Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Ing. Milena Najmanová tajemník Národní ceny ČR za jakost Program Národní cena ČR za jakost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Ing. Milena Najmanová tajemník Národní ceny ČR za jakost Program Národní cena ČR za jakost."— Transkript prezentace:

1 1 Ing. Milena Najmanová tajemník Národní ceny ČR za jakost Program Národní cena ČR za jakost

2 2 •První ročník proběhl v roce 1995 •Usnesení vlády ČR č. 806 ze dne 22.8.2001 o Národní ceně České republiky za jakost •Součást Národní politiky podpory jakosti

3 3 Program Národní cena ČR za jakost Cíl programu: •Napomáhat rozvoji podnikatelského prostředí v ČR •Napomáhat zvýšení konkurenceschopnosti firem na domácím a zahraničních trzích •Ocenit subjekty, které se trvale věnují zlepšování kvality všech svých činností

4 4 Program Národní cena ČR za jakost •Vyhlašovatel: Rada ČR pro jakost vytváří společenský rámec programu •Realizátor: Sdružení pro Cenu České republiky za jakost pověřeno Radou realizací programu •Odborný garant: Česká společnost pro jakost Národní partnerská organizace EFQM v ČR

5 5 Národní cena ČR za jakost •Je oceněním za ideální propojení všech činností firmy •Je založena na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a kvality činností firmy a jejich hodnocení zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka, pracovníků a dosažení ekonomické úspěšnosti

6 6 Národní cena ČR za jakost  sebehodnocení uchazeče  nezávislé posouzení týmem hodnotitelů  zpětná zpráva pro uchazeče Sebehodnotící zprávaSebehodnocení Základní hodnocení Zpětná zpráva Hodnocení na místě

7 7 Národní cena ČR za jakost Přínosy: •Provedení sebehodnocení dle kritérií užívaných ve vyspělých zemích EU •Hodnocení firmy nezávislými hodnotiteli •Zpětná zpráva pro uchazeče (stanovení silných stránek a oblastí pro zlepšování) •Poznání vlastních rezerv •Zhodnocení efektivity vlastních procesů •Možnost srovnání se subjekty v ČR •Motivace pro další zlepšování

8 8 Program Národní cena ČR za jakost Program je určen pro organizace působící: •v podnikatelském sektoru •ve veřejném sektoru

9 9 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor •Je založena na hodnocení podle modelu excelence EFQM a ukazuje, jak výsledky odpovídají předpokladům. •Cyklus programu je roční a je vyhlašován v listopadu roku předcházejícího ročníku Ceny. •Základním dokumentem je STATUT, který definuje a formuluje vztahy mezi účastníky.

10 10 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor Kategorie: 1.Podle počtu zaměstnanců: •organizace do 250 zaměstnanců •organizace nad 251 zaměstnanců 2.Podle druhu organizace: •celá organizace •součást jiné organizace (např. závod, divize)

11 11 MODEL EXCELENCE EFQM MODEL NÁRODNÍ CENY ČR ZA JAKOST

12 12 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor Model (1): 1. START model: Každé kritérium tohoto modelu obsahuje otázky, které popisují celý jeho význam. Každá organizace zpracovává podle modelu sebehodnotící zprávu formou odpovědí na tyto otázky.

13 13 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor Model (2): 2. Model Ceny: Každé kritérium tohoto modelu je doplněno řadou subkritérií, které vyvolávají řadu otázek, jež se během hodnocení berou v úvahu. Pod každým subkritériem jsou uvedeny pomocné body, které objasňují význam subkritéria.

