Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 Seminář AEM Cenová úroveň elektřiny a služeb pro rok 2007 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 Seminář AEM Cenová úroveň elektřiny a služeb pro rok 2007 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje."— Transkript prezentace:

1 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 Seminář AEM Cenová úroveň elektřiny a služeb pro rok 2007 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Praha, 1. listopadu 2006

2 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 Úvod Projekt „Ceny a tarify …“ je v roce 2006 řešen v EGÚ Brno, a. s. v rámci pěti smluv o dílo, jejímiž objednateli jsou: 61004: ERÚ, 61005: ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., 61006: výrobce ČEZ, a. s., 61007: IPP – 12 nezávislých výrobců a 1 zástupce SVSE, 61021: Dodavatelé poslední instance - ČEZ, a. s., Pražská energetika, a. s., E.ON Energie, a. s. 2 EGÚ Brno, a. s.

3 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 Obsah prezentace 1.Předběžná cena za službu přenosové sítě a za systémové služby, upřesnění postupu regulace. 2.Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Podpora OZE, KVET a druhotných zdrojů Decentrální výroba Cena za činnost zúčtování OTE, a. s. 3.Stav přípravy podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí a informace o stavu přípravy tarifních sazeb na úrovni NN - kategorie C a D. 3 EGÚ Brno, a. s.

4 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 3. Předběžná cena za službu PS a SyS 4 EGÚ Brno, a. s.

5 Předběžná cena za službu PS a SyS Předběžná cena za službu PS Rezervace kapacity Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu je shodná jako pro rok 2006 Změnu ceny pro rok 2007 ovlivnilo: zahrnutí větší části příjmů z aukcí na přeshraničních profilech do PV mírné zvýšení hodnoty provozních aktiv a snížení hodnoty odpisů vliv na náklady: Průmyslový eskalační faktor = 101,0 % (4/2006) Mzdový eskalační faktor = 104,7 % (váha 0,15) Faktor efektivity = 2,085 % 5 EGÚ Brno, a. s.

6 Předběžná cena za službu PS a SyS Předběžná cena za službu PS Rezervace kapacity Cena pro rok 2007: 482 830,04 Kč/MW za rok 6 EGÚ Brno, a. s.

7 Předběžná cena za službu PS a SyS Předběžná cena za službu PS Rezervace kapacity Podíl společností na platbě za rezervaci kapacity v roce 2007 7 EGÚ Brno, a. s.

8 Předběžná cena za službu PS a SyS Předběžná cena za službu PS Použití přenosové sítě Vliv na vývoj ceny: vyjmutí exportu z plateb za použití PS znamenal nárůst ceny od roku 2005 větší část korekčního faktoru roku 2005 byla vrácena do fondu aukcí vyšší hodnota povolené míry ztrát vyšší cena silové elektřiny na krytí ztrát v porovnání s rokem 2006 Cena pro rok 2007: 28,08 Kč/MWh (21,13 Kč/MWh v roce 2006) 8 EGÚ Brno, a. s.

9 Předběžná cena za službu PS a SyS Předběžná cena za službu PS Použití přenosové sítě 9 EGÚ Brno, a. s.

10 Předběžná cena za službu PS a SyS Předběžná cena za službu PS Použití přenosové sítě Očekávaný podíl společností na platbě za použití PS v roce 2007 10 EGÚ Brno, a. s.

11 Předběžná cena za službu PS a SyS Vývoj informativní jednosložkové průměrné ceny za službu PS 11 EGÚ Brno, a. s.

12 Předběžná cena za službu PS a SyS Cena systémových služeb Proti roku 2006 je cena SyS v roce 2007 ovlivněna: meziročním snížením nákladů na nákup podpůrných služeb o 100 mil. Kč na 8,0 mld. Kč, převedením větší části korekčního faktoru roku 2005 do fondu aukcí, mírně vyšší očekávanou spotřebou KZ o cca 0,872 TWh v roce 2007, ve které je zahrnuta ostatní spotřeba PDS ve výši 0,091 TWh. snížením nákladů na nákup PpS o výnosy z regulační energie progresivního mechanismu Cena pro konečný odběr pro rok 2007: 147,15 Kč/MWh (2005: 156,28) Cena pro lokální spotřebu 2007: 55,12 Kč/MWh (2005: 58,64) 12 EGÚ Brno, a. s.

