Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní kvalifikační rámec České republiky a projekt Q-RAM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní kvalifikační rámec České republiky a projekt Q-RAM"— Transkript prezentace:

1 Národní kvalifikační rámec České republiky a projekt Q-RAM
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Národní kvalifikační rámec České republiky a projekt Q-RAM Petr Noskievič Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Kvalifikační rámec a ECTS Label
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Kvalifikační rámec a ECTS Label Boloňský proces Kvalifikační rámec – národní deskriptory Oblasti vzdělávání Pilotní implementace Souvislosti s implementací kvalifikačního rámce a implementace principů ECTS Závěr Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í
Boloňský proces Boloňská deklarace 1999 – vytvořit Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání do r (EHEA) Přijetí systému strukturovaného studia - srozumitelné a srovnatelné stupně vysokoškolského vzdělání-přehlednost dodatek k diplomu Podpora mobility studentů Zavedení kreditového systému - ECTS – akumulační a transferová funkce Podpora evropské spolupráce v oblasti kvality Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Kvalifikační rámce v Evropě
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Kvalifikační rámce v Evropě Zastřešující rámce (meta-rámce): Zastřešující rámec kvalifikací pro EHEA (QF-EHEA) od 2005 Evropský kvalifikační rámec pro celoživotní učení (EQF) od 2008 Národní kvalifikační rámce: v kompetenci jednotlivých států Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Struktura projektu Národní deskriptory Oblasti vzdělávání
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Struktura projektu Národní deskriptory Oblasti vzdělávání Deskriptory tzv. oblastí vzdělávání Pilotní implementace Školení Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Q-RAM národní deskriptory
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Q-RAM národní deskriptory Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Q-RAM národní deskriptory
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Q-RAM národní deskriptory Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Q-RAM národní deskriptory
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Q-RAM národní deskriptory Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Oblasti vzdělávání současný počet oblastí vzdělávání: 42
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Oblasti vzdělávání současný počet oblastí vzdělávání: 42 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í
Oblasti vzdělávání Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Struktura kvalifikačního rámce
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Struktura kvalifikačního rámce 4 úrovně kvalifikací v českém terciárním vzdělávání Úroveň Typ studijního programu QF-EHEA EQF 4 doktorský 3. cyklus 8 3 magisterský 2. cyklus 7 2 bakalářský 1 . cyklus 6 1 program krátkého cyklu* krátký cyklus 5 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Pilotní implementace implementace
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Pilotní implementace implementace Cíle implementace Metodiku používání Národního kvalifikačního rámce aplikovat na studijní program, vycházet z výstupů učení studijního programu a jejich dekompozice na cíle učení studijního oboru, předmětů. Popis vybraného studijního programu 2) Výstupy z učení pro studijní program /obor 3) Výstupy z učení pro předměty Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Instituce zapojené do pilotní implementace
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Instituce zapojené do pilotní implementace Ústí nad Labem Ostrava Zlín Sezimovo Ústí Olomouc České Budějovice Praha Brno Přerov Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Hlavní výstupy pilotní implementace
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Hlavní výstupy pilotní implementace PIMPL – ukázalo se, že aplikace kvalifikačních rámců dává podněty k revizi, aktualizaci, modernizaci studijních programů – aktualizace, zohlednění požadavků praxe, zefektivnění výuky, modernizace výuky. Diskuze nad studijními programy/obory vede k efektivitě výuky. Dobře strukturované a zpracované popisy poskytují zásadní, srozumitelné a v širším kontextu srovnatelné informace o náročnosti a obsahu studia důležité pro stávající i budoucí studenty. Do popisu studijního programu/oboru je nutné zahrnou i profesní regulativy, pokud se k němu vztahují. Kvalitní implementace ECTS podporuje implementaci NKR. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Srovnání implementace ECTS a NKR
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Srovnání implementace ECTS a NKR Informace o cílech učení: programu, oboru, předmětů. Popis kvalifikace ve struktuře deskriptorů po absolvování oboru Uznání předmětů v rámci mobility: porovnání cílů učení v rámci předmětu Nabytí znalostí, dovedností a kompetencí studiem předmětů: dekompozice na cíle učení předmětů Nástroje ECTS, Dodatek k diplomu Národní deskriptory, popisy oblastí ECTS Label, DS Label – certifikáty dokladující standardy Evropské komise Implementace NKR Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 Kvalifikační rámec a studijní plány
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Kvalifikační rámec a studijní plány Kvalifikačním rámec charakterizuje kvalifikaci pomocí deskriptorů, jejichž naplnění předpokládá dosažení cílů učení studovaného oboru. Cíle učení studovaného oboru lze dekomponovat na cílů učení jednotlivých předmětů. Výčet předmětů a jejich cílů učení Rozsah – kredity – součet kreditů jednotlivých předmětů Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 Oblast vzdělávání, kvalifikační rámec, studijní plán
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Oblast vzdělávání, kvalifikační rámec, studijní plán Akreditační komise Oblast vzdělávání Kvalifikační rámec 1. 2. 3. 4. 5. Kvalifikační rámec 1. 2. 3. 4. 5. Příbuzné programy, obory P1 P3 P4 P2 P… PV1 PV2 PV3 PV… V1 V2 V… V3 P1 P3 P4 P2 P… PV1 PV2 PV3 PV… V1 V2 V… V3 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 Osnova informací o studijních programech – ECTS Guide
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Osnova informací o studijních programech – ECTS Guide Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Osnova informací o předmětech
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Osnova informací o předmětech Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Dodatek k diplomu - osnova
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Dodatek k diplomu - osnova Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Dodatek k diplomu – informace o obsahu a dosažených výsledcích
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Dodatek k diplomu – informace o obsahu a dosažených výsledcích Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Deskriptory, cíle učení
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Deskriptory, cíle učení Formulace cílů učení studijního programu, oboru pomocí národních deskriptorů Formulace cílů učení pro jednotlivé předměty – karty předmětů Využití – v rámci sestavování studijních plánů studentů, v rámci mobilit – výstup ECTS Guide Q-RAM česky ECTS Guide - Course catalogue anglicky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

