Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Úvod do problematiky Pojmy a definice Podnik v dynamickém prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Úvod do problematiky Pojmy a definice Podnik v dynamickém prostředí"— Transkript prezentace:

1 1. Úvod do problematiky Pojmy a definice Podnik v dynamickém prostředí
Procesy Potenciální možnosti pro změny Provádění změn Projekty

2 Pojmy a definice Podnik
Obecně: je místo kde se něco podniká, kde se něco děje Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek sloužících podnikání. Podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné různé výkony (zboží nebo služby) za účelem dosažení zisku – (obchodní) podnik, má majitele Jako součást jeho poslání – neziskový podnik, má zřizovatele Podnikání Soustavná samostatná činnost na vlastní odpovědnost určité osoby (právnické, fyzické), většinou za účelem dosažení zisku Řízení Má mnoho významů – obecně: synonymun pro ovládání či regulaci většího technického systému či společenského celku Management – umění řízení

3 Podnik v dynamickém prostředí - 1
Okolí podniku Trh Zákazníci Majitelé Podnik Ekonomika Konkurence Legislativa Dodava- telé

4 Podnik v dynamickém prostředí - 2
Tlak na zvýšení výkonnosti Podpora dosažení cílů Cíle společnosti Konkurence- schopné produkty/služby Požadavky zákazníků Zvýšit zisk Zvýšit efektivitu Snížit náklady Zlepšit kvalitu služeb Najít a získat nové klienty Zvýšit flexibilitu vůči požadavkům klientů Vyvíjet nové služby rychleji Využívat schopností zaměstnanců Požadavky akcionářů Výkonné procesy Znalosti a schopnosti zaměstnanců - Kultura Společnosti Tlak konkurence ???

5 Procesy - 1 prostředí vstupy Proces výstupy zdroje
zařízení personál informace kapitál materiál lidé produkty (zboží) služby Proces - opakovaná strukturovaná transformace vstupů na výstupy řízeným úsilím použitých (určených) zdrojů Aspekty procesu - účelnost (smysluplnost) – jak přispívá k cílům podniku - účinnost (efektivita) – jak splňuje stanovené metriky

6 Procesy - 2 Význam Procesy A co činnost důležitých útvarů ?
vytváří (a nabízejí) produkty a/nebo služby (generují zisk ?) umožňují fungování podniku A co činnost důležitých útvarů ? Např. oddělení vývoje produktů zisk negeneruje ale přispívá tím, že produkty vytváří a připravuje je tak k prodeji klientům útvary řízení majetku nebo lidských zdrojů nevytvářejí zisk ale připravují prostředí z hlediska vhodných prostor a schopných zaměstnanců, kteří poté mohou přímý zisk vytvořit aj.

7 Procesy - 3 Příklad možného rozdělení A B Struktura procesu Proces
hlavní (core processes) - vytváří přidanou hodnotu (za kterou platí externí zákazník), naplňují strategické cíle podniku podpůrné - poskytují služby pro základní procesy řídící – průřezové procesy, koordinující činnost ostatních procesů B obchodní podpůrné existenční / vývojové - zajišťují rozvoj organizace provozní (pro chod instituce) Struktura procesu Proces Subproces Činnost Úkol Skupina procesů Proces Subproces Činnost = vykonáváno 1 pracovníkem v souvislém čase

8 Potenciální možnosti pro změny
Požadavky (příležitosti) trhu (nová konkurence aj.) Obchodní potřeby (ztráta tržního podílu, nedostatečná zákaznická orientace) Požadavky akcionářů (vlastníků, zákazníků, legislativy, spolupracujících partnerů, zaměstnanců…) Technologický pokrok Změna legislativy Sociální potřeby Příležitosti pro podnik (získání nových schopností, nové příležitosti k růstu aj.) Chyba poskytovaného produktu / služby Problém (vzniklý, potenciální) Vedení podniku musí rozhodnout, jak na tyto potřeby/požadavky/příležitosti bude reagovat Odpovědi na - rozvoj konkurenčního prostředí - vznik nových podnikatelských aktivit

9 samovolné (živelné) postupy
Provádění změn - 1 Varianty Řízení změny ??? Požadovaný stav B Koordinovaný postup samovolné (živelné) postupy A Stávající stav Stanovené cíle, aktivity, role, zodpovědnosti, pravomoci

10 Provádění změn - 2 Živelné postupy nekoordinované přístupy
účelová řešení problémů bez ohledu na ošetření jejich dopadů a vazeb ad hoc – snížení počtu pracovníků, krácení nákladů, stěhování… procesně nepodložené organizační změny izolovaná ad hoc řešení aj. nepodporující strategické cíle podniku. Často jsou měřítkem mocenských posic, resp. nástrojem krizového řízení. Koordinovaný postup

11 Provádění změn - 3 Realizace změny ? = PROJEKT
Koordinovaný postup zohledňuje všechny dotčené útvary a složky podniku Postupové kroky analýzy KDE jsme KAM chceme jít CO nám to přinese JAK se tam dostaneme Realizace změny ? = PROJEKT

12 Provádění změn - 4 Koordinovaný přístup B A
Lidé Procesy IT Koordinovaný přístup Sponzor změny B Lidé Procesy IT Project Manager A Program A-B A Projekt 1 Projekt 2 …. Projekt N Projekt je nástroj realizace změny IT = ( IT lidé, IT procesy, data, aplikace, infrastruktura = zabezpečená komunikace + systémové prostředí) Project Manager C

13 Projekt - 1 Projekt časově omezené úsilí, jehož cílem je vytvoření jedinečného produktu nebo služby (PMBOK Guide) řízená činnost, při které je prováděna řada různorodých koordinovaných aktivit za účelem vyvinutí nového procesu, produktu, služby, resp. jejich modifikace Cílené podnikání k dosažení požadovaného výsledku Řízení projektu proces plánování a řízení zdrojů za účelem dosažení požadovaných výstupů (s využitím technik a nástrojů, které umožňují projektovým manažerům úspěšně splnit cíle projektu)

14 Projekt - 2 Projekt má definované konkrétní cíle
(zadavatelé?) specifikované hranice a vazby na okolí jasně definované dodávky (v přiměřené kvalitě) (klíčoví uživatelé výstupů?) specifikované přínosy (zvýšení zisku … úrovně pracovníků …) stanovený termín zahájení určený termín ukončení stanovená akceptační kriteria Vlastností projektu je jeho neurčitost (nutnost předpokladů,měnící se vnější prostředí) - řešení se vypracovává postupně měřitelné vše stanovené na počátku projektu


Stáhnout ppt "1. Úvod do problematiky Pojmy a definice Podnik v dynamickém prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google