Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská komise - GŘ pro vzdělávání a kulturu – odd. A3 Michel Aribaud

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská komise - GŘ pro vzdělávání a kulturu – odd. A3 Michel Aribaud"— Transkript prezentace:

1 Evropská komise - GŘ pro vzdělávání a kulturu – odd. A3 Michel Aribaud
Co je ECVET? Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu: Nástroj pro podporu přenášení, shromažďování a uznávání kreditů v odborném vzdělávání a přípravě v Evropě PRAHA – 18. září 2006 Evropská komise - GŘ pro vzdělávání a kulturu – odd. A3 Michel Aribaud

2 ECVET: politická priorita
Usnesení Rady (12/11/2002) Kodaňská deklarace (30/11/2002) Maastrichtské komuniké (14/12/2004)

3 Co ECVET podporuje? Mobilitu Celoživotní vzdělávání Transparentnost
Vzájemnou důvěru a spolupráci

4 Kreditní systémy (ECTS, ECVET)
ERK : hlavní součásti 8 úrovní Kreditní systémy (ECTS, ECVET)

5 Celoživotní vzdělávací cesty Celoživotní vzdělávací cesty
ECVET: „perspektiva celoživotního vzdělávání“ & „metoda založená na výsledcích učení“ Kapitál ZDK1 Formální Informální Formální Celoživotní vzdělávací cesty Celoživotní vzdělávací cesty Na pracovišti 1 znalosti, dovednosti, kompetence

6 ECVET & cesty celoživotního vzdělávání ke kvalifikaci v kontextu:
školního vzdělávání učení se na pracovišti učení se ze všech relevantní životních zkušeností nebo: směsice všech tří kontextů

7 ECVET & cesty celoživotního vzdělávání ke kvalifikaci v kontextu:
školního vzdělávání učení se na pracovišti učení se ze všech relevantní životních zkušeností nebo: směsice všech tří kontextů Kvalifikace

8 ECVET & cesty celoživotního vzdělávání ke kvalifikaci v kontextu:
školního vzdělávání učení se na pracovišti Hodnocení & validace výsledků učení všech relevantních životních zkušeností nebo: směsice všech tří Kvalifikace

9 Pan X má možnost se po určitou dobu vzdělávat
Proč ECVET? příklad č. 1 Učební kontext A Učební kontext B Pan X má možnost se po určitou dobu vzdělávat

10 Proč ECVET? příklad č. 1 Učební kontext A Učební kontext B
Pan X má možnost se po určitou dobu vzdělávat (v zahraničí …) Pan X dosahuje výsledků učení

11 Dosažené výsledky učení
Proč ECVET? příklad č. 1 Učební kontext B Učební kontext A Postup přenosu Nyní chce pan X přenést „domů“ nové výsledky učení a zahrnout je do své kvalifikace Dosažené výsledky učení

12 Jenže to je obtížné kvůli překážkám … Dosažené výsledky učení
Proč ECVET? příklad č. 1 Učební kontext B Učební kontext A ? Postup přenosu Jenže to je obtížné kvůli překážkám … Dosažené výsledky učení

13 Překážky – neexistuje:
shromažďování validace uznávání transparentnost vzájemná důvěra

14 Dosažené výsledky učení
Proč ECVET? příklad č. 1 Učební kontext B Učební kontext A ECVET by znamenal, že pan X může přenést „domů“ své nové výsledky učení Dosažené výsledky učení

15 Proč ECVET? příklad č. 1 Kontext A Kvalifikace — (jen když kompetentní orgán A validuje a uznává výsledky učení dosažené v kontextu B) Učební kontext A Všimněte si! Získané výsledky učení jsou nashromážděny a jsou nyní integrovanou součástí kvalifikace pana X

16 Proč ECVET? příklad č. 2 Učební kontext na pracovišti
Formální učební kontext Pan X chce přenést nové výsledky učení a s jejich přispěním získat kvalifikaci Dosažené výsledky učení se ze zkušeností

17 Nadnárodní přenos kreditů v Evropě s pomocí ECVET
B národní a odvětvový kreditní systém C více než jeden národní kreditní systém A národní kreditní systém ECVET D žádný kreditní systém kreditní systém pro neformální a informální učení mezinárodní odvětvový kreditní systém

