Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LINKOVÁNÍ A PÁSKOVÁNÍ BARVOU. Pomůcky a materiál : sklen ě ná paleta na keramickou barvu porcelánový kalíšek na terpentýn ocelová st ě rka št ě tce na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LINKOVÁNÍ A PÁSKOVÁNÍ BARVOU. Pomůcky a materiál : sklen ě ná paleta na keramickou barvu porcelánový kalíšek na terpentýn ocelová st ě rka št ě tce na."— Transkript prezentace:

1 LINKOVÁNÍ A PÁSKOVÁNÍ BARVOU

2 Pomůcky a materiál : sklen ě ná paleta na keramickou barvu porcelánový kalíšek na terpentýn ocelová st ě rka št ě tce na linky a pásky malírenský kroužek barva, terpentýn, balzám, líh

3 Příprava barvy Na sklen ě nou paletu se odsype pot ř ebné množství barvy. P ř ilije se úm ě rné množství terpentýnu, č ímž se získá hustší kašovitá hmota a ta se st ě rkou za mírného tlaku roztírá do pot ř ebné jemnosti. Pokud je barva dostate č n ě jemná p ř idá se balzám- p ů sobí jako pojidlo. Do kalíšku se p ř ipraví terpentýn.

4 Příprava barvy

5 Linkování a páskování jsou dekora č ní prvky, které m ů žou být provád ě né v linii kružnicové, oválné, hranaté a nepravidelné. Tyto prvky m ů žeme malovat na ploché nebo duté výrobky.

6 Linkování Linka je dekora č ní prvek, který vytvo ř íme št ě tcem do ší ř e 2 mm. Č istý centrický výrobek se položí na malírenský kroužek a levou rukou se kroužek rozto č í. Prsty pravé ruky se výrobek vycentruje. Č istý št ě tec se namo č í do terpentýnu a pak se nasytí barvou. Tvar št ě tce musí být vždy správn ě upraven

7 Za pomalého otá č ení kroužkem levou rukou se pravá ruka, která se opírá o op ě rný pultík p ř iloží se št ě tcem na výrobek a provede se linka. Linka je zakon č ena krátkým p ř ejetím svého za č átku. Pro levoruké je samoz ř ejm ě postup opa č ný.

8 Linka na plošinu - talíř

9 Linka na dutinu - šálek

10 Linka nepravidelná - štafáž Provádí se tahem z volné ruky s pomocí malí č ku zap ř eného o okraj ucha.

11 Páskování Páska je dekora č ní prvek, který se liší od linky svou ší ř kou a nánosem, nebo ť se 2-3 krát proto č í. Provádí se širším št ě tcem od 2mm výše.

12 Páska

13 Bezpečnost práce P ř i dekorování barvou je t ř eba dodržovat základní hygienické návyky, p ř edepsanou bezpe č nost práce a požární ochranu.

14 Kontrolní otázky

15 Otázka Jaké pom ů cky použijeme p ř i linkování a páskování?

16 Odpověď P ř i dekoraci linek a pásek použijeme tyto pom ů cky: skl. paletu, st ě rku, kalíšek na ř edidlo, št ě tec.

17 Otázka Co je linka a páska?

18 Odpověď Linka a páska jsou dekora č ní prvky provád ě né na plochých i dutých výrobcích kružnicového, oválného, hranatého nebo nepravidelného tvaru. Provád ě jí se št ě tcem – linka do 2 mm, páska nad 2 mm.


Stáhnout ppt "LINKOVÁNÍ A PÁSKOVÁNÍ BARVOU. Pomůcky a materiál : sklen ě ná paleta na keramickou barvu porcelánový kalíšek na terpentýn ocelová st ě rka št ě tce na."

Podobné prezentace


Reklamy Google