Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Cenová úroveň roku 2006, očekávaný vývoj cen silové elektřiny v roce 2007, aktuality... 1.11.2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Cenová úroveň roku 2006, očekávaný vývoj cen silové elektřiny v roce 2007, aktuality... 1.11.2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170."— Transkript prezentace:

1 1 Cenová úroveň roku 2006, očekávaný vývoj cen silové elektřiny v roce 2007, aktuality Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, Praha 7 Sdružení velkých spotřebitelů energie (SVSE) Luděk Piskač – tajemník SVSE ;

2 2 Dotazník SVSE - stav k ročník, poprvé v r Děkuji všem, kteří dotazník vyplnili!!! Zdroj dat (1)

3 3 Zdroj dat (2) Aktualizace říjen / 2006(05 / 2006) Počet respondentů (odběrných míst)11170 Odběr ze sítě (MWh) Výroba (MWh) Spotřeba celkem (MWh) OZ OZ OZ

4 4 Zdroj dat (3) Metodika a zjednodušující předpoklady: Použity vážené průměry Při absenci přesného čísla použity středy pásem K otázce nemusí být 100 % odpovědí Pro dopočet vlivu na průmysl:  Celková spotřeba v ČR: 60 TWh  Celková RK v ČR: MW  Podíl průmyslových velkoodběratelů ČR na celkové spotřebě:cca 56%  Rozdělení spotřeby vvn/vn: 50%/50%  REASY jsou srovnatelné

5 5 Zdroj dat (4) Dopočty některých cen: Všechny ceny roku 2006 – z dotazníku květen 2006 Ceny roku 2007 silová elektřina – z dotazníku říjen 2006 celková – dopočteno na základě uvedených procentuálních nárůstů každé kategorie; v dubnu 2007 bude aktualizováno

6 6 Zdroj dat (5) Členění:  Celý vzorek dohromady Podle roku, ve kterém se odběr stal OZ:  OZ 2002: odběr z vvn odběr z vn  OZ 2003:jen odběr z vn  OZ 2004jen odběr z vn

7 7 Dotazník 2006 Cenový vývoj (1)

8 8 Cenový vývoj (2)

9 9 Cenový vývoj (3)

10 10 Cenový vývoj (4) Meziroční nárůsty ceny silové elektřiny v porovnání let (1) OZ / /2005 Počet2821 Nákup Spotřeba vvn: Nárůst ceny silové:14,50 %20,71 % Nárůst ceny celkové:15,93 %16,67 % vn: Nárůst ceny silové:19,12 %18,74 % Nárůst ceny celkové:12,96 %5,29 %

11 11 Cenový vývoj (5) Meziroční nárůsty ceny silové elektřiny v porovnání let (2) OZ vn 2007/ /2005 Počet179 Nákup Nárůst ceny silové:14,51 %21,79 % Nárůst ceny celkové:15,81 %14,18 % OZ vn 2007/ /2005 Počet6638 Nákup Nárůst ceny silové:12,80 %16,46 % Nárůst ceny celkové:11,10 %13,08 %

12 12 Cenový vývoj (6)

13 13 Cenový vývoj (7) Pokles v r způsoben snížením příspěvku na OZ Nárůst ceny silové elektřiny; tím snižování příspěvku na OZ Opticky takto i pro 2007

14 14 Cenový vývoj (8)

15 15 Průměrné ceny (1)

16 16 Průměrné ceny (2)

17 17 Průměrné ceny (3)

18 18 Průměrné ceny (5)

19 19 Průměrné ceny (7)

20 20 Nákup v pásmech – OZ 2002, vvn (1)

21 21 Nákup v pásmech – OZ 2002, vvn (2)

22 22 Nákup v pásmech – OZ 2002, vvn (3)

23 23 Nákup v pásmech – OZ 2002, vvn (4)

24 24 Nákup v pásmech – OZ 2002, vn (1)

25 25 Nákup v pásmech – OZ 2002, vn (2)

26 26 Nákup v pásmech – OZ 2002, vn (3)

27 27 Nákup v pásmech – OZ 2002, vn (4)

28 28 Nákup v pásmech – OZ 2003, vn (1)

29 29 Nákup v pásmech – OZ 2003, vn (2)

30 30 Nákup v pásmech – OZ 2003, vn (3)

31 31 Nákup v pásmech – OZ 2003, vn (4)

32 32 Nákup v pásmech – OZ 2004, vn (1)

33 33 Nákup v pásmech – OZ 2004, vn (2)

34 34 Nákup v pásmech – OZ 2004, vn (3)

35 35 Nákup v pásmech – OZ 2004, vn (4)

36 36 Průměrné ceny – dopad na průmysl (1) minimální varianta - výběr průměrná cena vvn - celková průměrná cena vn - celková průměrná cena vn i vvn - celková průměrná cena vvn - silová průměrná cena vn - silová průměrná cena vn i vvn - silová celková spotřeba průmyslových VO Náklady průmyslu na silovou elektřinu Celkové náklady průmyslu - VO Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem Nárůst oproti roku celkem Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová 20%17% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem 11%14% Nárůst oproti roku celkem0% 14%36%

