Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota."— Transkript prezentace:

1 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota peněz (1. a 2. týden) Odpisy, Nákladové modely (3. a 4. týden) Kalkulace nákladů, Náklady, Výnosy, Bod zvratu (5. a 6. týden) Zásoby, (zápočtová písemka) (7. a 8. týden) Finanční výkazy (9. a 10. týden) Hodnocení investic (11. a 12. týden) 0/16 MENU

2 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 1. Kalkulace nákladů Kalkulace nákladů: Činnost vedoucí ke zjištění či stanovení nákladů na konkrétní výkony, výrobky podniku, který je přesně druhově, objemově a jakostně vymezen na tzv. kalkulační jednici1/16 MENU j.c. … jednotková cena m.j. … počet měrných jednotek (př.: m 3, metr, hodina, strojhod,km,…) N d … náklady na daný druh nákladů NákladyNormativní podkladyOceňovací podklady materiál, pohonné hmotynorma spotřeby materiálupořizovací cena mzdyvýkonová normamzdový tarif stroje, dopravní prostředkystrojohodinasazby strojohodiny ostatní přímé náklady, tj. OPN (sociální a zdravotní pojištění) mzdasazba SZP

3 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 2. Struktura nákladů2/16 MENU Přímé náklady Materiálové Mzdové Ostatní Nepřímé náklady (režijní) Fixní a ostatní náklady Administrativní náklady Marketing a odbyt Výzkum a vývoj

4 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 3. Kalkulační vzorec3/16 MENU 1. Přímý (jednicový) materiál 2. Přímé (jednicové) mzdy 3. Ostatní přímé (jednicové) náklady 4. Výrobní (provozní) režie Vlastní náklady výroby = položky 1 – 4 5. Správní režie Vlastní náklady výkonu = položky 1 – 5 6. Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu = položky 1 – 6 7. Zisk (Ztráta) Výrobní cena = položky 1 – 7 8. Obchodní a odbytové přirážky a srážky Prodejní cena = položky 1 – 8

5 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC potřebujeme znát: a)předmět kalkulace (kalkulační jednice) b)kalkulační vzorec (stabilní druhové členění nákladů pro kalkulaci) c)kalkulační techniku Kalkulační techniky: Kalkulace dělením prostá Kalkulace prostřednictvím přírůstkových nákladů Kalkulace s poměrovými čísly Kalkulace přirážková4/16 MENU 4. Metody kalkulace nákladů

6 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 5. Kalkulační techniky Kalkulace dělením prostá: Kalkulační technika „dělením prostá“ přiřadí režijní náklady ke každému výrobku bez ohledu na jejich technologickou náročnost a bez jakéhokoliv ohledu na pracnost jeho výroby. Jednotkové režijní náklady se vypočítají jako podíl celkových režijních nákladů a celkový počet všech výrobků. Kalkulace prostřednictvím přírůstkových nákladů:5/16 MENU Kalkulace „prostřednictvím přírůstkových nákladů“ se používá při zavádění nové výroby. Uvažuje pouze přírůstkové (dodatečné) náklady vzniklé rozšířením výroby. Obvykle se používá v případě rozhodování o tom, zda má podnik danou součástku (příp. službu) produkovat či nakupovat.

7 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 6/16 MENU Kalkulace s poměrovými čísly: Kalkulace režijních nákladů „dělením s poměrovými čísly“ je na rozdíl od předchozí kalkulační techniky založena na zohlednění pracnosti. Tato technika převádí výrobky resp. výkony různých charakteristik (hmotnost, jakost, velikost atd.) na jednotný výrobek, tj. kalkulační jednici. Poměrová čísla jsou odvozována zpravidla od poměrů naturálních ukazatelů, kterými je vyjadřována produkce (zpravidla doba výroby). Nc … celkové režijní náklady V´ … přepočtený součet výrobků vi … počet výrobků jednoho druhu vi´ … přepočtený počet výrobků jednoho druhu k … poměrové číslo (= vi / vi´ ) 5. Kalkulační techniky

8 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 7/16 MENU Příklad: Údaje o spotřebě času, přímých nákladech na 1 výrobek typu A,B,C a plánovaný objem výroby uvádí následující tabulka. Stanovte předběžnou kalkulací výkonů přímé, nepřímé a celkové jednicové náklady. Měsíční rozpočet režijních nákladů útvaru na sledované období činí 10 500 Kč. VýrobekABC spotřeba času na 1 výrobek [min]153060 spotřeba přímého materiálu [Kč]12,0015,0020,00 opotřebení strojů (odpisy, opravy…)[Kč]0,10,20,35 přímé mzdy [Kč]4,007,5014,00 plánovaný objem výroby [ks]400250150 5. Kalkulační techniky