18 Tři pilíře ECVET POSTUP PŘENOSU V ECVET JEDNOTKY VÝSLEDKŮ UČENÍ
KREDITNÍ BODY

19 Postup přenosu v ECVET Učební kontext A Učební kontext B
Přepis dokladu Validace výsledků učení Uznávání výsledků učení Hodnocení výsledků učení Kredit za výsledky učení

20 Základ postupu přenosu v ECVET
Hodnocení výsledků učení Kredit za výsledky učení Validace výsledků učení Uznání výsledků učení

21 Jádro ECVET: jednotky výsledků učení
Jednotky jsou definovány koherentním souborem ZDK: znalosti dovednosti kompetence jednotka výsledky učení Obsah jednotek nezávisí na metodách profesní přípravy, učebních postupech atd.

22 Jádro ECVET: jednotky výsledků učení
Kvalifikace odborného vzdělávání a přípravy Unit Počet, rozsah, úroveň (ERK), charakteristika kreditní body a hodnota jednotek jsou definovány na národní úrovni kompetentními orgány

23 Co to je jednotka? Soubor výsledků učení (znalostí, dovedností a
kompetencí), který obvykle tvoří nejmenší součást kvalifikace, jež může být evaluována, validována a případně certifikována.

24 Jednotky: flexibilní rámec pro výsledky učení
Pokud jde o kvalifikaci, jednotky mohou být: Transversální / specifické Všeobecné / specializované Volitelné / povinné Speciálně se vztahující k mobilitě Vzájemně závislé / nezávislé Společné pro několik kvalifikací Globální / rozdělené do pododdílů…

25 Kreditní body doplňující jednotky
Kvalifikace Kreditní body přidělené kvalifikaci a každé jednotce kompetentním orgánem Jednotka

26 Co jsou kreditní body? Numerické vyjádření relativní váhy výsledků učení, které tvoří jednotku kvalifikace.

27 Kritéria pro přidělování kreditních bodů: základní informace
Obsah kvalifikace pokud jde o rozsah a/nebo objem znalostí, dovedností a kompetencí, které mají být získány. Odkaz na množství učebních činností nebo na předpokládané pracovní zatížení nezbytné pro to, aby učící se získal soubor výsledků učení odpovídající částečné nebo úplné kvalifikaci. Odkaz na předpokládanou průměrnou délku programu, který vede k takové kvalifikaci. Odkaz na předpokládané úsilí učícího se člověka nezbytné k získání tohoto souboru výsledků učení.

28 Kreditní body: příklad
Kvalifikace odborného Vzdělávání a přípravy jednotka 20 bodů jednotka 75 bodů 40 bodů 15 bodů

29 ECVET: nástroje pro vzájemnou důvěru a spolupráci
Principy a obecná pravidla „Směrnice“ pro výsledky učení „Směrnice“ pro jednotky & kreditní body „Směrnice“ pro přenos Rozhodnutí o přijetí Memorandum o porozumění

30 Dosažení cíle ECVET Technika ECVET 1. Kvalifikace & jednotky
2. Procedury validace výsledků učení 4. Metodika pro přidělování a udělování kreditních bodů 3. Postupy hodnocení

31 Shrnutí Hodnocení, validace, přenos a uznávání výsledků učení
Kvalifikace vyjádřená jednotkami výsledků učení Kreditní body pro kvalifikaci a jednotky výsledků učení Rozhodnutí o přijetí a memorandum o porozumění pro vzájemnou důvěru „Směrnice“ (pro jednotky, kreditní body, výsledky učení …)

32 ECVET: další kroky 2006-2007 Připravit konzultační proces
(Helsinki, říjen 2006) Zahájit konzultace (říjen březen 2007) Závěrečná konference v Německu (červen 2007) Připravit formální návrh Připravit realizaci na národní a evropské úrovni Propagovat a rozšiřovat

33 Více informací o ECVET:
Michel ARIBAUD – DG EAC – Unit A


Stáhnout ppt "Evropská komise - GŘ pro vzdělávání a kulturu – odd. A3 Michel Aribaud"

Podobné prezentace


Reklamy Google