37 37 Průměrné ceny – dopad na průmysl (2) minimální varianta - kompletní průměrná cena vvn - celková průměrná cena vn - celková průměrná cena vn i vvn - celková průměrná cena vvn - silová průměrná cena vn - silová průměrná cena vn i vvn - silová celková spotřeba průmyslových VO Náklady průmyslu na silovou elektřinu Celkové náklady průmyslu - VO Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem Nárůst oproti roku celkem Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - silová -7%5%11%20%17% Nárůst/pokles oproti roku předchozímu - celkem -3%-6%4%9%11%14% Nárůst oproti roku celkem0%-3%-9%-6%3%14%36%

38 38 Průměrné ceny – dopad na průmysl (3)

39 39 Průměrné ceny – dopad na průmysl (4)

40 40 Procentuální nárůsty (1)

41 41 Procentuální nárůsty (2)

42 42 Procentuální nárůsty (3)

43 43 Procentuální nárůsty (4)

44 44 Procentuální nárůsty (5)

45 45 Procentuální nárůsty (6)

46 46 Procentuální nárůsty (7)

47 47 Procentuální nárůsty (8)

48 48 Aktuality z činnosti SVSE (1) Účast předsedy SVSE Ing. Šimečka na jednáních tripartity -Zřízení komise pro stanovení dopadu cen elektřiny na průmyslové odběratele; MPO zadalo studii u EGÚ Brno Dotazník SVSE Výsledky – listopad Dtto plyn, provádí ENA, dotazník do zítřka

49 49 Aktuality z činnosti SVSE (2) Spolupráce s ÚOHS -Návštěva u Ing. Peciny -Účast JUDr. Nerudy na konferencích a seminářích Nutno dotáhnout k praktickým výsledkům Účast SVSE v pracovní skupině cenotvorby při EGÚ Brno -viz. další dvě přednášky

50 50 Aktuality z činnosti SVSE (3) Připomínkové řízení k vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou Termín na SVSE – ERÚ

51 51 Liberalizace - k zamyšlení (1) Členové obecně elektřina plynobecně elektřina plyn Jednoznačně vítáme 26%32%6%28%7%0% Dobrý záměr, kulhá realizace 74%68%28%72%93%14% Od počátku postrádá smysl 0% 67%0% 86% Převažují výhody 23%59%0%29%23%0% Převažují nevýhody 77%41%100%71%77%100% Je nutno v ní pokračovat 54%76%21%69%71%8% Bylo by lépe zavést regulaci 46%24%79%31%29%92%

52 52 Liberalizace - k zamyšlení (2) Nečlenové obecně elektřina plynobecně elektřina plyn Jednoznačně vítáme 27%25%14%29%17%0% Dobrý záměr, kulhá realizace 67%69%21%71%83% Od počátku postrádá smysl 7%6%64%0% 17% Převažují výhody 50%57%0%100% 25% Převažují nevýhody 50%43%100%0% 75% Je nutno v ní pokračovat 60%57%9%86%100%50% Bylo by lépe zavést regulaci 40%43%91%14%0%50%

53 53 Liberalizace - k zamyšlení (3) Celkem obecně elektřina plynobecně elektřina plyn Jednoznačně vítáme 26%29%9%28%10%0% Dobrý záměr, kulhá realizace 71%68%25%72%90%35% Od počátku postrádá smysl 3% 66%0% 65% Převažují výhody 33%58%0%50%47%6% Převažují nevýhody 67%42%100%50%53%94% Je nutno v ní pokračovat 57%68%17%75%81%18% Bylo by lépe zavést regulaci 43%32%83%25%19%82%

54 54 Liberalizace - k zamyšlení (4) DG TREN – vládne spokojenost, nic pro nás neudělá DG COMP – naděje pro odběratele, nutno spolupracovat IFIEC EUROPE – velice důležité; s většinou závěrů lze souhlasit, přesto určitá rizika – zejména v prosazování stejné cenové úrovně v ekonomicky slabších zemích

55 55 Liberalizace - k zamyšlení (5) Schází ale to nejpodstatnější: Prvotní záměr: Zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu Dosažení cíle - snížením cen energií Liberalizace energetických trhů: Pouze prostředek ke snížení cen

56 56 Liberalizace - k zamyšlení (6) Současný stav: Všeobecný nárůst cen energií Hlavní důvod: Základní podmínka fungování trhu – nabídka vyšší než poptávka - nesplněna Převis poptávky a tím odtržení ceny od nákladů Úplné popření původního cíle, snižování konkurenceschopnosti evropského průmyslu

57 57 Liberalizace - k zamyšlení (7) Nutnost – řešení zásadní, ne kosmetické úpravy: Cena musí být spravedlivá, tj. odvozena z nákladů: 2 cesty: 1)Skutečně funkční trh Cena svázána s náklady díky konkurenci 2)Návrat k regulaci – ochrana spotřebitelů před dominací, alespoň dočasně Cena svázána s náklady administrativně

58 58 Děkuji za pozornost! Asociace Energetických Manažerů Sdružení velkých spotřebitelů energie Ing. Luděk Piskač ;


Stáhnout ppt "1 Cenová úroveň roku 2006, očekávaný vývoj cen silové elektřiny v roce 2007, aktuality... 1.11.2006 Asociace Energetických Manažerů Partyzánská 7, 170."

Podobné prezentace


Reklamy Google