Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář AEM – SVSE CENY REGULOVANÝCH SLUŽEB V R. 2009 Předběžné ceny regulovaných činností v elektroenergetice v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář AEM – SVSE CENY REGULOVANÝCH SLUŽEB V R. 2009 Předběžné ceny regulovaných činností v elektroenergetice v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu."— Transkript prezentace:

1 Seminář AEM – SVSE CENY REGULOVANÝCH SLUŽEB V R. 2009 Předběžné ceny regulovaných činností v elektroenergetice v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Katastrální a Zeměměřický úřad Praha, 19. listopadu 2008

2 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 Obsah prezentace 1.Úvod, stručný přehled hlavních činností. 2.Předběžné ceny za služby PS a cena SyS. 3.Ostatní regulované ceny Podpora OZE, KVET a druhotných zdrojů, Podpora decentrální výroby Cena za činnost zúčtování OTE, a. s. 4.Předběžné ceny za služby distribučních sítí. 5.Informace ke stanovení ceny silové elektřiny 6.Předběžné ceny distribučních tarifů na hladině NN 7.Informace k nové koncepci distribučních tarifů na hladině NN 2 EGÚ Brno, a. s.

3 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 Úvod Projekt „Ceny a tarify …“ je v roce 2008 řešen v EGÚ Brno, a. s. v rámci sedmi smluv o dílo, registrovaných u zhotovitele pod čísly: 81006: ERÚ, 81007: ČEZ Distribuce, a. s., PREdistribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s., 81008: výrobce ČEZ, a. s., 81009: IPP – 12 nezávislých výrobců a AEM – SVSE, 81010: Dodavatelé poslední instance - ČEZ, a. s., Pražská energetika, a. s., E.ON Energie, a. s., 81011: ČEPS, a. s. 81027: OTE, a. s. 3 EGÚ Brno, a. s.

4 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 Stručný přehled hlavních činností – (1) Hlavní činnosti: Upřesnění technických vstupů a parametrů regulace Ověření výsledků regulace PPS a PDS v roce 2007, stanovení korekčních faktorů: přenosu a systémových služeb. distribuce decentrální výroba podpora OZE–KVET–DZ Předběžné výpočty regulovaných cen – včetně návrhu průměrné ceny DPI 4 EGÚ Brno, a. s.

5 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 Stručný přehled hlavních činností – (2) Další související činnosti: Vyhodnocení názorů a zkušeností jednotlivých subjektů s metodikou regulace, případné návrhy na úpravu metody regulace na základě podkladů shromážděných od jednotlivých subjektů. Návrhy a doporučení způsobu stanovení míry ztrát a příslušného korekčního faktoru na ztráty v přenosové a distribučních soustavách pro další regulační období. Zpracování návrhu koncepce distribučních tarifů. ERÚ byly postupně předávány verze vytvářeného výpočetního modelu stanovení cen pro simulace dopadů regulace ve 3. regulačním období. 5 EGÚ Brno, a. s.

6 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN Předběžné ceny regulovaných činností v elektroenergetice v roce 2009 Ceny se do vydání cenového rozhodnutí ERÚ musí považovat za předběžné Prezentované ceny odrážejí stav výpočtů k 18.11.2008 Tisková konference ERÚ – (původní termín byl plánovaný na 24. listopad) Do 30. listopadu – vydání cenových rozhodnutí 6 EGÚ Brno, a. s.

7 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 2. Předběžné ceny za službu PS a cena SyS 7 EGÚ Brno, a. s.

8 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Předběžné ceny za službu PS Rezervace kapacity Metodika klíčování stálých nákladů PS pro tvorbu plateb za rezervovanou kapacitu je shodná jako pro rok 2008. Vliv na cenu pro rok 2009: snížení celkové velikosti RK z hodnoty 6 100,3 MW v roce 2008 na hodnotu 5 894,8 MW v roce 2009, snížení části příjmů z aukcí na přeshraničních profilech použitých na snížení velikosti PV na část 600 mil.Kč (oproti 1,1 mld. v roce 2008) zvýšení hodnoty provozních aktiv a zvýšení hodnoty odpisů o jejich změnu v roce 2007 vliv na náklady: Průmyslový eskalační faktor = 104,8 % (4/2008) Mzdový eskalační faktor = 107,2 % (váha 0,15) Faktor efektivity = 2,085 % 8 EGÚ Brno, a. s.

9 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Předběžné ceny za službu PS Vývoj ceny za rezervaci kapacity přenosové sítě Cena pro rok 2009: 631 227,08 Kč/MW za rok 9 EGÚ Brno, a. s.

