokud možno přizpůsobovat hospodářskému cyklu, nepopulární opatření se provádí hned po volbách, populární opatření se provádí před volbami.

26 Problém souvislosti politického a hospodářského cyklu Problém je diskutován ve 4 modelech, které liší vztahem inflaci a nezamětnanosti: Nordhausův model, Racionální oportunistický model, Hibbsův ideologický model, Racionální ideologický model Problém je diskutován ve 4 modelech, které liší vztahem inflaci a nezamětnanosti: Nordhausův model, Racionální oportunistický model, Hibbsův ideologický model, Racionální ideologický model

27 Pojmy Oportunistické strany, působí na všechny voliče Ideologické strany, působí na voliče stejně orientované Racionální volič, zvažují všechny dostupné informace, zvažují minulé i očekávané chování Neracionální volič, ostatní voliči V modelech s racionálními voliči nemůže vláda ovlivnit reálné nýbrž jen nominální veličiny. Oportunistické strany, působí na všechny voliče Ideologické strany, působí na voliče stejně orientované Racionální volič, zvažují všechny dostupné informace, zvažují minulé i očekávané chování Neracionální volič, ostatní voliči V modelech s racionálními voliči nemůže vláda ovlivnit reálné nýbrž jen nominální veličiny.

28 Preference cílů politických stran levicestředpravice 1 plná zaměstnanost cenová stabilita 2 spravedlivé rozdělování důchodů 3 cenová stabilita 4 růst ekonomiky 5 vyrovnaná platební bilance 6 plná zaměstnanost 7 spravedlivé rozdělování důchodů 8 cenová stabilita růst ekonomiky 9 vyrovnaná platební bilance plná zaměstnanost 10 11 vyrovnaná platební bilance 12 spravedlivé rozdělování důchodů

29 Nordhausův model OS; NV Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou neracionální, termín voleb je určen předem Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou neracionální, termín voleb je určen předem

30 Nordhausův model OS; NV expanze restrikce spíše středové vlády či nepolarizované

31 Racionální oportunistický model OS; RV Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou racionální, termín voleb je určen předem Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou portunističtí, voliči jsou racionální, termín voleb je určen předem

32 Racionální oportunistický model OS; RV expanze restrikce spíše středové vlády či nepolarizované vzhledem k racionálnímu voliči si vláda nedovolí ovlivnit ekon.růst a nezaměstnanost

33 Hibbsův ideologický model IS; NV Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou ideologičtí, voliči si neuvědomují ideologické rozdíly stran a volí tu s přitažlivější politikou, termín voleb je určen předem Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou přizpůsobivá, inflace je přímo kontrolována politiky, politici jsou ideologičtí, voliči si neuvědomují ideologické rozdíly stran a volí tu s přitažlivější politikou, termín voleb je určen předem

34 Hibbsův ideologický model IS; NV míra inflace (%) πLπLπLπL L cíl ekonomiky levicové vlády cíl ekonomiky pravicové vlády

35 Racionální ideologický model IS; RV Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, strany jsou ideologké, voliči jsou racionální, uvědomují si ideologické rozdíly stran a volí tu s jimi preferovanou politikou, termín voleb je určen předem Předpoklady: ekonomika je popsána Philipsovou křivkou, inflační očekávání jsou racionální, inflace je přímo kontrolována politiky, strany jsou ideologké, voliči jsou racionální, uvědomují si ideologické rozdíly stran a volí tu s jimi preferovanou politikou, termín voleb je určen předem

36 Racionální ideologický model IS; RV

37 Nevyužití politického kapitálu Politický kapitál je schopnost nově zvolené vlády provádět nepopulární opatření bes sociálního pnutí a politických následků. Nevyužití tohoto kapitálu je v počátcích transformačního období je selhání. Potřebné změny již zpravidla nelze provádět později. Politický kapitál je schopnost nově zvolené vlády provádět nepopulární opatření bes sociálního pnutí a politických následků. Nevyužití tohoto kapitálu je v počátcích transformačního období je selhání. Potřebné změny již zpravidla nelze provádět později.

38 Vztah politiků k ekonomické teorii a praxi Přílišná obecnost a lpění v teoretické rovině, Pragmatizmus bez teoretické koncepce. Přílišná obecnost a lpění v teoretické rovině, Pragmatizmus bez teoretické koncepce.

39 Děkuji za pozornost. Teoretický seminář VŠFS Jiří Mihola jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz


Stáhnout ppt "Hospodářská politika jako teoretická a praktická disciplína Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google