Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní kvalifikační rámec České republiky a projekt Q-RAM Petr Noskievič Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní kvalifikační rámec České republiky a projekt Q-RAM Petr Noskievič Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Národní kvalifikační rámec České republiky a projekt Q-RAM Petr Noskievič Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

2 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1.Boloňský proces 2.Kvalifikační rámec – národní deskriptory 3.Oblasti vzdělávání 4.Pilotní implementace 5.Souvislosti s implementací kvalifikačního rámce a implementace principů ECTS 6.Závěr Kvalifikační rámec a ECTS Label

3 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Boloňský proces Boloňská deklarace 1999 – vytvořit Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání do r. 2010 (EHEA) Přijetí systému strukturovaného studia - srozumitelné a srovnatelné stupně vysokoškolského vzdělání-přehlednost dodatek k diplomu Podpora mobility studentů Zavedení kreditového systému - ECTS – akumulační a transferová funkce Podpora evropské spolupráce v oblasti kvality

4 Kvalifikační rámce v Evropě Zastřešující rámce (meta-rámce): Zastřešující rámec kvalifikací pro EHEA (QF-EHEA) od 2005 Evropský kvalifikační rámec pro celoživotní učení (EQF) od 2008 Národní kvalifikační rámce: v kompetenci jednotlivých států Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

5 Struktura projektu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Národní deskriptory Oblasti vzdělávání Deskriptory tzv. oblastí vzdělávání Pilotní implementace Školení

6 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Q-RAM národní deskriptory

7 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Q-RAM národní deskriptory

8 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Q-RAM národní deskriptory

9 Oblasti vzdělávání Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í současný počet oblastí vzdělávání: 42

10 Oblasti vzdělávání Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

11 Struktura kvalifikačního rámce 4 úrovně kvalifikací v českém terciárním vzdělávání Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ÚroveňTyp studijního programuQF-EHEAEQF 4doktorský 3. cyklus8 3magisterský 2. cyklus7 2bakalářský 1. cyklus6 1program krátkého cyklu* krátký cyklus5

12 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Pilotní implementace implementace Metodiku používání Národního kvalifikačního rámce aplikovat na studijní program, vycházet z výstupů učení studijního programu a jejich dekompozice na cíle učení studijního oboru, předmětů. 1)Popis vybraného studijního programu 2) Výstupy z učení pro studijní program /obor 3) Výstupy z učení pro předměty Cíle implementace

13 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Instituce zapojené do pilotní implementace Ústí nad Labem Ostrava Zlín Sezimovo Ústí Olomouc České Budějovice Praha Brno Přerov

14 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Hlavní výstupy pilotní implementace Diskuze nad studijními programy/obory vede k efektivitě výuky. Dobře strukturované a zpracované popisy poskytují zásadní, srozumitelné a v širším kontextu srovnatelné informace o náročnosti a obsahu studia důležité pro stávající i budoucí studenty. Do popisu studijního programu/oboru je nutné zahrnou i profesní regulativy, pokud se k němu vztahují. Kvalitní implementace ECTS podporuje implementaci NKR. PIMPL – ukázalo se, že aplikace kvalifikačních rámců dává podněty k revizi, aktualizaci, modernizaci studijních programů – aktualizace, zohlednění požadavků praxe, zefektivnění výuky, modernizace výuky.

15 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Srovnání implementace ECTS a NKR ECTS Label, DS Label – certifikáty dokladující standardy Evropské komise Informace o cílech učení: programu, oboru, předmětů. Popis kvalifikace ve struktuře deskriptorů po absolvování oboru Uznání předmětů v rámci mobility: porovnání cílů učení v rámci předmětu Nabytí znalostí, dovedností a kompetencí studiem předmětů: dekompozice na cíle učení předmětů Nástroje ECTS, Dodatek k diplomu Implementace NKR Národní deskriptory, popisy oblastí

16 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Kvalifikačním rámec charakterizuje kvalifikaci pomocí deskriptorů, jejichž naplnění předpokládá dosažení cílů učení studovaného oboru. Cíle učení studovaného oboru lze dekomponovat na cílů učení jednotlivých předmětů. Výčet předmětů a jejich cílů učení Rozsah – kredity – součet kreditů jednotlivých předmětů Kvalifikační rámec a studijní plány

