Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP"— Transkript prezentace:

1 Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP
Proč (ne)zaměstnávat OZP? Co pro Vás může udělat, jak Vám může pomoci NFOZP Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP Klepněte a vložte poznámky.

2 Podrobnosti viz výroční zprávy NFOZP za rok 2008, 2009, 2010
O NFOZP Sídlo: Kancelář: Bohuslava ze Švamberka 4 Sokolovská 103 Praha Praha 6 Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) byl založen v červnu 2007 osobami, které postižené spoluobčany zaměstnávají, pro postižené pracují, postiženými osobami jsou nebo v této oblasti a chtějí pomoci. NFOZP je jediným nadačním fondem v ČR, který se zabývá výhradně problematikou zaměstnávání postižených osob. Celý tým nadačního fondu pracuje na dobrovolnické bázi. Za svoji činnost nepobírá mzdu ani honorář. Podrobnosti viz výroční zprávy NFOZP za rok 2008, 2009, 2010 Přínos prezentace pro posluchače: Dospělí posluchači se o předmět zajímají více, pokud jsou seznámeni s jeho důležitostí. Úroveň znalostí přednášejícího v daném předmětu: Stručně doložte své znalosti v této oblasti nebo zdůvodněte, proč vám mají účastníci věnovat pozornost.

3 Zákonná úprava Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti („ZoZ“)
část III. § 67- § 84 ZoZ Vyhláška MPSV 518/2004 Sb. k provedení ZoZ („Vyhláška“) Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění (vymezení kritérií invalidity) Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu („ZDP“) (daňové aspekty zaměstnávání OZP)

4 Pojem „OZP“ Dříve = „občan se změněnou pracovní schopností“
Současný ZoZ rozlišuje: Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni (= osoba s těžším zdravotním postižením, TZP) Osoba uznaná invalidní v prvním nebo druhém stupni Osoba zdravotně znevýhodněná Kritérium = procentní míra poklesu schopnosti vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

5 Invalidita Invalidita 3. stupně X Invalidita 1. a 2. stupně Stupeň invalidity je rozhodný pro přiznání ID Od žádná omezení pro pobírání invalidního důchodu při zaměstnání

6 Zdravotní znevýhodnění
Osoba zdravotně znevýhodněná rozhoduje Úřad práce zachována schopnost vykonávat soustavné zaměstnání dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav (alespoň 1 rok), nemůže vykonávat dosavadní povolání/využít stávající kvalifikaci handicap, který okolí na pohled vůbec nevnímá poúrazové či pooperační stavy, nemožnost zvedat těžké věci, ženy po rakovině prsu, diabetici, potíže s páteří apod.

7 Povinný podíl OZP Povinný podíl OZP:
povinnost zaměstnat OZP: zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci (pouze v PP) průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců („PRPPZ“) 4 % z PRPPZ (→ 1 OZP na 25 zaměstnanců) zaměstnanec invalidita ve 3. stupni se započítává 3x výpočet PPRPZ upraven Vyhláškou

8 O plnění povinného podílu informovat ÚP.
Do 15. února následujícího roku – předepsaný formulář K tomuto dni je třeba mít povinnost splněnou! Neprokazuje se, pouze oznamuje – důkaz je třeba mít pro případ kontroly ÚP Formulář na portálu MPSV:

9 Způsoby splnění zákonné povinnosti
Odvod do státního rozpočtu - § 82 ZoZ Odebrání výrobků či služeb - § 81 ZoZ Zaměstnání předepsaného počtu OZP v PP - § 81 ZoZ Kombinace možností 1-3

10 1. Odvod do státního rozpočtu
Státní správa a samospráva ale nesmí

11 2. Odebíráním výrobků či služeb
Odebrání výrobků či služeb: od zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% OZP z celkového počtu svých zaměstnanců od chráněné dílny provozované občanským sdružením od osoby zdravotně postižené, která je OSVČ zadáním zakázky těmto subjektům Zkreslené představy o nabídce tohoto zboží či služeb na trhu! Katalog zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% OZP a OSVČ→ portál MPSV:

12 Nadační fond pro podporu zaměstnávání OZP - od roku 2009 zavedena ochranná značka „Práce postižených“ pro zboží vyrobené, balené či kompletované zdravotně postiženými,služby.

