Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Snímeksnímek bezměřítkaorientace obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek překreslený snímek směřítkemorientací obraz s přesným měřítkem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Snímeksnímek bezměřítkaorientace obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek překreslený snímek směřítkemorientací obraz s přesným měřítkem."— Transkript prezentace:

1 snímeksnímek bezměřítkaorientace obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek překreslený snímek směřítkemorientací obraz s přesným měřítkem a orientací fotomozaika fotomozaika překreslených snímků spojení několika překreslených snímků (maskování) fotoplán fotoplán fotomozaikapodoby ML fotomozaika upravená do podoby ML (např. výřez) fotomapa fotomapa fotoplán atributy mapy fotoplán doplněný o atributy mapy (rámové údaje aj.) 6Jednosnímková metoda Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

2 Vztah dvou rovin  rovina snímku  rovina území  rovina fotoplánu Dvě základní možnosti – podle osy záběru (OZ) a)b) Matematické základy Matematické základy Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

3 Matematické základy Matematické základy Geometrické vyjádření  projektivní vztah Matematické vyjádření  kolineární transformace K řešení jsou potřeba min. 4 identické body (vlícovací body) znám jejich souřadnice v obou souřad. soustavách. Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

4 obr.: vstupní perspektivně zkreslený snímek a transformovaný správně orientovaný sn. v měřítku

5 svislý snímek rovinné území svislý snímek + rovinné území.. OZ je kolmá na území podobnost s mapou  liší se měřítkem,,stačí zvětšit“ měřítkem ,,stačí zvětšit“.. použije se podobnostní transformace využití: méně přesné využití: méně přesné práce (např. interpretace) Ideální případ Matematické základy Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

6 obr.: vstupní snímek frontální - bez perspektivního zkreslení avšak ovlivněný distorzí

7 perspektivně zkreslen  obraz perspektivně zkreslen proměnné měřítko  proměnné měřítko na snímku ► území není rovinné radiální posuny  radiální posuny bodů Reálný případ ► skloněný snímek projektivní vztah,,rovin“ (skloněný snímek + území) použije se kolineární transformace  kolineární transformace Matematické základy Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

8 obr.: perspektivní zkreslení snímku

9 Dnes digitální zpracování SW Dnes  digitální zpracování obrazu = speciální SW překreslenírektifikace... překreslení, digitální překreslení, rektifikace obrazu Dříve opticko-mechanické Dříve  opticko-mechanické překreslení p o st u p Technologie Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

10 obr.: historický překreslovač a současný SW pro jednosnímkovou metodu

11 pořízení snímků počet překryt pořízení snímků  počet snímků, vzájemný překryt (cca 20 - 40 %) vlícovací body početkonfiguracesouřadnice vlícovací body  počet, konfigurace, souřadnice rozložení rozložení vlícovacích bodů - příklad Technologie Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

12 obr.: různé možnosti volby typu vlícovacích bodů podle měřítka výstupu – přirozená/umělá signalizace

13 transformace snímků – vhodný SW transformace snímků – vhodný SW úpravy překreslených snímků maskování mozaikování výřez úpravy překreslených snímků - maskování + retuš - mozaikování - výřez So uh rn Technologie Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

14 obr.: zpracování fotoplánů – maskování sousedních snímků a mozaikování

15 Předpokladúzemí dokonale rovinné výškově členité Předpoklad - území dokonale rovinné - realita  území výškově členité Řešení očekávané přesnosti - stanovení očekávané přesnosti fotoplánu maximálmích hodnot výškových rozdílů - výpočet maximálmích hodnot výškových rozdílů Důsledek radiální posuny výškov. bodů snížení přesnosti  snížení přesnosti fotoplánu Vliv výškového členění na přesnost Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

16 odvození Vliv výškového členění - odvození Vliv výškového členění na přesnost Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI mf – měřítkové číslo fotoplánu, h – výška letu, f – konstanta komory

17 obr.: vliv výškového členění.. v případě pozemní fotogrammetrie

18 příklad Vliv výškového členění - příklad měřítko1 : 1000 přesnost0,3 mm komora305 mm snímek150 mm měřítko fotoplánu M f = 1 : m f = 1 : 1000 požadovaná přesnostgrafická  0,3 mm komora - normální OÚf = 305 mm snímek 23 x 23 cmr´ max  150 mm území zobrazené 0,65 km 2 území zobrazené na snímku (při m s  3 500) cca 800 x 800 m  0,65 km 2 maximální přípustné výškové členění 60 cm !! na okraji snímku  h max  60 cm !! na okraji snímku Vliv výškového členění na přesnost Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

19 obr.: přesnost fotoplánu - místa s radiálními posuny.. leží mimo hlavní rovinu překreslení

20 Přesnost - závěry menším obraz. úhlem - výhodnější komory s menším obraz. úhlem ojedinělé výškové rozdíly - ojedinělé výškové rozdíly  ve středu snímku požadavky na rovinnost - požadavky na rovinnost poměrně vysoké požadovaná přesnost grafické přesnosti - požadovaná přesnost  přání objednatele; obecně např.  grafické přesnosti (0,3 mm) Další vlivy na přesnost počet a rozmístění vlícovacích bodů počet a rozmístění snímků přesnost určení souřadnic rozlišeníobrazových dat - počet a rozmístění vlícovacích bodů - počet a rozmístění snímků - přesnost určení souřadnic vlícovacích bodů - rozlišení digitálních obrazových dat Vliv výškového členění na přesnost Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI

21 rovinatá území nižší požadovaná přesnost rovinatá území + nižší požadovaná přesnost dokumentační práce dokumentační práce - např. záplavy, polomy aj. interpretační práce interpretační práce - vojenství, životní prostředí aj. + rychlost, jednoduchost, malé nároky na vybavení - nižší přesnost, požadavek rovinnosti Využití ?? Systémy TopoL TopoL …… GIS + fotogrammetrie (CZ) Kokeš Kokeš …… GIS + geodézie (CZ) IRAS/C IRAS/C ….. nadstavba CAD (MicroStation) Systémy a využití Úvod do fotogrammetrie J. Hodač – ZTI


Stáhnout ppt "Snímeksnímek bezměřítkaorientace obraz bez přesného měřítka a orientace překreslený snímek překreslený snímek směřítkemorientací obraz s přesným měřítkem."

Podobné prezentace


Reklamy Google