Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezi Berlínem a Bergenem Mezi Berlínem a Bergenem Internacionalizace studia – Projekt Bologna Promoters Předsednictvo Rady vysokých škol, 20.1.2005 Pavel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezi Berlínem a Bergenem Mezi Berlínem a Bergenem Internacionalizace studia – Projekt Bologna Promoters Předsednictvo Rady vysokých škol, 20.1.2005 Pavel."— Transkript prezentace:

1 Mezi Berlínem a Bergenem Mezi Berlínem a Bergenem Internacionalizace studia – Projekt Bologna Promoters Předsednictvo Rady vysokých škol, 20.1.2005 Pavel Kovář, ČZU & RVŠ Věra Šťastná, MŠMT

2 2 Priority & inventura Tři oblasti:  Uznávání – Lisabonská úmluva – doprovodný text „joint degrees“  Zabezpečení kvality – registr EK, EUA  Implementace prvých dvou cyklů Inventura  BFUG pracovní skupina – termín: konec roku 2004  EUA - Trendy IV Rámec kvalifikací – národní i evropský – společná metodologie - koncentrace na výstupy -Každá kvalifikace bude popsána z hlediska  Úrovně, studijní zátěže – ECTS!, kompetencí, profilu, výstupů studia Nové země - zpráva Začíná diskuse o Komuniké ministrů z Bergenu (na úrovni Bologna Board )

3 3 Evropský rámec VŠ kvalifikací – 3 cykly studijních programů 3 úrovně - cykly – různé výstupy, realizovány na univerzitách i dalších VŠ, přístup do vyšší úrovně (ne automatický) „krátký cyklus“v rámci cyklu prvého - asi 120 ECTS 1. cyklus (Bakalář)-180-240 ECTS kreditů, vstup do praxe i možnost dalšího studia. cyklus 2. cyklus (Magistr) - 90 - 120 ECTS kreditů, minimálně 60 ECTS kreditů na magisterské úrovni, (trend po celkovém počtu 300 ECTS kreditů) přístup k doktorskému studiu 3. cyklus (doktorský) – po magisterském – „není nezbytně vyjádřen v ECTS“ Na národní úrovni – pro jakoukoliv kvalifikaci by mělo být jasné, do jaké úrovně evropského rámce ji lze promítnout Problémy: prostupnost 1. – 2. cyklus Seminář v Kodani – leden 2004 – materiály: www.bologna- bergen2005.no (přístup i ze stránky MŠMT: www.bologna.msmt.cz ) - – „Previous Seminars“www.bologna- bergen2005.no

4 4 Projekt Bologna Promoters V rámci programu SOCRATES - období: 16.7.2004 – 30.6.2005 Podpořit implementaci principů a cílů Boloňské deklarace, zejména  Kvalita  Uznávání  Implementace prvých dvou cyklů studia Seminář organizovaný EK v Bruselu 18.-19. listopadu 2004  Účast prof. Pavel Kovář EU Komise očekává, že národní týmy BP budou nápomocné v internacionalizaci vzdělávání při:  Stimulaci VŠ v realizaci Boloňského procesu  Zprostředkování spojení mezi VŠ a MŠ(MT) (vč. zpětné vazby)  Proměně cílů internacionalizace v realitu Národní projekt Bologna Promoters

5 5 Seminář v Bruselu: STRUKTUROVANÉ STUDIUM Zavedení třístupňového vzdělávání/SP (BSc., MSc., PhD.) od r. 2005 Povinné vydávání cizojazyčných dodatků k diplomu - "Diploma Supplement" od r. 2005 Povinné zavedení a klasifikace predmětů/modulů (units) v ECTS- 2 kriteria: - Pracovní zátěž (Workload in credit points) - Studijní výstupy (Learning Outcomes - competences description)

6 6 Seminář v Bruselu: STRUKTUROVANÉ STUDIUM Internacionalizace národního rámce kvalifikací na základě návrhu evropského rámce kvalifikací (vč. krátkých kurzů prostupnosti ) Široká podpora studentských mobilit-do r. 2011: 3 mil. studentů Podpora Joint-Degree/Double-Degree kurzů (návaznost v programu Erasmus/Mundus) Propojování terciárního vzdělávání s výzkumem (v MSc. a PhD.: EHEA vers. ERA: bude již v 7. RP EU)

7 7 Seminář v Bruselu: UZNÁVÁNÍ DIPLOMŮ A KVALIFIKACÍ Implementace Lisabonské úmluvy o uznávání (1997): využít jejích principů Národní a Evropský rámec kvalifikací - prostupnost stupňů, ECTS, DS, koncepce celoživotního vzdělávání (LLL) Kritéria směřují k flexibilitě: neuznání pouze v případě významných odlišností SP (>50%?) Konečné uznávání je v působnosti každé země, řídí se její legislativou. Poradce v ČR: Ing. Š. Skuhrová, CSVŠ, Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělávání - ENIC/NARIC.

