Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochranná známka Práce postižených Hradec Králové, 29. listopadu 2010 Hana Potměšilová Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochranná známka Práce postižených Hradec Králové, 29. listopadu 2010 Hana Potměšilová Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením."— Transkript prezentace:

1 Ochranná známka Práce postižených Hradec Králové, 29. listopadu 2010 Hana Potměšilová Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

2 Sídlo:Kancelář: Bohuslava ze Švamberka 4Sokolovská 103 140 00 Praha 4186 00 Praha 8 www.nfozp.czwww.nfozp.cz www.pracepostizenych.cz www.zijustejnejakoty.czwww.pracepostizenych.czwww.zijustejnejakoty.cz Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) byl založen v červnu 2007 osobami, které postižené spoluobčany zaměstnávají, pro postižené pracují, postiženými osobami jsou nebo se ztotožňují s jejich problémy v této oblasti a chtějí pomoci. NFOZP je jediným nadačním fondem v ČR, který se zabývá výhradně problematikou zaměstnávání postižených osob. Celý tým nadačního fondu pracuje na dobrovolnické bázi. Za svoji činnost nepobírá mzdu ani honorář. Podrobnosti viz výroční zprávy NFOZP za rok 2008, 2009, 2010

3 Dlouhodobě nejdůležitější či nejzajímavější projekty NFOZP Ochranná známka Práce postižených Festival bez bariér a hranic Žiju stejně jako Ty Projekt s prace.cz „Neseď a jdi si hledat práci!“ Ediční činnost Projekt Sestry v akci Vzdělávací semináře po pacienty a personalisty

4 Co je projekt ochranná známka „Práce postižených“? Ojedinělý projekt v EU, který vytváří systém hodnocení kvality řízení organizací, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Výsledkem je propůjčení ochranné známky „PRÁCE POSTIŽENÝCH“ Projekt je zařazen v programu Česká kvalita. Česká kvalita je součástí Národní politiky kvality České republiky.

5 Proč vznikl projekt „Práce postižených“ Pomůžeme –li jednorázovou podporou osobě se zdravotním postižením, pomůžeme pouze jednou. Dáme-li podporu společnostem, které zaměstnávají postižené osoby, budeme-li propagovat jejich práci a výrobky, pomůžeme dlouhodobě zaměstnávat postižené osoby. Pomůžeme tak k tomu, že postižený člověk bude zpět ve společnosti, nebude závislým na sociálních podporách. Bude ekonomicky nezávislý.

6 Kdo může získat ochrannou známku ? Tzv. zaměstnavatel z chráněného trhu práce - Chráněný trh práce – chráněná dílna - Zaměstnavatel s 50% OZP - OSVČ, která je osobou se zdrav. postižením Běžný trh práce - Oddělená chráněná pracovní místa

7 Hlavní cíl Přímá podpora firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postiženým: plošné povědomí o práci s postiženými lidmi podpora marketingu společností podpora prodeje podpora férového zaměstnávání lidí s handicapem náhled pro veřejnou správu – hledáte-li skutečné náhradní plnění, pomůžeme vám v orientaci odmítáme systém přefakturace, je nemorální!

8 Kategorie, ve kterých je ochranná známka udělována Výrobky, které VYROBILY KOMPLETOVALY BALILY PRÁCE / SLUŽBA osoby se zdravotním postižením, a to minimálně ze 75% Licence k užívání ochranné známky Práce postižených je udělována na 2 roky. Známku je možné udělit zaměstnavateli jednotlivě nebo ve všech kategoriích.

9 Národní politika kvality a další spolupráce Rada pro jakost ČR vyzvala NFOZP, aby se projekt zařadil do Národní politiky kvality ČR. Ochranná známka Práce postižených tak byla v květnu 2010 přiřazena na roveň známek jako Czech made, Ekologicky šetrný výrobek, APEK apod. Spolupráce s MPO = Národní politika kvality Spolupráce s MPSV = Náhradní plnění, možnosti legislativních změn Spolupráce EASPD = cíl vyvézt známku tzv. za hranice ČR

10 Vlastník a vedení ochranné známky „PRÁCE POSTIŽENÝCH“ Ochrannou známku zaregistroval a vlastní: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hlavní partner projektu a správce značky Práce postižených: Sdružení pro oceňování kvality správa projektu zajištění auditů zajištění reauditování

11 Sdružení pro oceňování kvality Je nevládní neziskovou organizací, jejímž cílem je podpora zvyšování kvality výrobků a služeb v ČR. Je realizátorem programu Národní ceny kvality ČR. Odpovídá za odborný rozvoj hodnotitelů, jejich výběr pro jednotlivé případy. Aleš Zeler, ředitel SOK Email: zeler@sokcr.cz

