Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OSVČ – sociální zabezpečení 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OSVČ – sociální zabezpečení 2014"— Transkript prezentace:

1 OSVČ – sociální zabezpečení 2014
zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

2 Plátci pojistného: zaměstnanec, zaměstnavatel,
osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel) - OSVČ.

3 Vyměřovacím základem u zaměstnanců
je hrubá mzda. Rozhodným obdobím je kalendářní měsíc. Odměna vyplácená na základě dohody o provedení práce (do za měsíc) nezakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění, tedy povinnost odvádět pojistné.

4 Kdo je OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná
Osoba mající příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti Osoby s příjmy z kapitálového majetku (dividendy, podíly na zisku, …), pronájmu a ostatní příjmy – viz PŘ o Dani z příjmu FO) nepodléhají odvodům pojistného

5

6 OSVČ – hlavní činnost Vyměřovací základ je 50 % zisku, pojistné pak činí 29,2 % z vyměřovacího základu. Předepsán min. vyměřovací základ (25 % průměrné mzdy Kč ) tj Kč . Min. pojistné pak činí 6486 x 0,292 = 1894 Kč Musí platit měsíční zálohy ve výši 1/12 přiznaného pojistného

7 OSVČ jako vedlejší činnost je ta osoba, která současně:
vykonávala zaměstnání, nebo byla invalidní důchodce, starobní důchodce, měla nárok na rodičovský příspěvek, byla studentem.

8 OSVČ – vedlejší činnost
Pokud nedosáhne zisk rozhodné částky, nemusí být pojištěna vůbec. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2014 činí Kč. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu činnosti po celý kalendářní rok. Předepsán min. vyměřovací základ (10 % průměrné mzdy Kč ) tj Kč. Min. pojistné pak činí 758 Kč. Nemusí platit zálohy (student, souběžně zaměstnán, důchodce).

9 Přehled o příjmech a výdajích
V průběhu roku platí OSVČ zálohy. Na konci roku podávají tzv. Přehled, kde zúčtovávají zálohy s vypočteným ročním pojistným uvedeným v Přehledu. Termín podání – do konce dubna

10 Pokuty a penále Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za deset let ode dne splatnosti. Pokuta za nepodání přehledu až 10 000 Kč). Za každý den zpoždění s platbou běží časové penále 0,1 % z dlužné částky.

11 OSVČ – zdravotní pojištění 2014
Každý občan ČR a cizinec s přechodným či trvalým pobytem v ČR musí být zdravotně pojištěn Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

12 Sazba pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu
Vyměřovacím základem OSVČ je 50 % z (příjmu z podnikání po odpočtu výdajů) Tyto osoby platí zálohy ve výši 1/12 přiznaného pojistného v předchozím roce.

13 Zdravotní pojištění - mzdy
Vyměřovacím základem je hrubá mzda. Zaměstnanci strženo z HM 4,5 % Zaměstnavatel odvede navíc 9 % z HM. ZP činí celkem (4,5+9) 13,5 %

14 OSVČ minimální pojistné
Minimální výše měsíčního pojistného na zdravotní pojištění OSVČ činí 13,5 % z min. vyměřovacího základu 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství (pro r je to Kč, 50% je Kč) a činí Kč. Vztahuje se na podnikatele „na hlavní pracovní poměr“.

15 Předpis minimálního pojistného se netýká podnikatelů:
za které plátcem pojistného byl stát (student, důchodce, žena pečující o malé dítě…), byl současně zaměstnán a v zaměstnání bylo odvedeno pojistné vypočtené alespoň z min. vyměřovacího základu atd. Tyto osoby nemusí platit zálohy na pojistné. Tyto osoby platí pojistné ve vypočtené výši podle Přehledu, byť doplatek bude 1 Kč.

16 Přehled OSVČ Přehledy za předchozí rok se podávají do měsíce od podání daňového přiznání (pokuta až 50 000 Kč) a ve stejném termínu je splatný i doplatek pojistného. Za každý den prodlení s placením zálohy či doplatku běží penále 0,1 % z dlužné částky. Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za pět let ode dne splatnosti.

17 Osoby bez zdanitelných příjmů:
studenti starší 26 let, ženy v domácnosti, zaměstnanci pracující pouze na DPP, studenti, kteří po ukončení studia nenastoupí do zaměstnání, nezaevidují se na úřad práce nebo nezačnou podnikat, nezaměstnaní, kteří nejsou evidováni na úřadu práce, Osoby s příjmy podle § 8, 9 nebo 10 dle zákona o daních z příjmů (tj. příjmy z kapitálového majetku, pronájmu a ostatní příjmy) nepodléhají odvodům pojistného

18 Osoba bez zdanitelných příjmů
Přihlášení plátce jako osoby bez zdanitelných příjmů je třeba provést na příslušné zdravotní pojišťovně do 8 dnů. Osoba je povinna sama platit měsíčně pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě (8500 Kč) = 1148 Kč. Je splatné nejpozději do 8. dne následujícího měsíce.

19 Státní pojištěnci Nezaopatřené děti (vč. studentů do 26 let)
Poživatelé důchodů Ženy na mateřské a rodičovské dovolené Uchazeči o zaměstnání Osoby ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

20 Za státní pojištěnce stát platí:
Stát platí za státní pojištěnce 787 Kč měsíčně Stát platí za 58 procent obyvatel ČR (přibližně za 6 mil.), kteří čerpají 80 procent zdravotní péče.

21

22 Shrnutí pojistného OSVČ
Vyměřovací základ Sazba Min. vyměřovací základ Minimální pojistné (2014) Sociální zabezpečení 50 % (P-V) 29,2 % 25 % průměrné mzdy ( Kč) 1.894 Kč Zdravotní pojištění 13,5 % 50 % průměrné mzdy


Stáhnout ppt "OSVČ – sociální zabezpečení 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google