Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolehlivost dodávek a velcí spotřebitelé v ČR a EU Ing. Petr Matuszek Jarní konference AEM Poděbrady 21. – 22. března 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolehlivost dodávek a velcí spotřebitelé v ČR a EU Ing. Petr Matuszek Jarní konference AEM Poděbrady 21. – 22. března 2007."— Transkript prezentace:

1 Spolehlivost dodávek a velcí spotřebitelé v ČR a EU Ing. Petr Matuszek Jarní konference AEM Poděbrady 21. – 22. března 2007

2 Obsah Obecná charakteristika Obecná charakteristika Trh s elektřinou Trh s elektřinou Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky Trh s plynem Trh s plynem Obchodování s povolenkami Obchodování s povolenkami Závěr

3 Obecná charakteristika

4 Obecná charakteristika (1) Záměr liberalizace trhu s energiemi v Evropě je součástí lisabonské strategie: Vytvořit v Evropské unii světově nejvíce dynamické a konkurenceschopné ekonomické prostředí

5 Obecná charakteristika (2) V Evropě však není převis nabídky nad poptávkou, nejsou vytvořeny technické podmínky k neomezenému obchodování mezi státy jak u elektřiny tak u plynuV Evropě však není převis nabídky nad poptávkou, nejsou vytvořeny technické podmínky k neomezenému obchodování mezi státy jak u elektřiny tak u plynu Ceny energií prudce rostou a jsou odtrženy od nákladůCeny energií prudce rostou a jsou odtrženy od nákladů

6 Obecná charakteristika (3) Energetická závislost Evropy na dovozu energetických komodit Energetická závislost Evropy na dovozu energetických komodit Zvyšující se obtížnost vstupu na trh pro nové subjekty, zejména ve vazbě na dobu a složitost správního řízení Zvyšující se obtížnost vstupu na trh pro nové subjekty, zejména ve vazbě na dobu a složitost správního řízení Ekologické závazky a nové záměry s přímým dopadem na vývoj trhu s energiemi Ekologické závazky a nové záměry s přímým dopadem na vývoj trhu s energiemi

7 Trh s elektřinou

8 Trh s elektřinou (1) Způsob privatizace energetiky způsobil velké výhody pro dominantní energetické subjektyZpůsob privatizace energetiky způsobil velké výhody pro dominantní energetické subjekty Řízení státních podílů v energetikách nebere ohled na konkurenceschopnost českých spotřebitelůŘízení státních podílů v energetikách nebere ohled na konkurenceschopnost českých spotřebitelů Do doby vytvoření konkurenčního prostředí jeDo doby vytvoření konkurenčního prostředí je nezbytná ochrana spotřebitelů proti dominanci!

9 Trh s elektřinou (2) Ceny vybraných produktů „Duhy“ (Kč/MWh)

10 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky

11 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (1)   Prosazení oprávněných zájmů spotřebitelů a samovýrobců při tvorbě Cenového rozhodnutí ERÚ   Minimalizace růstu regulovaných cen a tarifů včetně zlepšení podmínek pro odběratele a samovýrobce   Eliminace dominantního vlivu energetických společností

12 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (2) A) Náklady na unbundling Požadavek – náklady na unbundling nezahrnovat do ceny regulovaných služeb; do budoucna by deklarované úspory měly tyto ceny snížit.

13 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (3) B) Systémové služby Platbou za systémové služby je nutno rovnoměrně zatížit všechny účastníky trhu. Kolísání a výpadky odběru/výroby se projevují u odběratelů i u výrobců. Na straně odběru se jedná většinou o zanedbatelný vliv na elektrizační soustavu. U výrobce však výpadky velkých bloků vyvolávají nutnost využití podpůrných služeb. Obecně lze konstatovat, že potřeba aktivace podpůrných služeb je vyvolávána stranou výroby.

14 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (4) B) Systémové služby – pokračování Za současného stavu a tržního chování dominantního výrobce ČEZ, český zákazník platí i systémové služby pro výrobu elektřiny, která je exportována. Tedy i za to, co si neobjednal, z čeho má prospěch někdo jiný. Doporučení – rozdělení systémových služeb mezi odběratele a výrobce; navrhujeme provést rozbor možností a metodických postupů, které by bylo možné uplatňovat v případě potřeby rozdělit platby za SyS mezi stranu spotřeby a výroby.

15 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (5) C) Obnovitelné zdroje Vícenáklady způsobené provozem OZE je nutné přiřadit jejich původcům. Do těchto vícenákladů je nutné transparentně zahrnout i náklady dosud skryté v jiných částech ceny za elektřinu. Jedná se zejména o nárůst potřeby podpůrných služeb. Toto opatření s sebou přinese zvýšené výkupní ceny, přesto považujeme za vhodné, aby v příspěvku na OZE byly zahrnuty všechny náklady s jejich provozem spojené a aby nemohlo docházet k účelovému zkreslování různými ekologickými sdruženími.

16 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (6) C) Obnovitelné zdroje – pokračování Doporučení – provést analýzu dostupných dat a vypracovat studii s cílem stanovení očekávané velikosti navýšení nákladů na nákup podpůrných služeb ve vazbě na provoz větrných elektráren. Studie vlivu OZE je zpracována, je vhodné ji aktualizovat.

17 Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky Požadavky SVSE v oblasti elektroenergetiky (7) D) Stavy nouze V případě vyhlášení stavů nouze je nutné vhodným způsobem a včas vyrozumět odběratele. Tito mohou v dané situaci výrazně pomoci.

18 Trh s plynem

19 Trh s plynem Máme vůbec trh s plynem? Cíle  Vytvořit konkurenční prostředí pro nové specifické zboží – plyn  Snížit ceny plynu pro průmysl, zlepšit jeho konkurenceschopnost Skutečnost  Konkurenční prostředí neexistuje  Snížení ceny plynu pro průmysl nenastalo, právě naopak

20 Obchodování s povolenkami

21 Obchodování s povolenkami (1)  Nutnost udržet konkurenceschopnost českého průmyslu  Metodika NAP2 vychází z NAP1  Při stanovení množství povolenek pro jednotlivé firmy by se nemělo vycházet z údajů za první obchodovací období  Zachovat bonusy – EA, KVET a CZT  Rozšíření bonusů za využití druhotných energetických zdrojů

22 Obchodování s povolenkami (2) Dále je nezbytně nutné:  stanovit pravidla pro rozšíření výroby, výstavbu nových zdrojů, resp. rozvoj CZT  stanovit garance přidělení množství povolenek provozovateli i po roce 2012

23 Obchodování s povolenkami (3)

24 Obchodování s povolenkami (4)  Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony ve vazbě na využívání druhotných zdrojů s legislativou o obchodování s povolenkami!  Nespravedlivé rozdělení povolenek mezi jednotlivými sektory a taktéž členskými státy EU!  Vysoké zisky některých společností a současně výrazné zvyšování cen elektřiny!!!  Základní myšlenka – snížení emisí – jde stranou!!!

25 Závěr Trh s elektřinou a zejména s plynem není plně funkční. Při stanovení cen a pravidel trhu je nutné aplikovat zákony proti zneužití dominantního postavení dodavatele či skupiny dodavatelů.

26 Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: 558 532 070


Stáhnout ppt "Spolehlivost dodávek a velcí spotřebitelé v ČR a EU Ing. Petr Matuszek Jarní konference AEM Poděbrady 21. – 22. března 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google