Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optimalizace logistického systému a řetězců Servisní logistika 2. cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optimalizace logistického systému a řetězců Servisní logistika 2. cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita."— Transkript prezentace:

1 Optimalizace logistického systému a řetězců Servisní logistika 2. cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita 165 21 Praha 6 - Suchdol

2 2 Zadání cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů TF ČZU Praha Předmět: Servisní logistika Zadání č.2 Optimalizace logistického systému a řetězců - náklady životního cyklu Příjmení a jméno studenta, obor: Zadání: Byl analyzován a řešen logistický systém návrhu, výroby, distribuce, provozu a likvidace výrobku složitosti nákladního automobilu. Výsledkem analýzy jsou tři varianty řešení s těmito dílčími výsledky: Úkol: Úkolem je posoudit a na základě analýzy vybrat optimální řešení s použitím nákladového kritéria.

3 3 Zadání cvičení Tab. 1 - Vstupní data Očekávané náklady v oblasti návrhu, výroby a distribuce připadající na jeden výrobek Nákladové položky [Kč] Varianta řešení IIIIII Náklady na tvorbu koncepce a definování výrobku N 1 90010001100 Náklady na návrh a vývoj výrobku N 2 220002000018000 Náklady na výrobu, expedici, dopravu a instalaci výrobku N 3 500000550000400000 Náklady centrálního dodavatele výrobku N 4 550006500045000 Náklady na dopravu mezi centrálním a územním dodavatelem výrobku N 5 1500 1300 Náklady územního dodavatele výrobku N 6 10500011000095000 Náklady na dopravu mezi územním dodavatelem a zákazníkem výrobku N 7 500600700

4 4 Zadání cvičení Odhad dalších provozních parametrů Roční doba provozu (využití) po záběhu t rz [km]500006000055000 Parametry poklesu průměrné doby provozu m1,051,031,04 k0,0040,010,007 Průměrná sazba za jednotku doby provozu (ujetý km) d [Kč/km] 12 Náklady na řidiče B 1 [Kč/km]222 Náklady na palivo B 2 [Kč/km]3,12,93 Náklady na preventivní údržbu B 3 [Kč/km]0,30,20,3 Náklady na preventivní diagnostiku B 4 [Kč/km]0,1 Parametry funkce kumulativních nákladů na preventivní opravy a0,0000050,0000150,00004 b2,011,921,81 Parametr proudu poruch po záběhu l [km -1 ]0,0000150,000050,00015 Parametr růstu funkce obnovy (středního počtu poruch) za dobu T c 1,551,621,47 Střední náklady na odstranění jedné poruchy A [Kč]140018002100 Náklady na pojištění C 1 [Kč/rok]7350 Náklady na garážování C 2 [Kč/rok]6000 Náklady na likvidaci N L [Kč]-10000-12000-8000 Daň z přidané hodnoty DPH [%]20

5 5 Úkoly A. Optimalizace logistického systému a řetězců – náklady životního cyklu. 1. Ekonomický efekt E SLR 2. Náklady N SLR 3. Derivace dE SLR / dT 4. Derivace dN SLR / dT 5. Integrální ukazatel K SLR 6. Podíl derivací dE SLR / dT dN SLR / dT

6 kde: E SLR - ekonomický efekt (přínos) používání jednoho nákladního automobilu za dobu používání T [Kč] d- fakturační sazba za ujetý km [Kč/km] t rz - roční doba provozu (využití) po záběhu [km] k, m- parametry poklesu průměrné roční doby provozu T- doba používání (kalendářní stáří) [roky] pro T 1 (var. 1): 6 1. Ekonomický efekt

7 kde: N SLR -náklady servisního logistického systému a řetězců připadajících na jeden nákladní automobil za dobu používání T [Kč] N 1 -náklady na tvorbu koncepce a definování jednoho nákladního automobilu [Kč] N 2 -náklady na návrh a vývoj jednoho nákladního automobilu [Kč] N 3 -náklady na výrobu, expedici,dopravu a instalaci jednoho nákladního automobilu [Kč] 7 2. Náklady

