Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adéla Görtlerová, 2007/2008 Reporting Jako součást informačního systému podniku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adéla Görtlerová, 2007/2008 Reporting Jako součást informačního systému podniku."— Transkript prezentace:

1 Adéla Görtlerová, 2007/2008 Reporting Jako součást informačního systému podniku

2 Adéla Görtlerová, 2007/2008 Pojem reporting Poskytuje managementu informace z oblasti řízení lidských zdrojů Poskytuje managementu informace z oblasti řízení lidských zdrojů Poskytuje informace o fluktuaci, vývoji mezd, výši nákladů na školení a provádí i odborný komentář k jednotlivým reportům a trendům v oblasti řízení lidských zdrojů Poskytuje informace o fluktuaci, vývoji mezd, výši nákladů na školení a provádí i odborný komentář k jednotlivým reportům a trendům v oblasti řízení lidských zdrojů Jako systém Jako systém vnitropodnikových výkazů a zpráv se využívá ke kontrole a vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření, k plánování a rozhodování o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku jako celku

3 Adéla Görtlerová, 2007/2008 Reporting v širším pojetí Komplexní systém zpravodajství poskytující jednotlivcům, skupinám a orgánům informace o všech aktivitách podniku, které se jich mohou dotýkat Komplexní systém zpravodajství poskytující jednotlivcům, skupinám a orgánům informace o všech aktivitách podniku, které se jich mohou dotýkat Reporting je chápán jako samostatná součást informačního systému podniku, která zahrnuje výběr, zpracování, formální úpravu a distribuci informací o podniku určených pro nejrůznější skupiny adresátů Reporting je chápán jako samostatná součást informačního systému podniku, která zahrnuje výběr, zpracování, formální úpravu a distribuci informací o podniku určených pro nejrůznější skupiny adresátů

4 Adéla Görtlerová, 2007/2008 Pro koho je reporting určen Uživatelé: Uživatelé: –Interní uživatelé –Externí adresáti  ad 1) vlastníci a management na různých stupních řídící pyramidy, v příp. a. s. je to představenstvo a dozorčí rada, jde v podstatě o adresáty, kteří mají rozhodovací pravomoci, jsou odpovědní za výsledky podnikových činností  ad 2) oprávněné kontrolní orgány, zájmové skupiny, jednotlivci

5 Adéla Görtlerová, 2007/2008 Obsah a struktura interního výkaznictví Interní výkaznictví – výkazy a zprávy určené pro majitele a management, případně pro oprávněné státní a veřejnosprávní kontrolní orgány a pro věřitele Interní výkaznictví – výkazy a zprávy určené pro majitele a management, případně pro oprávněné státní a veřejnosprávní kontrolní orgány a pro věřitele Obsah, úprava a četnost zpráv závisejí na mnoha faktorech Obsah, úprava a četnost zpráv závisejí na mnoha faktorech Struktura interních zpráv může být různá, setkáváme se obvykle s členěním na základní souhrnnou (přehledovou) zprávu a několik dílčích zpráv podle jednotlivých oblastí podnikových činností, případně u velkých podniků také podle vnitropodnikových organizačních jednotek Struktura interních zpráv může být různá, setkáváme se obvykle s členěním na základní souhrnnou (přehledovou) zprávu a několik dílčích zpráv podle jednotlivých oblastí podnikových činností, případně u velkých podniků také podle vnitropodnikových organizačních jednotek

6 Adéla Görtlerová, 2007/2008 Z hlediska frekvence a pravidelnosti lze členit reporting na: standardní – zprávy, vyhotovované v pravidelných intervalech a v předem stanovené struktuře standardní – zprávy, vyhotovované v pravidelných intervalech a v předem stanovené struktuře mimořádný – zprávy vypracovávané ad hoc, na požádání oprávněných orgánů - může jít o zprávu ve standardní struktuře v mimořádném termínu, nebo o obsahově specifickou zprávu či analýzu mimořádný – zprávy vypracovávané ad hoc, na požádání oprávněných orgánů - může jít o zprávu ve standardní struktuře v mimořádném termínu, nebo o obsahově specifickou zprávu či analýzu

7 Adéla Görtlerová, 2007/2008 Vztah reportingu a IS Protože reporting lze chápat jako subsystém podnikového informačního systému, je v každém podniku výrazně ovlivňován informačním systémem a informační technologií Protože reporting lze chápat jako subsystém podnikového informačního systému, je v každém podniku výrazně ovlivňován informačním systémem a informační technologií Pokud je v podniku zaveden počítačově podporovaný systém typu ERP, jsou tím vytvořeny i lepší podmínky pro kvalitní reporting Pokud je v podniku zaveden počítačově podporovaný systém typu ERP, jsou tím vytvořeny i lepší podmínky pro kvalitní reporting Předpokladem úspěchu je vstřícný vztah managementu k informačním technologiím obecně a kladnou úlohu zde mohou sehrát některé nadstavbové systémy, například EIS nebo DSS

8 Adéla Görtlerová, 2007/2008 Zásady dodržované při navrhování a implementaci systému podnikového reportingu Identfikace uživatele zpráv, analýza požadavků, potřeb z hlediska obsahu, formy i času poskytovaných zpráv Identfikace uživatele zpráv, analýza požadavků, potřeb z hlediska obsahu, formy i času poskytovaných zpráv Diference obsahu zpráv podle potřeb uživatelů Diference obsahu zpráv podle potřeb uživatelů Zvolení vhodné formy poskytovaných reportů Zvolení vhodné formy poskytovaných reportů Návrh a použití jednotného designu a často jej neměnit Návrh a použití jednotného designu a často jej neměnit Zvolení vhodného způsobu distribuce zpráv, zajistit jejich ochranu Zvolení vhodného způsobu distribuce zpráv, zajistit jejich ochranu Využití zpětné vazby na adresáty, zjišťovat, jak využívají předkládané zprávy, zjišťovat jejich připomínky a náměty ke zlepšování systému reportingu Využití zpětné vazby na adresáty, zjišťovat, jak využívají předkládané zprávy, zjišťovat jejich připomínky a náměty ke zlepšování systému reportingu Při dodržení těchto zásad je předpoklad, že reporting bude účelným nástrojem jak pro kvalitní rozhodování manažerů a vlastníků, tak i pro budování dobrých vztahů podniku k externím adresátům, státním i regionálním orgánům, spolupracujícím podnikům i široké veřejnosti. Při dodržení těchto zásad je předpoklad, že reporting bude účelným nástrojem jak pro kvalitní rozhodování manažerů a vlastníků, tak i pro budování dobrých vztahů podniku k externím adresátům, státním i regionálním orgánům, spolupracujícím podnikům i široké veřejnosti.

9 Adéla Görtlerová, 2007/2008 Literatura Moučka, P. : Reporting jako součást podnikového informačního systému pro podporu manažerského rozhodování. Doktorská disertační práce, Univerzita Pardubice, 2000 Moučka, P. : Reporting jako součást podnikového informačního systému pro podporu manažerského rozhodování. Doktorská disertační práce, Univerzita Pardubice, 2000 www.wikipedie.cz www.wikipedie.cz


Stáhnout ppt "Adéla Görtlerová, 2007/2008 Reporting Jako součást informačního systému podniku."

Podobné prezentace


Reklamy Google