Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.Kalkulace nákladů. Kalkulace nákladů a ceny - postup výpočtu vlastních nákladů na jednotku produkce - Kč/oskm, Kč/tkm, Kč/km, aj. - v případě většího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.Kalkulace nákladů. Kalkulace nákladů a ceny - postup výpočtu vlastních nákladů na jednotku produkce - Kč/oskm, Kč/tkm, Kč/km, aj. - v případě většího."— Transkript prezentace:

1 4.Kalkulace nákladů

2 Kalkulace nákladů a ceny - postup výpočtu vlastních nákladů na jednotku produkce - Kč/oskm, Kč/tkm, Kč/km, aj. - v případě většího množství druhů výrobků kalkulace slouží k rozpočítání nepřímých nákladů mezi tyto jednotlivé druhy Účel použití:  zjištění a kontrola množství nákladů  výpočet nákladů pro cenové kalkulace pro ocenění výroby pro zákazníka

3 Typy kalkulovaných nákladů přímé náklady přímé náklady materiálové materiálové mzdové (př.: mzda dělníka) mzdové (př.: mzda dělníka) ostatní ostatní nepřímé náklady nepřímé náklady fixní a ostatní náklady – výrobní režie - (nájem, daně, odpisy, údržba, aj.) fixní a ostatní náklady – výrobní režie - (nájem, daně, odpisy, údržba, aj.) nepřímé materiálové náklady nepřímé materiálové náklady nepřímé mzdové náklady (kontrola, údržba, aj.) nepřímé mzdové náklady (kontrola, údržba, aj.) administrativní náklady – správní režie - (řídící pracovníci, úředníci, účetní, nájem kanceláří, telefony) administrativní náklady – správní režie - (řídící pracovníci, úředníci, účetní, nájem kanceláří, telefony) marketing a odbyt marketing a odbyt prodejci, reklama, cestovní výdaje, obchodní služby, aj. prodejci, reklama, cestovní výdaje, obchodní služby, aj. výzkum a vývoj výzkum a vývoj

4 Kalkulace dělením s poměrovými čísly - převádí výrobky různých charakteristik (hmotnost, jakost, velikost, aj.) na jednotný výrobek (kalkulační jednici) nepřímé náklady na jeden výrobek rozvrhované náklady součet kalkulačních jednic poměrové číslo kde:

5 Kalkulace přirážková Nepřímé náklady jsou na jednotlivé výrobky převáděny pomocí tzv. rozvrhových základen. Jako rozvrhových základen se používají tyto veličiny: přímý materiál přímý materiál přímé mzdy přímé mzdy součet přímého materiálu a přímých mezd součet přímého materiálu a přímých mezd počet strojových hodin, aj. počet strojových hodin, aj.

6 Kalkulace přirážková Nejdříve je nutné vypočítat koeficient kalkulační přirážky : koeficient kalkulační přirážky rozvrhované náklady rozvrhová základna

7 Kalkulace přirážková Rozvrhovou základnu vypočítáme: veličina, zvolená k výpočtu rozvrhové základny – např.: přímé mzdové náklady na i-tý výrobek množství i-tého výrobku Potom jsou nepřímé náklady na jeden výrobek:

8 5. Zásoby

9 Typy zásob NÁKUPVÝROBAODBYT MATERIÁL PROVOZNÍ ZÁSOBY NEDOKONČENÁ VÝROBA POLOTOVARY HOTOVÉ VÝROBKY

10 Modely zásob  deterministický model Při tomto druhu modelu zásob je spotřeba, výroba i doba nutná k realizaci dodávky pravidelná a předem známá. Potom pro počet dodávek p, realizovaných v období T, při objemu výroby V, spotřebě součástek na jeden výrobek s a velikosti dodávky q, platí:

11 Průběh zásob Dodací cyklus dodávky bude: tqtq tqtq T t Stav zásob q

12 Náklady zásobování Náklady na skladování Náklady na dopravu Celkové náklady N q

13 Náklady zásobování Celkové náklady zásobování jsou: kde: N..........celkové náklady zásobování n skl.........náklady skladování n dod........náklady dopravy

