Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIROS - Company presentation. Josef Pikálek ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIROS - Company presentation. Josef Pikálek ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů."— Transkript prezentace:

1 ENVIROS - Company presentation

2 Josef Pikálek ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů

3 Program Eko-energie OPPI –poskytovatelem dotace je MPO –určeno pro podnikatelské subjekty bez rozdílů velikosti –v programovém období 2007 – 2013 je finanční alokace stanovena na 11,3 mld.Kč –doposud vyčerpáno přibližně 9 mld.Kč –dotace je vyplácena zpětně ENVIROS - Company presentation

4 Cíle programu –zvýšení konkurenceschopnosti –snížení energetické náročnosti na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru –snížení spotřeby fosilních paliv –zvýšení výroby energií z obnovitelných zdrojů –omezit závislost české ekonomiky na dovozu energií ENVIROS - Company presentation

5 Nová výzva Eko-energie OPPI –III. Prodloužená –Příjem registrační žádosti OZE 21.5.2012 – 8.6.2012 Úspory energie 27.6.2012 – 4.7.2012 –Příjem plných žádostí 9.7.2012 – 30.9.2012 –Alokace výzvy: Obnovitelné zdroje energie – 0,5 mld.Kč Úspory energie – 1 mld.Kč –Kolový sběr žádostí ENVIROS - Company presentation

6 –Minimální výše dotace 0,5 mil.Kč –Maximální výše dotace30 mil.Kč OZE 30 % Úspory energie –Malý podnik50% –Střední podnik40% –Velký podnik30% –Na jedno IČ maximálně dva projekty –Maximálně jedno místo realizace ENVIROS - Company presentation

7 –Příjemci podpory OZE pouze malý a střední podnik Úspory energie bez rozdílu velikosti –Minimálně dvě uzavřená účetní období. Pro OZE lze prokázat mateřskou společností –Nesmí být příspěvkovou organizací –Nesmí být vlastněn 100% veřejným sektorem –Od zahájení projektu vede účetnictví –Nesmí být v likvidaci, exekuci, konkursu atd. ENVIROS - Company presentation

8 Podporované aktivity Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie –modernizace zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení účinnosti –zavádění a modernizace systému MaR –modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla –zlepšování tepelně technických vlastností budov –využití odpadní energie v průmyslových procesech –zvyšování energetické účinnosti zaváděním KVET –Snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických celků Využití obnovitelných a druhotných energetický zdrojů –Výstavba či rekonstrukce MVE ENVIROS - Company presentation

9 Nepodporované aktivity –výzkumné, vývojové a pilotní projekty –jakékoliv OZE pro výrobu elektřiny –instalace točivých redukcí pro výrobu el.energie pro dodávku do sítě –instalace termoregulačních ventilů –instalace technologií vedoucích ke zvýšení podílu spoluspalování biomasy –projekty v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu ENVIROS - Company presentation

10 Podání žádosti –žádosti jsou podávány elektronicky ve dvou kolech Registrační žádost –Stručné údaje o projektu, investičních nákladech –Finanční výkazy žadatele Plná žádost –Přesné informace o projektu, harmonogram, rozpočet, úspory energie a emisí –Studie proveditelnosti –Energetický audit –Finanční realizovatelnost projektu –Výpis z katastru –Jakékoliv smlouvy, objednávky nebo platby lze podepsat až po podání žádosti ENVIROS - Company presentation

11 Hodnocení projektu –dle výběrových kritérií (min. 50b ze 100b) Ekologické přínosy – měrné náklady na snížení emisí Ekonomické přínosy – na základě hodnoty IRR Dosažení trvalé úspory energie – absolutní úspora energie oproti výchozímu stavu –nezávislé hodnocení externím hodnotitelem Hodnocení technického řešení projektu odborníky s oboru –na základě těchto posudků je projekt doporučen či nedoporučen k poskytnutí podpory a dojde k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ENVIROS - Company presentation

12 Podmínky pro proplacení dotace –realizovat projekt v souladu s předloženou žádostí –dodržovat publicitu projektu –na způsobilé výdaje projektu vybrat dodavatele dle Pravidel OPPI –vést analytické účetnictví –dodržet a prokázat závazné ukazatele (úspora energie) –provozovat projekt po dobu 3-5 let od ukončení realizace Ø PROPLACENÍ A UDRŽENÍ DOTACE ENVIROS - Company presentation

13 Děkuji Vám za pozornost! Kontakt: Josef Pikálek Enviros, s.r.o Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 Czech Republic tel.: +420 284 007 483 fax: +420 284 861 245 e-mail: josef.pikalek@enviros.cz web: www.enviros.cz


Stáhnout ppt "ENVIROS - Company presentation. Josef Pikálek ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů."

Podobné prezentace


Reklamy Google