14 14 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor Postup hodnocení: Hodnocení se provádí podle metodiky RADAR a skládá se ze dvou částí: • vyhodnocení sebehodnotící zprávy • hodnocení na místě

15 15 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor Postup: (1) Je uveden v příloze č. 1 Statutu •Přihláška do programu (do 15.2.200x) •Zpracování a odevzdání sebehodnotící zprávy (do 15.4.200x) •Hodnocení sebehodnotící zprávy týmem hodnotitelů a zpracování předběžné zprávy pro uchazeče (do 31.5.200x) •Oznámení výsledků a vyžádání souhlasu organizace s hodnocením na místě (do 20.6.200x)

16 16 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor Postup: (2) •Souhlas organizace s hodnocením na místě (do 30.6.200x) •Hodnocení na místě u organizace týmem hodnotitelů (do 20.9.200x) a zpracování zpětné zprávy pro uchazeče (do 25.9.200x) •Rozhodnutí Jury o ocenění jednotlivých organizací (do 15.10.200x)

17 17 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor Postup: (3) •Oznámení výsledků jednotlivým organizacím (do 31.10.200x) •Vyhlášení výsledků a předání ocenění (do 30.11.200x)

18 18 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor Přihláška: Organizace vyplňuje identifikační údaje, rubriku kategorie, zvolený model Ceny a poplatky. Přihlášku podepisuje statutární zástupce nebo jím zmocněná osoba (přikládá se plná moc). K přihlášce se přikládá kopie dokladu o registraci v ČR.

19 19 Národní cena ČR za jakost podnikatelský sektor Poplatky: Program je financován z prostředků Rady ČR pro jakost, SCJ, sponzorů a poplatků uchazečů, kteří jsou povinni uhradit: • registrační poplatek • poplatek za hodnocení na místě Výše poplatků je uvedena v příloze č. 2 Statutu a hradí se na základě fakturace SCJ.

20 20 Národní cena ČR za jakost veřejný sektor •Je založena na hodnocení podle modelu excelence EFQM a modelu CAF (Common Assessment Framework). Model CAF byl vyvinut specielně pro veřejný sektor. •Cyklus programu je roční a je vyhlašován v listopadu roku předcházejícího ročníku Ceny. •Základním dokumentem je STATUT, který definuje a formuluje vztahy mezi účastníky.

21 21 Národní cena ČR za jakost veřejný sektor Cena je určena pro organizace působící v rámci veřejného sektoru (na centrální, regionální či místní úrovni) a zabývající se specifickými produkcemi a poskytováním určitých statků nebo redistribucí. Charakteristickým rysem organizací veřejného sektoru je skutečnost, že jsou financovány buď částečně nebo úplně z veřejných prostředků a jsou napojeny na fiskální systém a veřejné rozpočty.

22 22 Národní cena ČR za jakost veřejný sektor Model (1): 1. Model CAF: Při hodnocení podle modelu CAF a při zpracování sebehodnotící zprávy jsou posuzovány a následně obodovány všechny příklady u jednotlivých subkritérií. Na závěr každého subkritéria jsou uvedeny silné stránky a oblasti ke zlepšení organizace. Sebehodnotící zpráva uchazeče musí obsahovat stručné a faktické informace.

23 23 Národní cena ČR za jakost veřejný sektor Model (2): 2. Model excelence EFQM: Každé kritérium tohoto modelu je doplněno řadou subkritérií, které vyvolávají řadu otázek, jež se během hodnocení berou v úvahu. Pod každým subkritériem jsou uvedeny pomocné body, které objasňují význam subkritéria.

24 24 Národní cena ČR za jakost – od r. 2006 1.Nový přístup – zvýšení motivace firem s použitím START modelu. 2.Využití modelu CAF pro hodnocení organizací veřejného sektoru. 3.Větší důraz na hodnocení na místě (zpětná zpráva má větší vypovídající hodnotu). 4.Organizace může průběžně ověřovat výsledky zlepšování, východiskem je jediná sebehodnotící zpráva.

25 25 Program Národní cena ČR za jakost Ocenění jsou předávána v listopadu v rámci Evropského týdne kvality v ČR. Ocenění předávají představitelé státu a Rady ČR pro jakost.

26 26 Předání Národní ceny ČR za jakost - 2005 TNT Express Worldwide, spol. s r.o.

27 27 Kontakt: Sdružení pro Cenu ČR za jakost Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 Ing. Milena Najmanová tel.: 266 109 806, fax.: 284 819 742 E-mail: cena@czechmade.cz http://www.cenazajakost.cz

28 28 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Ing. Milena Najmanová tajemník Národní ceny ČR za jakost Program Národní cena ČR za jakost."

Podobné prezentace


Reklamy Google