Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vliv aktualizované SEK na krajské ÚEK a jejich hodnocení z pohledu ČEA Ing. Táňa Dutkevičová Česká energetická agentura Praha Praha, 16.11.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vliv aktualizované SEK na krajské ÚEK a jejich hodnocení z pohledu ČEA Ing. Táňa Dutkevičová Česká energetická agentura Praha Praha, 16.11.2004."— Transkript prezentace:

1 Vliv aktualizované SEK na krajské ÚEK a jejich hodnocení z pohledu ČEA Ing. Táňa Dutkevičová Česká energetická agentura Praha Praha, 16.11.2004

2 Územní energetické dokumenty Programy státních podpor při snižování spotřeby paliv a energie v ČR - od roku 1997 zpracování ÚED (podle metodiky ČEA) průměrně 186 tis.Kč/ÚED; podíl dotace - 43,6% na celkových nákladech na zpracování ÚED

3 Územní energetické koncepce Zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií (§4, §14) - povinnost zpracování mají kraje a statutární města - ÚEK je závazným podkladem pro územní plánování - zpracovává se na 20 let (podle potřeby se doplňuje a upravuje) - zpracovat do 5 let, zahájit zpracování do 1 roku od nabytí účinnosti zákona Energetická politika ČR – leden 2000!

4 Územní energetické koncepce Nařízení vlády č.195/2001 Sb., kterým se vydávají náležitosti územní energetické koncepce (ÚEK) 1. rozbor trendů vývoje poptávky po energii (analýza území a spotřebitelských systémů) 2. rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií (dostupnost paliv a energie, zhodnocení dodržení územního plánu) 3. hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných zdrojů energie 4. hodnocení ekonomicky využitelných úspor (dostupný a ekonomicky nadějný potenciál úspor a jejich realizace u výrobních, distribučních a spotřebitelských systémů) 5. řešení energetického hospodářství území a posouzení vlivů na ŽP

5 Územní energetické koncepce Ad 5. řešení energetického hospodářství území a posouzení vlivů na ŽP - zabezpečení energetických potřeb územních obvodů - formulace variant technického řešení rozvoje místního energetického systému - vyčíslení účinků a nároků variant (mimo jiné investiční, provozní a výrobní náklady na zásobování území energií, vliv na životní prostředí, úspora PEZ, nové pracovní příležitosti) - komplexní vyhodnocení variant rozvoje územního energetického systému - stanovení pořadí výhodnosti variant (vícekriteriální rozhodování, analýza rizik)

6 Výstupy z ÚEK dle nařízení vlády č.195/2001 Sb. Odhad produkce sledovaných emisních látek (TL, SO 2, NO x, CO, C x H y, CO 2 – t/rok – tab.) Bilance roční spotřeby primárních paliv a energie územního celku (typ spotřeby, území, velikost zdroje (REZZO)- tab.) Celková struktura spotřeby energie (graf) Struktura spotřeby paliv - na technologii (graf) - na vytápění (graf) - na TUV (graf) Struktura spotřeby primárních paliv podle účelu spotřeby (GJ-tab.) Struktura celkové potřeby energie podle účelu užití (GJ - tab.)

7 Výstupy z ÚEK - Energetická statistika ČEA Výpočet ukazatelů - energetické vybavenosti - územních energetických potřeb - měrné spotřeby energie - měrných emisí účinnosti - energetické účinnosti Odhad potenciálu úspor energie - ve výrobních a distribučních systémech - ve spotřebitelských systémech Potenciál pro využití OZE Vyhodnocení vlivu na ŽP

8 Vyhodnocení ÚEK v průměru 254 tis.Kč/ÚEK; podíl dotace - 22,8% na celkových nákladech na zpracování ÚEK bez dotace zpracování ÚEK Středočeského kraje a HM Prahy dosud neukončeno zpracování ÚEK Vysočiny a Libereckého kraje

9 Vyhodnocení krajských ÚEK

10 Vyhodnocení 10 krajských ÚEK

11

12

13 Porovnání SEK x ÚEK krajů SEK – na 30 let (2000-2030, po 5 letech), ve vazbě na prognózu vývoje HDP po základních odvětvích, vyhodnocování (případně aktualizace) co 2 roky. ÚEK – na 20 let (výchozí a konečný stav, „start“ různě), vyhodnocování (případně aktualizace) podle potřeby. Nelze srovnávat předpoklady „Zeleného scénáře-U“ se „součtem výstupů“ krajských ÚEK!  sladit návaznost vyhodnocování a aktualizace SEKxÚEK  standardizované výstupy krajských koncepcí

14 Standardizované výstupy ÚEK Pro období 2000,2005,2010,2015,2020 Pravděpodobná výše a struktura PEZ (PJ) Pravděpodobná výše a struktura výroby elektřiny podle druhů paliv (TWh) Pravděpodobná výše a struktura konečné spotřeby energie (PJ) Výše a struktura druhotných a obnovitelných zdrojů energie (PJ) Emise (mil.t/rok) – CO 2,NO x,SO 2,CO Struktura výroby CZT podle PEZ (PJ)

15 Problémy SEK x ÚEK krajů Problémy s energetickou statistikou, zejména se zdroji dat o využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Nejsou zveřejňovány emisní faktory pro výhled  výpočet, problémy s identifikací průmyslových zdrojů (KVET), s výrobnami CZT. Z prognózy HDP na úrovni státu nelze odvozovat prognózy vývoje HDP na úrovni krajů (velmi závislé na struktuře tvorby HDP v jednotlivých krajích – velké rozdíly v energetické náročnosti tvorby HDP).

16 Novela zákona o hospodaření energií V současné době se pracuje na metodice, která by umožnila sladit výstupy z ÚEK s předpoklady SEK (pomoc ze strany MPO v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití OZE) Časová návaznost aktualizace / doplnění SEK x ÚEK. Závaznost ÚEK pro územní plánování na úrovni obce. Výsledek – novela zákona č.406/2000 Sb. a příslušného nařízení vlády č.195/2001 Sb.

17 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2005 Návrh SP pro rok 2005 schválen vládou na jednání dne 10.11.2004, předpoklad vyhlášení části A (MPO) začátkem prosince 2004 Příjem žádostí do 28.1.2005 (výjimka EKIS, KEA, vzděl.akce) Odst.I.1. - ÚEK měst, obcí, svazků obcí (10 000 obyv.) Odst.I.2. - podpora akčních plánů k realizaci cílů územní energetické koncepce Podrobnosti – www.ceacr.cz

18 Děkuji za pozornost Česká energetická agentura Vinohradská 8 120 00 Praha 2 tel. 257 099 011, fax 257 530 478 info@ceacr.cz, cea@ceacr.cz


Stáhnout ppt "Vliv aktualizované SEK na krajské ÚEK a jejich hodnocení z pohledu ČEA Ing. Táňa Dutkevičová Česká energetická agentura Praha Praha, 16.11.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google