Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optimalizace logistického systému a řetězců

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optimalizace logistického systému a řetězců"— Transkript prezentace:

1 Optimalizace logistického systému a řetězců
Servisní logistika 2. cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Technická fakulta Česká zemědělská univerzita Praha 6 - Suchdol

2 Zadání cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů TF ČZU Praha
Předmět: Servisní logistika Zadání č.2 Optimalizace logistického systému a řetězců - náklady životního cyklu Příjmení a jméno studenta, obor: Zadání: Byl analyzován a řešen logistický systém návrhu, výroby, distribuce, provozu a likvidace výrobku složitosti nákladního automobilu. Výsledkem analýzy jsou tři varianty řešení s těmito dílčími výsledky: Úkol: Úkolem je posoudit a na základě analýzy vybrat optimální řešení s použitím nákladového kritéria. Celé zadání

3 Zadání cvičení Tab. 1 - Vstupní data
Očekávané náklady v oblasti návrhu, výroby a distribuce připadající na jeden výrobek Nákladové položky [Kč] Varianta řešení I II III Náklady na tvorbu koncepce a definování výrobku N1 900 1000 1100 Náklady na návrh a vývoj výrobku N2 22000 20000 18000 Náklady na výrobu, expedici, dopravu a instalaci výrobku N3 500000 550000 400000 Náklady centrálního dodavatele výrobku N4 55000 65000 45000 Náklady na dopravu mezi centrálním a územním dodavatelem výrobku N5 1500 1300 Náklady územního dodavatele výrobku N6 105000 110000 95000 Náklady na dopravu mezi územním dodavatelem a zákazníkem výrobku N7 500 600 700 Celé zadání

4 Odhad dalších provozních parametrů
Zadání cvičení Odhad dalších provozních parametrů Roční doba provozu (využití) po záběhu trz [km] 50000 60000 55000 Parametry poklesu průměrné doby provozu m 1,05 1,03 1,04 k 0,004 0,01 0,007 Průměrná sazba za jednotku doby provozu (ujetý km) d [Kč/km] 12 Náklady na řidiče B1 [Kč/km] 2 Náklady na palivo B2 [Kč/km] 3,1 2,9 3 Náklady na preventivní údržbu B3 [Kč/km] 0,3 0,2 Náklady na preventivní diagnostiku B4 [Kč/km] 0,1 Parametry funkce kumulativních nákladů na preventivní opravy a 0,000005 0,000015 0,00004 b 2,01 1,92 1,81 Parametr proudu poruch po záběhu l [km-1] 0,00005 0,00015 Parametr růstu funkce obnovy (středního počtu poruch) za dobu Tc 1,55 1,62 1,47 Střední náklady na odstranění jedné poruchy A [Kč] 1400 1800 2100 Náklady na pojištění C1 [Kč/rok] 7350 Náklady na garážování C2 [Kč/rok] 6000 Náklady na likvidaci NL [Kč] -10000 -12000 -8000 Daň z přidané hodnoty DPH [%] 20 Celé zadání

5 Úkoly Optimalizace logistického systému a řetězců – náklady životního cyklu. Ekonomický efekt ESLR Náklady NSLR Derivace dESLR / dT Derivace dNSLR / dT Integrální ukazatel KSLR Podíl derivací dESLR / dT dNSLR / dT Bod 6 A 5 prohodit

6 1. Ekonomický efekt kde: ESLR - ekonomický efekt (přínos) používání jednoho nákladního automobilu za dobu používání T [Kč] d - fakturační sazba za ujetý km [Kč/km] trz - roční doba provozu (využití) po záběhu [km] k, m - parametry poklesu průměrné roční doby provozu T - doba používání (kalendářní stáří) [roky] pro T1 (var. 1):

7 2. Náklady kde: NSLR - náklady servisního logistického systému a řetězců připadajících na jeden nákladní automobil za dobu používání T [Kč] N1 - náklady na tvorbu koncepce a definování jednoho nákladního automobilu [Kč] N2 - náklady na návrh a vývoj jednoho nákladního automobilu [Kč] N3 - náklady na výrobu, expedici,dopravu a instalaci jednoho nákladního automobilu [Kč] NSLR= jednotkové fixní náklady (N1 až 7) zvětšené o daň + jednotkové variabilní náklady (B1 až 4) zvětšené o roční využití a zmenšené o parametr poklesu v čase + pojištění a garážování vynásobené dobou používání + zohlednění nárůstu nákladu na preventivní opravy vynásobené časem + střední náklady na odstranění poruch v době používání + náklady na likvidaci

