Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast SVSE v pracovní skupině cenotvorby regulovaných cen v elektroenergetice při EGÚ Brno, požadavky na změny cenového rozhodnutí pro rok 2007 Ing. Petr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast SVSE v pracovní skupině cenotvorby regulovaných cen v elektroenergetice při EGÚ Brno, požadavky na změny cenového rozhodnutí pro rok 2007 Ing. Petr."— Transkript prezentace:

1 Účast SVSE v pracovní skupině cenotvorby regulovaných cen v elektroenergetice při EGÚ Brno, požadavky na změny cenového rozhodnutí pro rok 2007 Ing. Petr Matuszek Seminář AEM – SVSE Praha 8. března 2006

2 Obsah Úvod Cíl Účast SVSE v pracovní skupině EGÚ Výsledky v roce 2005 Požadavky na změny, další postup Závěr

3 Tvorba regulovaných cen  Energetická legislativa  Energetický zákon  Ostatní legislativní nástroje (nařízení vlády a vyhlášky)  Pravidla stanovená ERÚ  Vlastní propočty řešené EGÚ  Iniciativa jednotlivých účastníků trhu Úvod

4 Úvod  ERÚ reguluje ceny monopolních činností  V posledních létech nárůst jak ceny silové elektřiny, tak i cen regulovaných činností  EGÚ Brno je každoročně řešitelem zprávy, která je podkladem pro cenové rozhodnutí ERÚ

5 Cíl   Prosazení zájmů spotřebitelů a samovýrobců při tvorbě Cenového rozhodnutí ERÚ   Minimalizace růstu regulovaných cen a tarifů a zlepšení podmínek pro odběratele a samovýrobce   Eliminace dominantního vlivu ČEZ

6 Forma a postup pro zajištění cíle v roce 2005   SVSE spoluzadavatel studie EGÚ Brno – Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky, podklady pro Cenové rozhodnutí ERÚ pro rok 2006   Vyhodnocení dopadů Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2005   Zkušenosti členů SVSE s aplikací CR 2005

7 Cíl studie EGÚ v roce 2005  Vyhodnocení zkušeností s metodikou regulace cen elektřiny v oblasti elektroenergetiky přijatou pro druhé regulační období. Aplikace metodických postupů k řešení cen a tarifů pro rok 2006, charakterizovaného úplným otevřením trhu s elektřinou.  Příprava vstupních údajů pro tvorbu cen, poplatků a tarifů, podléhající každoroční aktualizaci. Návrh cen pro rok 2006 a zpracování podkladů k vydání cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2006. Spolupráce na přípravě cenového rozhodnutí ERÚ na rok 2006 a na úpravách sekundární legislativy.

8 Průběh řešení květen 2005 – podpis smlouvy s EGÚ a zadání SVSE včetně zpracování připomínek červen a červenec 2005 – předání analýzy od EGÚ září 2005 – jednání s ERÚ včetně zdůvodnění potřebných změn 19. 10. 2005 – prezentace EGÚ o způsobu regulace cen na semináři SVSE 14. 11. 2005 – předání průběžných výsledků studie před vydáním CR 8. 12. 2005 – předání závěrečné zprávy

9 Výsledky (1) Na jednání s ERÚ v 9/2005 diskutováno celkem 31 položek EGÚ navrhovalo zvýšit procentní přirážku pro stanovení měsíční RK. SVSE nesouhlasilo a navrhlo udržet stávající výši. Nedošlo k zásadní změně. Vyjmout lokální spotřebu z platby cenou OTE. Dle ERÚ je OTE ustanoven zákonem a tato položka bude placena celoplošně; v zahraničí je obdobný systém.

10 Výsledky (2) Neuplatnění ceny za rezervovanou kapacitu V odstavci vynechat část - kromě elektřiny spotřebované samovýrobcem Ke změně nedošlo. Cena za překročení rezervované kapacity … se neuplatňuje u samovýrobců v případě zvýšeného odběru z distribuční soustavy v souvislém období maximálně 2 týdny v roce … Návrh znění:… maximálně 4 týdny v roce … Bylo vyhověno.

11 Výsledky (3) Cena za překročení rezervované kapacity … se neuplatňuje u samovýrobců v případě krátkodobého zvýšení odběru z distribuční soustavy z důvodu výpadku dodávky z vlastního výrobního zařízení v součtu maximálně 24 hodin za měsíc, pokud se nedohodne s provozovatelem příslušné distribuční soustavy jinak. … Návrh znění: … v součtu maximálně 48 hodin za měsíc … Bylo vyhověno. Cena za překročení rezervované kapacity … se neuplatňuje u lokálních distribučních soustav v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší než 10 %…. Návrh znění: … je nižší než 20% … Nebylo vyhověno.

12 Požadavky na změny (1) A) Náklady na unbundling ČEZ při slučování s RDS argumentuje snižováním nákladů a zefektivněním celého procesu, unbundling by měl být pokryt z těchto úspor. Z těchto důvodů požadujeme náklady na unbundling nezahrnovat do ceny regulovaných služeb. Případně do budoucna úspory by měly tyto ceny snížit. Částečně vyhověno již v roce 2005.

