Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová1 Možnosti podpory zvýšení účinnosti užití energie Česká energetická agentura U Sovových mlýnů 9 118 00 PRAHA 1 tel.:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová1 Možnosti podpory zvýšení účinnosti užití energie Česká energetická agentura U Sovových mlýnů 9 118 00 PRAHA 1 tel.:"— Transkript prezentace:

1 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová1 Možnosti podpory zvýšení účinnosti užití energie Česká energetická agentura U Sovových mlýnů 9 118 00 PRAHA 1 tel.: 257 099 011, fax: 257 530 478 e-mail: cea@ceacr.cz, www.ceacr.cz

2 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová2 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie Usnesení vlády ČR č.480 z 8.července 1998 Poprvé vyhlášen pro rok 1999 : Část A – resort MPO Část B – resort MŽP

3 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová3 Snižování energetické náročnosti Poradenství, vzdělávání, propagace Plánování - energetické audity, průkazy, koncepce Vyšší využití obnovitelných zdrojů energie Funkce programu Zvyšování účinnosti užití energie

4 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová4 Energetická politika ČR - usnesení vlády ČR č.50 z 12.ledna 2000 Základní cíle : snížení energetické náročnosti hospodářství zvýšení účinnosti užití energie vyšší využití OZE zvyšování informovanosti veřejnosti podpora výzkumu a vývoje NT a materiálů respektování zásad trvale udržitelného rozvoje

5 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová5 Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií účinnost od 1.1.2001 stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií 9 prováděcích vyhlášek + 2 nařízení vlády Hlava III, § 5 - Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

6 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová6 Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů vychází z Energetické politiky ČR a Státní politiky ŽP cílové skupiny : - státní správa a samospráva - podnikatelská sféra - nevládní organizace - domácnosti

7 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová7 Národní program hodnotí : současný stav energetické náročnosti tvorby HDP v ČR - energ. náročná struktura ekonomiky ČR - nižší úroveň HDP a přidané hodnoty na jednotku produkce - nižší účinnost užití energie ve všech sektorech ekonomiky technický, ekonomický a tržní potenciál úspor energie technický a ekonomický potenciál využití OZE

8 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová8 Národní program stanoví cíle v oblasti : OZE účinnosti užití energie využívání nových technologií a materiálů informovanosti veřejnosti snížení růstu závislosti ekonomiky ČR na dovozu energetických zdrojů snižování negativních dopadů na ŽP v souladu s požadavky udržitelného rozvoje

9 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová9 Národní program definuje : priority na podporu zvyšování účinnosti užití energie a využití OZE nástroje na podporu realizace NP - ekonomické - administrativní - informační - dobrovolné aktivity

10 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová10 Národní program : schválen usnesením vlády č.1079 ze dne 22.10.2001 na období let 2002-2005 průběžně monitorován MPO a MŽP vyhodnocován průběžně po dvou letech, detailně po čtyřech letech nařízení vlády č.63/2002 o pravidlech poskytování dotací ze státního rozpočtu naplňován mimo jiné každoročně vyhlašovaným Státním programem

11 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová11 Státní program pro rok 2002 / 2003 částresortčástresort AMPOGMV BMŽPHMK CMZeIMS DMMRJMDS EMZdKMŠMT FMO

12 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová12 Část A - Program MPO členění I.Podpora zpracování územních energetických koncepcí, energetických auditů a průkazů II.Výrobní a rozvodná zařízení energie III.Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie IV.Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí

13 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová13 I.Podpora zpracování územních energetických koncepcí, energetických auditů a průkazů odstavec I.1. Územní energetické koncepce - řídí se nařízením vlády č.195/2001 Sb. odstavec I.2. Energetické audity - řídí se vyhláškou č.213/2001 Sb. odstavec I.3. Energetické průkazy - řídí se vyhláškou č.291/2001 Sb.

14 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová14 II.Výrobní a rozvodná zařízení energie odstavec II.1.Zvýšení užití energie ve … odstavec II.2.Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla odstavec II.3.Vyšší využití OZE odstavec II.4.Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů odstavec II.5.Pilotní projekty využití MT ve …

15 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová15 III.Podpora opatření ke zvýšení účinnosti užití energie odstavec III.1.Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti odstavec III.2.Projekty financované z úspor energie (EPC) odstavec III.3.Vývoj a využívání MT a mater. pro opatření ke zvýšení účinnosti užití energie odstavec III.4.Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů

16 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová16 IV.Poradenství, vzdělávání a propagace k hospodárnému užití energie s vlivem na zlepšení životního prostředí odstavec IV.1.Poradenská střediska odstavec IV.2.Krajské energetické agentury odstavec IV.3.Semináře, kurzy, výstavy,... odstavec IV.4.Produkty pro poradenství

17 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová17 Základní předpoklady pro poskytnutí dotace Dodržení ustanovení : zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře, všech ve znění pozdějších předpisů.

