Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KALKULACE NÁKLADŮ Předmět: Provozní ekonomie Cvičící: Ing. Jan Tichý, Ph.D. 3. cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KALKULACE NÁKLADŮ Předmět: Provozní ekonomie Cvičící: Ing. Jan Tichý, Ph.D. 3. cvičení."— Transkript prezentace:

1 KALKULACE NÁKLADŮ Předmět: Provozní ekonomie Cvičící: Ing. Jan Tichý, Ph.D. 3. cvičení

2 NÁKLADY - v peněžní formě vypočítaný a normalizovaný vklad faktorů dopravní a přepravní produkce vložený pro vytváření provozních výkonů - rozdělení nákladů: druhové účelové kalkulační podle závislosti na objemu výroby podle místa vzniku (středisek) KALKULACE NÁKLADŮ - stanovení struktury a výpočet nákladů, tj. na zvolené měrné jednotky výkonů, služeb a výrobků - výpočet množství nákladů nezbytně nutných pro zajištění dopravy (resp. výroby)

3 Současnost: - metodiku kalkulace si určují samotné firmy - projevuje se však snaha mít organizovány postupy tak, aby bylo možné předložit detaily o hospodaření státním orgánům se zachováním zřetelných vazeb na finanční plán a základní účetnictví - zvláštní pozornost je věnována oblastem, kde dochází k dotaci v rámci veřejných rozpočtů Pravidla pro účtování - uvedeny v zákoně o účetnictví (dle účetních standardů EU) Pravidla pro kalkulace – před 1990 – MF vyhlašovalo výnosem „směrnici pro kalkulaci nákladů a dalších složek ceny výkonů“ – 1990 – vyhláška 21 / 1990 Sb., o kalkulaci – uvedená oblast poprvé uvedena vyhláškou ve Sbírce zákonů – po 1991 – zákon č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví – zrušeny předpisy o kalkulaci nákladů a dalších složek ceny výkonů

4 Účel kalkulování nákladů: -zjištění a kontrola množství nákladů výpočet nákladů pro cenové kalkulace pro ocenění výroby pro zákazníka Kritické body kalkulace nákladů: -zvolené postupy kalkulace musí být kompatibilní s činnostmi podniku cenové kalkulace musí být propojeny s vnitropodnikovými procesy Pozn.: Zásady kalkulace nejsou uvedeny v samostatném právním předpisu, většina nejdůležitějších zásad a principů je vkomponována do zákona o účetnictví a účtové osnovy pro podnikatele. Společně s obecnými prvky účetnictví vytvářejí obecně uznávané účetní zásady, tzv. „obecné účetní prostředí“ (důležité při zpracování kalkulačních technik a metodik)

5 KALKULAČNÍ VZOREC - upravuje kalkulační členění nákladů tak, aby bylo možné v rámci podniku transformovat náklady všech činností na kalkulační vzorec hlavní činnosti podniku KALKULACE NÁKLADŮ NÁKLADY Informace o nákladech - pro tvorbu nákladově orientovaných cen - kontrola správnosti sjednaných cen (sjednané ceny limitem nákladů)

6 Hlavním kriteriem pro výběr vhodné kalkulační metody je: - přímá a nepřímá přiřaditelnost nákladů Náklady: přímé a nepřímé (kalkulační členění) fixní a variabilní (dělení podle závislosti na objemu výroby) absorpční kalkulace dynamické kalkulace - používá se při předávání nedokončené výroby či nedokončených výkonů mezi středisky (Problém: složitá orientace v již započítaných nákladech) -zohledňuje dynamiku objemu výroby, důležitá přímá přiřaditelnost nákladů N (celkem) = N fixní + N variabilní n (celkem) = n (fixní) + zisk + n (variabilní) n (celkem) = příspěvek na úhradu + n (var.) …. n (celkem) je jednotková cena

7 kalkulace předběžná ( = plánová) kalkulace výsledná -navazuje na roční rozpočty sestavené na základě uvažované technologie přeprav a ostatních podmínek sestavují se před zahájením plánované výroby  Propočtová Plánová (na základě plánovaných norem spotřeby) Operativní (na základě operativních běžných norem platných v době sestavování kalkulace) -vychází z účetnictví; jde o zjištění skutečných nákladů (podniky se sdruženou výrobou, ČD.. ) slouží následně k výpočtům příštího období jako kalkulace předběžné Kalkulace nákladů dle: času – dlouhodobá a krátkodobá cíle - na výkon, na organizační jednotku, kombinované kvality vstupů – propočtové (ukaz.), rozpočtové (rozp. pol.) Vnitropodnikovými směrnicemi musí vedení firmy stanovit převodové můstky účetních položek (syntetické příp. analytické účty) na kalkulační položky.