13 Předběžná cena za službu PS a SyS 13 EGÚ Brno, a. s.

14 Předběžná cena za službu PS a SyS Cena za službu PS a SyS Rekapitulace Pro rok 2007 byly stanoveny následující ceny přenosu a SyS: Jednotková cena za RK přenosové sítě 482 830,04 Kč/MW.r Cena za použití PS 28,08 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS 114,97 Kč/MWh Cena SyS pro lokální spotřebu 55,12 Kč/MWh Cena SyS pro konečné zákazníky 147,15 Kč/MWh 14 EGÚ Brno, a. s.

15 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 4. Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Podpora OZE, KVET a druhotných zdrojů, Decentrální výroba Cena za činnost zúčtování OTE, a. s. 15 EGÚ Brno, a. s.

16 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Podpora OZE Je uplatněn volitelný systém výrobcem: Výkupní ceny je možno uplatnit jen za elektřinu skutečně dodanou provozovateli regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy (výkup na ztráty). Zelené bonusy tj. pevné ceny je možné uplatnit na všechnu (licencovanou) výrobu z OZE u provozovatele regionální distribuční nebo přenosové soustavy. Jsou stanoveny jako rozdíl mezi minimální výkupní cenou a tržní cenou elektřiny + prémie za zvýšené riziko uplatnění elektřiny na trhu. Podpora směsného spalování biomasy je uplatněna pouze v systému zelených bonusů, přičemž je zavedena výrazná cenová diferenciace podle výkonu a druhu spalované směsi. 16 EGÚ Brno, a. s.

17 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Podpora OZE V roce 2007 se ve výpočtu předpokládá výkup cca 1,581 TWh z OZE podle skutečnosti v roce 2005. Podpora výroby elektřiny z OZE v roce 2007 pro jednotlivé kategorie ve formě minimálních výkupních cen a zelených bonusů byla ve výpočtech uvažována podle podkladů od ERÚ. Vstupní předpoklady ERÚ pro stanovení podpory OZE pro rok 2007: Zachován princip rozlišení data uvedení zdroje do provozu. výkupní ceny OZE pro rok 2007 neklesnou pod úroveň výkupních cen pro rok 2006. 17 EGÚ Brno, a. s.

18 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Podpora OZE Předpoklady ERÚ pro výkupní ceny elektřiny z OZE v roce 2007: U stávajících zdrojů zohledněn nárůst výkupních cen o 2 %. U nových zdrojů uvedených do provozu po 1.1. 2007 zachovány výkupní ceny v úrovni roku 2006. Předpoklady ERÚ pro podporu formou zelených bonusů: Nárůst průměrné ceny silové elektřiny o 15 %. Respektování rozdílné výše tržní ceny silové elektřiny pro jednotlivé druhy OZE. V případě společného spalování biomasy a fosilních paliv budou zahrnuty výnosy z prodeje emisních povolenek. 18 EGÚ Brno, a. s.

19 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Podpora OZE U malých vodních elektráren ERÚ navrhuje odstranění vysokého/nízkého tarifu: Smyslem zákona č. 180/2005 Sb. je navýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a nikoli optimalizace výnosů z provozu těchto zdrojů. Optimalizaci výnosů v době VT/NT lze dosáhnout v režimu zelených bonusů. Doba platnosti VT/NT se neuplatňuje ani u ostatních OZE. 19 EGÚ Brno, a. s.