8 2. Náklady N4 - náklady centrálního dodavatele na jeden nákladní automobil [Kč] N5 - náklady na dopravu mezi centrálním a územním dodavatelem na jeden nákladní automobil [Kč] N6 - náklady územního dodavatele na jeden nákladní automobil [Kč] N7 - náklady na dopravu mezi územním dodavatelem a zákazníkem na jeden nákladní automobil [Kč] DPH - daň z přidané hodnoty [%] B1 - mzdové náklady řidiče připadající na jeden ujetý km [Kč/km] B2 - náklady na palivo připadající na jeden ujetý km [Kč/km] B3 - náklady na preventivní údržbu připadající na jeden ujetý km [Kč/km] B4 - náklady na preventivní diagnostiku připadající na jeden ujetý km [Kč/km]

9 2. Náklady C1 - náklady na pojištění na jeden nákladní automobil za rok [Kč/rok] C2 - náklady na garážování na jeden nákladní automobil za rok [Kč/rok] T - doba používání (kalendářní stáří) [roky] a, b - parametry charakterizující narůstání kumulativních nákladů na preventivní opravy v závislosti na době provozu nákladního automobilu; parametry jsou určovány pomocí korelační a regresní analýzy z experimentálně zjištěných nákladů c - parametr funkce obnovy (růstu středního počtu poruch) za dobu T; zjišťuje se společně s parametrem proudu poruch z experimentu pomocí korelační a regresní analýzy trz - roční doba provozu (využití) po záběhu [km] λ - parametr proudu poruch nákladního automobilu po záběhu [km-1] NL - náklady na likvidaci nákladního automobilu [Kč]

10 2. Náklady NSLR = jednotkové náklady od vývoje až po předání zákazníkovi (N1 až 7) zvětšené o daň z přidané hodnoty + jednotkové variabilní náklady (B1 až 4) zvětšené o roční využití a zmenšené o parametr poklesu roční doby provozu v čase (kvůli opravám) pojištění a garážování vynásobené dobou používání zohlednění nárůstu nákladů na preventivní opravy vynásobené časem + střední náklady na odstranění poruch v době používání náklady na likvidaci

11 2. Náklady pro T1 (var. 1):

12 3. Derivace 3.1. Derivace ekonomického efektu pro T1 (var. 1):

13 3. Derivace 3.2. Derivace nákladů pro T1 (var. 1):

14 4. Podíly KSLR – integrální ukazatel jakosti logistického systému a řetězců

15 Zpracování (tabulky & grafy)
Výchozí tabulka  T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ESLR NSLR dESLR / dT dNSLR / dT ESLR / NSLR 0,53 (dESLR / dT) / dNSLR / dT 1,889

16 Zpracování (tabulky & grafy)
Zdůvodnění derivací  T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ESLR NSLR dESLR / dT dNSLR / dT ESLR / NSLR 0,53 (dESLR / dT) / dNSLR / dT 1,889 Derivace obecně: přírůstek jedné proměnné v závislosti na druhé proměnné. Zde při správném postupu výpočtu (zaokrouhlování) platí rovnost:

17 Zpracování (tabulky & grafy)
[Topt, max KSLR] graf řady opačně

18 Výsledky & závěr Optimální logistický systém a řetězec bude takový, který bude mít nejvyšší hodnotu integrálního ukazatele KSLR.

19 Výsledky & závěr Očekávaný výstup:
3 tabulky pro jednotlivé varianty (I, II a III), 3 grafy pro jednotlivé varianty (I, II a III), celková tabulka – celkový přehled → rozhodnout, která varianta je nejvýhodnější.

20 Výsledky & závěr Závěr:

21 Závěr [Topt, max KSLR] [Topt, max KSLR] [Topt, max KSLR]


Stáhnout ppt "Optimalizace logistického systému a řetězců"

Podobné prezentace


Reklamy Google