Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

0 Jak ovlivňuje členství v EU obchodování s elektřinou v ČR Seminář AEM Praha, 8-9. září 2004 Jan Kanta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "0 Jak ovlivňuje členství v EU obchodování s elektřinou v ČR Seminář AEM Praha, 8-9. září 2004 Jan Kanta."— Transkript prezentace:

1 0 Jak ovlivňuje členství v EU obchodování s elektřinou v ČR Seminář AEM Praha, 8-9. září 2004 Jan Kanta

2 1 Došlo dnem vstupu do EU k ovlivnění obchodování s elektřinou v ČR? NE

3 2 Jak tedy ovlivňuje členství ČR v EU obchodování s elektřinou v ČR? Postupná liberalizace trhu (možnost volby dodavatele pro konečné zákazníky) Oddělení činností provozovatele distribuční soustavy a obchodníka Podpora obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla Přeshraniční obchodování a přidělování kapacit Aplikací směrnic a opatření EU do legislativy ČR Tím dochází k ovlivnění následujících oblastí

4 3 Co přináší postupná liberalizace? Zákazníkům Možnost výběru dodavatele Prvním „vlnám“ otevírání trhu (největší zákazníci) snížení cen za silovou elektřinu Nabídku doprovodných služeb Hráčům na trhu Stávajícím dodavatelům konec monopolu Možnosti vstupu nových hráčů (dodavatelů) na trh Soutěž o zákazníky někdy i „za každou cenu“ Dodávky za dumpingovou cenu (realizaci ztrátových kontraktů)

5 4 Je výsledek postupného otevírání trhu v ČR odlišný od výsledků na trzích, kde již liberalizace proběhla? 2002 2001 Regulovaný trh Liberalizovaný trh 2003 2004 (odhad) Vývoj velkoobchodních cen v ČR v období liberalizace v Kč / MWh Průběh je obdobný, kdy se po období cenové války ceny vracejí na „férovou“ úroveň 2005 (odhad)

6 5 Co přinese unbundling a jak ovlivní obchodování s elektřinou? Obchodníkům Nediskriminační prostředí Transparentnější přístup k přenosové a distribuční soustavě Souběžným držitelům licencí Povinnost zrealizovat rozdělení společností Změny procesů Náklady spojené s realizací unbundlingu Zákazníkům Předpoklad pro rozšíření škály potenciálních dodavatelů elektřiny V dlouhodobějším horizontu přenesení nákladů spojených s realizací unbundlingu do konečných cen

7 6 Nejprve je potřeba se podívat průřezově na pozitiva a negativa, která výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů přináší Efekty šetrnější k životnímu prostředí (neemitují skleníkové plyny) nespalují neobnovitelné fosilní zdroje snižují závislost na dovozech energie Negativa závislé na přírodních podmínkách (vítr, voda, slunce) obtížně regulovatelné, vyžadují zálohy v klasických zdrojích, důsledkem je současné omezování přeshraničních kapacit, což je proti duchu evropské integrace výrazně nákladnější (v průměru třikrát) jejich uplatnění vyžaduje zavést netržní principy výsledkem je zvýšení průměrné ceny elektřiny pro konečného zákazníka otázky vlivu na spolehlivost ES nejsou diskutovány Má zvýšení podpory obnovitelných zdrojů, elektřiny z kombinované výroby a její realizace dopad na trh s elektřinou? Po vyhodnocení dopadů relevantních pozitiv a negativ na trh s elektřinou zjišťujeme, že vliv existuje a míra je závislá na zvýšení podílů jednotlivých obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny v ČR.

8 7 Jaké jsou cíle podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů k celkové hrubé spotřebě elektřiny v ČR a EU 15 v roce 2010? Jestliže v současné době je podíl v ČR cca 3%, potom dosažení cíle znamená násobné navýšení výroby z obnovitelných zdrojů a tím i „znatelný“ dopad všech vlivů na trh s elektřinou

9 Podíl OZE 2,5% 3,4% 8,0% 1,7 2,3 ? 5,8 TWh Jakými typy obnovitelných zdrojů lze v ČR cíle dosáhnout?

10 2 000 Jak vypadá porovnání výkupní ceny a spolehlivosti/doby využití jednotlivých typů obnovitelných zdrojů?

11 Jaké bude navýšení prodejní ceny pro konečné zákazníky na hladině NN v souvislosti se zvyšováním výroby z obnovitelných zdrojů ? Zdroj: Přednáška ERÚ na semináři Poslanecké sněmovny dne 15. dubna 2004 „Podpora OZE podle návrhu zákona a souvisejících vyhlášek“

12 11 A co je podstatným závěrem k otázce „Jak ovlivňuje členství v EU obchodování s elektřinou v ČR“? Jedním ze základních cílů EU je vytvoření společného trhu členských států Trh s elektřinou v ČR se postupně aplikací směrnic a opatření EU do české legislativy stává součástí společného trhu s elektřinou v EU Důsledky sloučení trhů Krátkodobý časový horizont –sbližování probíhajících trendů na původně samostatných trzích Dlouhodobý časový horizont –sbližování cenových relací na původně samostatných trzích a to v závislosti na vývoji kupní síly původně samostatných trhů

13 12 Jaké vypadá meziroční trend vývoje ceny elektřiny na trhu v ČR a na nejbližším sousedním trhu? Momentálně je v ČR trend vývoje odlišný než na sousedních slučujících se trzích do společného trhu EU!

14 13 Jaké vypadá aktuální indexové porovnání cen ve střední Evropě? ČR – základna 100% ČRSRPLATDEHU Momentálně je v ČR nejnižší hladina ceny elektřiny ve srovnání se sousedními slučujícími se trhy do společného trhu EU !

15 14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "0 Jak ovlivňuje členství v EU obchodování s elektřinou v ČR Seminář AEM Praha, 8-9. září 2004 Jan Kanta."

Podobné prezentace


Reklamy Google