20 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Podpora OZE Biomasa: Kategorie biomasy budou uvažovány podle vyhlášky MŽP č. 482/2005 Sb. V případě společného spalování biomasy a fosilních paliv budou zahrnuty výnosy z prodeje emisních povolenek ve výši 150 Kč/MWh(cca 5 EUR/tCO2). Zahrnuto zvýšení cen uhlí – zároveň navýšena „prémie“ za spalování biomasy u kategorií 1 a 2 Obnovitelné zdroje – princip stanovení rozdílné výše zelených bonusů u jednotlivých druhů OZE: U všech kategorií počítáno s nárůstem ceny silové elektřiny na trhu o 15 %. Zohledněna rozdílná výše tržní ceny silové elektřiny pro jednotlivé druhy OZE. 20 EGÚ Brno, a. s.

21 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Podpora KVET a druhotných zdrojů Podle novely energetického zákona je podpora KVET a druhotných zdrojů možná pouze ve formě příspěvků jako pevné ceny k tržní ceně elektřiny. Výše příspěvků se pro rok 2007 uvažovala ve výpočtech podle podkladů od ERÚ. V roce 2007 se předpokládá celková podpora cca 8,651 TWh z KVET (z toho na zdroje do 5 MWe připadá 0,237 TWh) podle skutečnosti roku 2005. 21 EGÚ Brno, a. s.

22 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Podpora KVET a druhotných zdrojů Předpoklady ERÚ pro rok 2007: Bude zohledněn pokles ceny zemního plynu a nárůst tržní ceny silové elektřiny o 15 procent. S ohledem na pokles ceny zemního plynu navrhuje ERÚ sloučení kategorie KVET 5 -10 MW (zemní plyn) s kategorií KVET nad 5 MW. Návrhy ERÚ na další úpravy podpory KVET v budoucnu: Motivace k výrobě většího objemu elektřiny v rámci daného dne. Optimalizaci výnosů v době VT/NT lze dosáhnout rozdílnou cenou silové elektřiny. V budoucnu zvážit prodloužení pásma VT a rozdělení výše podpory u malých KVET podle typu paliva (uhlí x zemní plyn) 22 EGÚ Brno, a. s.

23 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Příspěvek KZ na podporu OZE, KVET a druhotných zdrojů Je zachován jednotný celostátní příspěvek KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných energetických zdrojů, uvedený samostatně jako položka na fakturách všech konečných zákazníků včetně domácností. Celostátně jednotnou cenu na podporu OZE, KVET a druhotných zdrojů hradí také koneční zákazníci umístění v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy ČR, lokální spotřeba výrobců a samovýrobců s instalovaným výkonem nad 100 kW a ostatní spotřeba provozovatelů distribučních soustav. 23 EGÚ Brno, a. s.

24 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Příspěvek KZ na podporu OZE, KVET a druhotných zdrojů Příspěvek na podporu OZE, KVET a druhotných zdrojů v roce 2007 činí 34,13 Kč/MWh (28,26 Kč/MWh v r. 2006). Přitom korekční faktor za výsledek roku 2005 ve výši -213,460 mil.Kč snižuje cenu příspěvku o 3,65 Kč/MWh pro úroveň spotřeby očekávané v roce 2007. Vzhledem k poměrně velké nejistotě skutečného rozdělení podpory mezi režim minimálních výkupních cen a režim bonusů, které nelze na základě údajů z roku 2005 stanovit, se předpokládá, že ERÚ stejně jako v roce 2006 uplatní v uvedené ceně příspěvku na OZE, KVET a druhotné zdroje určité navýšení (výše této rezervy bude ještě upřesněna, prozatím je uvažováno s částkou 9,- Kč/MWh). Toto navýšení zůstává u PPS a PDS jako rezerva na podporu OZE, KVET a druhotných zdrojů a vyrovnává se v korekčním faktoru. 24 EGÚ Brno, a. s.

25 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech 25 EGÚ Brno, a. s.