8 KALKULACE NÁKLADŮ NA ŽELEZNICI trakční palivo (pevná, tekutá paliva a mazací oleje..) trakční energie (el. trakční energie, energie pro vytápění, osvětlování..) N přímé – položky, které jsou nositeli nákladů bezprostředně rozpočítávány N nepřímé (režijní) – náklady připadající na vytvoření více dopr. a přepr. výkonů (počítá se pomocí přirážky)

9 KALKULACE DRUHOVÝCH NÁKLADŮ: N PHM = norma spotřeby materiálu x pořizovací cena (tj. cena pořízení a přemístění) N STROJE = počet strojohodin x sazba strojohodiny N MZDY = výkonová norma x mzdový tarif (Pozor: Zákoník práce - základní mzdový tarif, smluvní mzdy, mzdy za přesčas, svátky, výkonové příplatky, příplatky za odpracovaná léta, funkční příplatky, noční příplatky, ztížené pracovní prostředí …) Příklad výpočtu mzdy zaměstnance: Tržby – Náklady = Zisk.. (firma zaplatí daň ze zisku PO) N mzdy = 1 000 Kč (hrubá mzda – ze smlouvy) Firma vyplatí: 1350 = 1 000 x 1,35 (35 %..SZP PO) Vyplacená mzda: 1 000 Kč - 125 Kč (12,5 % SZP FO) 875 Kč - 131 Kč (15 % daň z př. FO) 744 Kč (čistá mzda) Povinné odvody tvoří 45 %. Pozor: „Švarc systém“

10 Do kalkulací se nezahrnují:-škody ze živelných pohrom -odpisy promlčených a nedobytných pohledávek -platby za promlčené dluhy -náklady na zastavenou přípr. a záběh dopr. provozu Náklady obecně: N celkové = N přímé + N nepřímé + N na marketing a odbyt + N na VaV KALKULAČNÍ TECHNIKY: - způsob výpočtu nákladů na jednotlivé druhy produkce - volba závisí na podmínkách, pro něž se má uplatnit:  kalkulace dělením prostá  kalkulace s poměrovými čísly  kalkulace přirážková KALKULAČNÍ JEDNICE: -konkrétní dopravní nebo jiné výkony definované jako předmět kalkulace, k nimž je zároveň vymezena konkrétní měrná jednotka těchto výkonů

11 a) KALKULACE DĚLENÍM S POMĚROVÝMI ČÍSLY: -převádí výrobky resp. výkony různých charakteristik (hmotnost, jakost, velikost) na jednotný výrobek (kalkulační jednici) - poměrová čísla jsou odvozována zpravidla od poměrů naturálních ukazatelů, kterými je vyjadřována dopravní produkce (určení dle pracnosti nebo technologické náročnosti) n i = (N c x v i ) / (V` x v i `) ni.. Nepřímé náklady na 1 výrobek Nc.. celkové náklady V`.. součet kalkulačních jednic V` = Σ vi` Vi.. výroba jednotlivých provedení výrobku Vi`.. přepočtená výroba jednotlivých provedení výrobku ki = vi / vi`.. poměrové číslo

12 b) KALKULACE PŘIRÁŽKOVÁ: - nepřímé náklady jsou na jednotlivé výrobky převáděny pomocí tzv. rozvrhových základen, což může být:  přímý materiál  přímé mzdy  součet přímých mezd a materiálu  počet strojohodin apod. Postup výpočtu: 1) Výpočet koeficientu kalkulační přirážky k př : K př = N r / Z r 2) Vypočítat nepřímé náklady na 1 výrobek ni: n i = x i. k př Nr.. rozvrhované náklady Zr.. rozvrhová základna Vi.. množství i-tého výrobku Xi.. veličina zvolená k výpočtu rozvrhové základny Zr = Σ vi. xi

13 -používá se při zavádění nové výroby, uvažuje pouze přírůstkové náklady (dodatečné) vzniklé rozšířením výroby -může srovnávat náklady např. při otázce, zda nějaký náhradní díl kupovat či začít s jeho výrobou (potom srovnává cenu při koupi výrobku s nově vzniklými náklady b) KALKULACE PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍRŮSTKOVÝCH NÁKLADŮ:


Stáhnout ppt "KALKULACE NÁKLADŮ Předmět: Provozní ekonomie Cvičící: Ing. Jan Tichý, Ph.D. 3. cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google