10 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Předběžné ceny za službu PS Rezervace kapacity Podíl společností na platbě za rezervaci kapacity v roce 2009 10 EGÚ Brno, a. s.

11 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Předběžné ceny za službu PS Použití přenosové sítě Vliv na vývoj ceny: větší část korekčního faktoru roku 2007 byla vyrovnána s fondem aukcí, očekávané vyšší obchodované množství elektřiny v PS o 29,901 GWh v roce 2009 vůči roku 2008, nižší hodnota povolené míry ztrát, podstatně vyšší nákupní cena silové elektřiny na krytí ztrát v porovnání s rokem 2008. Cena pro rok 2009: 46,78 Kč/MWh (41,25 Kč/MWh v roce 2008) 11 EGÚ Brno, a. s.

12 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Předběžné ceny za službu PS 12 EGÚ Brno, a. s.

13 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Předběžné ceny za službu PS Použití přenosové sítě Očekávaný podíl společností na platbě za použití PS v roce 2009 13 EGÚ Brno, a. s.

14 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Vývoj informativní jednosložkové průměrné ceny za službu PS 14 EGÚ Brno, a. s.

15 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Předběžná cena systémových služeb Proti roku 2008 je cena SyS v roce 2009 ovlivněna: zvýšením nákladů na nákup podpůrných služeb o 200 mil. Kč na 8,3 mld. Kč, odečtením výnosů 500 mil.Kč z vypořádání rozdílů ze zúčtování nákladů na odchylky, vyrovnáním téměř celé výše korekčního faktoru roku 2007 s fondem aukcí, vyšší očekávanou spotřebou KZ bez ostrovních provozů o cca 709 GWh a nižší očekávanou lokální spotřebou o -325 GWh v roce 2009 vůči roku 2008 Cena pro konečný odběr pro rok 2009: 141,01 Kč/MWh (2008: 147,81) Cena pro lokální spotřebu 2009: 53,22 Kč/MWh (2008: 55,56) 15 EGÚ Brno, a. s.

16 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS 16 EGÚ Brno, a. s. Vývoj ceny systémových služeb

17 Předběžné ceny za službu PS a cena SyS Rekapitulace Pro rok 2009 jsou předběžně vypočteny následující ceny přenosu a SyS: Jednotková cena za RK přenosové sítě 631 227,08 Kč/MW.r Cena za použití PS 46,78 Kč/MWh Jednosložková cena za službu PS 149,89 Kč/MWh Cena SyS pro lokální spotřebu 53,22 Kč/MWh Cena SyS pro konečné zákazníky 141,01 Kč/MWh Předpokládá se, že k podstatným změnám do vydání cenového rozhodnutí již nedojde. 17 EGÚ Brno, a. s.

18 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 3. Ostatní regulované ceny Podpora OZE, KVET a druhotných zdrojů Podpora decentrální výroby Cena za činnost zúčtování OTE, a. s. 18 EGÚ Brno, a. s.

19 Podpora OZE-KVET-DZ Podpora OZE Minimální výkupní ceny a zelené bonusy v roce 2009 pro jednotlivé kategorie OZE použité ve výpočtu byly stanoveny ERÚ. V roce 2009 se ve výpočtu předpokládá: výkup cca 698 GWh v režimu minimálních výkupních cen (z toho 26 GWh ve VT a 4 GWh v NT u MVE) 1 646 GWh v režimu zelených bonusů podle skutečnosti v roce 2007 (z toho 45 GWh ve VT a 30 GWh v NT). Z toho je cca 562 GWh směsné spalování biomasy, jejíž podpora je uplatněna pouze v režimu zelených bonusů. Při stanovení vícenákladů na OZE jsou uvažovány výkupní ceny a ceny zelených bonusů stanovených ERÚ – návrh příslušného cenového rozhodnutí je zveřejněn na internetových stránkách ERÚ 19 EGÚ Brno, a. s.

20 Podpora OZE-KVET-DZ Podpora KVET a DZ Pevné ceny pro KVET a DZ byly předběžně odhadnuty na základě konzultace s ERÚ. Jejich konečná výše bude stanovena v průběhu druhé poloviny roku 2008. V roce 2009 se předpokládá podle skutečnosti roku 2007 podpora 7,815 TWh z KVET (z toho na zdroje do 5 MWe připadá 0,277 TWh) a 1,126 TWh z druhotných zdrojů. Při stanovení vícenákladů na KVET a DZ jsou uvažovány ceny příspěvků stanovených ERÚ – návrh příslušného cenového rozhodnutí je zveřejněn na internetových stránkách ERÚ 20 EGÚ Brno, a. s.