26 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Decentrální výroba Příspěvek pro výrobce je hrazen územně příslušným držitelem licence na distribuci. Je celostátně jednotný, nezávislý na obchodních vztazích. Rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech. Je rozlišen po napěťových úrovních, přičemž ceny pro rok 2007 jsou ponechány v úrovni předchozích let: VVN20,- Kč/MWh VN27,- Kč/MWh NN64,- Kč/MWh 26 EGÚ Brno, a. s.

27 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech 27 EGÚ Brno, a. s.

28 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Regionální příspěvek KZ na decentrální výrobu Příspěvek KZ na decentrální výrobu se přičítá k ceně distribuce. Protože se stanovuje explicitně, lze ho uvádět i jako samostatnou položku. Pro druhé regulační období stanovil ERÚ regionálně jednotný příspěvek všech konečných zákazníků, odběru výrobců včetně odběru PVE v čerpadlovém provozu, odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla a včetně dodávek do zahraničí z distribuční soustavy, bez rozlišení po napěťových úrovních. Průměrná hodnota za ČR je 9,45 Kč/MWh (v roce 2006 je 7,48 Kč/MWh). V ceně příspěvku je zahrnut korekční faktor za hospodářské výsledky v roce 2005 s uvážením časové hodnoty peněz. Pro všechny PDS je ve výši cca 23,9 mil.Kč, takže korekční faktor zvyšuje cenu příspěvku v průměru o cca 0,44 Kč/MWh. 28 EGÚ Brno, a. s.

29 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Regionální příspěvek KZ na decentrální výrobu 29 EGÚ Brno, a. s.

30 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech Operátor trhu s elektřinou Ve druhém regulačním období hradí činnost zúčtování odchylek OTE, a. s. koneční zákazníci, ostatní spotřeba PDS, export z DS do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeba výrobců. Pro rok 2007 se cena OTE, a. s. za činnost zúčtování předpokládá ve výši 4,63 Kč/MWh, stejně jako v roce 2006, která se na faktuře uvádí samostatně. Ve druhém regulačním období došlo ke změně metodiky v zajištění činnosti zúčtování odchylek OTE, a. s., spočívající v její úhradě konečnými zákazníky, exportem z DS do ostrovů v zahraničí a lokální spotřebou výrobců. 30 EGÚ Brno, a. s.

31 Předběžně uvažované ceny ve výpočtech 31 EGÚ Brno, a. s.

32 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 5. Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí 32 EGÚ Brno, a. s.

33 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Cena SE pro krytí ztrát. Předběžné výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách, které jsou součástí cenového rozhodnutí. S ohledem na stav výpočtu cen pro rok 2007 jsou jejich hodnoty doplněny vývojem pouze průměrné ceny za ES ČR od roku 2002. 33 EGÚ Brno, a. s.

34 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Měsíční cena za roční RK mezi regionálními PDS na VVN Platby mezi regionálními PDS za rezervaci kapacity sítí sousedních PDS na napěťové hladině 110 kV, uvedené v následující tabulce obsahují také platby pro vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů vůči ČEZ Distribuce, a. s. a ČEPS, a. s. 34 EGÚ Brno, a. s.

35 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Rezervace kapacity Cena pro rok 2007 je dána velikostí povolených výnosů. Hodnoty složek povolených výnosů, tj. povolených nákladů, odpisů a zisku, stanovil ERÚ v souladu s vyhláškou ERÚ č. 438/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K povoleným výnosům se přičítají: Náklady na outsourcing činností. Náklady na unbundling (cca. 200 mil. Kč/původní REAS se rozpouštějí postupně do konce 2. regulačního období). Vůči roku 2006 je velikost povolených nákladů v roce 2007 ovlivněna: Průmyslovým eskal. faktorem = 101,0 % (4/2006) Mzdovým eskalačním faktorem = 104,7 % (váha 0,35) Faktorem efektivity = 2,085 % 35 EGÚ Brno, a. s.

36 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Ceny za rezervaci kapacity na VVN a VN pro rok 2007 36 EGÚ Brno, a. s.

