Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY 2. listopadu 2009 Praha, Centrum energetického poradenství PRE Tisková beseda ČSRES.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY 2. listopadu 2009 Praha, Centrum energetického poradenství PRE Tisková beseda ČSRES."— Transkript prezentace:

1 DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY 2. listopadu 2009 Praha, Centrum energetického poradenství PRE Tisková beseda ČSRES

2 1 EU I ČESKÁ REPUBLIKA MAJÍ STANOVENY AMBICIÓZNÍ CÍLE V OBLASTI VÝROBY ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ …  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé konečné spotřebě energie v EU na 20% do roku 2020  zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na minimálně 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v každém členském státě do roku 2020 Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů:  zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na celkové hrubé konečné spotřebě energie v ČR na 13% do roku 2020 (z 6,1% v roce 2005)  spotřebovaná elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů energie  energie užitá pro vytápění a chlazení vyrobená z obnovitelných zdrojů energie  energie užitá v dopravě vyrobená z obnovitelných zdrojů energie  zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy na minimálně 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v ČR do roku 2020 Ze směrnice 2009/28/ES vyplývá pro ČR: Zdroj:směrnice 2009/28/ES

3 2 … A TRVALE ROSTOUCÍ VÝVOJ PODÍLU VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ JE DŮKAZEM, ŽE TENTO OBOR SE V ČR RYCHLE ROZVÍJÍ. [%][%] Zdroj:ERÚ

4 3 RYCHLE ROZVÍJEJÍCÍ SE ODVĚTVÍ VÝROBY ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ … Zdroj:provozovatelé přenosové a distribučních sítí Žádosti na připojení nových zdrojů u jednotlivých energetických subjektů FVE [MW] Ostatní OZE [MW] Celkem OZE [MW] Žádosti na E.ON Distribuce, a.s.6 8441 2428 086 Žádosti na ČEZ Distribuce, a.s.9 0034 93813 941 Žádosti na PREdistribuce, a.s.130 Žádosti v distribučních sítích15 8606 18022 040 Žádosti na ČEPS, a.s.30700730 Podané žádosti celkem [MW] 15 8906 880 22 770 Celkové požadavky na připojení nových zdrojů OZE

5 4 … PŘINÁŠÍ SPOLU S PROBÍHAJÍCÍ OBNOVOU „VELKÉ“ ENERGETIKY PROVOZOVATELŮM SÍTÍ NOVÉ POŽADAVKY NA ROZVOJ SÍTÍ. Zdroj:prezentace EGÚ Brno na semináři EGÚ Brno 5-6.10.2009 Oblasti s vyčerpanou nebo omezenou kapacitou pro připojování nových zdrojů do sítí

6 5 AKTUÁLNĚ SE NEJVĚTŠÍHO ROZMACHU TĚŠÍ VÝROBA ELEKTŘINY Z FOTOVOLTAIKY, … Zdroj:ERÚ Vývoj instalovaného výkonu výroby elektřiny z fotovoltaiky

7 6 … COŽ DOKLÁDÁ I SAMOTNÁ VÝROBA ELEKTŘINY Z TOHOTO OBNOVITELNÉHO ZDROJE. Nárůst výroby za 1,5 roku je téměř 25x Zdroj:ERÚ

8 7 FOTOVOLTAIKA ALE NENÍ NEJEFEKTIVNĚJŠÍM ZPŮSOBEM VÝROBY ELEKTŘINY Z OZE … Fotovoltaika Vítr Bioplyn Biomasa Voda 19% 7% 14% 33% 27% Vítr Biomasa Voda 12% 40% 16% 20% 12% Fotovoltaika Bioplyn Předpokládaný podíl výroby elektřiny z OZE v roce 2010 Předpokládaný podíl OZE na tvorbě tarifu pro zákazníky v roce 2010 Zdroj:ERÚ

9 8 … A JE HLAVNÍM DŮVODEM MEZIROČNÍHO RŮSTU CENY PŘÍSPĚVKU NA OZE A KVET PRO ROK 2010. % 100 121 144 185 577 Vývoj příspěvku placeného zákazníky na podporu OZE a KVET Předpokládaný příspěvek zákazníků na fotovoltaiku v roce 2010 bude cca 3 mld. Kč a každý zákazník zaplatí v ceně za elektřinu částku 163 Kč za MWh na podporu OZE. Zdroj:ERÚ

