Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/14 1. Úvod do problematiky  Pojmy a definice  Podnik v dynamickém prostředí  Procesy  Potenciální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/14 1. Úvod do problematiky  Pojmy a definice  Podnik v dynamickém prostředí  Procesy  Potenciální."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/14 1. Úvod do problematiky  Pojmy a definice  Podnik v dynamickém prostředí  Procesy  Potenciální možnosti pro změny  Provádění změn  Projekty

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 2/14 Pojmy a definice  Podnik  Obecně: je místo kde se něco podniká, kde se něco děje  Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek sloužících podnikání. Podnik vstupuje na trh a zabezpečuje pro jiné různé výkony (zboží nebo služby) – za účelem dosažení zisku – (obchodní) podnik, má majitele –Jako součást jeho poslání – neziskový podnik, má zřizovatele  Podnikání  Soustavná samostatná činnost na vlastní odpovědnost určité osoby (právnické, fyzické), většinou za účelem dosažení zisku  Řízení  Má mnoho významů – obecně: synonymun pro ovládání či regulaci většího technického systému či společenského celku  Management – umění řízení

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 3/14 Podnik v dynamickém prostředí - 1 Podnik Zákazníci Konkurence Dodava- telé Legislativa Majitelé Trh Ekonomika Okolí podniku

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 4/14 Podnik v dynamickém prostředí - 2 Požadavky zákazníků Tlak na zvýšení výkonnosti Požadavky akcionářů Tlak konkurence Cíle společnosti Výkonné procesy Podpora dosažení cílů Znalosti a schopnosti zaměstnanců - Kultura Společnosti  Zvýšit zisk  Zvýšit efektivitu  Snížit náklady  Zlepšit kvalitu služeb  Najít a získat nové klienty  Zvýšit flexibilitu vůči požadavkům klientů  Vyvíjet nové služby rychleji  Využívat schopností zaměstnanců  … Konkurence- schopné produkty/služby ???

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 5/14 Procesy - 1 Proces vstupy výstupy produkty (zboží) služby informace kapitál materiál lidé prostředí Proces - opakovaná strukturovaná transformace vstupů na výstupy řízeným úsilím použitých (určených) zdrojů Aspekty procesu - účelnost (smysluplnost) – jak přispívá k cílům podniku - účinnost (efektivita) – jak splňuje stanovené metriky zdroje zařízení personál

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 6/14 Procesy - 2  Význam  Procesy  vytváří (a nabízejí) produkty a/nebo služby (generují zisk ?)  umožňují fungování podniku  A co činnost důležitých útvarů ?  Např. oddělení vývoje produktů zisk negeneruje –ale přispívá tím, že produkty vytváří a připravuje je tak k prodeji klientům  útvary řízení majetku nebo lidských zdrojů nevytvářejí zisk –ale připravují prostředí z hlediska vhodných prostor a schopných zaměstnanců, kteří poté mohou přímý zisk vytvořit aj.

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 7/14 Procesy - 3  Příklad možného rozdělení  A  hlavní (core processes) - vytváří přidanou hodnotu (za kterou platí externí zákazník), naplňují strategické cíle podniku  podpůrné - poskytují služby pro základní procesy  řídící – průřezové procesy, koordinující činnost ostatních procesů  B  obchodní  podpůrné  existenční / vývojové - zajišťují rozvoj organizace  provozní (pro chod instituce)  Struktura procesu  Proces  Subproces –Činnost Úkol  Skupina procesů  Proces Subproces Činnost = vykonáváno 1 pracovníkem v souvislém čase

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 8/14 Potenciální možnosti pro změny  Požadavky (příležitosti) trhu (nová konkurence aj.)  Obchodní potřeby (ztráta tržního podílu, nedostatečná zákaznická orientace)  Požadavky akcionářů (vlastníků, zákazníků, legislativy, spolupracujících partnerů, zaměstnanců…)  Technologický pokrok  Změna legislativy  Sociální potřeby  Příležitosti pro podnik (získání nových schopností, nové příležitosti k růstu aj.)  Chyba poskytovaného produktu / služby  Problém (vzniklý, potenciální) Vedení podniku musí rozhodnout, jak na tyto potřeby/požadavky/příležitosti bude reagovat Odpovědi na - rozvoj konkurenčního prostředí - vznik nových podnikatelských aktivit

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 9/14 Provádění změn - 1 A B Koordinovaný postup Stávající stav Požadovaný stav Stanovené cíle, aktivity, role, zodpovědnosti, pravomoci Řízení změny ??? samovolné (živelné) postupy Varianty

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 10/14 Provádění změn - 2  Živelné postupy  nekoordinované přístupy  účelová řešení problémů bez ohledu na ošetření jejich dopadů a vazeb  ad hoc – snížení počtu pracovníků, krácení nákladů, stěhování…  procesně nepodložené organizační změny  izolovaná ad hoc řešení aj. nepodporující strategické cíle podniku.  Často jsou měřítkem mocenských posic, resp. nástrojem krizového řízení.  Koordinovaný postup

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 11/14 Provádění změn - 3  Koordinovaný postup  zohledňuje všechny dotčené útvary a složky podniku  Postupové kroky analýzy  KDE jsme  KAM chceme jít  CO nám to přinese  JAK se tam dostaneme Realizace změny ? = PROJEKT Realizace změny ? = PROJEKT

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 12/14 Provádění změn - 4 Lidé Procesy IT IT = ( IT lidé, IT procesy, data, aplikace, infrastruktura = zabezpečená komunikace + systémové prostředí) A B Program A-B Projekt 1 Projekt 2 …. Projekt N Sponzor změny Project Manager A Projekt je nástroj realizace změny Lidé Procesy IT Koordinovaný přístup Project Manager C

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 13/14 Projekt - 1  Projekt  časově omezené úsilí, jehož cílem je vytvoření jedinečného produktu nebo služby (PMBOK Guide)  řízená činnost, při které je prováděna řada různorodých koordinovaných aktivit za účelem vyvinutí nového procesu, produktu, služby, resp. jejich modifikace  Cílené podnikání k dosažení požadovaného výsledku  Řízení projektu  proces plánování a řízení zdrojů za účelem dosažení požadovaných výstupů (s využitím technik a nástrojů, které umožňují projektovým manažerům úspěšně splnit cíle projektu)

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 14/14 Projekt - 2 Projekt má  definované konkrétní cíle (zadavatelé?)  specifikované hranice a vazby na okolí  jasně definované dodávky (v přiměřené kvalitě) (klíčoví uživatelé výstupů?)  specifikované přínosy (zvýšení zisku … úrovně pracovníků …)  stanovený termín zahájení  určený termín ukončení  stanovená akceptační kriteria Vlastností projektu je jeho neurčitost (nutnost předpokladů,měnící se vnější prostředí) - řešení se vypracovává postupně vše stanovené na počátku projektu vše stanovené na počátku projektu měřitelné


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/14 1. Úvod do problematiky  Pojmy a definice  Podnik v dynamickém prostředí  Procesy  Potenciální."

Podobné prezentace


Reklamy Google