17 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Oblast vzdělávání, kvalifikační rámec, studijní plán Akreditační komise Oblast vzdělávání P1 P3 P4 P2 P… PV1 PV2 PV3 PV… V1 V2 V… V3 Kvalifikační rámec 1. 2. 3. 4. 5. P1 P3 P4 P2 P… PV1 PV2 PV3 PV… V1 V2 V… V3 Kvalifikační rámec 1. 2. 3. 4. 5. Příbuzné programy, obory

18 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Osnova informací o studijních programech – ECTS Guide

19 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Osnova informací o předmětech

20 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Dodatek k diplomu - osnova

21 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Dodatek k diplomu – informace o obsahu a dosažených výsledcích

22 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Formulace cílů učení studijního programu, oboru pomocí národních deskriptorů Formulace cílů učení pro jednotlivé předměty – karty předmětů Využití – v rámci sestavování studijních plánů studentů, v rámci mobilit – výstup ECTS Guide Deskriptory, cíle učení Q-RAM česky ECTS Guide - Course catalogue anglicky

23 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Informační systém Informační systém představuje důležitý nástroj systémové podpory využití informací pro různé účely:  studium  mobility  akreditace Různé náhledy na strukturovaně uložená data o studijních programech, oborech, předmětech. Česko-anglické verze odpovídajících si položek. Q-RAM česky ECTS Guide - Course catalogue anglicky

24 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Synergie implementace kvalifikačního rámce a ECTS ECTS Guide Course Catalogue – požadavky na informace o předmětech:  Metody výuky  Metody hodnocení  Alokace kreditů – hodnocení studijní zátěže Prostředky dosažení kvalifikace, naplnění kvalifikačního rámce

25 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1 kredit ECTS cca 30 hodin studia Předmět 2+2 5 kreditů 5x30=150 hodin studia pro dosažení cílů předmětu a splnění podmínek jeho absolvování 1.2hod.předn./týden 28 hod. 2.2hod. Cv./týdně 28 hod. Celkem kontaktních hodin 56 4.Plnění úloh-programy, samostudium 94 hod. samostudium 2hod./týdně 28 hod. příprava na zkoušku60 hod. zkouška 6 hod. Studijní zátěž – alokace kreditů

26 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Hodnocení studijního předmětu Obsah a rozsah předmětu – cíle učení Bodové hodnocení 0 až 100 bodů splnění požadavků kredity 12 3 4 5 6

27 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Hodnocení studijního předmětu Obsah a rozsah předmětu – cíle učení Bodové hodnocení 0 až 100 bodů splnění požadavků kredity 12 3 4 5 6 Odborné znalosti Odborné dovednosti Komunikace v cizím jazyce Odpovídající formy prověření dosažení cílů učení Odpovídající způsob zabezpečení výuky – personální, materiální

28 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Studijní obor Obsah a rozsah předmětů – cíle učení- znalosti, dovednosti, kompetence Bodové hodnocení 0 až 100 bodů splnění požadavků Kredity za celé studium 3060 90 120 150 180 Odborné znalosti Odborné dovednosti Kompetence Odpovídající formy prověření dosažení cílů učení Odpovídající způsob zabezpečení výuky – personální, materiální VSP

29 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í V rámci projektu byly formulovány národní deskriptory Vymezeny oblasti vzdělávání Zpracovaná metodika implementace Proběhla pilotní implementace Implementace kvalifikačního rámce a ECTS se vzájemně podporují Struktura informací požadovaných pro ECTS je širší. Metodika ECTS nabízí inspirativní nástroje pro dosažení kompetencí formulovaných kvalifikačním rámcem. Požadavek na anglicko/české informace. Efektivní využití vyžaduje podporu informačním systémem. Implementace ECTS a NKR vede k naplnění podmínek pro získání ECTS Label a DS Label Závěr


Stáhnout ppt "Národní kvalifikační rámec České republiky a projekt Q-RAM Petr Noskievič Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google