8 N 4 -náklady centrálního dodavatele na jeden nákladní automobil [Kč] N 5 -náklady na dopravu mezi centrálním a územním dodavatelem na jeden nákladní automobil [Kč] N 6 -náklady územního dodavatele na jeden nákladní automobil [Kč] N 7 -náklady na dopravu mezi územním dodavatelem a zákazníkem na jeden nákladní automobil [Kč] DPH-daň z přidané hodnoty [%] B 1 -mzdové náklady řidiče připadající na jeden ujetý km [Kč/km] B 2 -náklady na palivo připadající na jeden ujetý km [Kč/km] B 3 -náklady na preventivní údržbu připadající na jeden ujetý km [Kč/km] B 4 -náklady na preventivní diagnostiku připadající na jeden ujetý km [Kč/km] 8 2. Náklady

9 C 1 -náklady na pojištění na jeden nákladní automobil za rok [Kč/rok] C 2 -náklady na garážování na jeden nákladní automobil za rok [Kč/rok] T-doba používání (kalendářní stáří) [roky] a, b-parametry charakterizující narůstání kumulativních nákladů na preventivní opravy v závislosti na době provozu nákladního automobilu; parametry jsou určovány pomocí korelační a regresní analýzy z experimentálně zjištěných nákladů c-parametr funkce obnovy (růstu středního počtu poruch) za dobu T; zjišťuje se společně s parametrem proudu poruch z experimentu pomocí korelační a regresní analýzy t rz -roční doba provozu (využití) po záběhu [km] λ- parametr proudu poruch nákladního automobilu po záběhu [km -1 ] N L -náklady na likvidaci nákladního automobilu [Kč] 9 2. Náklady

10 N SLR = jednotkové náklady od vývoje až po předání zákazníkovi (N 1 až 7 ) zvětšené o daň z přidané hodnoty + jednotkové variabilní náklady (B 1 až 4 ) zvětšené o roční využití a zmenšené o parametr poklesu roční doby provozu v čase (kvůli opravám) + pojištění a garážování vynásobené dobou používání + zohlednění nárůstu nákladů na preventivní opravy vynásobené časem + střední náklady na odstranění poruch v době používání + náklady na likvidaci 10 2. Náklady

11 11 pro T 1 (var. 1): 2. Náklady

12 12 3.1. Derivace ekonomického efektu pro T 1 (var. 1): 3. Derivace

13 13 3.2. Derivace nákladů pro T 1 (var. 1): 3. Derivace

14 14 K SLR – integrální ukazatel jakosti logistického systému a řetězců 4. Podíly

15 T12345678910 E SLR 597 600 N SLR 1 126 925 dE SLR / dT595 080 dN SLR / dT315 124 E SLR / N SLR 0,53 (dE SLR / dT) / dN SLR / dT1,889 15 Výchozí tabulka Zpracování (tabulky & grafy)

16 T12345678910 E SLR 597 600 N SLR 1 126 925 dE SLR / dT595 080 dN SLR / dT315 124 E SLR / N SLR 0,53 (dE SLR / dT) / dN SLR / dT1,889 16 Zdůvodnění derivací ●Derivace obecně: přírůstek jedné proměnné v závislosti na druhé proměnné. ●Zde při správném postupu výpočtu (zaokrouhlování) platí rovnost: Zpracování (tabulky & grafy)

17 17 [T opt, max K SLR ] Zpracování (tabulky & grafy)

18 18 Optimální logistický systém a řetězec bude takový, který bude mít nejvyšší hodnotu integrálního ukazatele K SLR. Výsledky & závěr

19 Očekávaný výstup: ●3 tabulky pro jednotlivé varianty (I, II a III), ●3 grafy pro jednotlivé varianty (I, II a III), ●celková tabulka – celkový přehled → rozhodnout, která varianta je nejvýhodnější. 19 Výsledky & závěr

20 20 Závěr: Výsledky & závěr

21 21 Závěr [T opt, max K SLR ]


Stáhnout ppt "Optimalizace logistického systému a řetězců Servisní logistika 2. cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita."

Podobné prezentace


Reklamy Google