Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 16.4.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 16.4.2009."— Transkript prezentace:

1 EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 16.4.2009

2 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program EKO-ENERGIE -- přijatelné projekty -- zkušenosti z I. a II. Výzvy -- předkládání projektů

3 OP Podnikání a inovace Agentura CzechInvest

4 Základní charakteristika CI -- státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně -- působnost nejen v Praze, ale také ve všech krajských městech -- nabídka dvou desítek programů na podporu podnikání a investic -- poradenství v oblasti strukturálních fondů EU a alternativních způsobů financování -- podpora přílivu přímých zahraničních investic do ČR a rozvoj aplikovaného výzkumu

5 Regionálních kanceláře ╌ poskytují informace o programech podpory podnikání ╌ poskytují konzultace a formální návod jak získat dotace na podporu podnikání ╌ pomohou při vyplňování žádosti o podporu z fondů EU ╌ pomáhají zahraničním investorům ╌ spolupracují s regionálními partnery

6 OP Podnikání a inovace EKO-ENERGIE

7 EKO-ENERGIE Cíl programu -- stimulovat aktivitu podnikatelů v oblasti snižování energetické náročnosti výroby a spotřeby primárních energetických zdrojů

8 EKO-ENERGIE Podporované aktivity Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie --modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti --zavádění a modernizace systémů měření a regulace --modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla --zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů --využití odpadní energie v průmyslových procesech --zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla

9 EKO-ENERGIE Podporované aktivity Využití obnovitelných a druhotných energetických zdrojů --výstavba (rekonstukce) zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím vody, biomasy a druhotných zdrojů energie -- příjemcem podpory pro tuto aktivitu může být pouze MSP (i začínající) --příjemce podpory nesmí být příspěvkovou organizací či společností ze 100% vlastněnou veřejným sektorem

10 EKO-ENERGIE Odvětvové vymezení Podporovány budou projekty žadatelů, jejichž převažující činnost nespadá do oborů: --stavba a lodí --průmysl syntetických vláken --uhelný průmysl, ocelářský průmysl --zemědělství, rybolov, akvakultura --výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o ES

11 OP Podnikání a inovace EKO-ENERGIE Hodnocení II. Výzvy

12 EKO-ENERGIE Výše dotace

13 EKO-ENERGIE Výběrová kritéria Úspory energie -- dosažení trvalé úspory spotřeby energie (v %)0 - 45 --měrné náklady na snížení emisí CO 2 0 - 20 --ekonomická efektivnost (IRR dle EA)0 - 35 --regionální hledisko10% bonus

14 EKO-ENERGIE Výběrová kritéria Teplo z OZE -- připravenost projektu 0 / 5 / 10 --měrné investiční náklady0 - 45 --poměrná doba ročního využití výkonu0 - 45 --regionální hledisko10% bonus

15 EKO-ENERGIE Forma a výše podpory Forma podpory Dotace Výše podpory (na 1 projekt) 500 tis. – 100 mil. Kč Veřejná podpora musí být v souladu s Regionální mapou pro ČR platnou pro období 2007 - 2013.

16 OP Podnikání a inovace EKO-ENERGIE Předkládání projektů

17 EKO-ENERGIE Postup podání žádosti -- získání elektronického podpisu -- vytvoření „Master“ účtu v aplikaci eAccount -- zadání uživatelů k „Master účtu“ a přidělení práv -- vytvoření Registrační žádosti -- získání doplňujících informací k projektu -- vytvoření Plné žádosti

18 EKO-ENERGIE Přílohy

19 Registrační žádost (RŽ) Hodnocení formální + přijatelnosti (vč. ekonomického) Plná žádost (PŽ) Hodnocení projektu Podmínky, přílohy Rozhodnutí o poskytnutí dotace Žádost o platbu a kontroly na místě Monitoring projektu Základní principy: - využití internetové aplikace eAccount - „elektronizace“ dokumentů (RŽ, PŽ, ŽOPL, většina příloh a zpráv…) - elektronická komunikace mezi žadatelem a agenturou (PM) - podání žádosti o dotaci ve 2 stupních (RŽ, PŽ) Fáze procesu : OP Podnikání a inovace Proces administrace

20 OP Podnikání a inovace Před podáním žádosti Podrobně si přečíst: 1. Výzvu programu 2. Pokyny pro žadatele (součástí je osnova podnikatelského záměru, výběrová kritéria aj.) 3. Vzorové Podmínky pro žadatele (+ přílohy: Pravidla pro výběr dodavatelů, Pravidla pro publicitu…) Kde nalézt potřebné dokumenty? www.czechinvest.org/podnikani-a-inovace

21 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. © Copyright, CzechInvest 2006. Všechna práva vyhrazena Děkuji za pozornost Ing. Tomáš Severa Tel: 387 962 416 E-mail: tomas.severa@czechinvest.org www.czechinvest.org www.mpo.cz


Stáhnout ppt "EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 16.4.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google