Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Definice pojmů Co jsou moduly? Co jsou moduly? Moduly představují relativně samostatné, obsahem i cílem uzavřené okruhy učiva, které je možné po jejich.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Definice pojmů Co jsou moduly? Co jsou moduly? Moduly představují relativně samostatné, obsahem i cílem uzavřené okruhy učiva, které je možné po jejich."— Transkript prezentace:

1 Definice pojmů Co jsou moduly? Co jsou moduly? Moduly představují relativně samostatné, obsahem i cílem uzavřené okruhy učiva, které je možné po jejich osvojení hodnotit, případně certifikovat. Tvoří základní kameny ze kterých lze skládat alternativně uspořádané vzdělávací trasy, které lze snadno inovovat. Proč se zavádějí? Proč se zavádějí? -růst celoživotního vzdělávání - studium migrantů a uznávání jejich kvalifikací - individualizace vzdělávacích cest -globalizace pracovního trhu SVI Kladno Janyš29.4.2009

2 Jaké jsou výhody modulového systému? Transparentnost Transparentnost -mají jednotně koncipované cíle a představují uzavřené a při studiu i na pracovním trhu použitelné celky. Srovnatelnost Srovnatelnost - lze je použít v prezenční i kombinované formě studia i v celoživotním vzdělávání. Obsahově shodné moduly jsou srovnatelné a vzájemně zastupitelné. - po zařazení do kreditního systému jsou hodnoty modulů srovnatelné nejen v národním, ale i v evropském kvalifikačním rámci SVI Kladno Janyš29.4.2009

3 Co jsou kredity Kredity představují určité bodové hodnocení jednotlivých modulů, vyjadřující potřebné množství práce studenta, potřebné k osvojení učiva daného modulu. Kredity představují určité bodové hodnocení jednotlivých modulů, vyjadřující potřebné množství práce studenta, potřebné k osvojení učiva daného modulu. Jedné vyučovací hodině týdně za semestr (to je v průměru za 15 hodin) odpovídá 1 kreditní bod. Jedné vyučovací hodině týdně za semestr (to je v průměru za 15 hodin) odpovídá 1 kreditní bod. Student v terciární formě vzdělávání by si měl za semestr úspěšně osvojit moduly s hodnotou alespoň 30 kreditů Student v terciární formě vzdělávání by si měl za semestr úspěšně osvojit moduly s hodnotou alespoň 30 kreditů Bakalářskému studiu odpovídá požadavek na získání 180 kreditů Bakalářskému studiu odpovídá požadavek na získání 180 kreditů Magisterskému studiu odpovídá zisk 300 kreditů Magisterskému studiu odpovídá zisk 300 kreditů Modulové učební plány VOŠ pracují rovněž se 180 kredity (ne všechny musí být uznatelné v bakalářském studiu) Modulové učební plány VOŠ pracují rovněž se 180 kredity (ne všechny musí být uznatelné v bakalářském studiu) SVI Kladno Janyš29.4.2009

4 Co je ECTS? ECTS je Evropský systém přenosných kreditů. Je nástrojem umožňujícím mezinárodní srovnatelnost modulů v terciárním vzdělávání, bez ohledu na to, jakou formou vzdělávání nebo ve které zemi EU student modul absolvoval. ECTS je Evropský systém přenosných kreditů. Je nástrojem umožňujícím mezinárodní srovnatelnost modulů v terciárním vzdělávání, bez ohledu na to, jakou formou vzdělávání nebo ve které zemi EU student modul absolvoval. Na všech VŠ je kreditní systém používán a školy vydávají absolventům mimo diplomu ještě „dodatek diplomu“ s výčtem absolvovaných modulů a s jejich kreditní hodnotou. Na všech VŠ je kreditní systém používán a školy vydávají absolventům mimo diplomu ještě „dodatek diplomu“ s výčtem absolvovaných modulů a s jejich kreditní hodnotou. Získané kredity jsou započitatelné při studiu ve všech zemích EU. Získané kredity jsou započitatelné při studiu ve všech zemích EU. Vyšší odborné školy nemají zatím kreditní systém povinný. Pokud jej používají, mohou vydávat analogický dodatek k diplomu, který jednotně připravilo Národní centrum Europassu v NÚOV. Vyšší odborné školy nemají zatím kreditní systém povinný. Pokud jej používají, mohou vydávat analogický dodatek k diplomu, který jednotně připravilo Národní centrum Europassu v NÚOV. SVI Kladno Janyš29.4.2009

