Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Podnikání v elektroenergetice a teplárenství velké teplárenské společnosti Petr Matuszek XIX. seminář energetiků Jelenovská 20. – 22. ledna 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Podnikání v elektroenergetice a teplárenství velké teplárenské společnosti Petr Matuszek XIX. seminář energetiků Jelenovská 20. – 22. ledna 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Podnikání v elektroenergetice a teplárenství velké teplárenské společnosti Petr Matuszek XIX. seminář energetiků Jelenovská 20. – 22. ledna 2009

2 2 Obsah Postavení průmyslové energetiky Postavení průmyslové energetiky Trh s elektřinou a teplárenství Trh s elektřinou a teplárenství 3. regulační období 3. regulační období Klimaticko-energetický balíček Klimaticko-energetický balíček Ekologické daně Ekologické daně

3 3 Postavení průmyslové energetiky „Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.“ Seneca

4 4 Postavení průmyslové energetiky (1)  výrobce elektřiny a tepla  lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  obchodník s plynem  dodavatel tepla  provozovatel zařízení emitující CO 2  plátce ekologických daní

5 5 Postavení průmyslové energetiky (2)  Výroba produktů potřebných pro technologii hlavní výroby  Výroba energií se musí přizpůsobit potřebám průmyslového podniku  Využívání druhotných energetických zdrojů  Centralizované zásobování teplem  Výroba elektřiny – KVET

6 6 Trh s elektřinou a teplárenství „O všem se má pochybovat.“ Aristoteles

7 7 Trh s elektřinou a teplárenství (1) V Evropě není splněna základní podmínka tržního prostředí, a to převis nabídky nad poptávkou.V Evropě není splněna základní podmínka tržního prostředí, a to převis nabídky nad poptávkou. Zvýšení nabídky v podstatě není v ekonomickém zájmu hlavních energetických společností.Zvýšení nabídky v podstatě není v ekonomickém zájmu hlavních energetických společností. Ceny energií nadále rostou a především jsou odtrženy od nákladů!Ceny energií nadále rostou a především jsou odtrženy od nákladů!

8 8 Trh s elektřinou a teplárenství (2) Nové legislativní záměry a zejména jednostranné regulační zásahy v oblasti ekologie mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemi.Nové legislativní záměry a zejména jednostranné regulační zásahy v oblasti ekologie mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemi. Jednotlivými kroky dochází ke snížení konkurenceschopnosti českého i evropského průmyslu.Jednotlivými kroky dochází ke snížení konkurenceschopnosti českého i evropského průmyslu. Žádoucí – zvážit povinnost soběstačnosti každého členského státu EU ve výrobě elektřiny.Žádoucí – zvážit povinnost soběstačnosti každého členského státu EU ve výrobě elektřiny.

9 9 Trh s elektřinou a teplárenství (3) Informativní jednosložková cena elektřiny pro KZ v ES ČR (Kč/MWh) – zdroj EGÚ

10 10 Trh s elektřinou a teplárenství (4) Průmyslové energetiky: Obtížné stanovení odběrového diagramu – přímá vazba na hlavní výrobu.Obtížné stanovení odběrového diagramu – přímá vazba na hlavní výrobu. Problémy při řešení odchylek při výpadku napájení.Problémy při řešení odchylek při výpadku napájení.

11 11 Trh s elektřinou a teplárenství (5) Oblast teplárenství: Jiný princip obchodování, který je dán především lokalitou, vymezeným územím. Jiný princip obchodování, který je dán především lokalitou, vymezeným územím. Dostupnost paliv – vazba na optimální využití zdrojů spalujících uhlí. Dostupnost paliv – vazba na optimální využití zdrojů spalujících uhlí. Je nutné zachovávat konkurenceschopnost s individuálním vytápěním zemním plynem. Je nutné zachovávat konkurenceschopnost s individuálním vytápěním zemním plynem.

12 12 3. regulační období „Pokud si myslíte, že máte vše pod kontrolou, nejedete dost rychle.“ Mario Andretti

13 13 3. regulační období (1)  Období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2014  Zveřejnění výsledků připomínek  Aktualizace metodiky

14 14 3. regulační období (2) Faktor efektivity  ČEZ při slučování s RDS argumentoval snižováním nákladů a zefektivněním celého procesu.  Proběhl proces restrukturalizace.  Výsledky jsou již patrné, náklady klesají.