21 Vývoj výroby elektřiny z OZE v ČR – podle regulačních výkazů RDS 21 EGÚ Brno, a. s.

22 Podpora OZE-KVET-DZ Příspěvek KZ na podporu OZE, KVET a DZ Je zachován jednotný celostátní příspěvek KZ na podporu výkupu elektřiny z OZE, KVET a DZ, uvedený samostatně jako položka na fakturách všech konečných zákazníků včetně domácností. Hradí jej také KZ umístění v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy ČR, lokální spotřeba výrobců a samovýrobců s instalovaným výkonem nad 100 kW a ostatní spotřeba provozovatelů distribučních soustav. Příspěvek na podporu OZE, KVET a DZ v roce 2009 předběžně činí 52,18 Kč/MWh, což znamená meziroční nárůst o 11,43 Kč/MWh vůči roku 2008. Cena zahrnuje rezervu ve výši 9,- Kč/MWh, která se vyrovnává v korekčním faktoru. Korekční faktor za výsledek roku 2007 je ve výši 578,6617 mil.Kč a zvyšuje cenu příspěvku o 9,53 Kč/MWh pro úroveň spotřeby očekávané v roce 2009. 22 EGÚ Brno, a. s.

23 Podpora OZE-KVET-DZ 23 EGÚ Brno, a. s. Vývoj ceny příspěvku KZ na podporu OZE-KVET-DZ

24 Podpora decentrální výroby Decentrální výroba Příspěvek pro výrobce je hrazen územně příslušným držitelem licence na distribuci. Je celostátně jednotný, nezávislý na obchodních vztazích. Rozhodují fyzikální toky elektřiny v předávacích místech. Je rozlišen po napěťových úrovních, přičemž pro rok 2009 stanovil ERÚ cenu pro výrobce za decentrální výrobu ve stejné výši jako v celém 2. regulačním období: VVN20,- Kč/MWh VN27,- Kč/MWh NN64,- Kč/MWh 24 EGÚ Brno, a. s.

25 Podpora decentrální výroby Regionální příspěvek KZ na decentrální výrobu Příspěvek KZ na decentrální výrobu se přičítá k ceně distribuce. Pro druhé regulační období stanovil ERÚ regionálně jednotný příspěvek všech konečných zákazníků, odběru výrobců včetně odběru PVE v čerpadlovém provozu, odběru výrobců včetně jejich odběru na výrobu elektřiny nebo na výrobu elektřiny a tepla a včetně dodávek do zahraničí z distribuční soustavy, bez rozlišení po napěťových úrovních. Průměrná hodnota za ČR pro rok 2009 je 9,21 Kč/MWh (v roce 2008 byla 9,54 Kč/MWh). V ceně příspěvku je zahrnut korekční faktor za hospodářské výsledky v roce 2007 s uvážením časové hodnoty peněz. V součtu za všechny PDS je ve výši -1,1775 mil.Kč, takže korekční faktor snižuje cenu příspěvku KZ na decentrální výrobu v průměru o cca 0,01 Kč/MWh. 25 EGÚ Brno, a. s. 2009ČEZ Distribuce, a. s.E.ON Distribuce, a. s.PREdistribuce, a. s. Kč/MWh12,843,220,46

26 Podpora decentrální výroby Regionální příspěvek KZ na decentrální výrobu Vývoj průměrné ceny příspěvku KZ na decentrální výrobu na VVN, VN a NN 26 EGÚ Brno, a. s.

27 Cena za činnost zúčtování OTE, a. s. Operátor trhu s elektřinou Ve druhém regulačním období hradí činnost zúčtování odchylek OTE, a. s. koneční zákazníci, ostatní spotřeba PDS, export z DS do ostrovů v zahraničí a lokální spotřeba výrobců. Pro rok 2009 ponechal ERÚ cenu OTE na úrovni roku 2008 ve výši 4,75 Kč/MWh. Cena OTE, a. s. za činnost zúčtování se na faktuře uvádí samostatně. Vývoj ceny za činnost zúčtování odchylek OTE, a. s. 27 EGÚ Brno, a. s.

28 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 4. Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN 28 EGÚ Brno, a. s.

