Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Marketingový výzkum – zjišťování informací Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Marketingový výzkum – zjišťování informací Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných."— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Marketingový výzkum – zjišťování informací Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 představuje činnosti, pomocí nichž podnik (nebo jiná pověřená organizace) získává informace o základních charakteristikách konkrétního trhu. METODY ZJIŠŤOVÁNÍ INFORMACÍ PRIMÁRNÍ -Dotazování -Pozorování -Panel -Experiment SEKUNDÁRNÍ -Interní -Externí

3 Dotazování = sběr informací na základě přímého nebo nepřímého kontaktu s respondentem (dotazovaným). Základem je komunikace výzkumného pracovníka (tazatele) s dotazovanými. Tato komunikace může být buď přímá nebo nepřímá.

4 Přímé dotazování = rozhovor, osobní dialog, komunikace „z očí do očí“. Výhodou je rychlá odezva, nevýhodou vysoké náklady, vyžaduje také více času. Nepřímé dotazování = dotazník (nevýhodou je jejich nízká návratnost), telefonické dotazování (často je vnímáno jako zásah do soukromí, je nutné volání správně načasovat), dotazování e-mailem (nevýhodou nízká návratnost, výhodou nízké náklady, rychlost).

5 Zásady správného dotazování

6 Pozorování je cílevědomé sledování a zaznamenávání určitého jevu či procesu bez zásahu pozorovatele Pozorování je cílevědomé sledování a zaznamenávání určitého jevu či procesu bez zásahu pozorovatele (=ten, kdo pozorování provádí). Pozorování může být: Zjevné Zjevné – pozorovatel je přítomen Skryté Skryté –pozorovatel není přítomen, např. proto, že by mohl narušit průběh výzkumu (příkladem může být pozorování pomocí kamery)Pozorování

7 je označení pro stálé respondenty, které opakovaně využíváme pro zjišťování potřebných údajů. Jedná se například o stabilní vzorek věrných zákazníků firmy, na které se obracíme s určitými dotazy. Ve firmě může existovat několik panelů, častý bývá panel dodavatelů, odběratelů…. 

8 je zaměřen na jevy, které teprve nastanou nebo mohou nastat. Experiment může být prováděn: v laboratoři - v umělých podmínkách v terénu – v přirozených podmínkách Příklad: Experiment v přirozených podmínkách se používá např. při zkoumání účinků nové reklamy, při změně obalu výrobku apod.Experiment

9 (sekundárně) je založeno na tom, že řada institucí či podnikových útvarů, již některé údaje zpracovala. Tyto údaje jsou potom dále (sekundárně) využitelné i pro marketingový výzkum. Rozlišujeme informace: a) Interní = informace získané uvnitř z podniku, např. z účetnictví, různých výkazů…. a) Externí = informace získané z okolí podniku, např. z tisku, údaje z Českého statistického úřadu…. Sekundární zjišťování informací

10 CVIČENÍ Urči o jakou metodu zjišťování informací se jedná: 1. Sledování značek aut, přijíždějících do supermarketu Primární, pozorování 2.Zkušební prodej nového produktu vybraným zákazníkům Primární, experiment 3. Informace o nákladech a výnosech z účetnictví podniku Sekundární, interní

11 Skupinu odběratelů, kterým pravidelně zasíláme dotazníky, můžeme nazvat Experiment může probíhat v podmínkách Informace zjištěné Českým statistickým úřadem můžeme označit jako Pozorování může probíhat jako Dotazníky nebo např. telefonické dotazování řadíme mezi dotazování panel. umělých nebo přirozených. sekundárně zjištěné, externí. zjevné či skryté. nepřímé.

12  KOTÍKOVÁ, H., ZLÁMAL, J.: Základy marketingu. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1489-9.  KOTLER, P.: Marketing, management. 12. vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978- 80-247-1359-5.  MOUDRÝ, M. Základy marketingu. Computer Media, 2008. ISBN 978-80-7402- 0025-5.


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Marketingový výzkum – zjišťování informací Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných."

Podobné prezentace


Reklamy Google