15 15 3. regulační období (3) Obnovitelné zdroje  Vícenáklady způsobené provozem OZE je žádoucí přiřadit jejich původcům. Do těchto vícenákladů je nutné transparentně zahrnout i náklady dosud skryté v jiných položkách konečné ceny za elektřinu.  Do budoucna existuje riziko dalšího nárůstu potřeby podpůrných služeb.

16 16 3. regulační období (4) Systémové služby  Předpoklad rozšíření platby za systémové služby pro budoucí velké zdroje (nad 1000 MW).  ERÚ prosazuje jednotnou sazbu za SySl na straně spotřeby (bez rozlišení lokální spotřeby), tedy zrušení snížené ceny SySl za lokální spotřebu. Nutné zachovat stávající stav!

17 17 Klimaticko-energetický balíček „Nejdůležitější výzvou, které lidstvo čelí, je úkol rozlišit realitu od fantazie a pravdu od propagandy“ (Michael Crichton, 2003)

18 18 Klimaticko-energetický balíček (1)  Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES - systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů  Návrh Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 % do roku 2020.  Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006.  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů.

19 19 Klimaticko-energetický balíček (2)  Výpočet celkového množství emisních povolenek bude založen na datech z roku 2005, popř. průměrných hodnotách z let 2005-2007.  Přidělené povolenky na emise dotyčných zařízení by v roce 2020 měly být 21% pod emisní úrovní roku 2005.  Zrušení národních alokačních plánů - na třetí obchodovací období (2013-20) budou povolenky alokovány centrálně.  Použití kreditů CER/ERU - pro stávající provozovatele min. 11 %, pro nové provozovatele min. 4,5 % z jejich ověřených emisí v letech 2013 - 2020.

20 20 Klimaticko-energetický balíček (3) Způsoby alokace povolenek  Aukce – odvětví energetika bude mít v roce 2013 70 % povolenek zdarma, v roce 2020 pak bude muset všechny kupovat.  Aukce - průmyslová výroba bude mít v roce 2013 80 % povolenek zdarma, v roce 2020 pak jen 30 % zdarma a v roce 2027 bude všechny povolenky nakupovat.  Benchmarkem – na základě harmonizovaných pravidel Společenství („ex ante benchmarks“) existuje možnost přechodně povoleného bezplatného přidělování povolenek zařízením.

21 21 Klimaticko-energetický balíček (4) Způsoby alokace povolenek  Možnost bezplatného získání povolenek u emisí souvisejících s používáním hořlavých odpadních plynů.  Odvětví, jimž hrozí relokace mimo EU(„Carbon leakage“), by měla získávat až 100 % povolenek zdarma, budu určeno do konce roku 2009.  U kombinované výroby tepla a elektřiny, existuje taktéž možnost bezplatného přidělení povolenek s cílem zamezit narušení hospodářské soutěže.  Je žádoucí stanovit jasná pravidla hry včetně výstavby nebo rozšiřování zdrojů do budoucna.

22 22 Ekologické daně „Nejlepší věci v životě jsou zdarma, ale dříve nebo později najde vláda způsob, jak je zdanit.“ Neznámý autor

23 23 Ekologické daně (1) Co bylo smyslem ekologické daňové reformy? Zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba nebo spotřeba má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Zdanění výrobků a služeb, jejichž výroba nebo spotřeba má negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Preference ekologické výroby. Preference ekologické výroby.

24 24 Ekologické daně (2) Jaká je realita? ČR koná opět na rámec směrnic EU – řada možných výjimek nebyla vzata v úvahu. ČR koná opět na rámec směrnic EU – řada možných výjimek nebyla vzata v úvahu. Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony zejména v oblasti využívání druhotných energetických zdrojů, využívání kogenerace ve vazbě na uplatňování ekologických daní. Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony zejména v oblasti využívání druhotných energetických zdrojů, využívání kogenerace ve vazbě na uplatňování ekologických daní.

25 25 Ekologické daně (3) Jednostranné ekologické závazky mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemi. Jednostranné ekologické závazky mají přímý dopad na vývoj trhu s energiemi. Další kroky „reformy“ jsou před námi. Další kroky „reformy“ jsou před námi. Předpoklad výrazného navýšení poplatků za znečišťování ovzduší; s tím související další růst cen energií. Předpoklad výrazného navýšení poplatků za znečišťování ovzduší; s tím související další růst cen energií.

26 26 Děkuji za Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: +420/558 532 070


Stáhnout ppt "1 Podnikání v elektroenergetice a teplárenství velké teplárenské společnosti Petr Matuszek XIX. seminář energetiků Jelenovská 20. – 22. ledna 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google