14 Wilsonův vzorec Derivaci nákladové funkce podle q položíme rovno nule a odvodíme vztah pro optimální velikost dodávky: Derivaci nákladové funkce podle q položíme rovno nule a odvodíme vztah pro optimální velikost dodávky: a pokud: potom pro optimální velikost dodávky platí: WILSONŮV VZOREC

15 Stochastický model Ve skutečnosti se v zásobování mohou projevit náhodné vlivy, které znemožňují předem jednoznačně určit zásobovací režim. Jsou to především: překročení dodací doby překročení dodací doby nedodržení objednaného množství nedodržení objednaného množství překročení spotřeby ve výrobě překročení spotřeby ve výrobě nedostatečná znalost budoucí spotřeby zásob (znalost pouze pravděpodobností) nedostatečná znalost budoucí spotřeby zásob (znalost pouze pravděpodobností)

16 Ve srovnání s deterministickým modelem tak podnik mohou zatížit náklady, které plynou z nedostatku zásob (kromě nákladů na skladování a dopravu). K omezení těchto nákladů slouží pojistná zásoba, která je minimální velikostí zásob v podniku. Úroveň zásob, která je signálem pro další objednávku, je tzv. signální zásoba. Ve srovnání s deterministickým modelem tak podnik mohou zatížit náklady, které plynou z nedostatku zásob (kromě nákladů na skladování a dopravu). K omezení těchto nákladů slouží pojistná zásoba, která je minimální velikostí zásob v podniku. Úroveň zásob, která je signálem pro další objednávku, je tzv. signální zásoba. Požadavkem při těchto úlohách je stanovení takového stavu zásob nebo takové počtu a velikosti dodávek, aby celkové náklady spojené se zásobováním byly minimální! Požadavkem při těchto úlohách je stanovení takového stavu zásob nebo takové počtu a velikosti dodávek, aby celkové náklady spojené se zásobováním byly minimální! Stochastický model

17 Skutečný průběh stavu zásob Signální zásoba Pojistná zásoba t dod t q

18 Signální zásoba – zásoba, při níž dochází k další objednávce Pojistná zásoba – minimální zásoba, pod níž nesmí stav zásob klesnout! Stochastický model

19 Příklad Předpokládejme, že týdenní potřeba určitého náhradního dílu k jistému výrobnímu zařízení je charakterizována pomocí pravděpodobnostního rozdělení v následující tabulce: Na počátku každého týdne lze objednat libovolné množství náhradního dílu na doplnění zásob. Doba vyřízení objednávky trvá tři týdny. Náklady na objednání a dodání (nezávisle na velikosti dodávky) činí 200 p.j. V případě, že je u daného výrobního zařízení potřeba vyměnit náhradní díl, který v daném týdnu není na skladě, vzniknou výrobnímu závodu ztráty ve výši 500 p.j./náhr. díl. Týdenní potřeba 012345 Pravděpodobnost0,100,120,320,280,100,08

20 Na základě předběžných úvah byla navržena strategie na doplňování zásob: - objednat množství 6 (4, 5, 7, 8) ks náhradních dílů vždy, když součet dříve objednaných, ale dosud nedodaných náhradních dílů a skutečná zásoba těchto dílů, klesne pod signální úroveň zásob, která je stanovena na 12 (9, 10, 11, 13) ks. V současné době není vyřizována žádná objednávka. Pomocí simulace zhodnoťte navrženou strategii, event. navrhněte jinou za předpokladu, že skladování náhradního dílu vyvolá náklady ve výši 100 p.j./díl a týden. Tyto náklady počítejte z průměrných zásob na začátku a na konci týdne.


Stáhnout ppt "4.Kalkulace nákladů. Kalkulace nákladů a ceny - postup výpočtu vlastních nákladů na jednotku produkce - Kč/oskm, Kč/tkm, Kč/km, aj. - v případě většího."

Podobné prezentace


Reklamy Google