8 8 Seminář v Bruselu: ZABEZPEČENÍ KVALITY STUDIA Zodpovědnost za kvalitu leží na univerzitě (kvalita SP a kvalita struktury, řízení, personální, výsledků výzkumu...) Je publikován pracovní materiál EU (European Council+ Parliament), zajišťující jednotný postup a procedury - projednáván ve výboru pro vzdělávání (2005 – leden, květen) SELF-EVALUATION PEER REVIEW INTL. EVALUATION QUALITY IMPROVEMENT

9 9 5 kroků k tomu, aby národní systémy zabezpečení kvality mohly být vzájemně uznány:  všechny vysoké školy systém vnitřního hodnocení kvality,  NA pro zabezpečení kvality implementovat společný soubor standardů, procedur a metodologií  Evropský registr agentur pro zabezpečení kvality a akreditací SP  Autonomie universit ve volbě agentury  Kompetence členské země (EU) v přijetí hodnocení a návrhu opatření Evropská síť zabezpeč. kvality ENQA - 2 prac. skupiny, finál. návrh pro Bergen:  Dohodnutý soubor standardů, procedur a návodů (ENQA Handbook)  najít způsoby, jak zajistit vzájemné posouzení systémů zajišťování kvality a/nebo akreditačních agentur nebo orgánů  ve spolupráci ENQA + EUA, EURASHE, ESIB), tzv. „skupina E4“

10 10 PRAKTICKÉ ZÁVĚRY PRO ČESKÝ TÝM "BOLOGNA PROMOTERS": Problémy uznávání „propustnosti" jsou mezi SP BSc. a MSc. (řešení krátkými "diferenčními" programy je možné) Problémy uznávání předmětů/modulů během zahraničních mobilit (řešení uznávání nadpoloviční shody osnov u povinných předmětů, uznávání volitelných předmětů- "Learning Agreement” Zvláštnosti studia doktorandů (kreditování "Research Report") Věnování max. pozornosti společných JD/DD kurzů-základní podmínka Programů Erasmus/Mundus

11 11 PRAKTICKÉ ZÁVĚRY PRO ČESKÝ TÝM "BOLOGNA PROMOTERS": NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚKOL BD: Zapojit se aktivně do specifikace pětibodového postupu Součinnost BP+Akreditační komise, konzultace s EK (ENIC/NARIC), předávat informace na university (zkušenosti z modelové evaluace VUT Brno). QUALITY ASSURANCE

12 12 Projekt Bologna Promoters – národní projekt 2004/05 Národní tým  RVŠ  ČKR  AK  Odborníci z řad akademické obce  Studenti Řízení a koordinace – MŠMT Konzultace v oblasti uznávání – ENIC/NARIC Administrativní a finanční podpora projektu, příprava plánu aktivit, rozpočtu a závěrečné zprávy – NA Socrates

13 13 Národní projekt 2004/05 - Aktivity Účast promotorů na zahraničních seminářích v rámci pracovního programu BFUG Organizace národních seminářů v prioritních oblastech BP  Seminář – ACSA - Současná úloha a postavení studentů na VŠ – Co si počít s Boloňou – 2-3.12.2004, VUT Brno  Seminář – Strukturované studium – Praha MŠMT, 8.12.2004  Seminář – UJEP Ústí n.L. - zabezpečování kvality – 25.- 26.1. 2005  Seminář – Boloňský proces – vývoj před konferencí ministrů v Bergenu, únor/březen 2005 Poradenství pro vysoké školy Oficiální seminář pro členy národních týmů – Brusel, 18.- 19.11.2004

14 14 Národní projekt 2004/05 - Aktivity Národní webové stránky o BP: www.bologna.msmt.cz nebo přístup z webové stránky MŠMT – Boloňský proceswww.bologna.msmt.cz  Základní informace a dokumenty  Informace k aktuálním otázkám z pohledu Evropy i ČR  ECTS  Dodatek k diplomu a možné vzory  Informace k uznávání programů typu „joint degree“  Národní zpráva – podklady MŠMT, podklady ČKR  Erasmus Mundus – magisterské programy  Informace o složení a aktivitách národního týmu „Bologna Promoters“  Dostanete se na BFU webovou stránku – www.bologna- bergen2005.no a dalšíwww.bologna- bergen2005.no


Stáhnout ppt "Mezi Berlínem a Bergenem Mezi Berlínem a Bergenem Internacionalizace studia – Projekt Bologna Promoters Předsednictvo Rady vysokých škol, 20.1.2005 Pavel."

Podobné prezentace


Reklamy Google