Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.Kalkulace nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.Kalkulace nákladů."— Transkript prezentace:

1 4.Kalkulace nákladů

2 Kalkulace nákladů a ceny
- postup výpočtu vlastních nákladů na jednotku produkce - Kč/oskm, Kč/tkm, Kč/km, aj. - v případě většího množství druhů výrobků kalkulace slouží k rozpočítání nepřímých nákladů mezi tyto jednotlivé druhy Účel použití: zjištění a kontrola množství nákladů výpočet nákladů pro cenové kalkulace pro ocenění výroby pro zákazníka

3 Typy kalkulovaných nákladů
přímé náklady materiálové mzdové (př.: mzda dělníka) ostatní nepřímé náklady fixní a ostatní náklady – výrobní režie - (nájem, daně, odpisy, údržba, aj.) nepřímé materiálové náklady nepřímé mzdové náklady (kontrola, údržba, aj.) administrativní náklady – správní režie - (řídící pracovníci, úředníci, účetní, nájem kanceláří, telefony) marketing a odbyt prodejci, reklama, cestovní výdaje, obchodní služby, aj. výzkum a vývoj

4 Kalkulace dělením s poměrovými čísly
- převádí výrobky různých charakteristik (hmotnost, jakost, velikost, aj.) na jednotný výrobek (kalkulační jednici) kde: nepřímé náklady na jeden výrobek rozvrhované náklady součet kalkulačních jednic poměrové číslo

5 Kalkulace přirážková Nepřímé náklady jsou na jednotlivé výrobky převáděny pomocí tzv. rozvrhových základen. Jako rozvrhových základen se používají tyto veličiny: přímý materiál přímé mzdy součet přímého materiálu a přímých mezd počet strojových hodin, aj.

6 Kalkulace přirážková Nejdříve je nutné vypočítat koeficient kalkulační přirážky : koeficient kalkulační přirážky rozvrhované náklady rozvrhová základna

7 Kalkulace přirážková Rozvrhovou základnu vypočítáme:
veličina, zvolená k výpočtu rozvrhové základny – např.: přímé mzdové náklady na i-tý výrobek množství i-tého výrobku Potom jsou nepřímé náklady na jeden výrobek:

8 5. Zásoby

9 Typy zásob NÁKUP VÝROBA ODBYT MATERIÁL NEDOKONČENÁ VÝROBA
HOTOVÉ VÝROBKY PROVOZNÍ ZÁSOBY POLOTOVARY

10 Modely zásob deterministický model
Při tomto druhu modelu zásob je spotřeba, výroba i doba nutná k realizaci dodávky pravidelná a předem známá. Potom pro počet dodávek p, realizovaných v období T, při objemu výroby V, spotřebě součástek na jeden výrobek s a velikosti dodávky q, platí:

11 Průběh zásob Dodací cyklus dodávky bude: Stav zásob q tq tq t T

12 Náklady zásobování N q Náklady na skladování Náklady na dopravu
Celkové náklady Náklady na skladování Náklady na dopravu q

13 Náklady zásobování Celkové náklady zásobování jsou:
kde: N celkové náklady zásobování nskl náklady skladování ndod náklady dopravy

14 Wilsonův vzorec Derivaci nákladové funkce podle q položíme rovno nule a odvodíme vztah pro optimální velikost dodávky: a pokud: potom pro optimální velikost dodávky platí: WILSONŮV VZOREC

15 Stochastický model Ve skutečnosti se v zásobování mohou projevit náhodné vlivy, které znemožňují předem jednoznačně určit zásobovací režim. Jsou to především: překročení dodací doby nedodržení objednaného množství překročení spotřeby ve výrobě nedostatečná znalost budoucí spotřeby zásob (znalost pouze pravděpodobností)

16 Stochastický model Ve srovnání s deterministickým modelem tak podnik mohou zatížit náklady, které plynou z nedostatku zásob (kromě nákladů na skladování a dopravu). K omezení těchto nákladů slouží pojistná zásoba, která je minimální velikostí zásob v podniku. Úroveň zásob, která je signálem pro další objednávku, je tzv. signální zásoba. Požadavkem při těchto úlohách je stanovení takového stavu zásob nebo takové počtu a velikosti dodávek, aby celkové náklady spojené se zásobováním byly minimální!

17 Stochastický model q Skutečný průběh stavu zásob Signální zásoba
Pojistná zásoba tdod t

18 Stochastický model Signální zásoba – zásoba, při níž dochází k další objednávce Pojistná zásoba – minimální zásoba, pod níž nesmí stav zásob klesnout!

19 Příklad Předpokládejme, že týdenní potřeba určitého náhradního dílu k jistému výrobnímu zařízení je charakterizována pomocí pravděpodobnostního rozdělení v následující tabulce: Na počátku každého týdne lze objednat libovolné množství náhradního dílu na doplnění zásob. Doba vyřízení objednávky trvá tři týdny. Náklady na objednání a dodání (nezávisle na velikosti dodávky) činí 200 p.j. V případě, že je u daného výrobního zařízení potřeba vyměnit náhradní díl, který v daném týdnu není na skladě, vzniknou výrobnímu závodu ztráty ve výši 500 p.j./náhr. díl. Týdenní potřeba 1 2 3 4 5 Pravděpodobnost 0,10 0,12 0,32 0,28 0,08

20 Na základě předběžných úvah byla navržena strategie na doplňování zásob:
- objednat množství 6 (4, 5, 7, 8) ks náhradních dílů vždy, když součet dříve objednaných, ale dosud nedodaných náhradních dílů a skutečná zásoba těchto dílů, klesne pod signální úroveň zásob, která je stanovena na 12 (9, 10, 11, 13) ks. V současné době není vyřizována žádná objednávka. Pomocí simulace zhodnoťte navrženou strategii, event. navrhněte jinou za předpokladu, že skladování náhradního dílu vyvolá náklady ve výši 100 p.j./díl a týden. Tyto náklady počítejte z průměrných zásob na začátku a na konci týdne.


Stáhnout ppt "4.Kalkulace nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google