13 3) Zaměstnávání OZP v PP Společensky nejefektivnější způsob

14 Příspěvky ze státního rozpočtu
Ze strany ÚP lze získat příspěvek na úpravu, či zřízení pracovních míst (dle zákona o zaměstnanosti): Příspěvek při přípravě OZP k práci - § 72 ZoZ - úhrada nákladů s ní spojených Příspěvek na vytvoření pracovních dílen, pracovních míst a na částečnou úhradu provozních nákladů - § 75, 76 ( příspěvky v řádech desetitisíců Kč, v závislosti na stupni postižení OZP) Příspěvek při zřízení společensky účelného místa - § 113 ZoZ (úhrada mzdových nákladů postiženého zaměstnance)

15 Příspěvky ze státního rozpočtu
Příspěvek na veřejně prospěšné práce na úhradu skutečně vyplacených mzdových nákladů max. 12 měsíců (časově omezené pracovní příležitosti) Podmínka: nový zaměstnanec musí tedy být uchazečem o zaměstnání, registrovaným na ÚP mají nárok všechny složky státní samosprávy: tedy kraje, krajské úřady, obecní úřady, obce nárok nemají organizační složky státu – tj. výkonná, zákonodárná, soudní moc, ministerstva apod.

16 Dlouhodobě nejdůležitější projekty NFOZP
Ochranná známka Práce postižených Festival bez bariér a hranic Žiju stejně jako Ty Projekt s prace.cz „Neseď a jdi si hledat práci!“ Ediční činnost Projekt Sestry v akci Vzdělávací semináře po pacienty a personalisty Popisy lekcí by měly být stručné.

17 Chce zaměstnat zdravotně postiženého člověka a nevíte jak na to?
Klepněte a vložte poznámky.

18 Jak na zaměstnávání OZP
Neváhejte nás kontaktovat! Každá pracovní pozice je vhodná pro OZP, pokud má kvalitní vzdělání a dostala možnost správné praxe. Zvažte, zda Vás tým je schopen nového kolegu z řad OZP považovat za rovnocenného. Nevíte jak na to? Pomůžeme Vám to zjistit! Můžeme navštívit vaše pracoviště a provést audit, pro jaký typu zdravotního znevýhodnění je vhodné. Popisy lekcí by měly být stručné.

19 Potřebujete se poradit o nemoci, kterou má váš poten. zaměstnanec?
Pomohou Vám například naše Sestry v akci, které jsou „na telefonu“ každé pondělí až čtvrtek v odpoledních a večerních hodinách.

20 Proč máme tento projekt?
Neinformovaný pacient = časté návštěvy lékaře = velká absence v zaměstnání = ztráta zaměstnání Sestřičky jsou tady pro každého, kdo se chce poradit O léčbě Neví, zda nemůže přijít díky nemoci o práci Neví, jak/zda informovat zaměstnavatele o své nemoci Neví, jaké organizace a kde mohou pomoci

21 Co nezvládnou akční sestřičky
Zvládnou určitě…. Námi prověřené pacients. organizce Neváhejte nám proto napsat nebo zavolat

22 HLEDÁTE DOBRÉ A KVALITNÍ NÁHRADNÍ PLNĚNÍ?
Klepněte a vložte poznámky.

23 Pomůžeme třeba projekt ochran. známky „Práce postižených“?
Výsledkem je propůjčení ochranné známky „PRÁCE POSTIŽENÝCH“ v kategoriích vyrobeno, baleno, kompletováno, služba. Projekt je zařazen v programu Česká kvalita. Česká kvalita je součástí Národní politiky jakosti České republiky. Příklady cílů Po ukončení této lekce budete schopni: ukládat soubory na týmový webový server, přesouvat soubory do jiných umístění na týmovém webovém serveru, sdílet soubory na týmovém webovém serveru.