23 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í
Informační systém Informační systém představuje důležitý nástroj systémové podpory využití informací pro různé účely: studium mobility akreditace Různé náhledy na strukturovaně uložená data o studijních programech, oborech, předmětech. Česko-anglické verze odpovídajících si položek. Q-RAM česky ECTS Guide - Course catalogue anglicky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

24 Synergie implementace kvalifikačního rámce a ECTS
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Synergie implementace kvalifikačního rámce a ECTS ECTS Guide Course Catalogue – požadavky na informace o předmětech: Metody výuky Metody hodnocení Alokace kreditů – hodnocení studijní zátěže Prostředky dosažení kvalifikace, naplnění kvalifikačního rámce Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

25 Studijní zátěž – alokace kreditů
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Studijní zátěž – alokace kreditů 1 kredit ECTS cca 30 hodin studia Předmět kreditů 5x30=150 hodin studia pro dosažení cílů předmětu a splnění podmínek jeho absolvování 2hod.předn./týden hod. 2hod. Cv./týdně hod. Celkem kontaktních hodin 56 Plnění úloh-programy, samostudium hod. samostudium 2hod./týdně 28 hod. příprava na zkoušku 60 hod. zkouška hod. Doktorské studium 180 (240) kreditů Magisterské studium 120 (90) kreditů Bakalářské studium 180 (240) kreditů Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26 Hodnocení studijního předmětu
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Hodnocení studijního předmětu Bodové hodnocení 0 až 100 bodů splnění požadavků 3 4 5 6 kredity 1 2 Obsah a rozsah předmětu – cíle učení Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

27 Hodnocení studijního předmětu
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Hodnocení studijního předmětu Bodové hodnocení 0 až 100 bodů splnění požadavků Odborné znalosti Odborné dovednosti Komunikace v cizím jazyce 1 2 3 4 5 6 kredity Obsah a rozsah předmětu – cíle učení Odpovídající formy prověření dosažení cílů učení Odpovídající způsob zabezpečení výuky – personální, materiální Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

28 Studijní obor Bodové hodnocení 0 až 100 bodů VSP splnění požadavků
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Studijní obor Bodové hodnocení 0 až 100 bodů splnění požadavků VSP Odborné znalosti Odborné dovednosti Kompetence Kredity za celé studium 30 60 90 120 150 180 Obsah a rozsah předmětů – cíle učení- znalosti, dovednosti, kompetence Odpovídající formy prověření dosažení cílů učení Odpovídající způsob zabezpečení výuky – personální, materiální Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

29 Závěr V rámci projektu byly formulovány národní deskriptory
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Závěr V rámci projektu byly formulovány národní deskriptory Vymezeny oblasti vzdělávání Zpracovaná metodika implementace Proběhla pilotní implementace Implementace kvalifikačního rámce a ECTS se vzájemně podporují Struktura informací požadovaných pro ECTS je širší. Metodika ECTS nabízí inspirativní nástroje pro dosažení kompetencí formulovaných kvalifikačním rámcem. Požadavek na anglicko/české informace. Efektivní využití vyžaduje podporu informačním systémem. Implementace ECTS a NKR vede k naplnění podmínek pro získání ECTS Label a DS Label Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Národní kvalifikační rámec České republiky a projekt Q-RAM"

Podobné prezentace


Reklamy Google