Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ENVIROS - Company presentation

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ENVIROS - Company presentation"— Transkript prezentace:

1 ENVIROS - Company presentation

2 ENVIROS s.r.o. Financování energeticky úsporných projektů
Josef Pikálek ENVIROS - Company presentation

3 Program Eko-energie OPPI
poskytovatelem dotace je MPO určeno pro podnikatelské subjekty bez rozdílů velikosti v programovém období 2007 – 2013 je finanční alokace stanovena na 11,3 mld.Kč doposud vyčerpáno přibližně 9 mld.Kč dotace je vyplácena zpětně ENVIROS - Company presentation

4 Cíle programu zvýšení konkurenceschopnosti
snížení energetické náročnosti na jednotku produkce při zachování dlouhodobé stability a dostupnosti energie pro podnikatelskou sféru snížení spotřeby fosilních paliv zvýšení výroby energií z obnovitelných zdrojů omezit závislost české ekonomiky na dovozu energií ENVIROS - Company presentation

5 Nová výzva Eko-energie OPPI
III. Prodloužená Příjem registrační žádosti OZE – Úspory energie – Příjem plných žádostí – Alokace výzvy: Obnovitelné zdroje energie – 0,5 mld.Kč Úspory energie – 1 mld.Kč Kolový sběr žádostí ENVIROS - Company presentation

6 Minimální výše dotace 0,5 mil.Kč Maximální výše dotace 30 mil.Kč
OZE % Úspory energie Malý podnik 50% Střední podnik 40% Velký podnik 30% Na jedno IČ maximálně dva projekty Maximálně jedno místo realizace ENVIROS - Company presentation

7 Nesmí být příspěvkovou organizací
Příjemci podpory OZE pouze malý a střední podnik Úspory energie bez rozdílu velikosti Minimálně dvě uzavřená účetní období. Pro OZE lze prokázat mateřskou společností Nesmí být příspěvkovou organizací Nesmí být vlastněn 100% veřejným sektorem Od zahájení projektu vede účetnictví Nesmí být v likvidaci, exekuci, konkursu atd. ENVIROS - Company presentation

8 Podporované aktivity Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie modernizace zařízení na výrobu energie vedoucí ke zvýšení účinnosti zavádění a modernizace systému MaR modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla zlepšování tepelně technických vlastností budov využití odpadní energie v průmyslových procesech zvyšování energetické účinnosti zaváděním KVET Snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických celků Využití obnovitelných a druhotných energetický zdrojů Výstavba či rekonstrukce MVE ENVIROS - Company presentation

9 Nepodporované aktivity
výzkumné, vývojové a pilotní projekty jakékoliv OZE pro výrobu elektřiny instalace točivých redukcí pro výrobu el.energie pro dodávku do sítě instalace termoregulačních ventilů instalace technologií vedoucích ke zvýšení podílu spoluspalování biomasy projekty v oblasti zemědělství, lesnictví či rybolovu ENVIROS - Company presentation

10 Podání žádosti žádosti jsou podávány elektronicky ve dvou kolech
Registrační žádost Stručné údaje o projektu, investičních nákladech Finanční výkazy žadatele Plná žádost Přesné informace o projektu, harmonogram, rozpočet, úspory energie a emisí Studie proveditelnosti Energetický audit Finanční realizovatelnost projektu Výpis z katastru Jakékoliv smlouvy, objednávky nebo platby lze podepsat až po podání žádosti ENVIROS - Company presentation

11 Hodnocení projektu dle výběrových kritérií (min. 50b ze 100b)
Ekologické přínosy – měrné náklady na snížení emisí Ekonomické přínosy – na základě hodnoty IRR Dosažení trvalé úspory energie – absolutní úspora energie oproti výchozímu stavu nezávislé hodnocení externím hodnotitelem Hodnocení technického řešení projektu odborníky s oboru na základě těchto posudků je projekt doporučen či nedoporučen k poskytnutí podpory a dojde k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ENVIROS - Company presentation

12 Podmínky pro proplacení dotace
realizovat projekt v souladu s předloženou žádostí dodržovat publicitu projektu na způsobilé výdaje projektu vybrat dodavatele dle Pravidel OPPI vést analytické účetnictví dodržet a prokázat závazné ukazatele (úspora energie) provozovat projekt po dobu 3-5 let od ukončení realizace PROPLACENÍ A UDRŽENÍ DOTACE ENVIROS - Company presentation

13 Děkuji Vám za pozornost!
Kontakt: Josef Pikálek Enviros, s.r.o Na Rovnosti 1 Praha 3 Czech Republic tel.: fax: web: ENVIROS - Company presentation


Stáhnout ppt "ENVIROS - Company presentation"

Podobné prezentace


Reklamy Google