Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace Pavel Bělovský Taures, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace Pavel Bělovský Taures, a.s."— Transkript prezentace:

1 Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace Pavel Bělovský Taures, a.s.

2 Otevírání trhu s elektřinou Směrnice 2003/54 1. 7. 2004 všichni zákazníci mimo domácností Od 1. 7. 2007 všichni zákazníci Energetický zákon 1. leden 2005 všichni zákazníci mimo domácností 1. leden 2006 všichni zákazníci

3 Regulované a neregulované činnosti v ČR Regulované činnosti Přenos Distribuce Systémové služby Příspěvky na obnovitelné zdroje, kogeneraci, decentrální výrobu Činnosti Operátora trhu s elektřinou Dodávka chráněným zákazníkům Dodávka poslední instance Neregulované činnosti Ceny výrobců Ceny obchodníků Dodávka oprávněným zákazníkům Podpůrné služby

4 Účastníci trhu Výrobci Provozovatel přenosové soustavy Provozovatelé distribuční soustavy Obchodníci Operátor trhu Koneční zákazníci Chránění zákazníci - domácnosti Malý zákazníci Oprávnění zákazníci

5 Chráněný zákazník Práva chráněného zákazníka na připojení odběrného elektrického zařízení k DS na dodávku elektřiny za regulované ceny a v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem na informace o celkové směsi paliv dodavatele a o dopadu na životní prostředí Povinnosti chráněného zákazníka řídit se podmínkami připojení a dodávek elektřiny řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele DS umožnit provozovateli DS instalaci měřicího zařízení a přístup k němu udržovat svá zařízení v souladu s technickými normami a právními předpisy podílet se na úhradě oprávněných nákladů spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu při změně parametrů upravit svá zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám

6 Oprávněný zákazník Práva oprávněného zákazníka na připojení odběrného elektrického zařízení k DS (PS) nakupovat elektřinu v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem od držitele licence na výrobu elektřiny na obchod s elektřinou nakupovat elektřinu na krátkodobém trhu na dopravu dohodnutého množství elektřiny v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem na informace o celkové směsi paliv dodavatele a o dopadu na životní prostředí na bezplatnou změnu dodavatele elektřiny podle Pravidel trhu s elektřinou

7 Oprávněný zákazník Povinnosti oprávněného zákazníka zajistit na své náklady připojení svého odběrného elektrického zařízení řídit se dispečerským řádem v souladu s uzavřenými smlouvami, Pravidly provozování soustavy umožnit provozovateli soustavy instalaci měřicího zařízení a přístup k němu řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele soustavy ve vazbě na stav nouze udržovat svá zařízení v souladu s technickými normami a právními předpisy Podílet se na úhradě oprávněných nákladů spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu ve výši vypočtené způsobem způsobené prováděcím právním předpisem při změně parametrů upravit svá zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám Zaregistrovat se 30 dnů před uskutečněním dodávky od jiného výrobce či obchodníka u OTE, zaregistrováním se OZ stává registrovaným účastníkem trhu

8 Malý zákazník Konečný zákazník, který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců, jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč a jehož odběrné místo je připojeno k síti nízkého napětí Právo na dodávku elektřiny za regulované ceny a v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem (dodávka poslední instance)

9 Základní schéma Obchodník

10 Oprávněný zákazník s vlastní odpovědností za odchylku Musí být subjektem zúčtování (smlouva o zúčtování s OTE) Složená kauce 5 mil. Kč Zřízen inkasní účet ve prospěch OTE s trvalou finanční zálohou (dle výše objemu obchodů a ratingu (obchodní podmínky OTE) Pro nákup na OKO -smlouva o přístupu na OKO

11 Oprávněný zákazník s vlastní odpovědností za odchylku Smlouva o připojení Smlouva o distribuci elektřiny Smlouva o zúčtování odchylek Smlouva o dodávce elektřiny Smlouva o přenosu elektřiny Smlouva o přístupu na krátkodobí organizovaný trh Smlouva o připojení

