Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČEPS v podmínkách nové legislativy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČEPS v podmínkách nové legislativy"— Transkript prezentace:

1 ČEPS v podmínkách nové legislativy
Zuzana Šolcová ČEPS, a.s. AEM

2 Nová legislativa z pohledu ČEPS
Energetický zákon Nařízení Evropské komise 1228/2003/EC Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Sekundární legislativa ČR Pravidla trhu s elektřinou

3 Energetický zákon §2 nediskriminační regulací se myslí… organizace podnikání v energetických odvětvích při zachování funkce hospodářské soutěže, uspokojování potřeb spotřebitelů a zájmů držitelů licencí a zajišťování spolehlivých, bezpečných a stabilních dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za přijatelné ceny,“.

4 Energetický zákon V § 2 odst. 2 písm. a) se na konci textu bodu 17 doplňují slova „a po jejichž aktivaci zpravidla dochází k dodávce elektřiny“. regulační energie - elektřina zajišťovaná aktivací podpůrných služeb nebo na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo obstaraná v zahraničí

5 Energetický zákon Posílení rozhodovací úlohy ERÚ
Držitel licence předkládá k rozhodnutí Energetickému regulačnímu úřadu sporné záležitosti týkající se dodávek energie, poskytování podpůrných služeb, odmítnutí připojení do sítě, odmítnutí přenosu elektřiny, přepravy plynu nebo distribuce elektřiny nebo plynu nebo uskladňování plynu, odmítnutí přidělení kapacity mezinárodních propojovacích vedení přenosové nebo distribuční soustavy, odmítnutí přidělení kapacity plynovodů spojujících plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami, odmítnutí uzavření smlouvy o prodeji energie nebo bezdůvodného přerušení její dodávky = Ochrana zákazníků i držitelů licencí

6 Energetický zákon Výrobce má právo :
nabízet a poskytovat podpůrné služby k zajištění provozu elektrizační soustavy za podmínek stanovených Pravidly provozování přenosové soustavy nebo Pravidly provozování příslušné distribuční soustavy.

7 Energetický zákon Výrobce je povinen :
Za účelem bezpečnosti a spolehlivosti …za podmínek „Kodexu“…nabízet provozně a obchodně nevyužité výrobní kapacity  ochrana proti spekulacím a zneužívání dominantního postavení PPS : Obstarávání elektřiny pro zajišťování spolehlivého provozování přenosové soustavy není považováno za obchod s elektřinou. !!!

8 Energetický zákon PPS je povinen :
hradit výrobcům příspěvky k ceně elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů výrobcům přímo připojeným k přenosové soustavě v množství stanoveném podle prováděcího právního předpisu.  zelené certifikáty jsou systémově lepší řešení

9 Energetický zákon Unbundling Oddělení právní i majetkové
Program opatření – pouye pro vertikálně integrované společnosti

10 Nařízení 1228/2003/EC Tarifikace mezinárodních přenosů
Účast v kompenzačním mechanizmu TSO Řízení úzkých míst (congestion management) Informování účastníků trhu

11 Nařízení 1228/2003/EC Tarifikace mezinárodních přenosů
Import a tranzit bez sazeb od roku 2003 Sazba za Export zrušena k Platba za export do a import z perimetrických zemí (mimo kompenzační mechanismus) např. vývoz do jihovýchodní Evropy může být zatížen až 2x, je-li tranzitován přes země mimo EU

12 Nařízení 1228/2003/EC Účast v kompenzačním mechanismu TSO
ČEPS je účastníkem kompenzačního mechanismu mezi TSO od roku 2003 TSO exportních a importních zemí hradí příspěvek cca 1 euro/MWh Vzniklé prostředky jsou rozděleny mezi země tranzitující tuto elektřinu v poměru, v jakém tyto toky vyvolávají náklady sítě (fixní + proměnné) ČR 2004 – čistý plátce (platba v rozsahu Exportů převyšuje kompenzaci za tranzity) S poklesem exportu může dojít k čistému výnosu (cca pod 8 až 10 TWh Exportu) snížení tarifů přenosu

13 Nařízení 1228/2003/EC Řízení úzkých míst (congestion management)
Tržně založené metody alokace kapacit (Explicitní nebo implicitní aukce) ČEPS je jediný PPS v kontinentální Evropě, který zavedl Explicitní aukce vč. denních již od poč. 2004 Koordinované aukce CZ/PL/DE naplňující požadavek spolupráce TSO zahájeny od letošního roku Denní převoditelnost kapacit bude zahájena v rámci koordinovaných aukcí od dubna

14 Nařízení 1228/2003/EC Informování účastníků trhu
roční nabídka kapacity v aukcích Odhad měsíčních navýšení Výsledky aukcí Seznam údržbových prací s vlivem na omezení kapacit přenosu Metodiky výpočtu volných přenosových kapacit

15 Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů
Provozovatelé regionálních distribučních soustav a provozovatel přenosové soustavy využívají elektřinu vykoupenou podle odstavce 4 na krytí ztrát. V případě, že okamžitý výkon povinně vykupované elektřiny z obnovitelných zdrojů podle odstavce 4 přesáhne objem elektřiny na krytí ztrát, je tento přesah hodnocen jako odchylka příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy.

16 Důsledky Koliduje s nastaveným systémem trhu s regulační energií a zúčtovacím systémem Vede k : Nárůst potřeb PpS Nárůst ceny odchylky pro ostatní účastníky trhu Nárůst výnosů dodavatelů PpS a Ereg  = Dočasné řešení (rok, dva)

17 Pravidla trhu s elektřinou
Přeshraniční přenos Zrušení pojmu tranzit elektřiny (je pouze Export a/nebo Import  tranzit je v rukou uživatele) Subjekt zúčtování (jištění odchylky) Odkazy na Kodex přenosové soustavy a N1228 Operativní vývoz regulační energie §9 odst.1 písm. k) Zbytkové kapacity po realizaci denních aukcí Držitel licence na výrobu Pouze pro potřeby TSO Nenárokové (dokud nebude zaveden standardní Intraday)

18 Děkuji za pozornost solcova@ceps.cz


Stáhnout ppt "ČEPS v podmínkách nové legislativy"

Podobné prezentace


Reklamy Google