9 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 8/16 MENU VýrobekABC Poměrové číslo124 Jednicové výrobky400500600 Režijní náklady na jeden výrobek71428 Přímé náklady na jeden výrobek16,122,734,35 Celkové náklady na jeden výrobek23,136,762,35 Řešení: Spotřeba času na kalkulační jednici = 15 minut Přepočtený objem výroby = 1 500 ks Kontrola: celkové režijní náklady = 10 500 Kč 5. Kalkulační techniky

10 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 9/16 MENU Kalkulace přirážková: Kalkulační technika „přirážková“ převádí režijní náklady na jednotlivé výrobky prostřednictvím tzv. rozvrhové základny, za kterou se nejčastěji považují přímé mzdy příp. přímé mzdy vč. sociálního a zdravotního pojištění. Rozvrhovou základnou však může být cokoliv jiného, např. přímý materiál, počet strojohodin nutných k sestavení výrobku atd. Volba rozvrhové základny však má vycházet ze snahy co nejstabilnějšího ukazatele, což třeba náklady na materiál (obzvláště nyní v období růstu cen energií) nesplňují. kpř … přirážkový koeficient RN … režijní náklady Z … rozvrhová základna, kde: vi … množství i-tého výrobku xi … veličina zvolená k výpočtu rozvrhové základny ni … jednotkový režijní náklad na výrobek 5. Kalkulační techniky

11 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 10/16 MENU Příklad: Dopravní podnik provádí ve sledovaném období 4 druhy přepravních výkonů. Jejich přímé náklady na 1tkm a plánovaný objem ve stovkách tkm je v tabulce. Rozpočet režijních nákladů ve sledovaném období činí 178 080 Kč. Stanovte předběžnou kalkulaci výkonů A, B, C, D. Jako rozvrhovou základnu berte přímé mzdy. Nákladová položka Náklady na 1 tkm v Kč ABCD spotřeba PMH [Kč] 10 868 opotřebení PNEU [Kč]0,20,40,20,1 přímé mzdy [Kč]161298 plánovaný výkon [tkm]2000150018001000 5. Kalkulační techniky

12 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 11/16 MENU Řešení: Koeficient přirážky (kpř)= 178 080 / (16x2000+12x1500+9x1800+8x1000)= 2,4 Nákladová položka Náklady na 1 tkm v Kč ABCD Spotřeba PHM10868 Opotřebení PNEU 0,20,40,20,1 Přímé mzdy 161298 Plánovaný výkon v tkm 2000150018001000 Režijní náklady na 1 tkm 38,428,821,619,2 Celkové náklady 64,649,236,835,3 5. Kalkulační techniky

13 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 12/16 MENU Výnosy Všechny neněžní prostředky očekávané do budoucna Čistý výnos podniku je ZISK. Tržby rozhodující finanční zdroj podniku a jsou hlavní částí výnosu podniku, vznikají realizací hlavní výrobní činností, popř. i činností ostatních máme již fakturu, z tržeb se uhrazují náklady a realizuje se zisk. Příjmy Výnos podniku se stává příjmem v okamžiku zaplacení (peníze na účtě) 6. Tržby, výnosy a příjmy

14 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 13/16 MENU 7. Bod zvratu

15 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 14/16 MENU Zisk = výnosy – náklady Maximalizace zisku: 8. Zisk

16 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 15/16 MENU Příklad 1: Určete objem výroby, kdy je podnikání rentabilní pokud: N = 120 + 10V +1,5V 2 Příklad 2: Navrhněte a propočítejte možnosti, které by vedly ke zvýšení zisku podniku o 5 000 p.j., jestliže v současné době je objem výroby, který odpovídá požadavkům trhu, 1 100 ks a cena 35 p.j. Nákladová funkce je N = 15 000 + 20V. S jakými riziky se jednotlivé varianty mohou setkat? 9. Příklady

17 PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 16/16 MENU DĚKUJI ZA POZORNOST kontakty: Mail: xmelicharek@fd.cvut.czxmelicharek@fd.cvut.cz Web: www.fd.cvut.cz/personal/melictom


Stáhnout ppt "PE – Provozní ekonomie III. CVIČENÍ _________________________________________ KONEC 0. Úvod CVIČENÍ: PE – Provozní ekonomie Mikroekonomie, Časová hodnota."

Podobné prezentace


Reklamy Google