18 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová18 Společná ustanovení na dotaci není právní nárok, výběr provádí hodnotitelské komise jmenované ministrem dodržení současně platných předpisů a ČSN k datu podání žádosti musí mít žadatel vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky

19 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová19 Závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům republiky Závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečí, zdravotním pojišťovnám, Celní správě, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku a Státnímu fondu životního prostředí (+bezúročné půjčky z programu na obnovitelné zdroje z let 1991-1995)

20 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová20 Stav Programu 2002 Vystavena Rozhodnutí, ve většině případů uvolněny limity čerpání státní dotace, resp. uvolněny neinvestiční platby Předávají se zpracované energetické audity a produkty k oponentnímu řízení Přijato žádostícca 1 500 Požadovaná dotacecca 340 mil.Kč K dispozici92,5 mil.Kč

21 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová21 Stav Programu 2003 Zapracování připomínek z meziresortního připomínkového řízení, předložení vládě ČR Termín pro podání žádostí vč.příloh : - EKIS (MEPS), KEA – do 17.1.2003 - „emise skl.plynů“ ( II.4., III.4.) – do 30.6.2003 - ostatní – do 28.2.2003 Žádost vč.příloh - uzavřená obálka s označením „Státní program“ - (1 žádost = 1 obálka)

22 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová22 Společná ustanovení čerpání státních prostředků v daném rozpočtovém roce (Rozhodnutí, Oznámení), dodržování termínů realizace zpráva o průběhu akce v roce 2003 (zúčtování se státním rozpočtem) závěrečná zpráva vč. vyúčtování celkových nákladů na realizaci akce kontrola realizace (porušení rozpočtové kázně-FÚ) vyhodnocení ročního provozu definitivní přiznání dotace

23 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová23 Část A Státního programu včetně příloh, formulářů žádostí a seznamu kontaktních míst bude k dispozici na internetové adrese: www.ceacr.cz

24 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová24 Vyhodnocení přínosů Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2001 Schváleno usnesením vlády ČR č.650 z 19.června 2002

25 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová25 Dotace poskytnuté v roce 2001 požadavek - přijaté žádosti akce celkem 1 249 518 297 vybrané akce počet dotace tis.Kč realizační akce 6246 046 energetické audity23917 215 ostatní22834 282 celkem52997 543

26 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová26 Procentuální rozdělení dotací do podprogramů I45 II1 III1 IV5 V9 VI8 VII3 VIII28 Celkem 97 543 tis.Kč Procentuální rozdělení dotací v rámci podprogramu I energetické audity 39 průmysl7 bytové domy27 veřejné objekty 23 monitoring a targeting 4 Celkem 46 046 tis.Kč

27 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová27 2001 - podprogram druh akce Počet žádostí Počet vybraných projektů Celkové náklady [Kč] Poskytnutá podpora [Kč] I účinnost užití energie23633254 142 44126 942 035 audity552 * 239 ** 36 079 60017 214 750 IIkogenerace1328 377 000875 000 IIIEPC2427 438 3451 114 264 IVvýzkum a vývoj9619 733 0004 552 000 VOZE621984 767 0009 115 000 VIteplárenství276103 203 0008 000 000 VIIkoncepce25175 761 4662 754 740 VIII poradenství1117218 440 00010 989 000 produkty19013345 725 82015 986 581

28 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová28 Podprogram - druh akce Počet projektů Investice [tis.Kč] Podpora [tis.Kč] Úspora energie [GJ/rok] Investice na úsporu [Kč/GJ] Podpora na úsporu [Kč/GJ] Úspora za energii [tis.Kč/rok] Iprůmysl326 4962 90034 1987758511 748 bytové domy14104 25912 10521 9144 7585525 891 veřejné objekty 14119 59310 29216 4067 2906274 593 MT23 7951 64513 9462721188 364 I Celkem33254 14226 94286 4642 93931230 597 IIkogenerace28 3778757 1681 1691221 762 IIIEPC27 4381 1142 8042 653397740 VOZE1984 7679 11595 1028919611 727 VIteplárenství6103 2038 00049 0082 1061638 253 Celkem62457 92846 046240 5461 90419183 675 Přehled podpořených realizačních akcí