37 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Vývoj průměrných cen za rezervaci kapacity na VVN a VN 37 EGÚ Brno, a. s.

38 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Ceny za použití sítí VVN a VN pro rok 2007 Na velikost proměnných nákladů distributorů (náklady na ztráty) má vliv: míra technických a obchodních ztrát, velikost spotřeby v roce 2007, velikost průměrné ceny silové elektřiny. 38 EGÚ Brno, a. s.

39 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Vývoj průměrných cen za použití sítí VVN a VN 39 EGÚ Brno, a. s.

40 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Jednosložková cena za službu sítí na hladině vysokého napětí  Je vhodná pro KZ s dobou využití maxima zatížení do 300 h/rok  V případě, že odběratel zvolí jednosložkovou cenu, je uplatňována po dobu minimálně 12 měsíců a neúčtují se dvousložkové ceny za rezervaci kapacity a použití sítě VN. 40 EGÚ Brno, a. s.

41 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Vývoj průměrných jednosložkových cen za síťové služby 41 EGÚ Brno, a. s.

42 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Vývoj průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ v ES ČR na NN Průměrná cena elektřiny pro KZ ve výši 2763,52 Kč/MWh je bez DPH a zahrnuje: průměrnou cenu SE včetně ceny odchylek a marže obchodu. Tato cena je tržní a není regulována. Proti r. 2006 je SE navýšena o nárůst daný vývojem velkoobchodních cen elektřiny a cena obchodu o 5 %, celkem na 1443,18 Kč/MWh, pevnou cenu za zajištění činnosti zúčtování odchylek OTE, a. s. ve výši 4,63 Kč/MWh, pevnou cenu systémových služeb 147,15 Kč/MWh, předběžnou pevnou cenu příspěvku na krytí vícenákladů na výkup elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů: 34,13 Kč/MWh, pevnou cenu příspěvku na decentrální výrobu v průměrné výši za ES ČR 9,45 Kč/MWh, pevnou cenu pro PDS za zprostředkování plateb ve výši 0,10 Kč/MWh, průměrnou pevnou kumulativní jednosložkovou cenu distribuce na úrovni NN za ES ČR ve výši 1124,88 Kč/MWh. 42 EGÚ Brno, a. s.

43 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Předběžný návrh cen za službu distribučních sítí Vývoj průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ v ES ČR na NN bez DPH 43 EGÚ Brno, a. s.

44 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí 44 EGÚ Brno, a. s.

45 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí 45 EGÚ Brno, a. s.

46 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Vývoj průměrné ceny silové elektřiny v ES ČR na úrovni NN Pro rok 2007 se předpokládá zvýšení ceny SE pro KZ proti roku 2006 o nárůst cen na velkoobchodním trhu. 46 EGÚ Brno, a. s.

47 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 6. Informace o stavu přípravy tarifních sazeb na úrovni NN - kategorie C a D 47 EGÚ Brno, a. s.

48 Příprava podkladů pro návrh cen za služby distribučních sítí Tarifní sazby na úrovni NN Stav řešení Jednání TK – 24. 10. a 31.-1.11. 2006 Postup výpočtu úprava cen z roku 2006 – dle vývoje PV distribuce zachování stejných relací distribučních cen tím je zajištěn stejný % nárůst distribučních cen v rámci jednoho regionu a v rámci MOP a MOO V oblasti cen silové elektřiny dosazeny předběžné ceny DPI roku 2007, pro vyjádření dopadů do celkových plateb KZ Zvažuje uvedení podmínky topných sazeb týkající se podílu instalovaného příkonu topných spotřebičů u nově zřizovaných OM nebo změně sazby. 48 EGÚ Brno, a. s.

49 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 Děkuji Vám za pozornost Ing. Jiří Procházka, EGÚ Brno, a. s. jiri.prochazka@egubrno.cz 49 EGÚ Brno, a. s.


Stáhnout ppt "Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2007 Seminář AEM Cenová úroveň elektřiny a služeb pro rok 2007 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google