29 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN Rezervace kapacity Ceny za RK pro rok 2009 ovlivňují následující skutečnosti: snížení míry výnosnosti provozních aktiv distribuce na 7,661 %, snížení ceny za RK po napěťových hladinách zahrnutím výnosů z ostatních činností spojených s činností distribuce elektřiny do regulačního vzorce, použití vykázaných technických jednotek RK konečných zákazníků za skutečnost roku 2007 – mírně rostoucí poptávka po RK (kromě VN u ČEZ). náklady na outsourcing činností po organizačních změnách, změna výše povolených výnosů o náklady na unbundling, vliv na náklady měl rovněž průmyslový (104,8 %) a mzdový (107,2 %) eskalační faktor ze statistiky ČSÚ a faktor efektivity (2,085 %) stanovený ERÚ, Zahrnutí části přecenění odpisů u E.ON Distribuce a ČEZ Distribuce 29 EGÚ Brno, a. s.

30 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN Měsíční cena za roční RK mezi regionálními PDS na VVN Vyrovnání vícenákladů výkupu elektřiny z OZE, KVET a druhotných zdrojů 30 EGÚ Brno, a. s.

31 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN Ceny za rezervaci kapacity na VVN a VN pro rok 2009 31 EGÚ Brno, a. s.

32 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN Vývoj průměrných cen za rezervaci kapacity na VVN a VN 32 EGÚ Brno, a. s.

33 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN Ceny za použití sítí VVN a VN pro rok 2009 Na velikost proměnných nákladů distributorů (náklady na ztráty) má vliv: míra technických a obchodních ztrát, velikost spotřeby v roce 2009, velikost průměrné nákupní ceny silové elektřiny na krytí ztrát. 33 EGÚ Brno, a. s.

34 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN Vývoj průměrných cen za použití sítí VVN a VN 34 EGÚ Brno, a. s.

35 Předběžné ceny za službu DS na VVN a VN Jednosložková cena za službu sítí na hladině VN  Je výhodná pro KZ s dobou využití maxima zatížení do 300 h/rok.  V případě, že odběratel zvolí jednosložkovou cenu, je uplatňována po dobu minimálně 12 měsíců a neúčtují se dvousložkové ceny za rezervaci kapacity a použití sítě VN. 35 EGÚ Brno, a. s.

36 Předběžné informativní ceny za službu DS Vývoj průměrné jednosložkové ceny distribuce 36 EGÚ Brno, a. s.

37 Předběžné informativní ceny za službu DS Regulované složky průměrné ceny dodávky elektřiny pro KZ v roce 2009 Informativní průměrné jednosložkové ceny elektřiny pro KZ v roce 2009 37 EGÚ Brno, a. s.

38 Předběžné informativní ceny za službu DS na VVN 38 EGÚ Brno, a. s.

39 Předběžné informativní ceny za službu DS na VN 39 EGÚ Brno, a. s.

40 Předběžné informativní ceny za službu DS na NN 40 EGÚ Brno, a. s.

41 Předběžné informativní ceny za službu DS Vývoj průměrné jednosložkové ceny elektřiny na NN pro KZ v ES ČR a její skladby – bez DPH a ekologické daně 41 EGÚ Brno, a. s.

42 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 5. Informace ke stanovení ceny silové elektřiny 42 EGÚ Brno, a. s.

43 Informace ke stanovení ceny silové elektřiny Použité vstupy Silná korelace cen EEX a PXE, popř. krátkodobého trhu OTE Použity především vstupy z EEX: Roční produkty za období obchodování od 1.10.2007 až 30.9.2008 BaseLoad CAL 09 70,92 €/MWh PeakLoad CAL 09 97,12 €/MWh Čtvrtletní a měsíční produkty – ceny na rok 2009 odvozeny pomocí relativních poměrů cen čtvrtletních a měsíčních produktů futures vůči ročním produktům (BASE A PEAK) z minulých let Spotová cena použita spotová křivka za rok 2007 průběh transformován (a vyhlazen) na úroveň roku 2009 – shoda vzájemné relace středních hodnot měsíčních produktů a spotů 43 EGÚ Brno, a. s.

44 Předpoklad rovnosti středních hodnot měsíčních produktů a spotů 44 EGÚ Brno, a. s. Cena

45 Informace ke stanovení ceny silové elektřiny Stanovení ceny silové elektřiny stanovené ceny CAL, Q, M a spotu nasazeny na diagramy spotřeby + optimalizace na dokupy, překupy a odchylky V postupu zohledněna již nakoupená množství mimo standardní produkty Výsledek použit pro stanovení ceny silové elektřiny na ztráty ověření nárůstů ceny pro dodavatele poslední instance úprava (strmosti) křivky ocenění odchylek 45 EGÚ Brno, a. s.