12 Organizovaný krátkodobí obchod

13

14 Oprávněný zákazník s přenesenou odpovědností za odchylku OZ pouze registrovaným účastníkem trhu (RÚT) nemá uzavřenu smlouvu o zúčtování, neskládá kauci, nemá blokované prostředky agregační funkce obchodníka (komplementární diagramy) renomovaný obchodník - lepší rating, lépe nakoupí

15 Oprávněný zákazník s přenesenou odpovědností za odchylku Smlouva o sdružených službách Smlouva o připojení Smlouva o distribuci elektřiny Smlouva o dodávce elektřiny

16 Obchodníci s elektřinou Výrobci (ČEZ, Dalkia ČR, International Power Opatovice, Czech Coal...) Obchodníci v rámci distribučních společností (ČEZ, E-on, PRE) „Nezávislí obchodníci“ – např. Moravia Energo, Entrade, Moravachem, Lumius, Ezpada...

17 Regulované ceny v energetice v roce 2005 přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy (pevná cena) systémové služby (pevná cena) distribuce elektřiny po jednotlivých hladinách napětí (pevná cena) decentrální výroba (pevná cena) činnosti operátora trhu (pevná cena) dodávka elektřiny chráněným zákazníkům (maximální cena) výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (minimální cena) výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (minimální cena)

18 Distribuce – obecné regulační metody Price cap Jednorázové určení ceny na základě očekávaných nákladů a přiznaného zisku, porovnání nebo tržní síly zákazníků Cena není revidována ve vazbě na vývoj nákladů držitele licence, vývoj spotřeby nebo jiných jednotek určujících cenu Při vyšších objemech si držitel licence vydělá více, při nižších objemech méně Revenue cap Jednorázové určení ceny na základě očekávaných nákladů a přiznaného zisku Cena je revidována ve vazbě na vývoj nákladů držitele licence, vývoj spotřeby nebo jiných jednotek určujících cenu Držitel licence má zaručené pokrytí nákladů a zisk, při vyšších příjmech dochází ke snížení ceny na další období, při vyšších příjmech dochází ke zvýšení ceny na další období

19 Distribuce elektřiny – určení cen v ČR Metoda povolených výnosů (typ revenue cap) PV = PN + O + Z Z = r. PA PN = povolené náklady O = odpisy Z = povolený roční zisk pro rok 2005 r = fixní rentabilita pro regulační období PA = povolená regulační aktiva

20 Distribuce – ceny rezervované kapacity

21 Distribuce – rezervovaná kapacita Výše poplatku závislá na výši technických jednotek Při snížení technických jednotek dochází ke zvýšení poplatku

22 Distribuce – ceny za použití sítí VVN a VN

23 Přenos elektřiny Cena za použití přenosové soustavy - 20,13 Kč/MWh Cena za rezervovanou kapacitu – 610 843,65 Kč/rok Průměrná cena za přenos – 130,14 Kč/MWh

24 Systémové služby Určeny na základě přiznaných nákladů provozovatele přenosové soustavy na nákup podpůrných služeb Pro rok 2005 přiznáno 8,2 mld Kč na nákup podpůrných služeb Cena systémových služeb pro konečné zákazníky: 171,80 Kč/MWh Cena systémových služeb pro lokální spotřebu: 64 Kč/MWh

25 Struktura cen pro chráněné zákazníky na hladině NN dle ERÚ

26 Struktura cen pro oprávněné zákazníky dle napěťových hladin 2005Jednotka Cena za silovou elektřinuSmluvníKč/MWh Cena za systémové služby 171,8 Kč/MWh Cena za přenos a distribucidle distributora VVNdle distributora VN minmaxminmax - platba za rezervaci kapacity 31 68259 04474 248100 122 Kč/MW - platba za použití sítě 29,4739,4251,2176,93 Kč/MWh Příspěvek na KVET a OZE 39,45 Kč/MWh Cena za zúčtování OTE 4,63 Kč/MWh

27 Děkuji za pozornost Pavel Bělovský e-mail: pavel.belovsky@taures.cz mobil: + 420 603 872 789


Stáhnout ppt "Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace Pavel Bělovský Taures, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google