5 Studijní zátěž Kreditní hodnota jednotlivých modulů se neodvozuje jen z počtu vyučovacích hodin, ale má být odvozena ze skutečné doby potřebné k osvojení modulu, bez ohledu na formě a místu, kde vzdělávání probíhá. Tato doba se počítá jako studijní zátěž. Kreditní hodnota jednotlivých modulů se neodvozuje jen z počtu vyučovacích hodin, ale má být odvozena ze skutečné doby potřebné k osvojení modulu, bez ohledu na formě a místu, kde vzdělávání probíhá. Tato doba se počítá jako studijní zátěž. Studijní zátěž představuje celkový počet hodin, který student věnuje osvojení modulu, včetně domácí přípravy, konzultací, řešení úloh, studia literatury apod. Studijní zátěž představuje celkový počet hodin, který student věnuje osvojení modulu, včetně domácí přípravy, konzultací, řešení úloh, studia literatury apod. Studijní zátěž by měla být základním kriteriem pro stanovení počtu kreditů přidělovaných určitému modulu. Studijní zátěž by měla být základním kriteriem pro stanovení počtu kreditů přidělovaných určitému modulu. SVI Kladno Janyš29.4. 2009

6 Charakteristika studijního modulu Záhlaví s organizačními údaji Záhlaví s organizačními údaji - Název studijního modulu - Typ modulu - Doporučený ročník /semestr - Rozsah studijního modulu v hodinách - Počet získaných kreditů - Jiný způsob vyjádření rozsahu (mimo prezenční formu se uvádí studijní zátěž) - Způsob zakončení - Forma výuky - Vyučující SVI Kladno Janyš29.4.2009

7 Popisná část modulu - Anotace modulu (hlavní cíle a obsah modulu) - Vstupní předpoklady (střední škola, kvalifikace, specifické vědomosti, praxe) - Cíle modulu (podrobněji rámcové cíle modulu) - Obsah modulu (uspořádaný obsah učiva ) - Forma hodnocení (testy, kontrolní práce, případové studie, forma závěrečné zkoušky) - Kriteria hodnocení (vědomosti, dovednosti, kompetence studenta po absolvování modulu) - Studijní zátěž (rozpis časového zatížení studenta) - Seznam doporučené literatury ( v členění povinná, doporučená) SVI Kladno Janyš29.4.2009

8 B 6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT Podniková ekonomika a management Dc – Charakteristika studijního modulu Název studijního moduluÚvod do marketingu - ÚMAR Typ moduluPovinnýDop. ročník / semestr2. Rozsah studijního modulu30 hodinHod./týden2pKreditů3 Jiný způsob vyjádření rozsahu Způsob zakončeníZkouškaForma výukyPřednášky Další požadavky na studenta Vyučující doc. Ing. Zdeněk LINHART, CSc. Anotace modulu: Seznámení se základy marketingu, s vybranými marketingovými činnostmi, s pojetím a funkcí marketingu ve firemní struktuře organizace, seznámení s metodami a technikou získávání informací o tržní situaci, s motivačními průzkumy, propojení těchto poznatků s výrobou, seznámení s činnostmi, které jsou využívány k podpoře odbytu výrobků a služeb. Vstupní předpoklady: Modul předpokládá vstupní znalosti z ekonomie. Cíle modulu: Naučit studenty používat metody objevování potřeb, kvantifikace přírůstku obratu, navrhování akcí s ohledem na žádoucí marketingový mix a oslovování partnerů v projektu (tzv. komercionalizace) Obsah modulu: 1)Chování zákazníka, trhů, koncept jádra marketingu, koncepce marketingového řízení, metodika marketingových projektů 2)Segmentace, targeting a positioning 3)Marketingové strategie. Marketingový výzkum 4)Metody nastavování marketingového mixu 5)Plánování marketingových programů ceny, distribuce, výrobku a propagace 6)Organizace a kontrola marketingových činností 7)Projekt komercionalizace


Stáhnout ppt "Definice pojmů Co jsou moduly? Co jsou moduly? Moduly představují relativně samostatné, obsahem i cílem uzavřené okruhy učiva, které je možné po jejich."

Podobné prezentace


Reklamy Google