Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSVČ – sociální zabezpečení 2014 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSVČ – sociální zabezpečení 2014 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších."— Transkript prezentace:

1 OSVČ – sociální zabezpečení 2014 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

2 Plátci pojistného:  zaměstnanec,  zaměstnavatel,  osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) - OSVČ.

3 Vyměřovacím základem u zaměstnanců  je hrubá mzda.  Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc.  Odměna vyplácená na základě dohody o provedení práce (do 10.000 za měsíc) nezakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění, tedy povinnost odvádět pojistné.

4 Kdo je OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná  Osoba mající příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  Osoby s příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku, …), pronájmu a ostatní příjmy – viz PŘ o Dani z příjmu FO) nepodléhají odvodům pojistného

5

6 OSVČ – hlavní činnost  Vyměřovací základ je 50 % zisku, pojistné pak činí 29,2 % z vyměřovacího základu.  Předepsán min. vyměřovací základ (25 % průměrné mzdy 25942 Kč - 2014) tj. 6486 Kč.  Min. pojistné pak činí 6486 x 0,292 = 1894 Kč 1894 Kč  Musí platit měsíční zálohy ve výši 1/12 přiznaného pojistného

7 OSVČ jako vedlejší činnost je ta osoba, která současně:  vykonávala zaměstnání, nebo  byla invalidní důchodce,  starobní důchodce,  měla nárok na rodičovský příspěvek,  byla studentem.

8 OSVČ – vedlejší činnost  Pokud nedosáhne zisk rozhodné částky, nemusí být pojištěna vůbec. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2014 činí 62 261 Kč. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu činnosti po celý kalendářní rok.  Předepsán min. vyměřovací základ (10 % průměrné mzdy 25 942 Kč - 2014) tj. 2595 Kč.  Min. pojistné pak činí 758 Kč.  Nemusí platit zálohy (student, souběžně zaměstnán, důchodce).

9 Přehled o příjmech a výdajích  V průběhu roku platí OSVČ zálohy.  Na konci roku podávají tzv. Přehled, kde zúčtovávají zálohy s vypočteným ročním pojistným uvedeným v Přehledu.  Termín podání – do konce dubna

10 Pokuty a penále  Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za deset let ode dne splatnosti.  Pokuta za nepodání přehledu až 10 000 Kč).  Za každý den zpoždění s platbou běží časové penále 0,1 % z dlužné částky.

11 OSVČ – zdravotní pojištění 2014 Každý občan ČR a cizinec s přechodným či trvalým pobytem v ČR musí být zdravotně pojištěn Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

12  Vyměřovacím základem OSVČ je 50 % z (příjmu z podnikání po odpočtu výdajů) 50 % z (příjmu z podnikání po odpočtu výdajů)  Tyto osoby platí zálohy ve výši 1/12 přiznaného pojistného v předchozím roce. Sazba pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu

13 Zdravotní pojištění - mzdy  Vyměřovacím základem je hrubá mzda.  Zaměstnanci strženo z HM 4,5 %  Zaměstnavatel odvede navíc 9 % z HM.  ZP činí celkem (4,5+9) 13,5 %

14  Minimální výše měsíčního pojistného na zdravotní pojištění OSVČ činí 13,5 % z min. vyměřovacího základu 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (pro r. 2014 je to 25942 Kč, 50% je 12971 Kč) a činí 1.752 Kč.  Vztahuje se na podnikatele „na hlavní pracovní poměr“. OSVČ minimální pojistné

15 Předpis minimálního pojistného se netýká podnikatelů:  za které plátcem pojistného byl stát (student, důchodce, žena pečující o malé dítě…),  byl současně zaměstnán a v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z min. vyměřovacího základu atd.  Tyto osoby nemusí platit zálohy na pojistné.  Tyto osoby platí pojistné ve vypočtené výši podle Přehledu, byť doplatek bude 1 Kč.

16 Přehled OSVČ  Přehledy za předchozí rok se podávají do měsíce od podání daňového přiznání (pokuta až 50 000 Kč) a ve stejném termínu je splatný i doplatek pojistného.  Za každý den prodlení s placením zálohy či doplatku běží penále 0,1 % z dlužné částky.  Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za pět let ode dne splatnosti.

17 Osoby bez zdanitelných příjmů:  studenti starší 26 let,  ženy v domácnosti,  zaměstnanci pracující pouze na DPP,  studenti, kteří po ukončení studia nenastoupí do zaměstnání, nezaevidují se na úřad práce nebo nezačnou podnikat,  nezaměstnaní, kteří nejsou evidováni na úřadu práce,  Osoby s příjmy podle § 8, 9 nebo 10 dle zákona o daních z příjmů (tj. příjmy z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní příjmy) nepodléhají odvodům pojistného § 8, 9 nebo 10 dle zákona o daních z příjmů§ 8, 9 nebo 10 dle zákona o daních z příjmů

18 Osoba bez zdanitelných příjmů  Přihlášení plátce jako osoby bez zdanitelných příjmů je třeba provést na příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dnů.  Osoba je povinna sama platit měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě (8500 Kč) = 1148 Kč.  Je splatné nejpozději do 8. dne následujícího měsíce.

19 Státní pojištěnci  Nezaopatřené děti (vč. studentů do 26 let)  Poživatelé důchodů  Ženy na mateřské a rodičovské dovolené  Uchazeči o zaměstnání  Osoby ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody  Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

20 Za státní pojištěnce stát platí:  Stát platí za státní pojištěnce 787 Kč měsíčně  Stát platí za 58 procent obyvatel ČR (přibližně za 6 mil.), kteří čerpají 80 procent zdravotní péče.

21

22 Shrnutí pojistného OSVČ Vyměřovací základ Sazba Min. vyměřovací základ Minimální pojistné (2014) Sociální zabezpečení 50 % (P-V)29,2 % 25 % průměrné mzdy (2014 25.942 Kč) 1.894 Kč Zdravotní pojištění 50 % (P-V)13,5 % 50 % průměrné mzdy 1.752 Kč


Stáhnout ppt "OSVČ – sociální zabezpečení 2014 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších."

Podobné prezentace


Reklamy Google