29 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová29 Ekonomická efektivnost realizačních akcí čistá současná hodnota (NPV)284 853,43 tis. Kč vnitřní výnosové procento (IRR)12% čistá doba návratnosti8,79 let poskytnutá dotace46 046 tis.Kč

30 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová30 Podprogram - druh akce Počet projektů Úspora energie (GJ/rok) tuhé látky (t/rok) SO 2 (t/rok) NO x (t/rok) CO (t/rok) CO 2 (t/rok) Iprůmysl334 198,265,7530,678,319,683 625 bytové domy1421 914,007,1625,116,3810,552 202 veřejné objekty 1416 406,005,3618,804,787,901 716 MT213 946,002,3412,513,393,951 322 IIkogenerace27 167,981,206,431,742,03630 IIIEPC22 804,000,473,510,680,79458 VOZE1995 102,468,4071,0026,3217,587 011 VIteplárenství649 008,006,2741,9911,3911,249 365 Celkem62240 546,7036,96210,0263,0063,7226 330 Enviromentální přínosy realizačních akcí

31 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová31 Podprogram I - energetické audityÚspora energie (GJ/rok) procent. podíl Ibytové domy73 5603,2 objekty školství67 7502,9 objekty zdravotnictví31 5131,4 objekty obč. vybavenosti36 8581,6 teplárenství169 2567,3 průmysl173 22483,6 Celkem2 311 163100,0 Přínosy opatření doporučených v EA

32 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová32 Ekonomická efektivnost opatření doporučených v auditech čistá současná hodnota (NPV)3 146 456,68 tis.Kč vnitřní výnosové procento (IRR)18% čistá doba návratnosti5,95 let poskytnutá dotace17 215 tis.Kč

33 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová33 Podprogram I - energ. audity Úspora energie (GJ/rok) tuhé látky (t/rok) SO 2 (t/rok) NO x (t/rok) CO (t/rok) CO 2 (t/rok) Ibytové domy73 56015834137 120 objekty školství 67 7501586318235 500 objekty zdravotnictví 31 5132713912 315 objekty obč. vybavenosti 36 85870942512428 131 teplárenství169 2561196016615 641 průmysl173 2241 13351095787173 224 Celkem2 311 1632 1621 0791 630101211 931 Enviromentální přínosy opatření doporučených v EA

34 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová34 Energetické koncepce VII/2001Počet EKInvestice [Kč]Dotace [Kč] ukončené102 400 6121 324 811 rozpracované73 360 8541 429 929 Celkem EK175 761 4662 754 740 VII/2001Počet obyvatel v posuz. územích Území [km 2 ] Potenciál úspor energie [GJ/rok] Zvýšení výroby energie z OZE [GJ/rok] Snížení spotřeby paliv a energie [GJ/rok] celkem92 933592232 769130 19488 839 Pozn.: podle optimální varianty budoucího vývoje a za předpokladu realizace navržených úsporných opatření

35 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová35 Poradenská střediska Statistické jednotky NUTS II Střediska EKIS počet Střediska MEPS počet Pobočky středisek počet Detašovaná pracoviště počet Poskytnutá podpora tis. Kč Praha1343 295 Střední Čechy3420 Jihozápad53221 852 Severozápad6660 Severovýchod44770 Jihovýchod631 867 Střední Morava62111 360 Ostravsko61765 Celkem ČR49124710 989

36 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová36 Energetická info linka 0800 - 155 211 hovor zdarma z celé ČR Klient požadující konzultaci Informace o vykonané konzultaci Konzultant si domluví schůzku s klientem Kontakt z ČEA na konzultanta

37 2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová37 Vzdělávání a propagace 2001Počet akcí Celkové invesice tis.Kč Dotace požadovaná / poskytnutá Podíl dotace % Žádosti19066 49435 51053 Vybrané13345 73915 98735


Stáhnout ppt "2.října 2002ČEA, Ing.Táňa Dutkevičová1 Možnosti podpory zvýšení účinnosti užití energie Česká energetická agentura U Sovových mlýnů 9 118 00 PRAHA 1 tel.:"

Podobné prezentace


Reklamy Google