Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÉ MOŽNOSTI V PROGRAMECH EU Sněm RVŠ - Praha, 20.5.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÉ MOŽNOSTI V PROGRAMECH EU Sněm RVŠ - Praha, 20.5.2004."— Transkript prezentace:

1 NOVÉ MOŽNOSTI V PROGRAMECH EU Sněm RVŠ - Praha, 20.5.2004

2 2 n ERASMUS MUNDUS n TEMPUS III n OSTATNÍ SPOLUPRÁCE n ZMĚNY SOCRATES-ERASMUS a LEONARDO DA VINCI

3 3 ERASMUS MUNDUS n Otevřen Rozhodnutím č. 2317/2003/EC Evropského parlamentu a Rady n publikováno v Oficiálním věstníku EU 31.12.2003, vstoupilo v platnost 20.1.2004 n Trvání: 1.1.2004 - 31.12.2008 (s možným prodloužením) Management: –Výbor programu Erasmus Mundus –Národní kontaktní bod (EMCP-Erasmus Mundus Contact Point) Lenka Jeníčková, e-mail: Jenickova@socrates.cz

4 4 ERASMUS MUNDUS n Účastnické země: –EU - 25 zemí –ESVO - Norsko, Island, Lichtenštejnsko –kandidátské země - Bulharsko, Rumunsko, Turecko –„třetí země“ n Rozpočet: 230 mil. EUR pro 2004-2008 –90% rozpočtu - podpora mobility –2004 - 8 mil. EUR; 2005- 28,5 mil. EUR, 2006- 42,5 mil. EUR; …… 2008 92 mil. EUR

5 5 ERASMUS MUNDUS Akce n Akce 1 - Erasmus Mundus Master Courses n Akce 2 - Stipendia (Scholarships) n Akce 3 - Partnerství (Partnerships) n Akce 4 - Zvýšení atraktivity evropského terciárního vzdělávání n Technická asistence

6 6 ERASMUS MUNDUS - Akce 1 - n Erasmus Mundus Master Courses - „joint degree“ nebo dva (i více) diplomy –konsorcium: min. 3 VŠ ze 3 zemí (min. 2 EU) –transparentní podmínky přijetí, integrovaná kurikula, ECTS, DS, realizace na min. 2 VŠ, 2 jazyky, ZARUČENO UZNÁNÍ, spolupráce konsorcia včetně interní evaluace=>kvalita –5 let - smlouva EK s koordinátorem –ročně 15 tis. EURO n Plně funkční v době podávání žádosti n Očekává se, že do r. 2008 bude vybráno jen asi 90 kurzů (v roce 2004/05 cca 14)

7 7 ERASMUS MUNDUS - Akce 2 n Stipendia - přímo příjemci - studenti a učitelé ze “třetích zemí”- udělí EK prostřednictvím koordinátora EMMC konsorcia n Studenti - 21 000 EUR (16 tis. pobytové náklady + 5 tis. příspěvek na školné a cestovné) Učitelé - 13 000 EUR (4 tis. měs. + 1 tis. cest.) n pro jeden kurz je plánováno cca 20 studentů ze třetích zemí a 4-5 učitelů (v roce 2004/05 14 studentů a 3 učitelé)

8 8 ERASMUS MUNDUS - Akce 3 n Partnerství mezi konsorciem EMMC a VŠ ze “třetí země” n Smlouvy 1-3 roky n Pouze za předpokladu, že již jeden rok EMMC a něm studenti a učitelé ze “třetích zemí” n Výjezdy studentů/ učitelů VŠ z konsorcia na partnerskou VŠ (cca na 3 měsíce) n Finanční podmínky: –5,000 tis. EUR (pro VŠ “třetí země”) –vyjíždějící studenti EU měsíční grant 700 EUR, učitelé 4 000 EUR + cestovné 1 000 EUR

9 9 ERASMUS MUNDUS - Akce 4 n není vázáno na EMMC n semináře, konference, pracovní setkání, využívání ICT–nástrojů, publikace materiálů, atd., které zvyšují “image”, viditelnost a názornost evropského terciárního vzdělávání v Evropě. n podpora kvality, uznávání kreditů, kvalifikace, rozvoje kurikul a mobility n podpora vazeb vzdělávání-výzkum n otevřeno ve výzvě 2004; nebude otevřeno ve výzvě 2005

10 10 ERASMUS MUNDUS - Výzva 2004 a 2005 n Pro ak. rok 2004/05 - 31.5.2004 –Akce 1: EMMC spolu s Akcí 2: Stipendia, tj. se studenty a učiteli, žadateli o stipendium –Akce 4: Atraktivita n Pro ak. rok 2005/06 –31.10.2004 Akce 1: EMMC. Vyrozumění v lednu 2005. Každé konsorcium provede dle vlastních termínů výběr pro Akci 2: Stipendia v období I. až III. 2005. –31.5.2005 Konsorcia předloží EK ke schválení návrh studentů a učitelů vybraných pro Akci 2: Stipendia a projektů pro Akci 3: Partnerství. Akce 4: Atraktivita nebude otevřena

11 11 OSTATNÍ NOVÉ PROGRAMY n řízeny přímo z Bruselu programy spolupráce s Asií, Latinskou Amerikou, USA, Kanadou a Japonskem –Asia Link –Alfa a Alβan – spolupráce s Latinskou Amerikou –Program spolupráce EU - US –Program spolupráce EU - Kanada –Pilotní programy spolupráce EU – Japonsko a EU -Austrálie n vstup na základě výzev 2005, ojediněle koncem roku 2004

12 12 Změny ve stávajících programech: SOCRATES-ERASMUS a LEONARDO n SOCRATES-ERASMUS - rozšíření mobility –do/ze všech zemí EU 25 (včetně Polska, Maďarska, Slovenska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Malty, Kypru); –do/z kandidátských zemí EU (Bulharsko, Rumunsko a Turecko) –do/ze zemí SVO (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) –2004/05 průměrný grant 350 EURO; diferenciace –rovný přístup k českým a zahraničním studentům n LEONARDO DA VINCI –výrazně navýšen rozpočet (2x) => zvyšuje se možnost získat možnost praktické stáže.


Stáhnout ppt "NOVÉ MOŽNOSTI V PROGRAMECH EU Sněm RVŠ - Praha, 20.5.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google