Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jako součást informačního systému podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jako součást informačního systému podniku"— Transkript prezentace:

1 Jako součást informačního systému podniku
Reporting Jako součást informačního systému podniku Adéla Görtlerová, 2007/2008

2 Pojem reporting Poskytuje managementu informace z oblasti řízení lidských zdrojů Poskytuje informace o fluktuaci, vývoji mezd, výši nákladů na školení a provádí i odborný komentář k jednotlivým reportům a trendům v oblasti řízení lidských zdrojů Jako systém vnitropodnikových výkazů a zpráv se využívá ke kontrole a vyhodnocování dosavadního vývoje hospodaření, k plánování a rozhodování o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku jako celku Adéla Görtlerová, 2007/2008

3 Reporting v širším pojetí
Komplexní systém zpravodajství poskytující jednotlivcům, skupinám a orgánům informace o všech aktivitách podniku, které se jich mohou dotýkat Reporting je chápán jako samostatná součást informačního systému podniku, která zahrnuje výběr, zpracování, formální úpravu a distribuci informací o podniku určených pro nejrůznější skupiny adresátů Adéla Görtlerová, 2007/2008

4 Pro koho je reporting určen
Uživatelé: Interní uživatelé Externí adresáti ad 1) vlastníci a management na různých stupních řídící pyramidy, v příp. a. s. je to představenstvo a dozorčí rada, jde v podstatě o adresáty, kteří mají rozhodovací pravomoci, jsou odpovědní za výsledky podnikových činností ad 2) oprávněné kontrolní orgány, zájmové skupiny, jednotlivci Adéla Görtlerová, 2007/2008

5 Obsah a struktura interního výkaznictví
Interní výkaznictví – výkazy a zprávy určené pro majitele a management, případně pro oprávněné státní a veřejnosprávní kontrolní orgány a pro věřitele Obsah, úprava a četnost zpráv závisejí na mnoha faktorech Struktura interních zpráv může být různá, setkáváme se obvykle s členěním na základní souhrnnou (přehledovou) zprávu a několik dílčích zpráv podle jednotlivých oblastí podnikových činností, případně u velkých podniků také podle vnitropodnikových organizačních jednotek Adéla Görtlerová, 2007/2008

6 Z hlediska frekvence a pravidelnosti lze členit reporting na:
standardní – zprávy, vyhotovované v pravidelných intervalech a v předem stanovené struktuře mimořádný – zprávy vypracovávané ad hoc, na požádání oprávněných orgánů - může jít o zprávu ve standardní struktuře v mimořádném termínu, nebo o obsahově specifickou zprávu či analýzu Adéla Görtlerová, 2007/2008

7 Vztah reportingu a IS Protože reporting lze chápat jako subsystém podnikového informačního systému, je v každém podniku výrazně ovlivňován informačním systémem a informační technologií Pokud je v podniku zaveden počítačově podporovaný systém typu ERP, jsou tím vytvořeny i lepší podmínky pro kvalitní reporting Předpokladem úspěchu je vstřícný vztah managementu k informačním technologiím obecně a kladnou úlohu zde mohou sehrát některé nadstavbové systémy, například EIS nebo DSS Adéla Görtlerová, 2007/2008

8 Zásady dodržované při navrhování a implementaci systému podnikového reportingu
Identfikace uživatele zpráv, analýza požadavků, potřeb z hlediska obsahu, formy i času poskytovaných zpráv Diference obsahu zpráv podle potřeb uživatelů Zvolení vhodné formy poskytovaných reportů Návrh a použití jednotného designu a často jej neměnit Zvolení vhodného způsobu distribuce zpráv, zajistit jejich ochranu Využití zpětné vazby na adresáty, zjišťovat, jak využívají předkládané zprávy, zjišťovat jejich připomínky a náměty ke zlepšování systému reportingu Při dodržení těchto zásad je předpoklad, že reporting bude účelným nástrojem jak pro kvalitní rozhodování manažerů a vlastníků, tak i pro budování dobrých vztahů podniku k externím adresátům, státním i regionálním orgánům, spolupracujícím podnikům i široké veřejnosti. Adéla Görtlerová, 2007/2008

9 Literatura Moučka, P. : Reporting jako součást podnikového informačního systému pro podporu manažerského rozhodování. Doktorská disertační práce, Univerzita Pardubice, 2000 Adéla Görtlerová, 2007/2008


Stáhnout ppt "Jako součást informačního systému podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google