Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj trhu s elektřinou v Evropě z pohledu provozovatele přenosové soustavy Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj trhu s elektřinou v Evropě z pohledu provozovatele přenosové soustavy Pavel Šolc, ČEPS, a.s."— Transkript prezentace:

1 Vývoj trhu s elektřinou v Evropě z pohledu provozovatele přenosové soustavy Pavel Šolc, ČEPS, a.s.

2 Obsah Charakteristiky současného trhu s elektřinou Změny legislativy v činnosti TSO Hlavní problémy TSO na liberalizovaném trhu Očekávané změny

3 Charakteristiky současného trhu s elektřinou Narůstající objem přeshraničního obchodu Národní a regionální trhy Tržní síla dominantních hráčů – rozdělení trhů Nedostatečná úroveň a nevhodná struktura investic Rostoucí velkoobchodní ceny elektřiny

4 Změny legislativy v činnosti TSO Unbundling Naprosté oddělení činností PPS od výroby a obchodu zvyšuje náklady a snižuje flexibilitu Rozpor mezi řízením spolehlivosti a tržními mechanismy Právní unbundling je dostatečný pouze spolu se silným a skutečně nezávislým regulátorem

5 Změny legislativy v činnosti TSO Přístup k sítím pro přeshraniční přenos –Zavedení aukcí (stále ještě nedokončeno) Explicitní vs. Implicitní aukce –Koordinace mezi TSO Koordinace mezi regulátory –Maximalizace kapacit garantovatelnost dodávek flexibilita trhu Přednostní právo RES –Otevřené a flexibilní informace Informace vs. Chování trhu

6 Změny legislativy v činnosti TSO Tarifikace přeshraničních přenosů –ITC mechanismus (bez UK, IRL) –Z pohledu ČEPS jde o poměr exportů a tranzitů –Zrušení sazeb –Problém na rozhraní systémů (ETSO/SETSO) –Chybějící guidelines Oceňování nákladů : regulované vs. LRAIC Výpočtový model pro stanovení plateb –Pravidla pro užití výnosů z aukcí (snížení sazeb v ČR)

7 Problémy TSO – Rozvoj PS Veřejný vs. soukromý zájem –Rozvoj sítí vs. Soukromí majitelé pozemků Model financování (solidarita vs. adresnost) –Rekonstrukce rozvodny při novém odběru –financování adresné, nebo solidární ? Infrastruktura pro připojení OZE (nízké využití) –Opět adresné nebo solidární financování ? Rozvoj CB kapacit –Rozvoj ve prospěch optimální soustavy (klasické pojetí optimalizace výstavby zdrojů) –Rozvoj ve prospěch obchodu (dlouhodobé signály ??) Kdo rozhodne o rozvoji ?

8 Problémy TSO – provoz PS Řízení toků a plánování provozu Oddělení obchodních a fyzikálních toků Krátkodobé plánování/ flexibilita trhu

9 Kruhové toky mezi systémy CEE (výpočet VE-T) PSE-O CEPSSEPS MAVIRAPGETRANS VE-T 975 804 745 230 220 10 2 218 171 586 0 Balances of each control areas (generatio n + load + losses) = ± 0 ENE

10 Problémy TSO – provoz PS Alokace kapacit Koordinace PPS i regulátorů a nár. zájmů (vlád) Vzájemné ovlivňování soustav – vícestrannost

11 Problémy TSO – provoz PS Řešení přetížení Neexistující zúčtovací schéma Omezení pro PPS při „obchodování“

12 Problémy TSO – Řízení ES Odpovědnosti vs. Pravomoci Odpovědnost za soustavu vs. Regulace tarifů vazba mezi cenou a kvalitou (spolehlivostí) Povinnosti PPS a ostatních účastníků trhu Finanční model a regulace Pevná cena Sys vs. Tržní ceny PpS Míra solidarity (G vs. L) Vývoj struktury PpS a dlouhodobý rozvoj Nedostatek dlouhodobých stimulů – struktura zdrojů Nárůst nároků ve vazbě na OZE – změna struktury

13 Možnosti dalšího vývoje Vytváření regionálních trhů –Spolupráce TSO s burzami –Likvidita veřejných trhů podmínkou Koordinace přístupu k sítím –Explicitní aukce –Miniregiony (CEE) –Sekundární trh s kapacitami –Entry/exit systém

14 Děkuji za pozornost Solc@ceps.cz


Stáhnout ppt "Vývoj trhu s elektřinou v Evropě z pohledu provozovatele přenosové soustavy Pavel Šolc, ČEPS, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google