24 Kdo může získat značku ? Zaměstnavatel z chráněného trhu práce
Zaměstnavatel z otevřeného trhu práce - oddělená chráněná pracovní místa

25 Hlavní cíl Přímá podpora firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postiženým! plošné povědomí o práci s postiženými lidmi podpora marketingu společností podpora prodeje podpora férového zaměstnávání lidí s handicapem hledáte-li skutečné náhradní plnění, pomůžeme vám ve výběru kvalitního dodavatele odmítáme systém přefakturace. Je nemorální!

26 PATRON ochranné známky
Projekt „Patron ochranné značky Práce postižených“ je o pomoci zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Základem projektu je navázat takový vztah mezi dvěma podnikatelskými subjekty, který povede k úhradě auditu k získání ochranné známky Práce postižených a případně další dlouhodobou spoluprácí.

27 Dobrovolnické programy
Další z možností, jak poznat, zda kolektiv dokáže pracovat s kolegou se zdravotní znevýhodněním je třeba:

28 Festival Žiju stejně jako Ty
Představuje osoby se zdravotním postižením jako lidi, kteří žijí, sportují a baví se stejně, jako zdravá populace. Představuje postižené jako partnery pro zaměstnavatele, jako vhodné budoucí zaměstnance, kteří mají často stejnou nebo i lepší kvalifikaci pro nejrůznější povolání, jako zdraví zaměstnanci. Dává šanci každému návštěvníkovi na vlastní kůži si vyzkoušet situace, se kterými se zdravotně postižený člověk se musí potýkat prakticky denně.

29 Cílová skupina festivalu
Rodiny s dětmi, široká veřejnost ve věku 5 – 60 let, bez ohledu na zdravotní stav

30 Ve stánkovém městečku probíhá prezentace více jak 40 chráněných dílen a pacien. a neziskových organizací. Akce na ploše jako lezecká stěna, ledové kluziště, nárazový trenažér, trenažér Formule 1, potápění, lukostřelba, vozíčkářská a slepecká dráha, ukázky hipoterapie, podnikání osob se zdravotním postižením , ukázka sebeobrany, práce hasičského záchranného sboru, dopravní městečko, dětské koutky s aktivitami pro děti, potápění, pétanque, zvuková střelnice, Harley club, Veterán klub, stan burzy práce Prace.cz … V neposlední řadě je program doplněn vystoupením (zdravých i handicapovaných) umělců (např. Leona Machálková, Laura a její tygři, Jaroslav Svěcený, Jiří Schmitzer, Tereza Černochová, Southpaw, Zdeněk Vřešťál, Hajští kohouti, Bengas, Tam Tam Orchestra, Ondřej Ruml…) a známých osobností jako je například Martina Sáblíková, hokejisté HC Sparta Praha, Martin Koukal, Tomáš Verner a dalších.

31 První tři ročníky (2008-2010) proběhly v Praze

32 V roce 2011 4. června v Hradci Králové
Šimkovy sady Pojďte do toho s námi, třeba jako dobrovolníci! A nebo rovnou partneři ?

33 Ediční činnost Kniha 17 příběhů pacientů s roztroušenou sklerózou „Jak mi ereska změnila život“ Regionálně zaměřený časopis „Práce Spolu“ o zaměstnávání OZP Kniha pohádek „Kniha o skřítcích“, kterou napsala paní Květa Štrbová, pacientka s roztroušenou sklerózou ilustrovaná obrázky dětí s poruchou růstu

34 Praktické rady Nepřemýšlejte o zdravotně postižených primárně jako o lidech s hendikepem. Často jsou to nejlepší zaměstnanci. Zaměstnáte-li zdravotně postiženého člověka, poskytujete méně dotací na sociální podpory. Šetříte peníze sami sobě! Vytvořte otevřenou firemní kulturu, aby se ve vaši firmě za zdravotní postižení nikdo nestyděl. Motivujte lidi se zdravotními omezeními, aby se k nim přiznali – vytvořte pro ně benefity. Možná zdravotně postižené lidi už zaměstnáváte a nevíte o tom. Seznamte se na ÚP s možnostmi státního příspěvku a FÚ s daňovými úlevami

35 DĚKUJI VŠEM ZA POZORNOST! Hana Potměšilová, potmesilova@nfozp.cz


Stáhnout ppt "Hana Potměšilová, ředitelka NFOZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google