13 Požadavky na změny (2) B) Systémové služby Platbou za systémové služby je nutno rovnoměrně zatížit všechny účastníky trhu. Kolísání a výpadky odběru/výroby se projevují jak u odběratelů, tak u výrobců. Na straně odběru se však jedná většinou o jednotky, příp. desítky MW. Vliv na elektrizační soustavu jako celek je většinou zanedbatelný. U výrobce se však jedná o hodnoty řádově vyšší, většinou desítky až stovky MW. Výpadky těchto velkých bloků vyvolávají nutnost využití podpůrných služeb. Obecně lze konstatovat, že potřeba aktivace podpůrných služeb je vyvolávána stranou výroby.

14 Požadavky na změny (3) B) Systémové služby - pokračování Za současného stavu a tržního chování dominantního výrobce ČEZ, který podstatným způsobem zvyšuje ceny elektřiny, český zákazník platí i systémové služby pro výrobu elektřiny, která je exportována. Všichni tedy platíme za něco, co jsme si neobjednali, co nechceme, a z čeho má prospěch někdo jiný. Z tohoto systému by měla vyjmuta pouze vlastní spotřeba.

15 Požadavky na změny (4) C) Obnovitelné zdroje Vícenáklady způsobené provozem OZE je nutné v celé výši přiřadit jejich původcům. Do těchto vícenákladů je nutné transparentně zahrnout i náklady dosud skryté v jiných částech ceny za elektřinu. Jedná se zejména o nárůst potřeby podpůrných služeb. Toto opatření s sebou přinese zvýšené výkupní ceny. Přesto je nutno trvat na tom, aby v příspěvku na OZE byly zahrnuty všechny náklady s jejich provozem spojené a aby nemohlo docházet k účelovému zkreslování, které je pak aplikováno jako argument různými ekologickými spolky.

16 Požadavky na změny (5) D) Lokální distribuční soustavy Považujeme za nutné zjednodušit situaci provozovatelů LDS a jejich vnořených zákazníků. Pokud je faktický provozovatel LDS disciplinovaný, licenci si pořídí. Pak je vystaven rozsáhlé administrativě, která je stejná jako u RDS. Pokud faktický provozovatel LDS o licenci nepožádá, nebo ji vrátí, vnoření odběratelé jsou ve velice obtížné situaci podružného odběratele. Pokud se s faktickým provozovatelem LDS nedohodnou, mohou nastat vážné problémy: - Podružný odběratel se nemůže stát oprávněným zákazníkem. - Provozovatel faktické LDS nemá povinnost mu dodávat energii.

17 Požadavky na změny (6) E) Zvýhodněné sazby V řadě případů dochází k využívání těchto zvýhodněných sazeb k jiným účelům, než jsou určeny. Například odběratel nainstaluje jeden bojler, získá sazbu (shodnou s REAS) za noční elektřinu a následně přesune výrobu do noční směny. Navrhujeme upravit stávající pravidla, aby provozovatel LDS měl možnost osadit samostatné měření pro blokovaný spotřebič.

18 Požadavky na změny (7) F) Připomínky k Cenovým rozhodnutím ERÚ - CR ERÚ č. 10/2005 – podpora pro výrobu elektřiny z OZE, KVET a DEZ - CR ERÚ č. 14/2005 – ceny elektřiny a souvisejících služeb  Přetrvává nevyvážené postavení samovýrobců ve vazbě na poplatkovou povinnost k vlastní výrobě (KVET, OTE)  Není přiznán příspěvek na decentrální výrobu  Rozšíření délky tolerance při překročení rezervované kapacity  Nízká hodnota příspěvku za KVET u zdrojů nad 5 MW

19 Požadavky na změny (8) G) Zveřejnění předběžných cen elektřiny Požadavek na EGÚ na dřívější zveřejnění (do 15. 10. 2006) předpokládaných maximálních cen elektřiny a regulovaných služeb pro následnou tvorbu finančních a podnikatelských plánů jednotlivých společností na další období.

20 Požadavky na změny (9) H) Změna financování V další období by zadavatelem studie měl být přímo ERÚ. Účast spotřebitelů by měla být bezplatná, protože vlastně platí dvakrát. Platba je možná např. formou placení přes OTE.

21 Závěr Poděkování za finanční účast a aktivní spolupráci členů SVSE při řešení a přípravě Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2006 a současně náměty pro další období. Pozitivní význam účasti SVSE na zpracování studie EGÚ a na přípravě Cenového rozhodnutí ERÚ pro rok 2006.

22 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 077


Stáhnout ppt "Účast SVSE v pracovní skupině cenotvorby regulovaných cen v elektroenergetice při EGÚ Brno, požadavky na změny cenového rozhodnutí pro rok 2007 Ing. Petr."

Podobné prezentace


Reklamy Google