Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopady obchodování s povolenkami CO 2 na průmyslovou energetiku Ing. Bohuslav Bernátek Jarní konference AEM Poděbrady 22. – 23. 3. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopady obchodování s povolenkami CO 2 na průmyslovou energetiku Ing. Bohuslav Bernátek Jarní konference AEM Poděbrady 22. – 23. 3. 2006."— Transkript prezentace:

1 Dopady obchodování s povolenkami CO 2 na průmyslovou energetiku Ing. Bohuslav Bernátek Jarní konference AEM Poděbrady 22. – 23. 3. 2006

2 Obsah Legislativa Postavení průmyslové energetiky Problémové oblasti Budoucnost

3 Legislativa Zákon č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů Nařízení vlády č. 315/2005 Sb. o Národním alokačním plánu ČR na roky 2005 až 2007

4 Legislativa Přípravu legislativy provázely velké problémy Pozdní vydání zákona (31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů) Spory mezi MŽP a MPO Pozdní vydání prováděcích předpisů (NAP až 5. 8. 2005 ve Sbírce zákonů)

5 Legislativa Provozovatel zařízení, které je uvedeno v příloze zákona, musí splnit následující základní podmínky:  získat povolení k emisím skleníkových plynů  zpracovat tzv. monitorovací plán  zajistit ověření množství emisí (verifikace dat)

6 Legislativa Vlastní získání povolení bylo doprovázeno řadou komplikací. Pár poznatků z naší společnosti:  zdlouhavé vyřizování ze strany státní správy (např. 5 měsíců „leželo“ Rozhodnutí o povolení na MŽP)  množství chyb a omylů (nutnost 3x vrátit vydané rozhodnutí)

7 Účetní problematika  Nespotřebované povolenky jsou účtovány na straně aktiv jako dlouhodobý nehmotný majetek a na straně pasiv jako dotace  V případě prodeje zvyšují tržby, v případě nákupu zvyšují náklady  Celková hodnota povolenek se projevuje ve výnosech, které se neúměrně zvyšují

8 Postavení průmyslových energetik Průmyslové energetiky mají specifické postavení:  výrobce elektřiny a tepla  lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  dodavatel tepla  provozovatel zařízení emitující CO 2

9 ENERGETIKA TŘINEC, a. s. Výrobní provozy: - Tepelná energetika - Teplárny

10 ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Středisko teplárna E2  4 plynové kotle – spalování hutních topných plynů a zemního plynu  Středisko teplárna E3  2 fluidní kotle a 1 granulační kotel – spalování uhlí a hutních topných plynů včetně zemního plynu  Rozmrazovna uhlí  spalování směsného plynu

11 Instalovaný výkon zdrojů ET, a. s.

12 Výroba tepla a elektřiny v ET, a. s.

13 Specifika provozu  Úzká závislost na výrobní technologii  Výroba se musí přizpůsobit chodu průmyslového podniku včetně výskytu hutních plynů  Proměnlivý výskyt i složení hutních plynů

14 Výpočet emisí CO 2 Vlastní výpočet emisí CO 2 je proveden podle vzorce Emise CO 2 = Qp x OF x EF Qp … množství tepla spáleného paliva (TJ) OF … oxidační faktor EF … emisní faktor (t CO 2 /TJ)

15 Emisní faktory (t CO 2 /TJ) tabulkové hodnoty

16 Problémové oblasti  S ohledem na velmi vysoké hodnoty emisního faktoru u vysokopecního a konvertorového plynu je z titulu výskytu emisí nevýhodné spalovat tyto plyny  Stávající podmínky působí proti využívání druhotných zdrojů

17 Vliv obchodu s povolenkami  Banky – v oběhu je více peněz  Brokeři, resp. obchodníci – zisk  Výrobní společnosti – zvýšení zisku  Koneční spotřebitelé – zvýšení cen elektřiny  Evropští výrobci – další snížení konkurenceschopnosti

18 Dopad trhu s CO 2 na cenu elektřiny

19 Příprava NAP na léta 2008 - 2012  Nutnost udržet konkurenceschopnost českého průmyslu  Při stanovení množství povolenek pro jednotlivé firmy nevycházet pouze z údajů za první období  Nutnost zachovat bonusy za KVET a CZT  Rozšířit bonusy za druhotné energetické zdroje  Jasně stanovit pravidla pro rozšíření výroby, resp. výstavbu nových zdrojů  Stanovit garance přidělení množství povolenek provozovateli i po roce 2012

20 Závěr Zákony č. 406/2000 Sb. a č. 458/2000 Sb. podporují využívání druhotných energetických zdrojů Pro využívání druhotných zdrojů je nutné vytvořit příznivé podmínky i v oblasti obchodování s povolenkami ________________________________________________ Nejlepší a nejjednodušší řešení – zrušit obchodování s povolenkami

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dopady obchodování s povolenkami CO 2 na průmyslovou energetiku Ing. Bohuslav Bernátek Jarní konference AEM Poděbrady 22. – 23. 3. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google