10 9 Z DŮVODU NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FVE BYLI PROVOZOVATELÉ JIŽ NUCENI PŘIJMOUT ŘADU OPATŘENÍ …  Byl zpracován a odsouhlasen metodický pokyn, který stanoví jednotná kriteria pro stanovení volné distribuční kapacity mezi PS/DS a na úrovni transformace 110/22 kV  Byly stanoveny hodnoty připojitelného výkonu v oblastech, kde bylo omezeno připojování OZE (odsouhlaseno omezit připojování zdrojů s instalovaným výkonem od 30 kW výše)

11 10 … A DALŠÍ OPATŘENÍ SE PŘIPRAVUJÍ.  Připravována novela vyhlášky o připojení:  Zvýšení odpovědnosti investora zdroje za rezervaci kapacity prostřednictvím např.  složení zálohy na připojení prostřednictvím smlouvy o smlouvě budoucí  povinností investora informovat provozovatele sítě o postupu projektu přípravy zdroje  Záměr na „rychlou“ novelu zákona 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů:  Odstranění limitu maximálního 5% meziročního poklesu výkupní ceny pro nové obnovitelné zdroje uváděné do provozu, pokud návratnost poklesne pod 11 let (zákon garantuje návratnost 15 let)  Stanovení vyhláškou ERÚ (s přihlédnutím k závazkům ČR) akceptovatelné výše instalovaného výkonu výroby elektřiny z jednotlivých typů obnovitelných zdrojů (především vítr a slunce) z pohledu provozovatelnosti sítí

12 11 A JAKÝ TO VŠE MÁ DOPAD NA PROVOZOVÁNÍ SÍTÍ?  Dopad připojování OZE na podpůrné služby (výroba = spotřeba)  potřebný objem  dostupnost  náklady  Dopady připojování OZE na potřebné investice do sítí  dopad připojování zdrojů na potřebu rozšiřování sítí (obnova již nedávno obnoveného zařízení)  rozsah  časová proveditelnost  náklady  Dopad připojování OZE na provozovatelnost sítí  přetoky přes transformaci do vyšších hladin  provozovatelnost distribučních soustav s ohledem na U/Q  zkratové výkony (nedostatek)  Dopad připojování OZE na velikost a cenu odchylky (souvisí to mimo jiné i s povinností provozovatelů vykupovat elektřinu z OZE na ztráty)  Problémy s financováním na straně provozovatelů sítí Očekávané investiční náklady provozovatelů sítí spojené s již vydanými kladnými stanovisky k připojení OZE jsou cca 25 mld. Kč

13 12 1. Potřeba stanovit hrubé rozdělení cíle mezi elektřinu, vytápění a chlazení a dopravu  vzájemné ovlivňování podpory u elektřiny a vytápění v návaznosti na biomasu 2. Potřeba stanovit hrubou představu o podílu jednotlivých typů OZE na cílech pro elektřinu  v závislosti na potenciálu jednotlivých typů OZE a minimalizaci dopadů do cen pro zákazníky 3. V návaznosti na očekávanou skladu výroby elektřiny z OZE popsat dopady na sítě a potřebu jejich rozvoje 4. Upravit legislativu pro dosažení stanovených cílů výroby energie z OZE při minimalizaci negativních dopadů na fungování sítí  nejen samotný zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE, ale i ostatní navazující zákony (energetický, stavební, …) NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU V rámci implementace směrnice 2009/28/ES máme jedinečnou možnost v potřebné rozsahu upravit „všechnu“ legislativu a nastavit vyvážené podmínky

14 13 ZÁVĚRY  ČSRES bude aktivně podporovat závazek ČR k naplnění stanového cíle podílu výroby elektřiny z OZE  Zdůrazňujeme však, že OZE nejsou alternativou v energetickém mixu ČR, ale pouze doplňkem  V rámci Státní energetické koncepce požadujeme stanovení akceptovatelného podílu jednotlivýchzdrojů na energetickém mixu a to i v OZE, s ohledem na bezpečnost a spolehlivost přenosu a distribuce elektřiny  Upozorňujeme, že Smart Grid ani Smart Metering nevyřeší v konečném důsledku problematiku integrace OZE do elektrizační soustavy ČR  V rámci implementace směrnice 2009/28/ES požadujeme úpravu relevantní legislativy ČR a nastavení vyvážených podmínek v oblasti přenosu a distribuce elektřiny

15 DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY 2. listopadu 2009 Praha, Centrum energetického poradenství PRE Tisková beseda ČSRES


Stáhnout ppt "DOPADY NEKOORDINOVANÉHO ROZVOJE FOTOVOLTAIKY 2. listopadu 2009 Praha, Centrum energetického poradenství PRE Tisková beseda ČSRES."

Podobné prezentace


Reklamy Google