Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář AEM Praha, 11.5.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář AEM Praha, 11.5.2005."— Transkript prezentace:

1 Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář AEM Praha, 11.5.2005

2  Systémy podpory  Mezinárodní srovnání  Vývoj využití OZE v roce 2004  Zákon o podpoře výroby elektřiny z OZE  Sekundární legislativa  Další záměry MPO Obsah prezentace

3 Výroba (kWh) Inst. kapacita (kW) Nabídka (výroba)Poptávka Povinný výkup Příplatky Fiskální opatření Tendering Kvóty / certifikáty (Kvóty / certifikáty)Podpora investic Systémy podpory Kategorizace dotace zvýhodněné půjčky (obvykle 20 – 50% investice) nižší míra zdanění (osvobození) nižší sazba DPH fiskálně atraktivní odpisování tendr na pokrytí stanoveného podílu OZE Garance cen, povinnost výkupu, refundace nákladů na výkup kryta ze spec. daní Povinnost pro obchodníky s elektřinou naplnit kvótu Regulovaná cena certifikátu Recyklace pokut za nenaplnění kvóty

4 Mezinárodní srovnání Systémy podpory 19911999

5 Využití OZE v ČR Vývoj v roce 2004  Plnění indikativního cíle  Výroba elektřiny z OZE Pramen: ERÚ

6 Zákon o OZE Podpora výroby elektřiny  2 systémy podpory – možnost volby na 1 rok dopředu  Povinný výkup a pevné výkupní ceny - výkup elektřiny provozovatelem distribuční soustavy (PDS)  Příplatky k tržní ceně, tzv. zelené bonusy – prodej elektřiny konečnému zákazníkovi, úhrada bonusu PDS  PDS – vykupuje elektřinu na krytí ztrát, převis okamžitého výkonu nad ztrátami je hodnocen jako odchylka – uznatelný náklad  Stabilita podpory  Zachování minimální výše výnosů po dobu 15 let  Meziroční snížení výkupních cen max. 5%  Výroba pro vlastní potřebu – zelené bonusy  Spoluspalování biomasy s uhlím  Podpora pouze formou zelených bonusů  Zvýhodnění energetických plodin oproti odpadní biomase

7 Podpora výroby elektřiny Výše výkupních cen  stanoví ERÚ vždy na jeden kalendářní rok dopředu  podmínky pro plnění cíle 8% OZE v r. 2010  Stávající zařízení – zachování úrovně r. 2005 po dobu 15 let  nová zařízení – dosažení 15 let doby návratnosti od uvedení do provozu  Zachování výše výnosů po dobu 15 let

8 Zákon o OZE Pozměňovací návrhy HV  Podpora biopaliv v dopravě  Roční kvóta objemu biopaliv stanovená vládou – vratka spotřební daně, rozdělení kvóty mezi oprávněné výrobce  Ceny biopaliv – stanoví MF na 6 měsíců dopředu  Povinnost obchodníků s palivy zajistit min. podíl biopaliv v palivech pro dopravní účely dodávaných na trh  Povinnost výkupu daného podílu za stanovené ceny obchodníkem s palivy  Zahrnutí degazačního plynu do podpory OZE  Pouze DP z uzavřených dolů, podpora je i v zákoně 458  V případě spoluspalování se ZP pouze formou bonusů  Bez nároku na záruku původu  Podpora vodních elektráren nad 10 MW

9 Zákon o OZE Sekundární legislativa  ERÚ - podrobnosti výběru systému podpory - způsob zúčtování odchylek - parametry pro stanovení výkupních cen - způsob vykazování výroby z OZE  MŽP - vymezení druhů a parametrů biomasy  MPO - vzor záruky původu, uznávání záruk původu

10 Podpora OZE Souhrn  dotace na investice - Státní program (ČEA) - SFŽP - strukturální fondy  provozní podpora - povinnost připojení - povinný výkup elektřiny  od roku 2008 daňové zvýhodnění - osvobození od daně z elektřiny (sazba za 0,5 EUR/MWh)

11 prohloubení informací o potenciálu úspor audity - vyhodnocování certifikace budov maximální hodnoty energetické náročnosti u nových budov Podpora OZE Další záměry MPO  orientace na podporu úspor energií  průmyslové procesy  energetika  úspory tepla v budovách  využití tepla z OZE  pěstování účelových energetických plodin  podpora energetického využívání odpadů Národní program 2006 -2009 strukturální fondy 2007 - 2013 prodej emisních povolenek AAU Využití dostupných prostředků v prioritních oblastech

12 kontakt www.mpo.cz Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Pazdera ředitel odboru ekologické energetiky Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 PRAHA 1 Tel.: 224 852 310 Fax: 224 852 206 E-mail: pazdera@mpo.cz


Stáhnout ppt "Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář AEM Praha, 11.5.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google