46 Průměrná cena silové elektřiny v ES ČR na NN Vývoj průměrné ceny SE v ES ČR na úrovni NN Průměrná cena DPI je složena z průměrné nákupní ceny silové elektřiny včetně ceny odchylek a marže obchodu 46 EGÚ Brno, a. s.

47 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 6. Předběžné ceny distribučních tarifů na hladině NN 47 EGÚ Brno, a. s.

48 Předběžné ceny za službu DS Postup tvorby distribučních tarifů NN 1. krok (mezikrok) – meziroční úprava podle vývoje povolených výnosů distribuce (PV) a technických jednotek (tzn. meziroční úprava současných tarifů zatím bez uplatnění nové koncepce). 2. krok – drobná úprava v tarifech: Ceny NT všech sazeb sjednoceny, dány rovny ceně NT sazby C25d a D25d. TČ uvedená do provozu před IV/2005 (C55d a D55d) stálý plat povýšen o 40 % (cca 25 Kč u jističe 3x25A), ceny VT a NT dány rovny cenám VT a NT u přímotopů. U sazby pro neměřené odběry C60d zadán nárůst 10 % 48 EGÚ Brno, a. s.

49 Předběžné ceny za službu DS Postup tvorby distribučních tarifů NN Odsouhlasena nová sazba pro neměřené odběry překračující instalovaný příkon 1 kW (dnešní podmínka pro sazbu C60d pro neměřené odběry) Sazba určena pro zařízení pro obousměrnou komunikaci po silových vedeních (Power Line Carrier – PLC odběry) V sazbě je zakalkulována i cena silové elektřiny jednotlivých regionálních DPI. Název nové sazby C61d Sazby jsou regionální 49 EGÚ Brno, a. s.

50 Předběžné ceny za službu DS Ceny za služby distribučních sítí Všechny prezentované ceny jsou předběžné Ceny budou zveřejněny na tiskové konferenci ERÚ 50 EGÚ Brno, a. s.

51 Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky v roce 2009 7. Informace k nové koncepci distribučních tarifů na hladině NN 51 EGÚ Brno, a. s.

52 Informace k nové koncepci distribučních tarifů na hladině NN Definice okrajových podmínek Základní požadavek ERÚ vytvořit systém distribučních tarifů, který: 1.je transparentní z hlediska tvorby 2.má logiku Další požadavky: Tarify výhodné pro charakter odběru, pro který jsou určeny „laditelnost“ systému pomocí minimálního množství parametrů. Zachování podpory řízení spotřeby (HDO). Zpracovány Zásady tvorby distribučních tarifů na hladině NN 52 EGÚ Brno, a. s.

53 Informace k nové koncepci distribučních tarifů na hladině NN Základní charakteristika PV distribuce (náklady infrastruktury sítě) jsou hrazeny ve stálých platech a v ceně VT Náklady na ztráty jsou hrazeny v každé odebrané MWh – VT i NT U všech sazeb: Jednotné ceny za jistič Jednotné ceny NT = ceně za použití sítě, tj. krytí ztrát v síti Cena VT rozlišena pro jednotlivé sazby – čím vyšší doba trvání NT, tím vyšší cena VT O výhodnosti sazby rozhoduje především podíl VT/NT Podmínky pro přiznání sazby zůstávají zachovány Diferenciace jednotarifů podle stávající struktury – HB spotřeby 53 EGÚ Brno, a. s.

54 Informace k nové koncepci distribučních tarifů na hladině NN Hlavní důsledky Motivace k zařazení zákazníků – výhodnost dle podílu VT/NT při vyloučení zneužití sazeb Zvětšení rozdílů mezi cenami VT a NT. Výrazné zdražení u přímotopných a akumulačních odběrů, které svým charakterem neodpovídají příslušné sazbě. Relativní zlevnění jednotarifů. Očekávané přechody „špatně“ zařazených zákazníků po nasazení nových tarifů. Očekávané použití nové koncepce – od začátku nebo v průběhu 3. regulačního období. 54 EGÚ Brno, a. s.

55 Seminář AEM – SVSE Předběžné ceny regulovaných činností v elektroenergetice v roce 2009 Děkuji Vám za pozornost jiri.prochazka@egubrno.cz EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy


Stáhnout ppt "Seminář AEM – SVSE CENY REGULOVANÝCH SLUŽEB V R. 2009 Předběžné ceny regulovaných činností v elektroenergetice v roce 2009 EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu."

Podobné prezentace


Reklamy Google