12 Národní politika kvality ČR Souhrn metod a nástrojů ovlivňujících jakost výrobků – služeb. Přijato usnesením vlády ČR č. 458 ze dne 10. 5. 2000 Cíl – vytvořit prostředí ve kterém je kvalita přirozenou součástí života společnosti. Aleš Zeler, ředitel SOK Email: zeler@sokcr.cz

13 Program Česká kvalita Program Česká kvalita je program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb a je součástí Národní politiky kvality. Sdružuje 19 značek kvality, patří mezi ně i ochranná známka Práce postižených. Aleš Zeler, ředitel SOK Email: zeler@sokcr.cz

14 Základní dokumenty projektu ochranné známky Práce postižených STATUT popis systému udělování ochranné známky definuje Směrnici podle které se známka přímo uděluje Aleš Zeler, ředitel SOK Email: zeler@sokcr.cz

15 Postup při hodnocení firem Hodnocení se provádí podle platné Směrnice pro udělování ochranné známky Práce postižených Směrnice stanovuje požadavky na systém řízení organizace, na činnosti, zajišťující trvalé ověřování výrobních procesů a stability kvality výrobků. Organizace se přihlásí do programu. SOK uzavře s organizací smlouvu o hodnocení. Organizace uhradí registrační poplatek. Organizace obdrží od SOKu Směrnici a Checklist pro zpracování sebehodnocení. Organizace zpracuje sebehodnocení a zašle na SOK. Hodnotitelé provedou hodnocení na místě v organizaci, zpracují zprávu z hodnocení. Řídící výbor rozhodne o propůjčení známky Práce postižených NFOZP předává Licenci k užívání ochranné známky Aleš Zeler, ředitel SOK Email: zeler@sokcr.cz

16 Směrnice pro hodnocení Směrnice pro hodnocení stanovuje požadavky na organizační strukturu, systém managementu a zabezpečení standardní kvality produkce firem, které pracují se zdravotně postiženými lidmi. Části směrnice: Část A: Obecná ustanovení Část B: Soubor požadavků pro hodnocení Modul I. – Legislativa provozování Modul II. – Požadavky na procesy a kvalitu produktů Aleš Zeler, ředitel SOK Email: zeler@sokcr.cz

17 Směrnice pro hodnocení Modul I. – Legislativa provozování - Živnostenský zákon - Zákoník práce - Zákon o ochraně spotřebitele - Ekologické požadavky Aleš Zeler, ředitel SOK Email: zeler@sokcr.cz

18 Směrnice pro hodnocení Modul II. – Požadavky na procesy a kvalitu produktů Každý požadavek má stanovené max. bodové ohodnocení. Hodnotitelé na základě zjištěných skutečností při hodnocení na místě stanoví bodové ohodnocení. Následně vypracují Zprávu z hodnocení. Zpráva z hodnocení obsahuje: - Skutečnosti zjištěné z hodnocení - Bodové hodnocení - Silné stránky a oblasti pro zlepšování - Doporučení pro kontrolu Aleš Zeler, ředitel SOK Email: zeler@sokcr.cz

19 Financování projektu Financování mimo hl. m. Praha - Platí si společnost sama - NFOZP osloví potencionální patrony, které audit ve výši 30 tisíc korun uhradí Projekt Ochranná známka Práce postižených v Praze je financován: - MHMP - NFOZP - SOK – slevy na auditování a správě projektu - z darů věnovaných NFOZP - DMS Organizace, která chce získat možnost užívat značku hradí : registrační poplatek, ve výši rozdílu DPH poplatek za hodnocení, ve výši rozdílu DPH

20 PATRON ochranné známky Projekt „Patron ochranné značky Práce postižených“ je o pomoci zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Základem projektu je navázat takový vztah mezi dvěma podnikatelskými subjekty, který povede k úhradě auditu k získání ochranné známky Práce postižených a případně další dlouhodobou spoluprácí.

21 Co říci závěrem? Žádný systém není dokonalý. Jsme však přesvědčeni, že každý člověk může pracovat, tedy i osoby se zdravotním postižením. Tak proč aktivně nepodporovat prověřenou práci osob se zdravotním postižením.

22 Více informací na web stránkách: pracepostizenych.cz nfozp.cz prace.cz

23 DĚKUJEME VŠEM ZA POZORNOST! Kontakt: Hana Potměšilová E-mail: potmesilova@nfozp.cz Telefon: 724 07 30 27 Aleš Zeler E-mail: zeler@sokcr.cz


Stáhnout ppt "Ochranná známka Práce postižených Hradec Králové, 29. listopadu 2010 Hana Potměšilová Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením."

Podobné prezentace


Reklamy Google